Структура бібліотеки

Завідувач бібліотеки –

Онопрієнко Ірина Миколаївна

Відділи бібліотеки

Відділ комплектування документів

Завідувач відділом – Чувашова Тетяна Михайлівна

Відділ комплектує фонд бібліотеки науковими, учбовими та періодичними виданнями, веде облік видань, що надходять до бібліотеки, приймає заявки на придбання літератури, здійснює аналітико-синтетичну обробку документів.

Відділ наукової обробки документів і організації каталогів

Завідувач відділом – Ямпольська Вікторія Ісааківна

Співробітники відділу здійснюють бібліографічний опис творів друку та інших документів, відповідно до діючих державних стандартів, ведуть каталоги та картотеки, поповнюють електронний каталог, предметизують нові надходження, індексують за УДК та ББК наукові праці.

Відділ обслуговування літературою

Завідувач відділом – Нагорна Тетяна Юріївна

Відділ забезпечує літературою всі категорії користувачів бібліотеки, здійснює формування, збереження та впорядкування фонду.

Філія бібліотеки

Завідувач відділом – Єлибаєва Оксана Миколаївна

Відділ обслуговує користувачів, які мешкають у гуртожитках академії, забезпечує доступ до інформаційних ресурсів через Інтернет.