Посібники для самостійної роботи

Терапевтичний факультет

 • Sarian, O. Skin Tumors [Text] : tutorial for independent work of listeners / O. Sarian. - Kharkiv, 2020. - 34 c. - Б.ц.

 • Алкогольна залежність [Текст] : навчальні кейси / І.К. Сосін, О.Ю. Гончаров, Г.М. Мисько, Є.Ю. Бабенко. - Х. : ХМАПО, 2019. - 56 с. - Б.ц.

 • Афективні розлади [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / В.М. Козідубова, С.М. Долуда, В.Є. Гончаров та ін. - Х. : ХМАПО, 2020. - 40 с. - Б.ц.

 • Березняков, І.Г. Хвороби підшлункової залози. Загальні питання діагностики [Текст] : навчальний посібник / І.Г. Березняков, М.М. Лебединська, В.Й. Пожар. - Х., 2019. - 31 с. - Б.ц.

 • Болотна, Л.А. Базальноклітинний рак шкіри [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / Л.А. Болотна. - Х., 2020. - 31 с. - Б.ц.

 • Бутко, О.О. Блокада лівої ніжки пучка Гіса [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / О.О. Бутко. - Х., 2020. - 26 с. - Б.ц.

 • Бутко, О.О. Електрокардіограма при гіпертрофії відділів серця [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / О.О. Бутко. - Х., 2020. - 25 с. - Б.ц.

 • Волох, Ф.О. Харчування спортсменів [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи слухачів / Ф.О. Волох. - Х. : ХМАПО, 2020. - 71 с. - Б.ц.

 • Гавриленко, М.А. Психоаналітична психотерапія [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / М.А. Гавриленко. - Х., 2020. - 30 с. - Б.ц.

 • Гостра алкогольна інтоксикація [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / укладачі І.К. Сосін, О.Ю. Гончарова, Є.Ю. Бабенко. - Х. : ХМАПО, 2020. - 23 с. - Б.ц.

 • Диференційна діагностика коматозних станів [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / Г.Л. Губіна, М.І. Мороз, І.В. Мороз, А.М. Цимбал. - Х., 2020. - 67 с. - Б.ц.

 • Діагностика наркотичного сп'яніння [Текст] : навчально-методичний посібник / укладачі І.К. Сосін, О.Ю. Гончаров; Є.Ю. Бабенко. - Х. : ХМАПО, 2019. - 38 с. - Б.ц.

 • Діагностика та лікування психічних і поведінкових розладів при різних типах наркоманій та токсикоманій [Текст] : навч. посіб. для самостійної роботи / В.М. Козідубова, С.М. Долуда, В.Є. Гончаров та ін. - Х., 2015. - 68 с.

 • Іманова, Н.І. Хронічна ревматична хвороба серця. Набуті вади серця [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / Н.І Іманова, О.В. Дорошенко. - Х., 2020. - 51 с. - Б.ц.

 • Клініка та перебіг пароксизмальних станів у дитячому та підлітковому віці ( частина і фокальні форми) [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / укладачі В.М. Козідубова, С.М. Долуда, В.Є. Гончаров, Е.М. Баричева, О.В. Гурницький, Т.Л. Шейніна. - Х. : ХМАПО, 2020. - 36 с. - Б.ц.

 • Клінічні прояви епілепсії: епілептичні пароксизми, епілептичні психози, епілептичні зміни особистості та епілептичне недоумство [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / укладач В.М. Козідубова, С.М. Долуда, В.Э. Гончаров, Е.М. Баричева, О.В. Гурницький, Т.Л. Шейніна. - Х. : ХМАПО, 2020. - 52 с. - Б.ц.

 • Криворотько, Я.В. Когнітивно-біхевіоральна психотерапія (ч.3) [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / Я.В. Криворотько. - Х., 2020. - 48 с. - Б.ц.

 • Кришталь, Т.В. Психокорекція емоційних та поведінкових розладів у осіб, які вчиняють агресивні та насильницькі дії [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / Т.В. Кришталь. - Х., 2020. - 42 с.

 • Кудінова, О.І. Гіпносугестивна психотерапія [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / О.І. Кудінова. - Х., 2020. - 25 с. - Б.ц.

 • Кудінова, О.І. Клініка, діагностика та психотерапія тривожно-депресивних розладів [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / О.І. Кудінова. - Х., 2020. - 24 с. - Б.ц.

 • Логвіненко, Г.В. Механізми дії лазерорефлексотерапії та магнітотерапії [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / Г.В. Логвіненко, М.І. Волошина. - Х., 2020. - 24 с. - Б.ц.

 • Логвіненко, Г.В. Механізми дії, характеристика методу, інструментарій та методика проведення скальпрефлексотерапії [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / Г.В. Логвіненко. - Х., 2020. - 36 с. - Б.ц.

 • Логвіненко, Г.В. Характеристика методу, інструментарій та методика проведення мікроголкотерапії [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / Г.В. Логвіненко. - Х., 2020. - 20 с. - Б.ц.

 • Метаболізм алкоголю в організмі людини. Патологічний механізм формування залежності [Текст] : навчально-методичний посібник / укладачі Сосін І.К., О.Ю. Гончаров, Є.Ю. Бабенко. - Х. : ХМАПО, 2019. - 32 с. - Б.ц.

 • Мисько, Г.М. Залежність від галюциногенів: клініка, перебіг, діагностика та лікування [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / Г.М. Мисько. - Х. : ХМАПО, 2020. - 28 с. - Б.ц.

 • Мисько, Г.М. Залежність від психоактивних речовин при психічних захворюваннях [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / Г.М. Мисько. - Х. : ХМАПО, 2020. - 24 с. - Б.ц.

 • Міщук, Н.Є. Електрокардіограма при синдромі Вольфа-Паркінсона-Вайта [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / Н.Є. Міщук, А.В. Жадан. - Х., 2020. - 29 с. - Б.ц.

 • Міщук, Н.Є. Зміни ЕКГ при кардіоміопатіях [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / Н.Є. Міщук, О.Е. Матузок. - Х., 2020. - 70 с. - Б.ц.

 • Нечипуренко, О.М. Принципи та особливості фізіотерапії в педіатрії [Текст] : навчальний посібник / О.М. Нечипуренко. - Х. : ХМАПО, 2020. - 31 с. - Б.ц.

 • Основні принципи вибору методів рефлексотерапії, точок акупунктури та зон впливу при лікуванні органічних захворювань ЦНС з позицій традиційних та сучасних уявлень про механізми дії рефлексотерапії [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / укладачі Г.В. Логвіненко, І.В. Реміняк, О.Ю. Резуненко. - Х., 2020. - 27 с. - Б.ц.

 • Павлій, В.В. Меланома шкіри: клініка, діагностика та лікування [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / В.В. Павлій. - Х., 2020. - 41 с. - Б.ц.

 • Пожар, В.Й. Гломерулонефрити [Текст] : навчальний посібник / В.Й. Пожар, О.В. Дорошенко. - Х., 2019. - 36 с. - Б.ц.

 • Пожар, В.Й. Пієлонефрити [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / В.Й. Пожар, О.В. Дорошенко. - Х., 2020. - Б.с. - Б.ц.

 • Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / Г.Л. Нікуліна, В.В. Багмут, С.І. Ткач та ін. - Х., 2020. - 39 с. - Б.ц.

 • Почепцова, О.Г. ЕКГ при інфаркті міокарда [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / О.Г. Почепцова. - Х., 2020. - 30 с. - Б.ц.

 • Практикум з психотерапії [Текст] : навчально-методичний посібник / М.В. Маркова, І.М. Сарвір, Я.В. Криворотько та ін. - Х., 2020. - 77 с. - Б.ц.

 • Практикум з психотерапії [Текст] : навчально-методичний посібник / М.В. Маркова, І.М. Сарвір, Я.В. Криворотько та ін. - Х., 2020. - 77 с. - Б.ц.

 • Пушкар, Л.Ю. Методи мінімально інвазивного лікування карієсу зубів [Текст] : навчально-методичний посібник / Л.Ю. Пушкар, О.М. Сирота, В.В. Грищенко. - Х. : ХМАПО, 2019. - 32 с. - Б.ц.

 • Ретявко, О.В. Когнітивно-біхевіоральна психотерапія (ч.4) [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / О.В. Ретявко. - Х., 2020. - 53 с.

 • Розлади особистості та поведінки у дорослих осіб [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / укладач В.М. Козідубова, С.М. Долуда, В.Є. Гончаров, Е.М. Баричева, О.В. Гурницький. - Х. : ХМАПО, 2020. - 32 с. - Б.ц.

 • Сербіна, І.М. Андрогенетична алопеція [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / І.М. Сербіна. - Х., 2020. - 31 с. - Б.ц.

 • Сербіна, І.М. Загальна мікологія в клінічній практиці [Текст] : навчальний посібник / І.М. Сербіна. - Х., 2019. - 42 с. - Б.ц.

 • Сосін, І.К. Еферентні методи лікування в наркології [Текст] : навчально-методичний посібник / І.К. Сосін, О.Ю. Гончаров. - Х. : ХМАПО, 2019. - 27 с. - Б.ц.

 • Хронічна серцева недостатність: сучасні уявлення про розвиток і перебіг [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / Д.Ю. Сидоров, В.Й. Пожар, О.В. Дорошенко, М.М. Лебединська. - Х., 2020. - 40 с. - Б.ц.

 • Хронічна серцева недостатність: клініка, лабораторна діагностика та інструментальна діагностика [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / Д.Ю. Сидоров, В.Й. Пожар, О.В. Дорошенко, І.Н. Іманова. - Х., 2020. - 60 с.

 • Цироз печінки. Діагностика та лікування [Текст] : навчальний посібник / І.Г. Березняков, Д.Ю. Сидоров, О.В. Дорошенко, В.Й. Пожар. - Х., 2019. - 65 с. - Б.ц.

 • Чеховська, Г.С. Дерматоскопічні алгоритми в діагностиці утворень шкіри [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / Г.С. Чеховська. - Х., 2020. - 53 с. - Б.ц.

 • Яковлева, Л.М. Пароксизмальні тахікардії [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / Л.М. Яковлева. - Х., 2020. - Б.ц.

Педіатричний факультет

 • Анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму з позицій лікаря-анестезіолога [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / укладачі В.А. Корсунов, М.А. Георгіянц, Т.Ю. Раскова, І.Ю. Одинець, М.Б. Пушкар та ін. - Х., 2020. - 88 с. - Б.ц.

 • Аномалії та вади розвитку органів травлення у дітей [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / О.Ю. Бєлоусова, Л.Г. Волошина, О.М. Бабаджанян та ін. - Х., 2020. - 116 с. - Б.ц.

 • Блокада привідного каналу після тотального ендопротезування колінного суглоба [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / укладачі М.А. Георгіянц, В.А. Корсунов, І.Ю. Одинець, М.В. Лизогуб, М.Б. Пушкар та ін. - Х., 2020. - 18 с. - Б.ц.

 • Гострий бронхіт у дітей. Клініка, діагностика та лікування [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / Л.А. Суханова, Т.О. Твердохліб, В.В. Поляков, О.Ю. Марченко. - Х., 2020. - 82 с. - Б.ц.

 • Дунаєва, І.П. Гіпотеріоз та репродуктивна функція [Текст] : навчальний посібник для сам. роб. / І.П. Дунаєва. - Х., 2019. - 32 с. - Б.ц.

 • Закревський, А.М. Ультразвукова діагностика геморагічних уражень центральної нервової системи у новонароджених [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / А.М. Закревський. - Х., 2020. - 56 с. - Б.ц.

 • Закревський, А.М. Ультразвукова діагностика ішемічних уражень ЦНС у новонароджених [Текст] : навчальний посібник для сам. роботи слухачів / А.М. Закревський. - Х., 2010. - 67 с. - Б.ц.

 • Закревський, А.М. Ультразвукова діагностика ішемічних уражень ЦНС у новонароджених [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / А.М. Закревський. - Х., 2020. - 67 с. - Б.ц.

 • Застосування еферентних методів терапії при лікуванні полірадикулонейропатій [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / укладачі М.А. Георгіянц, В.А. Корсунов, І.Ю. Одинець, М.В. Лизогуб, М.Б. Пушкар та ін. - Х., 2020. - 23 с. - Б.ц.

 • Захворювання кишечнику: запальні хвороби товстої кишки [Текст] : навчальний посібник / С.В. Данилюк, І.І. Яковцова, О.В. Долгая, І.В. Івахно. - Х., 2019. - Б.с. - Б.ц.

 • Караченцев, Ю.І. Цукровий діабет і вагітність [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / Ю.І. Караченцев, Н.О. Кравчун, І.П. Дунаєва. - Х., 2019. - 46 с. - Б.ц.

 • Касьянова, О.М. Менеджмент наукових досліджень та інновацій (змістовний модуль) [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / О.М. Касьянова, О.В. Квасник. - Х. : ХМАПО, 2020. - 31 с. - Б.ц.

 • Клименко, Т.М. Ведення новонароджених дітей з жовтяницею в таблицях та схемах [Текст] : навчальний посібник для сам. роботи / Т.М. Клименко, О.А. Сердцева. - Х., 2019. - 66 с. - Б.ц.

 • Корж, Г.В. Філософське осмислення науки. Методологія наукового пізнання [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / Г.В. Корж. - Х. : ХМАПО, 2020. - 23 с. - Б.ц.

 • Лахно, І.В. Гіпоксія і затримка росту плода [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи слухачів / І.В. Лахно. - Х. : ХМАПО, 2020. - 30 с. - Б.ц.

 • Лекемоїдні реакції у дітей [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / О.Ю. Бєлоусова, О.В. Шутова, І.Г. Солодовниченко та ін. - Х., 2020. - 31 с.

 • Методичні аспекти забезпечення якості післядипломної освіти на основі компетентністного підходу [Текст] : матеріали внутрішньокафедрального науково-методичного семінару / за ред. О.М. Касьянової. - Х. : ХМАПО, 2020. - 49 с. - Б.ц.

 • Микитюк, М.Р. Нецукровий діабет [Текст] : навчальний посібник для сам. роб. / М.Р. Микитюк. - Х., 2019. - 37 с. - Б.ц.

 • Непухлинні захворювання легень (клініко-морфологічні особливості) [Текст] : навчальний посібник / І.В. Івахно, І.І. Яковцова, О.В. Долгая, С.В. Данилюк. - Х., 2019. - Б.с. - Б. с.

 • Організація діяльності кафедри закладу вищої освіти на основі експертної оцінки [Текст] / О.М. Касьянова, К.Д. Каруник, Г.А. Шахова та ін. - Х. : ХМАПО, 2020. - 77 с. - Б.ц.

 • Патологія ендометрія [Текст] : навчально-методичний посібник / О.В. Долгая, І.І. Яковцова, А.Є. Олійник, С.В. Данилюк. - Х., 2019. - Б. с. - Б.ц.

 • Разумна, А.Г. Поетапне формування професійної ідентичності студентів у закладах вищої медичної освіти [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / Разумна А.Г. - Х. : ХМАПО, 2020. - 67 с. - Б.ц.

 • Разумна, А.Г. Формування професійної ідентичності фахівців медичної галузі в закладах вищої освіти [Текст] , Ч.1 : навчально-методичний посібник для сам. роботи / А.Г. Разумна. - Х., 2019. - 57 с.

 • Реанімаційна патологія (Клінічні та паталогоанатомічні ознаки ускладнень інтенсивної терапії та реанімації) [Текст] : навчальний посібник / А.Є. Олійник, І.І. Яковцова, О.В. Долгая, С.В. Данилюк. - Х., 2019. - 32 с. - Б.ц.

 • Черняєва, А.О. Клімактеричний синдром [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / А.О. Черняєва, Ю.І. Караченцев, М.Р. Микитюк. - Х., 2019. - 40 с. - Б.ц.

Факультет громадського здоров’я

 • Амебіаз [Текст] : навчально-методичний посібник / В.П. Малий, І.М. Асоян. - Х., 2019. - 27 с. - Б.ц.

 • Лямбліоз [Текст] : навчально-методичний посібник / В.П. Малий, І.М. Асоян. - Х., 2019. - 24 с. - Б.ц.

 • Навєт, Т.І. Судомний синдром у дітей [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи слухачів / Т.І. Навєт, Л.А. Ходак, В.І. Огієнко. - Х., 2019. - 36 с. - Б.ц.

 • Неферементуючі грамнегативні бактерії (таксономія, фенотипічна характеристика, мікробіологічний моніторинг, клініка, лабораторна діагностика) [Текст] : навчальний посібник / В.І. Чернявський, С.В. Бірюкова, В.В. Мінухін та ін. - Х., 2020. - 103 с. - Б.ц.

 • Особливості клінічного перебігу ВІЛ-інфекції у дітей [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / Г.І. Мавров, Л.Г. Ніколаєва, В.О. Савоськіна та ін. - Х., 2020. - 32 с. - Б.ц.

 • Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / Г.Л. Нікуліна, В.В. Багмут, С.І. Ткач та ін. - Х., 2020. - 39 с. - Б.ц.

 • Стигматизація, дискримінація та толерантне ставлення до ВІЛ-позитивних пацієнтів [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / Г.І. Мавров, Л.Г. Ніколаєва, В.О. Савоськіна та ін. - Х., 2020. - 31 с. - Б.ц.

 • Ткач, С.І. Нормативно-правові документи з питань організації лікувально-профілактичної допомоги працюючим в шкідливих та небезпечних умовах виробництва [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / С.І. Ткач, І.Г. Боровик, В.В. Бандурян. - Х., 2020. - 41 с. - Б.ц.

 • Ткач, С.І. Організація та проведення профілактичних медичних оглядів робітників, які працюють в умовах дії шкідливих виробничих факторів. Збірник завдань [Текст] : навчально-методичний посібник / С.І. Ткач, І.Г. Боровик, О.Г. Захаров. - Х., 2019. - 100 с. - Б.ц.

 • Холера. (Токсономія, фенотип, епідеміологія, клініка, патогенез, лабораторна діагностика) [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / В.І. Чернявський, В.В. Мінухін, С.В. Бірюкова та ін. - Х., 2020. - 56 с. - Б.ц.

 • Чума (Епідеміологія, патогенез, клінічні форми та лабораторна діагностика чуми) [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / В.І. Чернявський, С.В. Бірюкова, В.В. Мінухін та ін. - Х., 2020. - 39 с. - Б.ц.

Хірургічний факультет

 • Божко, К.В. Кандидоз слизової оболонки ротової порожнини [Текст] : навчально-методичний посібник / К.В. Божко, С.В. Полякова, О.Э. Іванов. - Х. : ХМАПО, 2019. - 40 с. - Б. ц.

 • Велигоцький, М.М. Хронічний панкреатит (стандарти ведення та хірургічне лікування) [Текст] : навчальний посібник / М.М. Велигоцький, М.В. Клименко. - Х., 2019. - 104 с. - Б.ц.

 • Використання фізіотерапії в комплексному лікуванні секреторного середнього отиту у дітей [Текст] : навчальний посібник для сам. роботи / О.О. Кулікова, А.Б. Бобрусь, Т.І. Шевченко, А.В. Чумакова. - Х., 2020. - 30 с. - Б.ц.

 • Гострі отруєння чадним, природним газом та іншими продуктами горіння [Текст] : навчальний посібник / В.Й. Лисенко, М.О. Голяніщев, Є.О. Карпенко, Є.О. Трофимович. - Х. : ХМАПО, 2019. - 80 с. - Б.ц.

 • Деякі питання хірургічного лікування уроджених і придбаних деформацій вушних раковин (хірургічне лікування мікротії) [Текст] : навчальний посібник для сам. роботи / Г.І. Гарюк, В.М. Губін, О.О. Кулікова та ін. - Х., 2020. - 35 с. - Б.ц.

 • Іванов, О.Є. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної облямівки губ [Текст] : навчально-методичний посібник / О.Є. Іванов, К.В. Божко, С.В. Полякова. - Х. : ХМАПО, 2019. - 32 с. - Б. ц.

 • Клініка, діагностика і лікування гострих гнійних та загострених хронічних синуїтів у хворих на церебральний арахноїдит [Текст] : навчальний посібник для сам. роботи / укладачі Г.І. Гарюк, В.М. Губін, О.О. Кулікова, І.В. Філатова, Т.І. Шевченко; Н.А. Головко. - Х., 2020. - 20 с. - Б.ц.

 • Клініка, діагностика та лікування отомікозу [Текст] : навчальний посібник для сам. роботи / Т.І. Шевченко, І.В. Філатова, А.Б. Бобрусь, Г.А. Філатова. - Х., 2020. - 34 с. - Б.ц.

 • Куцевляк, В.Ф. Пародонт. Норма та патологія. Комплексне лікування [Текст] : навчальний посібник для сам. роботи / В.Ф. Куцевляк. - Х. : ХМАПО, 2020. - 99 с. - Б.ц.

 • Лікування хронічного ларингіту у хворих з персистенцією герпесвірусної інфекції (ВПГ1/2 типу) [Текст] : навчальний посібник для сам. роботи / Г.І. Гарюк, О.О. Кулікова. - Х., 2020. - 38 с. - Б.ц.

 • Моніторинг електрофізіологічного стану нейромускулярного комплексу щелепно-лицевої ділянки [Текст] : навчальний посібник / укладачі А.Ю. Ніконов, К.В. Жуков, П.Ю. Варв'янський, Н.П. Бобровська. - Х., 2019. - Б.ц.

 • Ніконов, А.Ю. Артикулятори та лицеві дуги у стоматології [Текст] : навчальний посібник / А.Ю. Ніконов, К.В. Жуков, Д.В. Гризодуб. - Х., 2019. - 61 с. - Б.ц.

 • Ніконов, А.Ю. Бюгельне протезування [Текст] : навчальний посібник / А.Ю. Ніконов, Н.Н. Бреславец, С.А. Гордієнко. - Х., 2019. - 47 с. - Б.ц.

 • Передракові стани гортані [Текст] : навчальний посібник для сам. роботи / Г.І. Гарюк, О.О. Кулікова, І.В. Філатова, А.Б. Бобрусь. - Х., 2020. - 37 с. - Б.ц.

 • Променева діагностика в онкології [Текст] : навчальний посібник / О.П. Шармазанова, М.О. Бортний, В.В. Шаповалова, Ю.Я. Федуленкова. - Х. : ХМАПО, 2020. - 40 с. - Б.ц.

 • Профілактика загострень хронічного тонзиліту та хронічного аденоїдиту у дітей шкільного віку з використанням імунотерапії [Текст] : навчальний посібник / О.О. Кулікова, Ю.В. Лозова, А.В. Чумакова, Бобрусь. - Х., 2019. - 20 с. - Б.ц.

 • Фітотерапія та фітопрофілактика хвороб слизової оболонки порожнини рота та парадонта [Текст] : навчально-методичний посібник / К.В. Божко, О.Є. Іванов, О.М. Сирота, Н.Б. Циганков. - Х. : ХМАПО, 2019. - 32 с. - Б. ц.

 • Хірургічне лікування уроджених деформацій вушних раковин (відтопирених вушних раковин) [Текст] : навчальний посібник для сам. роботи / Г.І. Гарюк, В.М. Губін, О.О. Кулікова та ін. - Х., 2020. - 39 с. - Б.ц.

 • Шармазанова, О.П. Невідкладна променева діагностика захворювань органів грудної клітки, черевної порожнини та травм скелета [Текст] : навчальний посібник / О.П. Шармазанова, М.О. Бортний, В.В. Шаповалова. - Х. : ХМАПО, 2020. - 40 с. - Б.ц.

Факультет загальної практики – сімейної медицини

 • Біореабілітація в акушерстві та гінекології [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / М.М. Козуб, М.І. Козуб, О.Ю. Петренко, М.П. Сокол. - Х., 2020. - 50 с. - Б.ц.

 • Гарбар, К.Б. Принципи інтегрованого підходу для надання медичної допомоги дітям перших п'яти років життя на дошпитальному етапі [Текст] : навчальний посібник / К.Б. Гарбар. - Х. : ХМАПО, 2019. - 31 с. - Б.ц.

 • Геморагічний інсульт [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / укладачі О.Є. Дубенко, Г.В. Гребенюк, Ю.В. Шматько. - Х., 2020. - 37 с. - Б.ц.

 • Гостра та хронічна дихальна недостатність [Текст] : навчальний посібник для сам. роботи слухачів / Е.М. Ходош, М.М. Кочуєва, В.С. Крутько та ін. - Х., 2019. - 81 с. - Б.ц.

 • Гріднєва, Н.М. Синдром циклічного (ацетонемічного) блювання у дітей [Текст] : навчальний посібник для сам. роботи / Н.М. Гріднєва. - Х., 2020. - 27 с. - Б.ц.

 • Дудніченко, О.С. Канцерогенез. Морфологія пухлин [Текст] : навчальний посібник / О.С. Дудніченко, М.О. Кліменко. - Х., 2019. - 32 с. - Б.ц.

 • Дудніченко, О.С. Колоректальний рак [Текст] : навчальний посібник / О.С. Дудніченко, Д.О. Пілюгін, В.Е. Білецький. - Х., 2019. - 40 с. - Б.ц.

 • Економіко-правова природа медичної послуги [Текст] : навчально-методичний посібник / І.І. Парфьонова, І.-М. В. Гуріна-Рапінчук, О.М. Драганова, В.П. Грохольський. - Х. : ХМАПО, 2019. - 39 с. - Б.ц.

 • Елементи протимікробної терапії у дітей [Текст] / за ред. О.А. Цодікової. - К. : Доктор-Медіа-Груп, 2020. - 138 с. - Б.ц.

 • Кочуєва, М.М. Основи антибактеріальної терапії неспецифічних захворювань легень [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи слухачів / М.М. Кочуєва, В.Б. Кушнір. - Х., 2019. - 52 с. - Б.ц.

 • Криворотько, Я.В. Когнітивно-біхевіоральна психотерапія (ч.2) [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / Я.В. Криворотько. - Х., 2020. - 20 с. - Б.ц.

 • Кровопостачання головного мозку. Синдром уражень різних судинних басейнів головного мозку [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / укладачі О.Є. Дубенко, Г.В. Гребенюк, Ю.В. Шматько. - Х., 2020. - 50 с. - Б.ц.

 • Крутько, В.С. Лечение больных туберкулезом [Текст] : учебное пособие / В.С. Крутько. - Х., 2013. - 43 с. - Б.ц.

 • Мнушко, З.М. Основні положення фармацевтичного маркетингу [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / З.М. Мнушко, І.І. Парфьонова, І.І. Пестун. - Х., 2020. - 31 с. - Б.ц.

 • Мнушко, З.М. Порядок отримання дозволів на види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню у фармацевтичному секторі охорони здоров'я [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / З.М. Мнушко, І.І. Парфьонова, І.В. Пестун. - Х., 2020. - 47 с. - Б.ц.

 • Неходжкінські лімфоми [Текст] : навчальний посібник / О.С. Дудніченко, Д.О. Пілюгін, В.Є. Білецький. - Х., 2019. - 43 с. - Б.ц.

 • Оганезова, А.В. Платні послуги в закладі охорони здоров'я [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / А.В. Оганезова. - Х., 2020. - 26 с. - Б.ц.

 • Оганезова, А.В. Фінансовий аналіз діяльності закладу охорони здоров'я [Текст] : навчальний посібник / А.В. Оганезова. - Х., 2019. - 26 с. - Б.ц.

 • Оганезова, А.В. Фінансування та оподаткування діяльності закладів охорони здоров'я в умовах реформування галузі [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / А.В. Оганезова. - Х., 2020. - 27 с. - Б.ц.

 • Острая и хроническая дыхательная недостаточность [Текст] : учебное пособие для сам. работы / Э.М. Ходош, М.Н. Кочуева, В.С. Крутько и др. - Х. : Право, 2020. - 136 с. : ил. - Б.ц.

 • Парфьонова, І.І. Оплата праці лікарів в закладі охорони здоров'я [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / І.І. Парфьонова, А.В. Оганезова, О.М. Драганова. - Х., 2020. - 26 с. - Б.ц.

 • Парфьонова, І.І. Управлінські процеси в охороні здоров'я [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / І.І. Парфьонова, О.М. Драганова, І.М. Червяков. - Х., 2020. - 32 с. - Б.ц.

 • Парфьонова, І.І. Управлінські ролі та ділові контакти менеджмера сімейної медицини [Текст] : навчально-методичний посібник / І.І. Парфьонова, О.М. Драганова, І.-М. В. Гуріна-Рапінчук. - Х., 2019. - 35 с. - Б.ц.

 • Плеврит [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи слухачів / П.І. Потейко, Т.В. Сокол, В.С. Крутько та ін. - Х., 2019. - 33 с. - Б.ц.

 • Провайдери медичних послуг в елекронній системі охорони здоров'я [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи / І.-М. В. Гуріна-Рапінчук, І.І. Парфьонова, О.М. Драганова, І.М. Червяков. - Х., 2020. - 27 с. - Б.ц.

 • Пухлини печінки у дітей. Вікова категорія: діти і підлітки від 0 до 18 років [Текст] : навчальний посібник / О.С. Дудніченко, О.В. Піонтковська, В.Е. Білецький, Д.О. Пілюгін. - Х. : ХМАПО, 2019. - 55 с. - Б.ц.

 • Рогова, О.Г. Медіація у сфері охорони здоров'я [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / О.Г. Рогова. - Х., 2020. - 20 с. - Б.ц.

 • Рогова, О.Г. Правовий статус комунальних некомерційних медичних підприємств [Текст] : навчальний посібник / О.Г. Рогова. - Х., 2019. - 22 с.

 • Рогова, О.Г. Правовий статус приватних закладів охорони здоров'я [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / О.Г. РОгова. - Х., 2020. - 23 с. - Б.ц.

 • Рогова, О.Г. Правові аспекти надання медичної інформації [Текст] : навчальний посібник / О.Г. Рогова. - Х., 2019. - 25 с. - Б.ц.

 • Рогова, О.Г. Правові вимоги внутрішнього аудиту якості медичної допомоги [Текст] : навчальний посібник / О.Г. Рогова. - Х., 2019. - 25 с. - Б.ц.

 • Рогова, О.Г. Практика фунціонування сімейної медицини [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / О.Г. Рогова. - Х., 2020. - 23 с. - Б.ц.

 • Теоретичні основи страхової медицини [Текст] : навчально-методичний посібник / І.І. Парфьонова, І.М. Червяков, О.М. Драганова, І.-М. В. Гуріна-Рапінчук. - Х., 2019. - 25 с. - Б.ц.

 • Ультразвукові основи пре- та постнатальної діагностики вродженних вад органів сечостатевої системи [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи / Л.Г. Назаренко, С.М. Бабаджанян, О.А. Яковенко та ін. - Х., 2020. - 109 с. - Б.ц.

 • Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи слухачів / В.С. Крутько, М.Н. Кочуєва, А.В. Рогожин та ін. - Х. : ХМАПО, 2019. - 30 с. - Б.ц.

 • Ходош, Е.М. Абсцес та гангрена легень [Текст] : навч. посіб. для сам. роботи / Е.М. Ходош. - Х., 2018. - 66 с. - Б.ц.

 • Хронічне легеневе серце. Легенево-серцева недостатність, невідкладна допомога [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи слухачів / П.І. Потейко, Т.В. Сокол, В.С. Крутько та ін. - Х., 2019. - 35 с. - Б.ц.

 • Циротичний туберкульоз легень [Текст] : навчально-методичний посібник для сам. роботи слухачів / М.М. Кочуєва, П.І. Потейко, А.В. Рогожин та ін. - Х. : ХМАПО, 2019. - 26 с. - Б.ц.