Колекція рідкісних видань

У фонді бібліотеки академії дотепер збереглися видання другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Ці книжки є окрасою нашої бібліотеки. Колекція рідкісних та цінних видань налічує близько 500 назв. Співробітники бібліотеки внесли рідкісні видання до електронного каталогу.

З метою подолання суперечності між необхідністю забезпечення збереження фонду та його доступності користувачам до планів на майбутнє входить створення повнотекстової електронної колекції рідкісних і цінних видань зі своїх фондів.

Томас, Р. О распознаваніи и врачеваніи детскихъ болезней : пер.с англ. / Р. Томас; пер. А.К. Штаблькарь. - Санктпетербургъ: Типографія Медицинскаго Департамента Министерства Внутреннихъ Делъ, 1822. – 457 с.

Боткин, С.П. Курсъ клиники внутреннихъ болезней / С.П. Боткин. - издание второе. - С-Петербург: Типографія А. Проховщикова, 1899

Томъ І. - 1899. - 393 с.

Боткин, С.П. Курсъ клиники внутреннихъ болезней / С.П. Боткин. - издание второе. - С-Петербург: Типографія А. Проховщикова, 1899

Томъ 2: Клиническія лекціи. - 1899. - 248 с.

Пит Атласъ къ руководству общей и частной хирургіи. Вып.1: пер. с нем / Пит; под ред. Бильрота ; сост. И. Греб; пер. М. Капустинъ. - СПб.: Типографія Якова Трея, 1870. - 240 с.: ил.

Павловский, И.Я. Немецко-русскій словарь / И.Я. Павловский. - 3-е изд., испр. и значит. доп. - Рига : Изданіе Н. Киммеля, 1902. – 1529 с.

Подвысоцкий, В.В. Основы общей и экспериментальной патологіи. Руководство къ изученію физіологіи больного человека / В.В. Подвысоцкий. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Изданіе К.Л. Риккера, 1899. - 787с. : ил.

Greeff, R. Атласъ наружныхъ заболеваній глаза: для врачей и студентовъ : пер. с нем. / R. Greeff; пер. Г.С. Канцель. - СПб.: Изданіе журнала "Практическая медицина" (В.С. Эттингеръ), 1910. – 135 с.: ил.

Кохер, Т. Ученіе о хирургическихъ операціяхъЧ.1., Общее ученіе объ операціяхъ. - Хирургія сосудистой системы. - Хирургія нервной системы. -Хирургія конечностей / Т. Кохер; пер. Б.Е. Гершуни. - СПб.: Изданіе К.Л.Риккера, 1909. – 1054 с.: ил.

Ковалевскій, П.И. Психіатрія Ч.1. Общая психопатологія / П.И. Ковалевскій. - 3-е изд., испр. и доп. - Харьков: Типографія Каплана и Бирюкова, 1886. - 270 с.

Петровъ, Н.Н. Свободная пластика костей / Н.Н. Петровъ. - СПб.: Издательство Практическая Медицина (В.С.Эттингеръ), 1913. - 78 с.: ил.

Электро-гомеопатія графа Маттеи / составилъ С.В. Смирновъ. - седьмое издание съ значительными дополненіями. - С.-Петербургъ: Типо-литографія В. Фрейман, 1890. - 474 с.

Труссо Клиническія лекціи: в 3-х т. / Труссо; пер. Ю.Т. Чудновский. - С.-Петербургъ: Типографія Департамента Уделовъ, 1874. - 954с.

Т.2: Клиническія лекціи. - 1874. - 954с.

Толстой, Л.Н. Драматические произведения / Л.Н. Толстой. - Москва : Типографія Т-ва И.Д. Сытина , 1914. - 243 с.

Ценный фонд.doc