Фонд дисертаційних та магістерських робіт

Дисертаційні роботи, які надійшли до бібліотеки

Абряхімов, Р.А. Постстресова психологічна дезадаптація при бойовій травмі очей з частковою втратою зору (фенологія, механізми психогенезу, медико-психологічний супровід) : дис....док.мед. наук : 19.00.04 / Р.А. Абряхімов. - Харків, 2019. - 333 с.

Агій, В.І. Комплексна рентгено-ультразвукова діагностика травматичних ушкоджень надп'ятково-гомілкового суглоба у дітей : дис....канд.мед. наук : 14.01.23 / В.І. Агій. - Ужгород, 2016. - 127 с.

Алієв, С.П. Обгрунтування та удосконалення системи епідеміологічного і паразитологічного нагляду за триденною малярією на етапі її елімінації у республіці Таджикистан : дис....канд.мед. наук : 16.00.11 : 222 / С.П. Алієв. - Харків, 2018. - 254 с.

Алієва, Т.А. Порушення соціального функціонування у осіб з вродженими вадами серця, які навчаються в вищих навчальних закладах, та принципи їх психологічної корекції [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Т.А. Алієва. - Харків, 2014. - 197 с.

Аль Хатіб Ануар. Клінічні та імуно-гормональні особливості перебігу токсоарозу у хворих з синдромом "сухого ока" : дис....канд.мед. наук : 16.01.11 : 222 / Аль Хатіб Ануар. - Харків, 2019. - 156 с.

Андрєєв, О.В. Оптимізація раннього хірургічного лікування відморожень кінцівок з урахуванням гендерних та вікових особливостей : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 : 222 / О.В. Андрєєв. - Лиман, 2018. - 189 с.

Арсенідзе, Т.О. Променева діагностика структурно-функціонального стану стегнової кістки при дисплазії кульшового суглоба у дітей раннього віку : дис....канд.мед. наук : 14.01.23 : 222 / Т.О. Арсенідзе. - Харків, 2017. - 152 с.

Артюх, С.В. Хрономодульована радіохіміотерапія плоскоклітинного раку орофарингеальної зони та гортані : дис....канд.мед. наук : 14.01.23 / С.В. Артюх. - Харків, 2018. - 137 с.

Артьомова, Н.С. Прогнозування та попередження виникнення внутрішньошлуночкових крововиливів та їх несприятливих наслідків у передчасно народжених дітей : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / Н.С. Артьомова. - Харків, 2018. - 211 с.

Ащеулов, О.М. Патогенетична роль фракталкіну, еотаксину та сенсибілізації до білків коров'ячого молока при атопічному дерматиті у дітей раннього віку : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 : 222 / О.М. Ащеулов. - Харків, 2019. - 183 с.

Балка, Л.О. Медико-психологічний супровід онкологічних пацієнтів із сечокам'яною хворобою єдиної нирки : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Л.О. Балка. - Харків, 2015. - 168 с.

Баранніков, К.В. Ендоскопія та малоінвазивна хірургія у діагностиці та лікування раку шлунка на ранніх стадіях : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / К.В. Баранніков. - Харків, 2018. - 243 с.

Басилайшвілі, С.Ю. Оптимізація комбінованого лікування місцеворозповсюдженого недрібноклітинного раку легень : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / С.Ю. Басилайшвілі; Харківська. - Харків, 2017. - 197 с.

Безносенко, А.П. Комбіноване лікування хворих на рак нижньоампулярного відділу прямої кишки ІІ-ІІІ стадій із застосуванням неоад’ювантної дрібнофракційної променевої терапії : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / А.П. Безносенко. - 2016. - 133 с.

Безсмертний, О.В. Хроно-динамічні особливості автобіографічної пам'яті хворих на параноїдну шизофренію [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.В. Безсмертний. - Харків, 2015. - 270 с.

Белов, О.О. Порівняльний аналіз медико-психологічних аспектів професійної патології на моделях захворювань різної органно-системної приналежності : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.О. Белов. - Вінниця, 2016. - 175 с.

Бессонова, І.М. Порушення пуринового обміну в формуванні ендотеліальної дисфункції у підлітків з артеріальною гіпертензією [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / І.М. Бессонова. - Харків, 2015. - 204 с.

Бєляєва, О.Е. Система медико-психологічного супроводу підлітків із ожирінням [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.Е. Бєляєва. - Харків, 2014. - 182 с.

Бєсєдін, О.М. Удосконалення методів вакуум-терапії ран у хворих на цукровий діабет : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / О.М. Бєсєдін. - Харків, 2017. - 193 с.

Богуславська, Н.М. Обгрунтування вибору методу анестезіологічного забеспечення травматологічних операцій у пацієнтів молодого віку [Текст] : дис....канд.мед. наук : спец.14.01.30 / Н.М. Богуславська. - Харків, 2015. - 139 с.

Божук, О.А. Особливості афективно-конативної сфери у жінок з фізіологічним перебігом вагітності та принципи їх медико-психологічного супроводу : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.А. Божук. - Київ, 2015. - 197 с.

Бондаревич, С.М. Влияние фактора времени на психологические показатели при соматических нарушениях у лиц в период зрелости : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / С.М. Бондаревич. - Одесса, 2007. - 264 с.

Браілко, В.І. Етіопатичні і клінічні особливості серозних менінгітів у дітей та оптимізація їх лікування : дис....канд.мед. наук : спец.14.01.13 / В.І. Браілко. - Харків, 2016. - 153 с.

Бузницкий, Р.И. Передний межтеловой спондилодез металлокерамическими имплантантами в хирургическом лечении и заболеваний и повреждений шейного отдела позвоночника [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.21 / Р.И. Бузницкий. - Харьков, 2013. - 207 с.

Бурьян, А.В. Комплексное лечение местно-распространенного рака щитовидной железы у больных пожилого и старческого возраста [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / А.В. Бурьян. - Харьков, 2015. - 165 с.

Бутко, К.М. Розлади адаптації та їх психотерапевтична корекція у осіб, що перенесли реконструктивно-відновлювальні операції на кисті [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / К.М. Бутко. - Харків, 2014. - 152 с.

Бучнєва, О.В. Комплексна тактика хірургічного лікування гострих захворювань аорти : дис....док.мед. наук : 14.01.03 / О.В. Бучнєва. - Харків, 2019. - 304 с.

Варибрус, О.В. Психологічна дезадаптація жінок з тиреопатіями (клініко-психологічні особливості , механізми формування, медико-психологічна корекція) : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.В. Варибрус. - Харків, 2016. - 156 с.

Васильєв, Л.Л. Топометричний супровід при прецизійний променевій терапії раку легені : дис....канд.мед. наук : 14.01.23 / Л.Л. Васильєв. - Харків, 2018. - 149 с.

Васько, А.Р. Обгрунтування доцільності неоад'ювантної хіміо-променевої терапії у хворих на низькодиференційований рак щитоподібної залози : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 : 222 / А.Р. Васько. - Харків, 2019. - 136 с.

Васько, Л.М. Комплексний променевий моніторинг хіміопроменевої терапії місцевопоширеного раку прямої кишки [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.23 / Л.М. Васько. - Полтава, 2016. - 136 с.

Веньовцева, Н.Ю. Медико-психологічний супровід підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи на етапі стаціонарного лікування : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Н.Ю. Веньовцева. - Харків, 2015. - 133 с.

Вербовий, П.П. Порушення життєдіяльності сім'ї при безплідді у чоловіка (клінічні прояви, механізми формування,психокорекція) [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / П.П. Вербовий. - Харків, 2015. - 177 с.

Винниченко, О.І. Функціональні зміни у хворих на рак стравоходу та кардіоезофагеальної зони після операції Льюїса та Осава-Гарлока [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / О.І. Винниченко. - Харків, 2015. - 139 с.

Волошин, Т.Б. Клініко-психологічні особливості дітей з розладами аутичного спектру та їх реабілітація за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Т.Б. Волошин. - Харків, 2017. - 180 с.

В'юн, В.В. Стани психологічної дезадаптації лікарів-інтернів (механізми формування, типологія, система психотерапевтичної корекції та психопрофілактичної підтримки) : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / В.В. В'юн. - Харків, 2018. - 245 с.

В'юн, С.В. Хірургічна тактика при високому ризику неспроможності стравохідно-кишкових анастомозів : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 : 222 / С.В. В'юн. - Харків, 2019. - 151 с.

Гамидов, Адалят Насир Оглы. Клинико-экспериментальное обоснование хирургических вмешательств при перитоните с учетом спайкообразования в брюшной полости [Текст] : дис....док.мед. наук : 14.01.03 / Адалят Насир Оглы Гамидов. - Харьков, 2015. - 260 с.

Голюк, К.О. Прогнозування перебігу перинатальної патології у дітей першого року життя, що народилися передчасно : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / К.О. Голюк. - Харків, 2017. - 160 с.

Гончар, Ю.О. Емоційні особливості дітей з психофізичними порушеннями таїх психокорекція : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Ю.О. Гончар. - Дніпро, 2017. - 273 с.

Гордієвич, М.С. Клініко-психологічні особливості дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності та їх реабілітація за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / М.С. Гордієвич. - Харків, 2017. - 174 с.

Гордієнко, І.В. Діагностика та прогнозування порушень фізичного, нервово-психічного розвитку у дітей раннього віку, які народилися передчасно : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / І.В. Гордієнко. - Харків, 2017. - 188 с.

Гордовський, В.А. Комплексне лікування хворих на некротичний панкреатит та профілактика екзокринних порушень підшлункової залози : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 : 222 / В.А. Гордовський. - Харків, 2018. - 157 с.

Городиловська, М.І. Езофагіти при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у дітей : клініко-ендоскопічні і морфологічні особливості, лікування та предиктори його ефективності : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / М.І. Городиловська. - Львів, 2018. - 224 с.

Гришина, О.В. Клініко-психологічні особливості саморуйнівної поведінки у працівниць комерційного сексу та їх психокорекція : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.В. Гришина. - Харків, 2018. - 156 с.

Грудинська, Т.В. Фенотипічна гетерогенність первинної пухлини, метастазів та циркулюючих пухлинних клітин у хворих на рак молочної залози : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 : 222 / Т.В. Грудинська. - Запоріжжя, 2018. - 143 с.

Данілевська, Н.В. Клініко-психологічна характеристика псевдообсесій на шизофренію : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Н.В. Данілевська. - Запоріжжя, 2016. - 190 с.

Дворник, І.О. Вдосконалення профілактики та хірургічного лікування гострої спайкової кишкової непрохідності (клініко-експериментальне дослідження) : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 : 222 / І.О. Дворник. - Харків, 2017. - 185 с.

Демченко, В.Н. Неоадъювантная сочетанно- лучевая терапия в лечении местнораспространенного рака прямой кишки : дис....канд.мед. наук : 14.01.23 / В.Н. Демченко. - Харьков, 2016. - 133 с.

Діденко, С.М. Хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / С.М. Діденко. - Харків, 2019. - 276 с.

Дралова, О.А. Клініко-імунологічні порушення при токсокарозній інвазії у дітей з ураженням дихальної системи і патогенетичне обгрунтування медикаментозної терапії : дис....канд.мед. наук : 14.01.13 : 222 / О.А. Дралова. - Харків, 2018. - 185 с.

Дрюченко, М.О. Особливості батьківсько-дитячої взаємодії в родинах, де мати хворіє на параноїдну шизофренію (феноменологія, механізми формування, психокорекція) : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 : 225 / М.О. Дрюченко. - Харків, 2017. - 250 с.

Дубовик, М.О. Психологічні і поведінкові складові сексуальності у підлітків з розладами аутистичного спектру : дис....канд.псих. наук : 19.00.04 : 053 / М.О. Дубовик. - Харків, 2017. - 237 с.

Духовський, О.Е. Медико-психологічний супровід сімей новонароджених з черепно-мозковою травмою у нейрохірургічному стаціонарі : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.Е. Духовський. - Харків, 2018. - 153 с.

Дьома, І.С. Медико-психологічні особливості іпохондризації у хворих у віддаленому періоді інфаркту міокарда : дис....канд.психолог. наук : 19.00.04 / І.С. Дьома. - Харків, 2019. - 196 с.

Емяшева, Ж.В. Психологические детерминанты суицидальных тенденций лиц, страдающих химической зависимостью [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Ж.В. Емяшева. - Одесса, 2014. - 229 с.

Живилко, В.В. Клініко-психологічні особливості та психосоціальний супровід жінок з алопецією : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / В.В. Живилко. - Одеса, 2018. - 204 с.

Жукова, Т.О. Ефективність комплексного лікування місцевопоширеного раку гортані при застосуванні індукційної хіміо- та мультифракційної променевої терапії : дис....канд.мед. наук : 14.01.23 / Т.О. Жукова. - Полтава, 2016. - 148 с.

Жунько, Д.В. Оптимизация комплексного лечения больных хроническим простатитом с метаболическим синдромом с использованием физических факторов и немедикаментозным методов на амбулаторном этапе : дис....канд.мед. наук : 14.01.33 / Д.В. Жунько. - Одесса, 2016. - 154 с.

Жупанова, Д.А. Клинико-психологические особенности больных днпрессией с различным уровнем медикаментозного комплайенса (диагностика и коррекция) : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Д.А. Жупанова; наук. керівн. Н.А. Марута; ГУ Институт неврологии,психиатрии и наркологии НАМН Украины. - Харьков, 2015. - 243 с.

Зайцева, Є.М. Прогнозування перебігу суглобової форми ювенільного ревматоїдного артриту : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / Є.М. Зайцева. - Харків, 2018. - 200 с.

Закладний, М.В. Клініко-психологічна характеристика тривожних розладів різного генезу та їх медико-психологічна корекція : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / М.В. Закладний. - Харків, 2016. - 186 с.

Засєда, Ю.Г. Клініко-психологічні та нозоспецифічні особливості психофеноменологічного профілю у хворих на соматофорні розлади та психосоматичні захворювання : дис....док.мед. наук : 19.00.04 / Ю.Г. Засєда. - Харків, 2015. - 368 с.

Звегинцева, Л.Г. Оптимизация лечения больных после септопластики на фоне последствий черепно-мозговой травмы с использованием физических факторов [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.33 / Л.Г. Звегинцева. - Харьков, 2015. - 130 с.

Ісаєв, М.В. Комплексне хірургічне лікування постраждалих з закритою травмою грудної клітки (клініко-експериментальне дослідження) : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 : 222 / М.В. Ісаєв. - Харків, 2019. - 162 с.

Іщук, В.В. Клініко-психологічні характеристики психоендокринного синдрому при патології щитоподібної залози,кори наднирників та статевих залоз (семіотика, типологія,психопрофілактиктичний супровід) : дис....док.мед. наук : 19.00.04 / В.В. Іщук. - Харків, 2019. - 339 с.

Кабаков, Б.О. Оптимізація периопераційного знеболювання у пацієнтів з оклюзуючою патологією судин нижніх кінцівок [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.30 / Б.О. Кабаков. - Харків, 2014. - 143 с.

Казмірук, О.В. Лікування поширеного раку яєчників з застосуванням комбінованих оперативних втручань : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / О.В. Казмірук. - Харків, 2005. - 142 с.

Камінська, А.О. Професійна дезадаптація лікарів хірургічного та терапевтичного профілю (клінічна феноменологія, механізми формування, психокорекція) [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / А.О. Камінська. - Вінниця, 2015. - 187 с.

Касян, С.М. Діагностика та прогнозування наслідків перинатального гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС у дітей першого року життя : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / С.М. Касян. - Суми, 2016. - 199с.

Кирєєва, О.М. Медико-психологічні предиктори рекурентного депресивного розладу як мішені психотерапії та психопрофілактики [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.М. Кирєєва. - Харків, 2014. - 162 с.

Кіосєва, О.В. Медико-психологічна характеристика та психопревенція адаптційних порушень у студентської молоді (симптоматологія, патоперсенологія,адиктивний фон, копінг-стратегії, гендерні відмінності, генодиспозиційна комунікація) : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.В. Кіосєва. - Харків, 2016. - 445 с.

Клименко, Е.С. Клініко-морфологічні критерії прогнозу перебігу граничних пухлин яєчника [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / Е.С. Клименко. - Рубіжне, 2015. - 160 с.

Клименко, М.В. Диагностическое и прогностическое значение цитокиновой реактивности в выборе хирургической тактики при остром панкреатите [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / М.В. Клименко. - Харьков, 2015. - 174 с.

Коваленко, М.В. Феномен "перфекціонізму" в генезі формування дезадапттивних станів у студентів вищого навчального медичного закладу [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / М.В. Коваленко. - Вінниця, 2015. - 182 с.

Коваль, Т.І. ВІЛ-інфекція і хронічний гепатит С у коінфікованих пацієнтів: клініко-епідеміологічна характеристика та оптимізація лікувально-діагностичної тактики : дис....канд.мед. наук : 14.01.13 : 222 / Т.І. Коваль. - Харків, 2018. - 331 с.

Козира, П.В. Дезадаптативні стани та їх корекція у співробітників МВС України- учасників бойових дій : дис....канд.псих. наук : 19.00.04 : 053 / П.В. Козира. - Харків, 2017. - 212 с.

Колганова, К.А. Оптимізація анестезіологічного забеспечення та періопераційної інтенсивної терапії при великих резекціях печінки в онкогінекології [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.30 / К.А. Колганова. - Донецьк, 2014. - 202 с.

Колесник, Г.І. Обгрунтування методів первинних некректомій при глибоких опіках (експериментально-клінічне дослідженя) : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 : 222 / Г.І. Колесник. - Лиман, 2019. - 188 с.

Коломаченко, В.І. Система періопераційного знеболювання при ендопротезуванні кульшового суглоба (клініко-експериментальне дослідження) : дис....док.мед. наук : 14.01.30 / В.І. Коломаченко. - Харків, 2019. - 416 с.

Коломієць, С.І. Внутрішня картина хвороби у підлітків, хворих на сколіоз, та її психокорекція : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / С.І. Коломієць. - Харків, 2018. - 217 с.

Комарчук, В.В. Хирургическое лечение осложненной язвенной болезни в сочетании с гастроэзофагеальным и дуоденогастральным рефлюксами [Текст] : дис....док.мед. наук : спец. 14.01.03 / В.В. Комарчук. - Харьков, 2016. - 355 с.

Кондратюк, В.В. Тропічна малярія в осіб з немалярійної зони: оптимізація діагностики та лікування [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.13 / В.В. Кондратюк. - Харків, 2015. - 144 с.

Коновалова, Н.М. Діагностика порушень розвитку та реабілітація дітей, народжених від матерів, які вживають алкоголь : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / Н.М. Коновалова. - Харків, 2018. - 167 с.

Корж, А.В. Особливості порушень комплаєнтності у хворих на параноїдну шизофренію в процесі лікування та їх психокорекція : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / А.В. Корж. - Харків, 2018. - 208 с.

Коробка, О.В. Клініко-генетичні детермінанти розвитку органних дисфункцій у доношених новонароджених з асфіксією : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / О.В. Коробка. - Полтава, 2016. - 187 с.

Коцина, С.С. Клінічне значення гонадотропних гормонів гіпофіза та статевих гормонів при хронічному токсоплазмозі у дорослих : дис....канд.мед. наук / С.С. Коцина; спец.16.00.11. - Харків, 2016. - 149 с.

Кремень, В.О. Удосконалення методу дерматензії в реконструктивно-відновній хірургії дефектів шкіри різного генезу (експериментально-клінічне дослідження) : дис....канд.мед. наук : спец. 14.01.03 -хірургія / В.О. Кремень. - Харкіів, 2019. - 115 с.

Кривокульський, Б.Д. Оптимізація діагностичної та хірургічної тактики при венозних тромбоемболіях у хворих на рак ендометрію : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 : 222 / Б.Д. Кривокульський. - Харків, 2019. - 178 с.

Крилова, О.Б. Клініко-метаболічні та гормональні фактори формування здоров'я дівчат підліткового віку залежно від маси тіла : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / О.Б. Крилова. - Харків, 2016. - 195 с.

Куглер, С.Е. Комплексная оценка эффективности интенсивной терапии в остром периоде ишемического инсульта [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.30 / С.Е. Куглер. - Харьков, 2015. - 187 с.

Кузнєцова, А.А. Оптимізація діагностика та корекція порушень еритропоезу у ВІЛ-інфікованих осіб : дис....канд.мед. наук : 14.01.13 : 222 / А.А. Кузнєцова. - Харків, 2018. - 153 с.

Курлан, Н.Ю. Клінічні та імунопатогенетичні особливості шигельозу у дітей, інфікованих Helicobacter pylori : дис....канд.мед. наук : 14.01.13 : 222 / Н.Ю. Курлан. - Харків, 2018. - 192 с.

Кутова, Н.В. Психологічні особливості хворих на хронічний панкреатит та їх психокорекція : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Н.В. Кутова. - Харків, 2015. - 164 с.

Кучин, Ю.Л. Мультимодальна знеболення пацієнтівз поєднаною травмою в ранньому посттравматичному періоді, під час операцій та у післяопераційному періоді [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.30 / Ю.Л. Кучин. - Київ, 2015. - 251 с.

Лаврентьєва, О.Ю. Антеградні ендобіліарні та ендоваскулярні втручання у комплексному лікуванні новоутворень гепатопанкреатобіліарної зони, що ускладнені механічною жовтяницею : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / О.Ю. Лаврентьєва. - Харків, 2019. - 186 с.

Литвиненко, К.Н. Постуральный баланс: варианты нормы и механизмы компенсации функциональных нарушений у больных поясничным остеохондрозом : дис....канд.мед. наук : 14.01.21 / К.Н. Литвиненко. - Харьков, 2015. - 255 с.

Литвиненко, М.В. Клінічні прояви та чинники формування психолочної дезадаптації у хворих на вугрову хворобу, та їх психокорекція : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / М.В. Литвиненко. - Харків, 2016. - 136 с.

Лукащук, С.В. Клініко-патогенетичне обгрунтування галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні дітей з рецидивуючим бронхітом та часто хворіючих дітей : дис....канд.мед. наук : 14.01.33 / С.В. Лукащук. - Ужгород, 2016. - 152 с.

Ляшок, А.Л. Вибір анестезіологічного забеспечення у пацієнтів з ішемічною хворобою серця при абдомінальних операціях [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.30 / А.Л. Ляшок. - Харків, 2014. - 170 с.

Майстренко, І.О. Фізичні фактори у відновлювальному лікуванні хворих з мультифокальним атеросклерозом : дис....канд.мед. наук : 14.01.33 : 222 / І.О. Майстренко. - Харків, 2019. - 186 с.

Марков, А.Р. Психологічна корекція дезадаптативних станів у пацієнтів первинної медичної мережі в умовах інформаційно-психологічної війни : дис....канд.псих. наук : 19.00.04 : 053 / А.Р. Марков. - Краматорськ, 2017. - 223 с.

Маркова, А.С. Особливості порушень психологічного здоров'я та його корекція у членів родин, які займаються спільним бізнесом : дис....канд.псих. наук : 19.00.04 : 053 / А.С. Маркова. - Краматорськ, 2017. - 297 с.

Марута, О.С. Особливості репрезентації суб'єктивної картини життєвого шляху у хворих з різними формами невротичних розладів : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.С. Марута. - Харків, 2016. - 192 с.

Маслова, В.С. Оптимізація лікування хворих на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції з використанням інгаляційної терапії : дис....канд.мед. наук : 14.01.13 / В.С. Маслова. - Харків, 2018. - 174 с.

Матвієнко, С.О. Особливості перебігу позалікарняної пневмонії у дітей на тлі внутрішньоклітинного інфікування: діагностика, диференційна діагностика, прогноз : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / С.О. Матвієнко. - Харків, 2019. - 193 с.

Мєрліч, С.В. Медико-психологічний супровід онкологічних пацієнтів з колостомою на амбулаторному на етапі лікування [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / С.В. Мєрліч. - Одеса, 2016. - 179 с.

Михайлусов, Р.М. Діагностика та лікування вогнепальних ран м'яких тканин (експериментально-клінічне дослідження) : дис....док.мед. наук : 14.01.03 : 22 / Р.М. Михайлусов. - Харків, 2018. - 389 с.

Мороз, С.В. Оптимізація сфінктерозберігаючих методик при низьких резекціях прямої кишки [Текст] : дис....канд.мед. наук : спец. 14.01.03 / С.В. Мороз. - Харків, 2015. - 153 с.

Морозова, О.О. Оптимізація діагностики прогресування хронічного захворювання нирок у дітей з везикоуретеральним рефлюксом та хронічним пієлонефритом : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 : 222 / О.О. Морозова. - Харків, 2019. - 171 с.

Моселіані Хатіа. Променева діагностика ускладнень зрощення діафізарних переломів кісток гомілки : дис....канд.мед. наук : 14.01.23 : 222 / Моселіані Хатіа. - Харків, 2018. - 126 с.

Мохамед Саєд Хуссейн Абухассан. Оптимизація реконструктивно-відновного етапу при резекції кардіального відділу шлунка та гастректомії : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / Мохамед Саєд Хуссейн Абухассан. - Харків, 2017. - 161 с.

М'ясоєдов, К.В. Оптимізація хірургічного лікування хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок шляхом використання дезоблітеруючих методів : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 : 222 / К.В. М'ясоєдов. - Харків, 2017. - 150 с.

Немальцова, К.В. Діагностична значущість пухлинасоційованого маркеру НЕ-4 у хворих на рак яєчників : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / К.В. Немальцова. - Харків, 2018. - 180 с.

Оклей, Д.В. Індивідуалізація хірургічних технологій лікування гострого тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок з урахуванням порушень флебогемодинаміки : дис....док.мед. наук : 14.01.03 : 222 / Д.В. Оклей. - Харків, 2019. - 294 с.

Ольховський, Є.Є. Клініко-імунологічні особливості ешерихіозу у дітей з різною активністю Епштейна-Барр вірусної інфекції : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / Є.Є. Ольховський. - Харків, 2019. - 197 с.

Онищенко, І.В. Клініко-психологічні особливості хворих на псоріаз та їх психокорекція [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / І.В. Онищенко. - Харків, 2014. - 174 с.

Осинський, Д.С. Фактори гіпоксичного профілю раку шлунка у пухлинній прогресії [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / Д.С. Осинський. - Харків, 2015. - 300 с.

Панченко, М.С. Медико-психологічна характеристика факторів ризику виникнення кардіоваскулярної патології (сучасний патоморфоз, скринінг-діагностика, психокорекція) : дис....док.мед. наук : 19.00.04 : 225 / М.С. Панченко. - Харків, 2017. - 345 с.

Панько, Н.О. Ранні прояви та прогнозування еволюції ювенільного ревматоїдного і реактивного артриту у дітей [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / Н.О. Панько. - Харків, 2014. - 147 с.

Пасічник, О.В. Лікування ран у хворих на синдром діабетичної стопи у фазі репарації з використанням багатої на тромбоцити плазми : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 : 222 / О.В. Пасічник. - Харків, 2019. - 147 с.

Пирогов, І.Ф. Клініко-пахопатологічні та медико-психологічні аспекти диференційної діагностики шизофреноподібного розладу внаслідок вживання психоактивних речовин [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / І.Ф. Пирогов. - Харків, 2014. - 165 с.

Підвальна, Н.А. Діагностична та прогностична значущість маркерів пошкодження тубулярного та гломерулярного апаратів у дітей з єдиною ниркою : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / Н.А. Підвальна. - Харьков, 2015. - 180 с.

Платонова, О.І. Патогенетичне обгрунтування застосування в комплексному лікуванні остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта бромної високо мінералізованої хлоридної настрієвої води (клініко-експериментальне дослідження) : дис....канд.мед. наук : 14.01.33 : 222 / О.І. Платонова. - Харків, 2019. - 183 с.

Подолян, В.М. Клініко-психологічні і сімейно-диспозиційні особливості шлюбних партнерів ВІЛ-інфікованих споживачів ін'єкційних наркотичних речовин : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / В.М. Подолян. - Вінниця, 2018. - 207 с.

Подольський, О.В. Комплексна реабілітація хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію з синдромом психоемоційного напруження із застосуванням магнітолазерної терапії та психофізичної корекції [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.33 / О.В. Подольський. - Харків, 2015. - 159 с.

Покришень, Д.О. Обгрунтуванння використання високочастотної струминної вентиляції легень під час ендоскопічних мікрохірургічних втручань з приводу паралітичного стенозу гортані [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.30 / Д.О. Покришень. - Київ, 2015. - 163 с.

Полякова, А.В. Оптимизация психосоциальной реабилитации больных эпилепсией с аффективными расстройствами [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / А.В. Полякова. - Харьков, 2015. - 165 с.

Прохач, А.В. Прогнозування, профілактика та лікування ге6матологичної токсичності системної терапії раку молочної залози : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / А.В. Прохач. - Дніпро, 2016. - 166 с.

Пушкар, М.Б. Оптимізація періопераційного знеболювання при аденотомії у дітей [Текст] : дис....канд.мед. наук : спец.14.01.30 / М.Б. Пушкар. - Харків, 2015. - 165 с.

Радзевілова, О.В. Психологічні особливості жінок, які скоїли суспільство небезпечні діяння проти особливості (медико-психологічний та судово-експертний аспекти) : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.В. Радзевілова. - Київ, 2018. - 173 с.

Ревенко, Ж.А. Клинико-патогенетические особенности формирования и течения демодекоза [Текст] : дис....канд.мед. наук : 16.00.11 / Ж.А. Ревенко. - Харьков, 2015. - 157 с.

Резуненко, О.Ю. Психоосвіта в системі реабілітації хворих на біополярний афективний розлад : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.Ю. Резуненко. - Харків, 2017. - 158 с.

Решетняк, О.М. Выбор метода лечения больных с осложненными формами варикозной болезни нижних конечностей : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / О.М. Решетняк. - Харьков, 2016. - 162 с.

Різник, А.В. Прогнозування і діагностика дисфункції шлуночків серця в період загострення бронхіальної астми у дітей : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / А.В. Різник. - Дніпро, 2016. - 143 с.

Росінський, Г.С. Порушення здоров'я сім'ї в учасників бойових дій: феноменологія, механізми розвитку, психокорекція : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Г.С. Росінський. - Харків, 2019. - 184 с.

Руденко, Е.А. Усовершенствование методов хирургического лечения варикозной болезни нижних конечностей с учетом нарушения флебогемодинамики [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / Е.А. Руденко. - Харьков, 2015. - 149 с.

Савицкий, Р.В. Использование метода вакуум-терапии в комплексном лечении длительно незаживающих гнойных ран : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / Р.В. Савицкий. - Харьков, 2017. - 169 с.

Савіна, М.В. Порушення здоров'я сім 'ї та аддиктивна поведінка у жінок (механізми формування, взаємозв'яки, система психологічної корекції) : дис....док.мед. наук : 19.00.04 : 225 / М.В. Савіна. - Харків, 2017. - 383 с.

Серветник, А.В. Регіональні особливості пилкової сенсибілізації у дітей з бронхіальною астмою та алергічним ринітом : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / А.В. Серветник. - Харків, 2018. - 187 с.

Сидоренко, А.Ю. Комплексна система медико-психологічного супроводу пацієнтів із вродженими вадами серця на різних етапах психоонтогенезу : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / А.Ю. Сидоренко. - Харків, 2017. - 404 с.

Сидоренко, О.О. Стани психологічної дезадаптації у державних службовців та їх медико-психологічна корекція : дис....док.мед. наук : 19.00.04 / О.О. Сидоренко. - Харків, 2019. - 151 с.

Сизова, Л.М. Оптимізація лікувально-діагностичної тактики при хронічному гепатиту С у хворих з поліморфізмом ASP299GLY гену TLR4 та GLN1LEU гену TLR7 : дис....канд.мед. наук : 14.01.13 / Л.М. Сизова. - Полтава, 2017. - 173 с.

Симонець, Є.М. Вдосконалення хірургічного лікування хворих з гнійними захворюваннями плеври з використанням надвисокочастотного опромінення (клініко-експериментальне дослідження) : дис....канд.мед. наук / Є.М. Симонець. - Харків, 2016. - 151 с.

Синіцька, Т.В. Профілактика адиктивної поведінки студентської молоді (медико-психологічний підхід) [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Т.В. Синіцька. - Харків, 2015. - 180 с.

Синяченко, Ю.О. Оптимізація ендоваскулярної лазерної коагуляції при варикозній хворобі вен нижних кінцівок : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 : 222 / Ю.О. Синяченко. - Лиман, 2018. - 198 с.

Скалий, Н.Н. Совершенствование миниинвазивных методов диагностики и лечения малосимптомных форм нарушения проходимости терминального отдела холедоха [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / Н.Н. Скалий. - Харьков, 2016. - 170 с.

Слободянюк, Д.П. Клініко-психологічні особливості, психокорекція і психопрофілактика дезадаптації у студентів з соціальною фобією : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Д.П. Слободянюк. - Вінниця, 2015. - 159 с.

Слободянюк, Д.П. Клініко-психологічні особливості, психокорекція іпсихопрофілактика дезадаптації у студентів з соціальною фобією : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Д.П. Слободянюк. - Вінниця, 2015. - 156 с.

Смецков, Д.О. Хірургічне лікування перфоративної пілородуоденальної виразки без ваготомії з використанням мініінвазивних технологій : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / Д.О. Смецков. - Харків, 2018. - 199с.

Собокарь, В.О. Порівняльна оцінка комбінованої анестезії на основі високої епідуральної блокади та центральної аналгезії при операціях аорто-коронарного шунтування з штучним кровообігом [Текст] : дис....канд.мед. наук / В.О. Собокарь. - Запоріжжя, 2015. - 161 с.

Сороколат, Ю.В. Система ефективного катамнестичного спостереження дітей, народжених передчасно з перинатальною патологією : дис....док.мед. наук : 14.01.10 / Ю.В. Сороколат. - Харків, 2016. - 410 с.

Сохань, А.В. Менінгіти та менінгоенцефаліти: рання діагностика уражень клітин ЦНС, оцінка стану гематоенцефалічного бар'єру та метаболічих розладів : дис....док.мед. наук : 14.01.13 : 222 / А.В. Сохань. - Харків, 2019. - 325 с. Д166

Стаханов, К.О. Медико-психологічний : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 : 225 / К.О. Стаханов. - Харків, 2017. - 212 с.

Супрун, О.С. Обгрунтування активної хірургічної тактики у хворих зі скальпованими та комбінованими пошкодженнями кінцівок (клініко-експериментальне дослідження) : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / О.С. Супрун; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2017. - 208 с.

Сухін, В.С. Принципи та обгрунтування індивідуалізації противопухлинної терапії сарком матки : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / В.С. Сухін. - Харків, 2018. - 362 с.

Тарасенко, С.О. Персоніфікований підхід до періопераційного анестезіологічного менеджменту тиреоїдектомій у пацієнтів з синдромом тиреотоксикозу : дис....канд.мед. наук : 14.01.30 / С.О. Тарасенко. - Харків, 2018. - 228 с.

Твердохліб, Т.О. Прогнозування перебігу та реактивних артритів у дітей в залежності від місцевого імунінтету та мікрофлори кишечника : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / Т.О. Твердохліб. - Харків, 2017. - 193 с.

Ткаченко, О.В. Медико-психологічні та клініко-психопатологічні особливості хворих на цукровий діабет 2- го типу (семіотика, модель психопатогенезу, комплаєнтність, психотерапія) : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.В. Ткаченко. - Запоріжжя, 2017. - 315 с.

Ткачук, Т.В. Оптимізація периферичних судинних доступів для проведення системної хіміотерапії : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 : 222 / Т.В. Ткачук. - Запоріжжя, 2018. - 140 с.

Трачук, Л.Є. Індівідуально-психологічні детермінанти підвищення комплаєнсу у хворих на артеріальну гіпертензію [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Л.Є. Трачук. - Харків, 2014. - 185 с.

Трофимов, А.В. Передпроменева підготовка до прецизійної дистанційної радіотерапії раку простати : дис....канд.мед. наук : 14.01.23 / А.В. Трофимов. - Харків, 2020. - 166 с.

Усков, О.А. Психологічна дезадаптація підлітків з атопічним дерматитом (клінічні прояви, чинники формування, медико-психологічна допомога) : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.А. Усков. - Харків, 2015. - 154 с.

Уханова, А.І. Детермінанти психічного здоров'я старших школярів : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / А.І. Уханова. - Одеса, 2017. - 299 с.

Ушакова, В.Р. Медико-психологічна підтримка сім'ї в період очікування та народження дитини в умовах різного перебігу вагітності у жінок [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / В.Р. Ушакова. - Харків, 2014. - 219 с.

Фальова, О.Є. Психологія самореалізації жінки в умовах порушення сімейного функціонування: психодіагностика і психологічна корекція : дис....док. псих.наук : 19.00.04 : 053 / О.Є. Фальова. - Харків, 2017. - 480 с.

Федак, Б.С. Розлади психічної сфери у хворих з гострими соматичними станами (клінічна феноменологія, модель психопатогенезу, система раннього медико-психологічного супроводу) [Текст] : дис....док.мед. наук : 19.00.04 / Б.С. Федак. - Харків, 2015. - 294 с.

Федуленкова, Ю.Я. Діагностичні та прогностичні аспекти ультрасонографічних та ком’ютерно-томографічних ознак при хронічних дифузних захворюваннях печінки : дис....канд.мед. наук : 14.01.23 / Ю.Я. Федуленкова. - Харків, 2016. - 169 с.

Франкова, І.О. Феномен соціальної самоізоляції у пацієнтів з невротичними розладами та непатологічною трансформацією поведінки : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / І.О. Франкова. - Харків, 2018. - 172 с.

Харченко, К.В. Роль циторедуктивних операцій в комбінованому лікуванні рецидиву раку яєчника : дис...док.мед. наук : 14.01.07 : 222 / К.В. Харченко. - Харків, 2019. - 329 с.

Харченко, Ю.В. Роль факторів прогнозу в індівідуалізації комбінованого лікування хворих на поширений рак яєчників : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 : 222 / Ю.В. Харченко. - Харків, 2018. - 192 с.

Хаустов, М.М. Стани психологічної дезадаптації студентів медичного ЗВО (механізми формування,система психотерапевтичної корекції та психопрофіілактичної підтримки) : дис....док.мед. наук : 19.00.04 / М.М. Хаустов. - Харків, 2019. - 256 с.

Хмаин, София. Арт-терапия в комплексном лечении и реабилитации больных рекуррентным депрессивным расстройством : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / София Хмаин. - Харьков, 2016. - 160 с.

Ходаківський, Ю.С. Особливості конативно-афективної сфери у хворих з хронічним больовим синдромом спини та їх психологічна корекція : дис....канд.психолог. наук : 19.00.04 / Ю.С. Ходаківський. - Харків, 2019. - 184 с.

Ходжуж Мохаммад І.М. Обгрунтування ефективності системного лікування раку молочной залози в залежності від індекси маси тіла : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 : 222 / Ходжуж Мохаммад І.М. - Дніпро, 2018. - 167 с.

Храмцова, В.В. Психологические особенности как факторы ограничения жизнедеятельности лиц с хроническим обструктивным заболеванием легких и их психокоррекция [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / В.В. Храмцова. - Днепропетровск, 2014. - 186 с.

Цвєтаєва-Берест, Д.А. Предиктивна та прогностична значимість АВС-транспортерів (Pgp, MRP1,BCRP ) у хворих на рак молочної залози : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 : 222 / Д.А. Цвєтаєва-Берест. - Запоріжжя, 2017. - 154 с.

Цимбал, В.М. Оптимізація діагностики та прогнозу діабетичної нефропатії у дітей шляхом вивчення маркерів пошкодження нирок : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 : 222 / В.М. Цимбал. - Харків, 2018. - 152 с.

Цодіков, В.В. Клініко-морфологічне обгрунтування лікування хворих на анальну тріщину : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / В.В. Цодіков. - Харків, 2016. - 152 с.

Челахова, А.С. Індивідуально-психологічні і сімейні детермінанти дезадаптації представників молодіжних субкультур та її психологічна корекція : дис....канд.психолог. наук : 19.00.04 / А.С. Челахова. - Харків, 2019. - 197 с.

Чистова, О.О. Порушення подружньої взаємодії при ендометріозі у жінок (механізми розвитку, клінічні варінти, психокорекція, психопрофілактика) [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.О. Чистова. - Харків, 2014. - 133 с.

Чистовська, Ю.Ю. Особливості психосоматичних розладів в осіб різної статі [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Ю.Ю. Чистовська. - Київ, 2016. - 219 с.

Шаповалова, К.І. Балонна дилатація великого дуоденального соска в лікуванні холедохолітіазу (експериментально-клінічні дослідження) : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 : 222 / К.І. Шаповалова. - Одеса, 2017. - 168 с.

Шевченко, Н.С. Механізми формування остеоартрозу в підлітковому віці,прогноз перебігу, обьгрунтування профілактики прогресування : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / Н.С. Шевченко. - Харків, 2015. - 396 с.

Шкода, К.В. Дезадаптація членів сім'ї хворого на параноїдну шизофренію з тривалими термінами захворювання (психопатологічна феноменологія, чинники формування, психокорекція ) : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / К.В. Шкода. - Харків, 2016. - 186 с.

Шлєєнкова, Г.О. Порушення фізичного , нервово-психологічного розвитку та процесів адаптації у дітей раннього віку та удосконалення їх реабілітації : дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / Г.О. Шлєєнкова. - Харків, 2017. - 151 с.

Шпильовий, Я.В. Клініко-психологічна характеристика тривожно-депресивних розладів у жінок- внутрішньо переміщених осіб та дружин військовослужбовців-учасників АТО (фенеменологія,психогенез,комплексна медико-психологічна допомога) : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Я.В. Шпильовий. - Харків, 2017. - 206 с.

Щур, О.І. Вибір методу післяопераційного знеболювання у пацієнтів з ІІІ-IVстадією колоректального раку [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.30 / О.І. Щур. - Харків, 2014. - 165 с.

Эль Хажж Мохаммад Хашем. Роль молекулярных подтипов опухоли при формировании персонифицированных подходов к лечению метастатического рака молочной железы : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / Эль Хажж Мохаммад Хашем. - Днипро, 2016. - 176 с.

Юдін, М.А. Система медико-психологічного супроводу в естетичній дерматології : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / М.А. Юдін. - Харків, 2017. - 304 с.

Юрко, К.В. Діагностична значимість імуно-генетичних механізмів у розвитку метаболічних порушень і ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на хронічний гепатит С : дис....канд.мед. наук : 14.01.13 / К.В. Юрко. - Харків, 2016. - 303 с.

Яворська, Т.П. Клініко-психологічна характеристика порушень порушень психічної сфери та система медико-психологічного супроводу хворих на гострі цереброваскулярні захворювання (феноменологія, механізми психопатогенезу, холістична здоров'я-центрована модель психічної допомоги) : дис....док.мед. наук : 19.00.04 / Т.П. Яворська. - Харків, 2019. - 296 с.

Яремкевич, Р.Р. Клініко-психологічні характеристика дезадаптації хворих дерматологічгого профілю з синдромом хронічного свербіжу та її психокорекція : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Р.Р. Яремкевич. - Харків, 2019. - 149 с.