Журнали ХМАПОГоловний редактор

Засновники

Свідоцтво про державну реєстрацію

Міжнародні наукометричні бази

Наявність архіву

ISSN друкованої версії

ISSN онлайнової версії

WWW-адреса

Поштова скринька

Адреса видавництва, телефони

Проблеми безперервної медичної

освіти та науки

проф. О. М. Корж

Харківська медична академія післядипломної освіти

Свідоцтво про державну реєстрацію: сер. КВ № 24101-13941 ПР від 08.08.2019 р.

Журнал є правонаступником попереднього, заснованого в 2000 р. Свідоцтво про державну перереєстрацію: сер. КВ № 12762-1646 Р від 05.06.2007 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти та науки України № 1413 від 24.10.2017 р.)

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1) журнал внесений до переліку фахових видань України (категорія «Б»)

Google Scholar, CrossRef, НБУ ім. В. І. Вернадського

2014-2020

ISSN 2308-3220

ISSN 2664-5238

http: promedosviy.in.ua

academizdat@med.edu.ua

Харківська медична академія післядипломної освіти, вул. Амосова, 58, 61176, м. Харків, Україна

(057) 711-35-56, 711-80-29Головний редактор

Засновники


Свідоцтво про державну реєстрацію

Міжнародні наукометричні бази


Наявність архіву

ISSN друкованої версії

ISSN онлайнової версії

WWW-адреса

Поштова скринька

Адреса видавництва, телефони

ScienceRise: Medical Science

д. м. н., проф., М. А. Георгиянц

ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР»

Харківська медична академія післядипломної освіти

Свідоцтво про державну реєстрацію: сер. КВ № 22002-11902 Р від 01.04.2016 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти та науки України № 612 від 07.05.2019) (категорія «Б»)

Index Copernicus Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CrossRef, MIAR, WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Google Scholar та інші. Повний перелік http://journals.uran.ua/sr_med/indexing

2016-по теперішній час

ISSN 2519-478X

ISSN 2519-4798


http://journals.uran.ua/sr_med

sr7508990@gmail.com, med@entc.com.ua

вул. Шатілова дача, 4, оф.702 (8 пов.), м. Харків, Україна, 61145

Тел.: (057) 750-89-90

Моб. тел.: 099-714-27-95

093-973-05-48

096-645-23-68


Головний редактор

Засновники


Свідоцтво про державну реєстрацію


Міжнародні наукометричні бази


Наявність архіву


ISSN онлайнової версії


WWW-адреса

Поштова скринька


Адреса видавництва, телефони

Міжнародний медичний журнал

проф. М. М. Кочуєва

Харківська медична академія післядипломної освіти, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини Національної академії наук України,

Харківське медичне товариство

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7355 от 29.05.2003 г.

Журнал є правонаступником попереднього, заснованого в 1995 р. під назвою «Харьковский медицинский журнал»

Згідно з додатком 5 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 р. N1188 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України з медичних спеціальностей: 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 224 "Технології медичної діагностики та лікування"

представлений на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (з індексуванням), зарегистрирован в международных каталогах научных изданий и наукометрических базах данных:

Google Scholar (з індексуванням)

Index Copernicus

CrossRef

2003-2020

ISSN 2308-5274

www.imj.kh.ua

ed@imj.kh.ua
Украина, 61023, Харьков, ул. Мироносицкая, 81/85

Тел./факс (057) 705-02-92Головний редактор


Засновники


Свідоцтво про державну реєстрацію


Міжнародні наукометричні базиISSN друкованої версії

ISSN онлайнової версії

WWW-адреса

Поштова скринька

Адреса видавництва, телефони

Клінічна інформатика і телемедицина

проф. О. Ю. Майоров

Громадська організація Українська Асоціація «Комп'ютерна Медицина» (УАКМ)

Інститут Медичної інформатики і Телемедицини (Інститут МІТ)

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Журнал зареєстрований в Міністерстві Юстиції України cвідоцтво КВ № 21862-11762ПР від 21.12.2015 р.


Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б") за спеціальностями "медицина", "технології медичної діагностики і лікування» (спеціальності - 222, 224), «фармація» (спеціальність - 226) (додаток 5 до наказу МОН України від 24.09.2020 № 1188), «біологія» (спеціальність - 091), «біотехнології (спеціальність - 162) і «біомедична інженерія» (спеціальність - 163) (додаток 3 до наказу МОН України від 26.11. 2020 № 1471)

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Index Copernicus, CrossRef.

Журнал є офіційним партнером The European Journal of Biomedical Informatics (EJBI))

2004-2019

ISSN 1812-7231


http://kit-journal.com.ua/uk/index_uk.html


i-editor@kit-journal.com.ua


а/с 7313, Харків, 61002, Україна

+380 (57) 7006881Головний редактор

Свідоцтво про державну реєстрацію


ISSN друкованої версії

ISSN онлайнової версії


WWW-адреса

Поштова скринька

Адреса видавництва, телефони

Радіологічний вісник

проф.О.В. Щербіна

Всеукраїнська асоціація рентгенологів

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Харківська медична академія післядипломної освіти

Інформаційно-видавниче об’єднання «Медична Україна»


Св-во про реєстрацію: серія КВ № 18685-7485 ПР від 31 січня 2012 р.


2010-2019

ISSN 1993-1689


https://www.uarctmrt.org/radiologichnyj-visnyk/
02222, Київ-222, а/с 192

(044)503-04-39


Головний редактор


Засновники


Свідоцтво про державну реєстрацію


Міжнародні наукометричні бази


ISSN друкованої версії

ISSN онлайнової версії

WWW-адреса

Поштова скринька

Адреса видавництва, телефони

Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

д. мед. н., проф.,О. А. Опарін

Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківська обласна організація «Асоціація лікарів загальної практики — сімейної медицини»

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №№22107-12007ПР від 25.03.2016 р.Відповідно до Наказу МОН України № 326 від 04.04.2018 Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини визнаний науковим профільним журналом, що внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі медичних наук (222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 228 «Педіатрія»)

Національна бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Google Scholar, IndexCopernicus, Cross Ref, Research Bib, World Cat, Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), РИНЦ (Россия), Directory Indexing of International Research Journals

2014-2017

ISSN 2411-1457

ISSN 2415-346X

http://www.internalmed-journal.in.ua/


vestnik_TIMO@ukr.net


61166, Харків, вул. Бакуліна, 11, оф. 4-28


Тел./факс: (057) 760-47-16, 756-43-75

Медицина невідкладних станів

проф. В. В. Ніконов

Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України»

За підтримки:

Харківської медичної академії післядипломної освіти

Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги

Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська Асоціація працівників невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

Реєстраційне свідоцтво КВ № 17278-6048 ПР. Видано Міністерством юстиції України 27.10.2010 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 17.03.2020 р № 409. Категорія Б.

НБУ ім. В. І. Вернадського, «Україніка наукова», «Наукова періодика України», Ulrichsweb Global Serials Directory, CrossRef, WorldCat, Google Scholar, ScienceIndex, «Кіберленінка», ICMJE, SHERPA/RoMEO, BASE, NLM-catalog, NLM-LocatorPlus, EBSCO

2005-2020

ISSN 2224-0586

ISSN 2307-1230

www.mif-ua.com

medredactor@i.ua

а/с 74, м. Київ, 04107Головний редактор


Засновники

Міжнародні наукометричні бази


ISSN друкованої версії


ISSN онлайнової версіїWWW-адреса


Поштова скринька

Адреса видавництва, телефони

Український Журнал Медицини, Біології та Спорту

А. А. Чернозуб

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв, Україна.

Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна.

Херсонський державний університет, Херсон, Україна.

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна.

Внесено до переліку наукових фахових видань України (біологічні науки, медичні науки – Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604; Додаток 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 996); фізичне виховання та спорт – Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326).

Журнал входить в Групу Б: спеціальності – 017 фізична культура і спорт; 091 Біологія; Медицина: 221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я. Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України 15.10.2019 № 1301)

CrossRef, Ulrichs Web, Google Scholar, WorldCat, ResearchBib, World Catalogue of Science Journals, Index Copernicus, Electronic Journals Library (Germany), Polska Bibliografia Naukowa.

2016-2020

ISSN 2415-3060

ISSN 2522-4972

http://www.jmbs.com.ua

med.biol.sport@gmail.com

вул.68 Десантників, 10, м. Миколаїв, Україна, 54003


+380978786373

Головний редактор

Засновники

Свідоцтво про державну реєстрацію


Міжнародні наукометричні бази

Наявність архіву

ISSN друкованої версії

ISSN онлайнової версії

WWW-адреса

Поштова скринька

Міжнародний неврологічний журнал

проф. В. І. Смоланка

Харківська медична академія післядипломної освіти

Донецький національний медичний університет

Реєстраційне свідоцтво КВ № 21281-11081 ПР. Видано Міністерством юстиції України 26.03.2015 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471. Категорія Б.

НБУ ім. В. І. Вернадського, «Україніка наукова», «Наукова періодика України», Ulrichsweb Global Serials Directory, CrossRef, WorldCat, Google Scholar, ScienceIndex, «Кіберленінка», ICMJE, SHERPA/RoMEO, BASE, NLM-catalog, NLM-LocatorPlus, EBSCO

2005-2020

ISSN 2224-0713

SSN 2307-1419www.mif-ua.com


medredactor@i.ua

а/с 74, м. Київ, 04107


Головний редактор

Засновники

Свідоцтво про державну реєстрацію

Міжнародні наукометричні бази
ISSN друкованої версії

ISSN онлайнової версії


WWW-адреса

Поштова скринька

Адреса видавництва, телефони

Медицинская психология

проф. М. В. Маркова

Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківське медичне товариство

Видання зареєстровано Державною реєстраційною службою України.

Св-во про реєстрацію: КВ № 10306 від 22.08.2005 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (Додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014)

представлений на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (з індексуванням), Google Scholar (з індексуванням), IndexCopernicus

2006-2019

ISSN 2308-6319ISSN 2308-6300

www.mps.kh.ua

ed@mps.kh.ua

61023, Харьков, ул. Мироносицкая, 81/85

Тел./ Факс (057) 705-02-92