Українські медичні фахові видання в міжнародних базах

Звертаємо увагу авторів на необхідність уточнення приналежності конкретного видання до наукометричних баз на момент подання статті.