Правила користування бібліотекою

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотекою Харківської медичної академії післядипломної освіти розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про авторське право та суміжні права», Положення бібліотеки Харківської медичної академії післядипломної освіти, її цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів та на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 № 319.

1.2. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і бібліотекою, визначає права і обов’язки користувачів та співробітників бібліотеки та є обов’язковим для виконання.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Право користуватися бібліотекою академії мають професорсько-викладацький склад, наукові співробітники, працівники структурних підрозділів академії, аспіранти, клінічні ординатори, магістри, практичні лікарі (курсанти), інтерни, учні коледжу. Особи, які не є співробітниками академії, та лікарі міста обслуговуються у читальній залі.

2.2. Документом, що дає право користуватися читальними залами, довідково-бібліографічним апаратом та фондами бібліотеки, є читацький квиток.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовно інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, отримувати наукову, навчальну, довідкову, методичну літературу у вигляді книг, журналів, газет та інших матеріалів, які містить документальний бібліотечний фонд та електронні ресурси.

2.4. Комп’ютери у читальних залах використовуються тільки з науковою та навчальною метою.

2.5. Згідно проекту «Єдина картка читача» бібліотек внз Харкова користувачам інших бібліотек міста, що мають таку картку, надається право безкоштовно користуватися фондом бібліотеки у читальних залах, а також електронними ресурсами бібліотеки, як створеними, так і придбаними.

2.6. Формами бібліотечного обслуговування є: відділ обслуговування літературою, читальна зала, у гуртожитку - відділ обслуговування навчальною літературою, читальні зали відкритого доступу.

2.7. Навчальна література видається у відділі обслуговування літературою в кількості до 10 примірників на період очного навчання.

2.8. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам - 10 примірників, інтернам - до 5 примірників, іншим категоріям користувачів - до 5 примірників строком на 1 місяць.

2.9. Періодичні видання видаються на 3 дні не більше 5 номерів. Періодичні видання за поточний рік видаються тільки у читальну залу.

2.10. Кількість бібліотечних документів, що видаються у читальну залу не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише у читальну залу.

2.11. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони зареєстровані у електронному формулярі. Термін користування документами за проханням користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.12. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, альбоми, атласи, автореферати дисертацій, дисертації, магістерські роботи, медичний реферативний журнал, а також поодинокі примірники та газети видаються для користування тільки у читальну залу.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до бібліотеки необхідно надати паспорт або документ, що його замінює, квиток (лікаря-слухача, інтерна), посвідчення ординатора, ознайомитися з правилами користування бібліотекою, надати відомості для заповнення електронного читацького формуляру.

3.2. Читач повинен дбайливо ставитися до документів з бібліотечного фонду; при одержанні їх перевірити і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в книзі дефекти несе користувач.

3.3. Користувач повинен звірити з електронним читацьким формуляром кожний одержаний документ. Повернення документів звіряється користувачем і бібліотекарем з електронним читацьким формуляром.

3.4. Користувач, який втратив, або пошкодив документ з фонду бібліотеки повинен замінити його аналогічним, чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним. В окремих випадках книга може бути замінена ксерокопією або відшкодувати збитки вартості документа, яку визначає комісія по роботі з фондом.

3.5. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісні порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.6. Користувачі мають дотримуватися культури поведінки у бібліотеці.

3.7. Бібліотека щорічно перереєструє користувачів. Для цього користувач повинен повернути до бібліотеки всю літературу, з якою він працював. Після перереєстрації він має право знову одержати потрібну йому літературу. Ті користувачі, які не пройшли перереєстрацію, бібліотекою не обслуговуються.

3.8. Співробітники академії перед відпусткою повинні повернути до бібліотеки всю літературу. Аспіранти, клінічні ординатори, магістри, інтерни після закінчення очного навчання зобов’язані вчасно повернути усі видання.

4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов'язана:

  • інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека, в т.ч. платні;

  • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

  • організувати диференційоване обслуговування користувачів у відділах бібліотеки;

  • дбати про культуру обслуговування користувачів;

  • формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;

  • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки документів, виданих користувачам;

  • враховувати читацькі запити при формуванні фонду;

  • інформувати користувачів про діяльність бібліотеки на сайті бібліотеки.

Завідувач бібліотеки І.М. Онопрієнко

Погоджено:

Начальник юридичного відділу Ю.П. Познахірєва