Праці співробітників ХМАПО. Галерея

Психодерматологія. Медико-психологічні аспекти дії психосоціального стресу в клінічній і естетичній дерматологічній практиці / за ред. М. В. Маркової, І. Р. Мухаровської. —Харків, 2019.- 277 с.

Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України за темами «Порушення здоров’я сім’ї у кризових станах різного ґенезу. Причини, механізми розвитку, клінічні прояви й система психодіагностики, психокорекції, психопрофілактики», «Медико-психологічні наслідки соціального стресу та інформаційно-психологічної війни (макро-, мікросоціальні чинники дезадаптації, механізми формування, система психодіагностики, психокорекції, психопрофілактики), «Порушення психічного здоров'я в умовах соціального стресу: клінічна феноменологія, предиктори формування, система психодіагностики, психотерапії і психологічної реабілітації».


Неонатологія : підручник : у 3 т. / Т. К. Знаменська, Ю. Г. Антипкін, М. Л. Аряєв та ін. - Львів: Видавець Марченко Т. В., 2020. - Т. 1. - 408 с.

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, ліку­вально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженості. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжна­родних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України. Усі викладені матеріали пройшли етап незалежного рецензування.

https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_124129.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_124138.jpg?attredirects=0Опарин А.А. Медицина Византийской империи / А. А. Опарин. — Харьков: Факт, 2020. — 320 с.

В монографии на основании комплексных исследований в области истории медицины, всемирной истории, археологии, религиоведения и философии представлена история медицины Византийской империи.

Монография может быть рекомендована студентам медицинских и гумани­тарных ВУЗов, их преподавателям и всем, интересующимся медициной и исто­рией.Психоонкологія. Медико-психологічні та психосоціальні аспекти подолання дистресу в онкологічній практиці / М.В. Маркова, І.Р. Мухаровська. — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 543 с.

Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України за темами «Порушення здоров’я сім’ї у кризових станах різного ґенезу. Причини, механізми розвитку, клінічні прояви й система психодіагностики, психокорекції, психопрофілактики» (номер державної реєстрації 0112U000972), «Медико-психологічні наслідки соціального стресу та інформаційно-психологічної війни (макро-, мікросоціальні чинники дезадаптації, механізми формування, система психодіагностики, психокорекції, психопрофілактики)» (номер державної реєстрації 0117U000371), «Порушення психічного здоров'я в умовах соціального стресу.
Роль коферментних і некоферментних вітамінів при гіпоксії та при­гніченні енергетичних і трофічних процесій : монографія / І.Ю. Багмут, В.І. Жуков, І.Л. Колісник та ін. - Харків : Золоті сто­рінки, 2020. - 156 с.

Монографія присвячена вивченню біохімічних і метаболічних, коферментних і некоферентних форм вітамінів, попередженню ендогенних полігіповітамінозів, які мають особливості перебігу метаболічних процесів в організмі — гіпоксичний стан, токсифікація, що супутні дея­ким серцево-судинним, нервовим, травним захворюванням та як специфічні і неспецифічні фар­макологічні агенти діють на серцеві м'язи і судинні оболонки, сполучну тканину, органи зору, функцію згортання та антизгортання крові, стан окислювальних і відновлювальних процесів, біоенергетику, антиоксидантний та термінальний стани.Застосування озонотерапії в неврології: навчальний посібник / В.О. Ма­лахов, О.П. Черкасов, О.В. Земляна, А.К. Тягнирядко, Ф.О. Во­лох, Т. Джанелидзе, В.В. Шевченко. - Харків: Лідер, 2020. - 116 с.

У навчальному посібнику розглянуто сучасні дані про властивості, меха­нізми дії озону, проаналізовано стан виробництва, переваги та недоліки сучасних медичних озонаторів. Також з урахуванням власних даних та даних літератури представлено досвід лікування найбільш поширених нейровертебрологічних захворювань, неврологічних проявів остеохондрозу хребта, ускладнення комп­ресійно-ішемічних нефропатій. Показана висока ефективність та безпечність ви­користання різних методик озонотерапії.


Клиническая фармакология заболеваний сердца, легих и внутренних органов: монография / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, А. Н. Корж, Ю.И. Двояшкина, М.Н. Кочуева, Л.А. Хоменко, И.В. Корж. - Харьков: Факт, 2020. - 352 с.

В монографии в систематизированном виде представлены сведения об основных группах лекарственных средств, используемых в семейной медицине. Особое место уделено вопросам сочетанного применения и взаимодействия лекарственных препаратов, их побочным эффектам. Монография может быть рекомендована семейным врачам, терапевтам, а также врачам-интернам и студентам медицинских вузов.
Інфекційні хвороби: в 2-х тт. Т. 1 / за ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. - Львів: Магнолія 2006, 2018. - 652 с.

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування й профілактика.

Видання містить сучасну інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим в Україні, організацію інфекційної служби в умовах реформування медичної галузі, а також про основні напрямки боротьби з інфекційними хворобами. У підготовці цього видання брали участь провідні фахівці.

Підручник призначений для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, а також буде корисний для студентів медичних університетів і науковців.

Інфекційні хвороби: в 2-х тт. Т. 2 / за ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 726 с.

https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_123337.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_123424.jpg
https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_124251.jpg
https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_124306.jpg
https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_124208.jpg
https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_124320.jpg

Комплексная диагностика и лечение заболеваний сердца : монография / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, Р.Я. Абдуллаев и др. - Х. : Факт, 2018. - 584 с.

В монографии представлены последние комплексные сведения по патогенезу, диагностике и лечению заболеваний сердца.

Монография может быть рекомендована для кардиологов, врачей функциональной диагностики, врачей-интернов, врачей-терапевтов общей практики и для студентов медицинских вузов.
Березняков, И.Г. Краткий справочник по эмпирическому использованию антибиотиков с лечебной и профилактической целью / И.Г. Березняков. - 2-е изд. доп. и перераб. - К., 2018. - 223 с.
Немедикаментозні методи лікування у неврології [Текст] : у 2-х тт. Т. 1: монографія / Ф.О. Волох, А.В. Гетманенко, А.В. Головінова, О.Р. Єскин, Зубков; за ред. В.О. Малахова. - Х., 2018. - 396 с.

У монографії представлені немедикаментозні методи лікувальної та відновної дії: лікувальна фізкультура, рефлексотерапія, психотерапія, фітопрофілактика і фітотерапія нервових хвороб, аромотерапія, гірудотерапія, апітерапія, мумієтерапія, кріотерапія, озонотерапія, гіпербарична оксигенація у неврології, клітинна терапія в медичній реабілітації, гемосорбція в лікуванні неврологічних захворювань, санація ліквору (методи екстракорпоральної лікворокорекції), метод транскраніальної магнітної стимуляції в неврології, плазмофорез у лікуванні неврологічних захворювань, КВЧ-аутогемотерапія в ангіоневрології.

Монографія буде корисна для лікарів-невропатологів та всіх, хто цікавиться немедикаментозними методами лікування та профілактики.

Немедикаментозні методи лікування у неврології : у 2-х тт. Т. 2 : монографія / Ф.О. Волох, А.В. Гетманенко, А.В. Головінова, О.Р. Єскин, Зубков; за ред. В.О. Малахова. - Х., 2018. - 406 с.


Морозова, Н.С. Дезінфектологія. Дезінфекція, стерилізація, дезінсекція, дератизація : підручник / Н.С. Морозова, В.Ф. Марієвський. - К. : Наукова думка, 2019. - 240 с.

У підручнику описано новітні світові та вітчизняні технології медичної дезінфекції, стерилізації, дезінсекції, дератизації. Наведено відомості про сучасні препарати для дезінфекції, дезінсекції, дератизації, розглянуто методи і засоби їх застосування, схарактеризовано технічні засоби, які використовують для боротьби зі збудниками й переносниками. Значну увагу приділено питанням стерилізації виробів медичного призначення. Детально описано методи контролю роботи стерилізаційної апаратури.Лікувальна фізкультура у травматології та ортопедії : навчальний посібник / О.М. Хвисюк, В.О. Малахов, В.Ю. Петренко та ін. - Суми : Вінниченко М.Д., 2018. - 162 с.

У навчальному посібнику систематизовані уявлення про метод лікувальної фізкультури у травматології та ортопедії з урахуванням сучасних досягнень медичної галузі. Немедикаментозні методи лікування знаходять широке застосування у клінічній медицині, а саме в травматології та ортопедії. У виданні викладені загальні положення лікувальної фізкультури та окремі питання методики лікувальної гімнастики в різні періоди після травм, захворювань та оперативних втручань на опорно-руховому апараті.

Для лікарів лікувальної фізкультури, фізіотерапевтів, травматологів, терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини.
Рак шлунка: сучасні методи донозологічної діагностики та особливості хірургічного лікування : монографія / за ред. Ю.О. Вінника. - Харків : Золоті сторінки, 2019. – 308 с.

Розглянуто сучасні методи донозологічної діагностики та особливості хірургічного лікування хворих на рак шлунка. На підставі сучасних міжнародних рекомендацій відображено епідеміологію, етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, диференціальну діагностику та сучасні засоби онкохірургії при різноманітних новоутвореннях шлунка. Особливе місце посідає питання щодо виконання оперативних втручань з урахуванням сучасних підходів, також подано детальну інформацію щодо застосування схем діагностики та хірургічного лікування.

Клименко, Т.М. Реанімаційна допомога новонародженим у пологовій залі : навчальний посібник / Т.М. Клименко, О.А. Серцева, О.Ю. Карапетян. - Харків : ХМАПО, 2018. - 208 с.

Посібник присвячений одному з найважливіших питань неонатології — принципам надання реанімаційній допомоги новонародженим різних клінічних груп у пологовій залі згідно рекомендацій сучасних Європейських клінічних практик, Американської академії педіатрії та Американської академії серця. Своєчасне надання адекватної реанімаційної допомоги новонародженим при народженні дозволяє знизити їх смертність та захворюваність. Посібник містить завдання, ситуаційні задачі, тестові контролі, еталони виконання практичних навичок, а також листи для визначення бальної оцінки ступеню їх оволодіння. Навчальний посібник рекомендований для використання у практичній роботі лікарів неонатологїв, педіатрів, акушерів-гінекологів, анестезіологів, а також для підготовки лікарів-інтернів.


Функциональные методы исследования. Спирометрия : (учебно-методическое пособие для самостоятельной работы слушателей) / П.И. Потейко, Т.В. Сокол, В.С. Крутько, М.Н. Кочуева, Э.М. Ходош, С.И. Ткач, А.В, Рогожин, О.С. Константиновская. - Харьков, 2019. - 75 с.

В учебно-методическом пособии подробно описаны спирометрические показатели, методика проведения спирометрии, уделено внимание ошибкам в проведении и контроля качества исследования Особое внимание уделено стандартизации подходов к оценке результатов исследований и формулированию заключений. Для максимальной наглядности в учебное пособие вошло большое количеств схем и рисунков, которые проиллюстрированы авторскими клиническими наблюдениями.

Ішемічний інсульт. Обрані сторінки патогенезу та лікування : монографія / В.О. Малахов, В.О. Монастирський, В.С. Личко та ін. - Харків : Едена, 2010. - 154 с.

У монографії представлено та узагальнено сучасні уявлення про патогенетичні механізми церебрального ішемічного інсульту. Розглянуто роль стрес-реалізуючої імунонейроендокринної системи, ендотеліальної дисфункції та дисфункції гематоенцефалічного бар’єру в патогенезі гострої церебральної ішемії на підставі даних власних досліджень, показано зв’язок між цими ланками патогенезу. Наведено існуючі методи лікування ішемічного інсульту, на підставі власних досліджень запропоновано методи медикаментозної корекції патологічної стрес-реакції, ендотеліальної дисфункції та дисфункції гематоенцефалічного бар’єру при гострій церебральній ішемії.

Акромегалия и гигантизм: монография / Ю.И. Караченцев, О.О. Хижняк, Микитюк М.Р., В.Н. Куцын. - К. : Старт-98, 2010. - 132 с.

В монографии изложены современные представления об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях акромегалии и гигантизма, критерии диагностики и методы лечения данной патологии. Издание иллюстрировано рисунками, таблицами, схемами, графиками.

Рекомендуется для эндокринологов, нейрохирургов, невропатологов, окулистов и врачей других специальностей, будет интересна для студентов медицинских вузов.Сафонова, И.Н. Многоплодная беременность: эхографические мониторинги. Т.4 / И.Н. Сафонова. - К. : Медицина Украины, 2019. - 120 с.

В томе IV монографии uzschool рассмотрены клинические аспекты эхографических мониторингов при многоплодной беременности: диагностика типа многоплодия, дискордантныий рост близнецов, синдром фето-фетальной трансфузии (мониторинг до и после внутриутробного лечения), другие межплодовые трансфузии, селективная задержка роста одного из близнецов, моноамниотическая двойня, внутриутробная гибель одного из двойни, многоплодие высокого порядка, эмбриоредукция и др.

Приведены рекомендации интернациональных сообществ материнско-плодовой медицины и диагностистического ультразвука (ISUОG, FMF, NICE, ACOG, AIUM, ACR, SOGC, RCOG и др.), некоторые зарубежные клинические протоколы, данные систематических обзоров, реферативный анализ профильных публикаций.

Сафонова, И.Н. Беременность высокого риска: эхографическиемониторинги. Т.3 / И.Н. Сафонова. - К. : Медицина Украины, 2019. - 246 с

В томе III монографии uzscbool рассмотрены клинические аспекты эхографических мониторингов при беременности высокого риска перинатальных осложнений: плацентарных нарушениях, задержке роста и дистрессе плода, материнской артериальной гипертензии и преэклампсии, сенсибилизированной бере­менности, сахарном диабете беременной, перенашивании, неиммунной водянке плода, фетальной анемии, аритмиях плода, аномалиях плаценты и пуповины и др.

Сафонова, И.Н. Беременность высого риска:допплер, биофизический профиль плода, фетометрия. Т.2 / И.Н. Сафонова. - К. : Медицина Украины, 2019. - 124 с.

В томе II руководства uzschool рассмотрены принципы акушерской допплерографии и биофизического мониторинга плода. Эти принципы являются смысловой осью УЗ мониторингов беременности высокого риска, в том числе многоплодной беременности. Приведены совр рекомендации европейских, американских и интернациональных сообществ перинатальной медицины ISUOG, FMF, NICE, ACOG, AIUM, ACR, SMFM. В основе руководства — данные систематических обзоров и наиболее значимых профильных исследований, а также клинический опыт и обширный визуальный архив автора.

Сафонова, И.Н. Беременность низкого риска: эхографические скрининги. Т.1 / И.Н. Сафонова. - К. : Медицина Украины, 2019. - 142 с.

В томе I руководства uzschool представлены современные принципы ультразвуковой диагностики в акушерстве. Рассмотрены вопросы безопасности метода и организации диагностических программ, приведены эхограммы нормальной ультразвуковой картины беременности разных сроков. Описаны методики рутинных дополнительных эхографических исследований плода в I и II триместрах, стандартных и расширенных методов эхографии головного мозга и сердца плода.
Инфузионно-трансфузионная терапия : учебное пособие / подред. Ф.С. Глумчера, Е.Н. Клигуненко. - К. : Заславский А.Ю., 2018. - 426 с.

Монография посвящена проблемам инфузионно-трансфузионной терапии при при различных видах шока в периоперационном периоде. Соавторами являются ведущие специалисты по интенсивной терапии в Украине. Значительное внимание в монографии уделено физиологическим и патофизиологическим принципам, на которых основана инфузионно-трансфузионная терапия. Рекомендуется для врачей анестезиологов, хирургов, педиатров.Диагностика и лечение заболеваний органов пищеварения : монография / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, А.Н. Корж и др. - Х. : Факт, 2019. - 288 с.

В монографии на основании современных данных и требований представлены протоколы диагностики и лечения основных заболеваний гастроэнтерологического профиля, а также сведения об основных группах лекарственных средств, используемых при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Особое место уделено вопросам сочетанного применения и взаимодействия лекарственных препаратов, их побочным эффектам.