Архів нових надходжень до бібліотеки

Медичні науки

61(03)

Е64 Енциклопедія медичної освіти України [Текст] / уклад. В.В. Болгов. - К. : Ін-т біографічних досліджень, 2015. - 200 с. - ISBN 978-966-1641-79-1 : 230,00 грн.

УДК 61(03)

61(09)

П30 Петренко, В'ячеслав

Медичний манускрипт: сторінки історії. Земська медицина Сумщини. Кн. 1 [Текст] : монографія / В'ячеслав Петренко. - Суми : Ярославна, 2016. - 212 с. - ISBN 978-966-7538-94-9 : 300,00 грн.

УДК 61(09)

61(06)

М42 Медицина ХХI століття [Текст] : матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю, 26 листопада 2015 року, м. Харків / відповідальний за вип. К.В. Волошин ; МОЗ України; ХМАПО; Рада молодих вчених ХМАПО; Харківське медичне товариство. - Харків, 2015. - 116 с. - 50,00 грн

УДК 61(06)

61:34

Т33 Теорія та практика судової експертизи [Текст] : збірник наукових праць. - Харків : Право, 2001-

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип.15 [Текст] / за ред. А.І. Лозового, В.Ю. Шепітько, Т.Є. Балиняна, Л.М. Головченко, Л.М. Деречи. - 2015. - 440 с. : іл. - 97,00 грн.

УДК 61:34

Анатомія. Фізіологія

611.8

В61 Вовк, Ю.М.

Порівняльна анатомія пазух твердої оболони головного мозку [Текст] : монографія / Ю.М. Вовк, В.С. Черно. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 389 с. - ISBN 978-617-534-282-4 : 97,00 грн.

УДК 611.8

612.67

М77 Монастирський, В.

Відкриття, яке дозволило створити дієвий спосіб системного омоложення організму [Текст] : монографія / В. Монастирський. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 156 с. - 58,00 грн.

УДК 612.67

612.821.7

Ц14 Цай, П.А.

Альтернативная гипнотерапия [Текст] : руководство по недирективной индукции транса / П.А. Цай. - Харьков : Гриф, 2003. - 176 с. - ISBN 966-7165076-0 : 40,00 грн.

УДК 612.821.7

Професійні захворювання, шкідливі речовини. Гігієна повітря, води, грунту. Епідеміологія.

614.49

В41 Вибрані питання профілактики в Збройних Силах України надзвичайних станів викликаних епідеміями [Текст] : монографія / О.Д. Крушельницький, В.Л. Савицький, Ю.В. Рум'янцев, І.В. Огороднійчук ; за ред. В.Л. Савицького. - Київ : МП Леся, 2015. - 344 с. - ISBN 966-8126-77-8 : 110,00 грн.

УДК 614.49

614.78

Г11 Гігієна населених місць. Вип. 63 [Текст] : збірник наукових праць заснований у 1956 році / за ред. А.М. Сердюка. - Київ : Медінформ, 2014. - 371 с.

УДК 614.78

614.78

Г11 Гігієна населених місць. Вип. 64 [Текст] : збірник наукових праць заснований у 1956 році / за ред. А.М. Сердюка. - Київ : Медінформ, 2014. - 420 с.

УДК 614.78

614.49

Е20 Еволюційні аспекти епідемічного процесу в збройних силах України [Текст] : монографія / Ю.В. Рум'янцев, В.Л. Савицький, О.Д. Крушельницький та ін. ; за ред. Ю.В. Рум'янцева. - Київ : УВМА, 2015. - 312 с. - ISBN 966-8126-77-4 : 100,00 грн.

УДК 614.49

614.7

З-38 Захист від хімічних і радіаційних факторів ураження [Текст] : навчальний посібник / О.Є. Левченко, В.Ю. Козачок, В.Л. Савицький, М.І. Барасій ; за ред. О.Є. Левченка. - Київ : Українська військово-медична академія, 2015. - 404 с. - ISBN 978-966-82126-95-6 : 131,00 грн

УДК 614.7

613.62

Л38 Левченко, О.Є.

Токсикологія і радіологія у професійній патології [Текст] : навчальний посібник / О.Є. Левченко, В.Ю. Козачок. - К. : Українська військово-мед. академія, 2015. - 288 с. - ISBN 978-966-8126-98-7 : 80,00 грн.

УДК 613.62

613

О-75 Основи екології та профілактична медицина [Текст] : підручник / Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий та ін. - К. : ВСВ Медицина, 2017. - 472 с. - ISBN 978-617-505-418-5 : 180,00 грн.

УДК 613

613.67

О-93 Оцінка радіаційної і хімічної обстановки [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.Є. Левченка. - К. : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 256 с. - ISBN 978-966-7166-20-5 : 85,00 грн.

УДК 613.67

613.62

П86 Психофизиологическая экспертиза. как составляющая профилактических медицинских осмотров работающих во вредных и опасных условиях производства [Текст] : учебно-методическое пособие / В.Г. Марченко, С.И. Ткач, А.Е. Лукьяненко и др. - Харьков : ХМАПО, 2012. - 76 с. - 40,00 грн

УДК 613.62

613.67

Р15 Радіаційна гігієна [Текст] : підручник / В.О. Мурашко, Д.С. Мечев, В.Г. Бардов та ін. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 376 с. - ISBN 978-966-382-456-7 : 85,95 грн.

УДК 613.67

614.49

С18 Санітарно-епідеміологічний нагляд і медичне постачання в профілактиці деяких інфекцій в Збройних Силах України [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Рум'янцев, В.Л. Савицький, О.Д. Крушельницький та ін. ; за ред. Ю.В. Рум'янцева. - Київ : УВМА, 2015. - 284 с. - ISBN 966-8126-19-Х : 95,00 грн

УДК 614.

614.7

С71 Спеціальна обробка [Текст] : навчальний посібник / за ред. О.Є. Левченка. - Київ : Укр. військово-мед. академія, 2015. - 184 с. - ISBN 978-966-8126-89-5 : 60,00 грн.

УДК 614.7

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

614.2

В19 Васкес, Эстуардо

Медицина, как она есть! [Текс] : монография / Эстуардо Васкес, Анна Васкес, Сусан Арельяно. - Киев : Альфа Реклама, 2015. - 228 с. - ISBN 978-966-288-076-2 : 80,00 грн.

УДК 614.2

614.2

М50 Менеджмент в охороні здоров'я [Текст] : підручник / за ред. М.І. Хвисюка, І.І. Парфьонової. - 2-е вид. доп. - Харків : Оберіг, 2014. - 780 с. - ISBN 978-966-8689-31-4 : 350,00 грн.

УДК 614.2

614.2

О-75 Основи страхової медицини [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Яковлев, В.О. Мінак, Я.К. Яковенко, Г.С. Яцина. - Харків : С.А.М., 2012. - 32 с. - 15,00 грн

УДК 614.2

614.2

С28 Сердюк, О.І.

Маркетинг санаторно-курортних послуг [Текст] : монографія / О.І. Сердюк, Б.А. Рогожин. - Х. : Золоті сторінки, 2012. - 176 с. - ISBN 978-966-400-267-4 : 70,00 грн.

УДК 614.2+615.834

614.215

С78 Створення симуляційного центру: засади та керівні настанови. Досвід Програми "Здоров'я матері та дитини" [Текст] : посібник. - Київ : Вістка, 2015. - 56 с. - 65,00 грн.

УДК 614.215

614.1:31

Я47 Яковлєв, Г.В.

Застосування комплексу медико-статистичних методів для обробки та аналізу показників діяльності медичних організацій [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Яковлєв, В.О. Мінак, Н.В. Просоленко. - Харків : ХМАПО, 2012. - 36 с. - 20,00 грн.

УДК 614.1:31

614.2

Я47 Яковенко, Я.К.

Законодавчо-нормативна база діяльності системи охорони здоров'я в Україні [Текст] : навч. посіб. / Я.К. Яковенко, Г.В. Яковлєв, В.Т. Васильєв. - Х. : ХМАПО, 2013. - 40 с. - 20,00 грн.

УДК 614.2

Медицина невідкладних станів

614.88

М42 Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. - Х., 2007-

Т.6: Избранные клинические лекции [Текст] / под ред. В.В. Никонова, А.Э. Феськова, Б.С. Федака. - 2014. - 416 с. - ISBN 978-617-632-034-0 : 70,00 грн.

УДК 614.88

614.88

М42 Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. - Х., 2007-

Т.7: Травма в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций [Текст] / под ред. В.В. Никонова, Н.Н. Велигоцкго, А.Э. Феськова, Б.С. Федака. - 2014. - 336 с. : 140 ил. - ISBN 978-617-7035-12-0 : 80,00 грн.

614.88

М42 Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. - Х., 2007-

Т.8: Травма в чрезвычайных и конфликтных ситуациях [Текст] / под ред. В.В. Никонова, А.Э. Феськова, Ю.Ю. Кобеляцкого. - 2015. - 352 с. - ISBN 978-966-400-338-1 : 90,00 грн.

Фармакологія та фармакотерапія

614.88

О-64 Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення (військ) під час надзвичайних ситуацій (бойових дій) [Текст] : метод. рекомендації / уклад. Ю.В. Вороненко, О.Г. Шекера, І.А. Лурін, А.В. Верба, М.І. Бадюк. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 56 с. - 59,00 грн.

УДК 614.88

615.852

П12 Павлов, О.О.

Єдині рекомендації з нутритивної підтримки [Текст] / О.О. Павлов, Б.О. Кабаков. - Харків : СІМ, 2014. - 76 с. - ISBN 978-966-135-059-4 : 55,00 грн.

УДК 615.852

615.38

С91 Сучасна трансфузологія [Текст] : нвчально-методичний посібник / В.В. Бойко, В.В. Суслов, В.В. Яворський, О.О. Павлов. - Харків, 2012. - 200 с. - ISBN 978-966-2445-55-8 : 80,00 грн.

УДК 615.38

Народна медицина. Фізіотернапія

615.849

К56 Ковальський, О.В.

Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика [Текст] : підручник / О.В. Ковальський, Д.С. Мечев, В.П. Данилевич. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 512 с. : іл. - ISBN 978-966-382-424-6 : 409,50 грн.

УДК 615.849

615.9

Л38 Левченко, О.Є.

Профілактична токсикологія і радіологія [Текст] : навчальний посібник / О.Є. Левченко, В.Ю. Козачок. - К., 2016. - 236 с. - ISBN 978-966-8126-89-6 : 80,00 грн.

УДК 615.9

615.83

М42 Медицинская реабилитация [Текст] : учебник / под ред. В.Н. Сокрута, Н.И. Яблучанского. - Краматорск : Каштан, 2015. - 576 с. : 28 ил. - ISBN 978-966-427-388-3 : 198,00 грн.

УДК 615.83

615.83

М55 Механизмы самозащиты организма и пути их мобилизации лечебными физическими факторами [Текст] : монография / Л.Д. Тондий, Л.Я. Васильева-Линецкая, В.А. Журавлёв и др. - Харьков, 2015. - 201 с. - (Учёба через всю жизнь). - 70,00 грн.

УДК 615.83

Онкологія

616.006.4

К84 Крутько, В.С.

Рак лёгких: наружные симптомы [Текст] : учебное пособие / В.С. Крутько, П.И. Потейко, Э.М. Ходош. - Х. : Новое слово, 2010. - 64 c. - ISBN 978-617-568-042-1 : 50,00 грн.

УДК 616.006.4

616.006

П11 Підтримуюча терапія онкологічних хворих. [Текст] : посібник / за ред. О.С. Зотова. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 98 с. - ISBN 978-617-632-040-1 : 59,00 грн.

УДК 616.006

616.006.4

Р95 Рыспаева, Д.Э.

Рак легкого [Текст] : учебное пособие / Д.Э. Рыспаева. - Харьков, 2015. - 80 с. - ISBN 978-617-696-334-9 : 70,00 грн.

УДК 616.006.4

Патологічна анатомія, патологічна фізіологія

616.011

П20 Патологическая анатомия. В 2-х. т. [Текст] : учебник / И.И. Яковцова, В.Д. Садчиков, Е.А. Котык и др. - Харьков : ООО Щедра усадьба плюс, 2015-

Т.1: Частные вопросы клинической патологии [Текст]. - 2015. - 300 с. - ISBN 978-617-7306-09-1 : 190,00 грн.

УДК 616.011

Паразитарні хвороби

616.022П

М42 Медична паразитологія з ентомологією [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.М. Козька, В.В. М'ясоєдова. - Київ : ВСВ Медицина, 2015. - 336 с. - ISBN 978-617-505-414-7 : 140,00 грн.

УДК 616.022П+595.7

616.022ПГ

Н40 Неврологічні прояви ентеробіозу у дорослих [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Марченко, К.А. Степанченко, І.Б. Савицька та ін. - Харків : ХМАПО, 2011. - 44 с. - 30,00 грн.

УДК 616.022ПГ

Симптомологія. Обстеження. Пропедевтика

Лікування. Терапія

616.08

А43 Актуальні питання алергології у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Л.В. Кузнецової. - К. : Видавець Заславськтй О.Ю., 2016. - 324 с. - (Серія "Сімейна медицина", 978-617-632-051-7). - ISBN 978-617-632-062-3 : 117,00 грн.

УДК 616.08+616.056.3

616.08

А43 Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Л.А. Стаднюка. - К. : Видавець Заславськтй О.Ю. , 2015. - 530 с. - (Серія "Сімейна медицина" / 978-617-632-051-7). - ISBN 978-617-632-057-9 : 177,00 грн.

УДК 616.08+612.67

616.08

А43 Актуальні питання епідеміології та профілактики деяких інфекцій в збройних силах, серед населення України та у світі [Текст] : монографія / Ю.В. Рум'янцев, В.Л. Савицький, О.Д. Крушельницький, Б.І. Веровчук ; за ред. Ю.В. Рум'янцева. - Київ : УВМА, 2015. - 372 с. - ISBN 966-8126-33-5 : 120,00 грн.

УДК 616.08

616.08

А43 Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, І.С. Зозулі. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2016. - 124 с. - (Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-059-3 : 95,00 грн.

УДК 616.08+614.88

616.08

А43 Актуальні питання нервових хвороб у практииці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Н.К. Свиридової. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 240 с. - (Серія "Сімейна медицина" / 978-617-632-051-7). - ISBN 978-617-632-058-6 : 118,00 грн.

УДК 616.08+616.8

616.08

А43 Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г Шекери, В.В. Бережного. - К. : Видавець Заславський О.Ю. , 2015. - 342 с. - (Серія "Сімейна медицина", 978-617-632-051-7). - ISBN 978-617-632-052-4 : 95,00 грн.

УДК 616.08+618.9

616.08

Б15 Бадюк, М.І.

Історія військової медицини [Текст] : підручник для слухачів оперативно-тактичного рівня / М.І. Бадюк, Л.М. Бадюк, Л.Д. Паращук ; за ред. М.І. Бадюка. - К. : МП Леся, 2016. - 304 с. - ISBN 978-966-8126-89-5 : 80,00 грн

УДК 616.08

616.08

Б15 Бадюк, М.І.

Управління повсякденною діяльністю медичної служби [Текст] : підручник / М.І. Бадюк, В.В. Солярик, Л.М. Бадюк ; за ред. М.І. Бадюка. - Київ : МП Леся, 2015. - 382 с. - ISBN 966-8126-77-1 : 125,00 грн.

УДК 616.08

616.08

В11 Військово-медична підготовка [Текст] : підручник / М.І. Бадюк, В.П. Токарчук, В.В. Солярик, Л.М. Бадюк ; за ред. М.І. Бадюка. - 2-е вид., доп. - К. : МП Леся, 2013. - 482 с. - ISBN 966-8126-50-9 : 120,00 грн.

УДК 616.08

616.08

З-14 Загальна практика - сімейна медицина [Текст] : практичне керівництво / за ред. Л.В. Глушка. - Івано-Франківськ, 2013. - 656 с. - 145,00 грн.

УДК 616.08

616.08

З-38 Заходи протиепідемічного захисту в збройних силах, та їх дослідження у військовій епідеміології [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Рум'янцев, В.Л. Савицький, О.Д. Крушельницький, А.А. Кожокару ; за ред. Ю.В. Рум'янцева. - Київ : МП Леся, 2015. - 212 с. - ISBN 978-966-7389-63-5 : 70,00 грн.

УДК 616.08

616.08

К36 Керівництво з военно-польової терапії (спеціальна частина) [Текст] / Мясников Г.В. - Київ, 2015. - 256 с. - 90,00 грн.

УДК 616.08

Хвороби органів кровотворення. Хвороби серця

616.12

И74 Инфекционный эндокардит [Текст] : монография / под ред. А.И. Дядыка, А.Э. Багрия, Е.А. Дядык. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2015. - 168 с. - ISBN 978-617-632-039-5 : 165,00 грн.

УДК 616.12

616.13

С40 Системные васкулиты в современной клинической практике [Текст] : монография / под ред. А.И. Дядыка. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2013. - 248 с. - ISBN 978-617-632-021-0 : 130,00 грн.

УДК 616.13

616.36

Г36 Гепаторенальний синдром [Текст] : монографія / В.І. Русин, Н.М. Маляр-Газда, Є.С. Сірчак, Х.В. Футько. - Ужгород : Карпати, 2013. - 216 с. : 8 с. іл. - ISBN 978-966-671-344-8 : 75,00 грн.

УДК 616.36

616.39

Д39 Дефицит и недостаточность витамина D: эпидемиология, диагностика, профилактика и лечение [Текст] : монография / под ред. В.В. Поворознюка, П. Плудовски. - К. : Издатель Заславский А.Ю., 2015. - 262 с. - ISBN 978-617-632-050-0 : 77,00 грн.

УДК 616.39

Стоматологія

616.314

Б82 Борисенко, А.В

Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы [Текст] : учебное пособие / А.В Борисенко, В.П. Неспрядько, Д.А. Борисенко. - Киев : ВСВ Медицина, 2015. - 320 с. - ISBN 978-617-505-309-6 : 150,00 грн.

УДК 616.314

616.31

К95 Куцевляк, В.И.

Дистракция и компрессия челюстей в ортогнатической и ортодонтической хирургии [Текст] : монография / В.И. Куцевляк. - Х. : СИМ, 2012. - 224 с. - ISBN 978-966-8549-84-7 : 80,00 грн.

УДК 616.31

616.31

К95 Куцевляк, В.Ф.

Індексна оцінка пародонтального статусу [Текст] : навч. посіб. / В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін. - 2-е вид., переробл. і доп. - Суми : ВВП Мрія, 2015. - 104 с. - ISBN 978-966-473-167-3 : 65,00 грн.

УДК 616.31

617.5

Л93 Любченко, А.В.

Эндопротезирование височно-нижнечелюстного сустава [Текст] : монография / А.В. Любченко, В.И. Куцевляк. - Харьков : СИМ, 2014. - 228 с. - ISBN 978-966-135-044-0 : 150,00 грн.

УДК 617.5

616.31

О-70 Ортодонтия [Текст] : учебн. пособие для студентов стомат. факультетов, врачей-ортодонтов и врачей курсантов / под ред. В.И. Куцевляка. - Х. : СИМ, 2013. - 532 с. - ISBN 978-966-135-008-2 : 130,00 грн.

УДК 616.31

616.31

Ф69 Фліс, П.С.

Дитяче зубне протезування [Текст] : підручник / П.С. Фліс, С.І. Тріль, В.П. Вознюк ; за ред. П.С. Фліса. - 2-е вид.,випр. - К. : ВСВ Медицина, 2015. - 200 с,. - ISBN 978-617-505-443-7 : 90,00 грн.

УДК 616.31

Ендокринологія

616.47

Ц85 Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини [Текст] : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11 вересня 2015 року, м.Харків. - Харків, 2015. - 150 с. - 50,00 грн.

УДК 616.47

616.47

Т48 Ткаченко, О.В.

Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти [Текст] : монографія / О.В. Ткаченко, О.М. Кононець. - К. : Видавець Заславський О.Ю. , 2016. - 96 с. - ISBN 97617-632-056-2 : 142,00 грн.

УДК 616.47+616.833

Дерматологія та венерологія

616.5

П69 Практическая дерматология [Текст] : учебное пособие / под ред. Л.А. Болотной. - Х. : С.А.М., 2015. - 278 с. - ISBN 978-617-7302-11-6 : 170,00 грн.

УДК 616.5

Урологія

616.61

З-57 Зербіно, Д.Д

Судинна патологія нирок [Текст] : монографія / Д.Д Зербіно, М.М. Багрій, О.О. Дядик. - Вінниця : Нова Книга; ФОП Каштелянов О.І., 2015. - 456 с. : іл., табл. - ISBN 978-966-2073-20-1 : 585,00 грн.

УДК 616.61

616.61

К93 Курята, А.В.

Артериальная гипертензия при хронической болезни почек [Текст] : монография / А.В. Курята, А.В. Черкасова. - Днепропетровск : Герда, 2015. - 80 с. - ISBN 978-617-7097-37-1 : 75,00 грн.

УДК 616.61

616.612

Н58 Нефрологія [Текст] : національний підручник / за ред. Л.А. Пирога, Д.Д. Іванова. - Донецьк : Видавець Заславський, 2014. - 316 с. - ISBN 978-617-632-036-4 : 378,00 грн.

УДК 616.612

616.6

У71 Урологія [Текст] : національний підручник для студентів вищих мед. навч. закладів IV рівнів акредитації / за ред. С.П. Пасєчнікова. - 2-е вид.,випр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 432 с. : іл. - ISBN 978-966-382-506-9 : 290,00 грн.

УДК 616.6

Патологія органів руху. Скелетна та рухова системи

616.72-053.2

В41 Вибрані питання дитячої артрології хвороби суглобів у дітей [Текст] : навчально-методичний посібник / З.В. Єлоєва, Л.П. Кисельова, В.М. Савво та ін. - Х. : ХМАПО, 2016. - 64 с. - 29,00 грн.

УДК 616.72-053.2

616.72

С38 Синяченко, О.В.

Диагностика и лечение суставов [Текст] / О.В. Синяченко. - Донецк;СПб. : Заславский А.Ю.;ЭЛБИ, 2012. - 560 с. - ISBN 978-617-632-003-6 : 162,00 грн.

УДК 616.72

Неврові хвороби

616.8

А43 Актуальні напрямки в неврології: сьогодення та майбутнє [Текст] : матеріали ХII Міжнародної конференції 25-28 квітня 2010 року, м. Судак / за ред. С.М. Кузхнецової ; АМН України; МОЗ України: МОЗ АР Крим; ДУ "Інститут геронтолдогії; РАМН. - Київ, 2010. - 304 с.

УДК 616.8

616.831

К41 Кинезитерапия при невропатии лицевого нерва [Текст]: учебно-методическое пособие / В.Г. Марченко, К.А. Степанченко. - Харьков : ХМАПО, 2011. - 56 с. - 35,00 грн.

УДК 616.831+613.7

616.8

М30 Марченко, В.Г.

Основні синдроми ураження нервової системи при невідкладних станах [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Марченко, І.Б. Савицька, Б.С. Федак. - Харків : Точка, 2010. - 240 с. - ISBN 978-966-8668-61-3 : 85,00 грн.

УДК 616.8

616.8

М30 Марченко, В.Г.

Основні синдроми ураження нервової системи при невідкладних станах [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Марченко, І.Б. Савицька, Б.С. Федак. - Харків, 2009. - 239 с. - ISBN 978-966-1511-27-8 : 70,00 грн.

УДК 616.8

616.8

М33 Матвієнко, Ю.О.

Медикаментозне лікування поширених диссомнічних розладів у клінічній практиці (огляд фармакотерапевтичних можливостей) [Текст] : посібник / Ю.О. Матвієнко, Н.Л. Боженко. - Львів, 2015. - 82 с. - 35,00 грн.

УДК 616.8

616.85

Р27 Рахманов, В.М.

Семейный невроз - психосоматические и вегетативные расстройства у детей и взрослых [Текст] / В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов. - Днепропетровск : Dnepr-VAL, 2015. - 388 с. - ISBN 978-966-8704-70-3 : 120,00 грн.

УДК 616.85

Психіатрія. Патологічна психіатрія

616.89

П76 Принципи діагностики, лікування й експертизи психічних розладів при енцефалітах [Текст] : навчальний посібник / В.М. Козідубова, С.М. Долуда, Баричева Е.М. та ін. - Харьков : ХМАПО, 2015. - 24 с. - 20,00 грн.

УДК 616.89

616.89

П86 Психіатрія особливого періоду [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Рум'янцев, О.Г. Сиропятов, Г.В. Осьодло та ін. - К. : МП Леся, 2015. - 228 с. - ISBN 978-966-8126-92-5 : 80,00 грн.

` УДК 616.89+616.08

616.89.008.43

Ш56 Шизофренія. Класифікація, діагностика, лікування [Текст] : навчальний посібник / В.М. Козідубова, С.М. Долуда, Е.М. Баричева та ін. - Харків : ХМАПО, 2015. - 60 с. - 20,00 грн.

УДК 616.89.008.43

Інфекційні хвороби. Туберкульоз.

616.9

А43 Актуальні питання профілактики тропічних інфекцій [Текст] : навчальний посібник / А.А. Кожокару, В.Л. Савицький, О.М. Іванько та ін. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2015. - 500 с. - ISBN 966-8126-19-9 : 162,00 грн.

УДК 616.9

616.921

Г85 Грип, гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення [Текст] : навчальний посібник / В.Л. Савицький, В.І. Трихліб, Г.В. Осьодло та ін. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2016. - 206 с. - ISBN 978-966-8126-89-5 : 52,00 грн.

УДК 616.921

616.9

І-74 Інфекційні захворювання [Текст] : навчальний посібник / [В.Л. Савицький, В.І. Трихліб, Г.В. Осьодло]. - К. : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 452 с. - ISBN 966-7024-91-1 : 130,00 грн.

УДК 616.9+616.08

616.995(07)

К63 Компьютерная томография лёгких в диагностике туберкулёза органов дыхания [Текст] : учебное пособие / П.И. Потейко, В.С. Крутько, О.С. Шевченко и др. - Харьков : Вировець А.П. "Апостроф", 2011. - 162 с. - ISBN 978-966-2579-44-2 : 63,00 грн.

УДК 616.995(07)

616.936

М20 Малый, В.П.

Малярия - диагностика, лечение, профилактика [Текст] : монография / В.П. Малый. - Харьков, 2015. - 324 с. - ISBN 978-617-7225-59-0 : 120,00 грн.

УДК 616.936

616.9

Н40 Невідкладна інфектологія [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.М. Козька. - Киїа : ВСВ Медицина, 2016. - 120 с. - ISBN 978-617-505-453-6 : 95,00 грн.

УДК 616.9

616.957

Х55 Хламідіоз [Текст] : навчальний посібник / уклад. К.С. Шмелькова. - Харків, 2015. - 31 с. - 20,00 грн.

УДК 616.957

Хірургія. Ортопедія

617.43

В27 Велигоцкий, Н.Н.

Современные органосохраняющие методы в хирургии кровоточащих и перфоративных язв (тенденции ХХI века) [Текст] : учебное пособие / Н.Н. Велигоцкий. - Харьков : С.А.М., 2015. - 108 с. - ISBN 978-617-7302-09-3 : 70,00 грн.

УДК 617.43

617.9

В56 Вказівки з воєнно-польової хірургії [Текст] / за ред. Я.Л. Заруцького, А.А. Шудрака. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 400 с. - ISBN 966-8126-51-3 : 150,00 грн.

УДК 617.9

617(02)

З-14 Загальна хірургія [Текст] : базовий підручник / за ред. М.Д. Желіби, С.Д. Хіміча. - 2-е вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 448 с. - ISBN 978-617-505-479-6 : 250,00 грн.

УДК 617(02)

617.026

З-14 Загальні питання сучасної комбустіології [Текст] : навчальний посібник / Т.Г. Григор'єва, А.В. Кремень, Г.А. Олійник, В.А. Кремень. - Харків, 2014. - 62 с. - 30,00 грн.

УДК 617.026

617.5

Л93 Любченко, А.В.

Эндопротезирование височно-нижнечелюстного сустава [Текст] : монография / А.В. Любченко, В.И. Куцевляк. - Харьков : СИМ, 2014. - 228 с. - ISBN 978-966-135-044-0 : 150,00 грн.

УДК 617.5

617(02)

О-28 Общая хирургия [Текст] : базовый учебник / под ред. Н.Д. Желибы, С.Д. Химича. - 2-е изд.,испр. - Киев : ВСИ Медицина, 2016. - 488 с. - ISBN 978-617-505-480-2 : 280,00 грн.

УДК 617(02)

617.026

О-28 Общие вопросы современной комбустиологии [Текст] : учебное пособие / Т.Г. Григорьева, А.В. Кремень, Г.А. Олейник, В.А. Кремень. - Харьков, 2014. - 80 с. - 30,00 грн.

УДК 617.026

617.026

О-45 Ожоги и отморожения. Атлас [Текст] : руководство для практических врачей / Г.А. Олейник, Т.Г. Григорьева, Б.С. Федак и др. ; под ред. В.В. Никонова. - Х. : Контраст, 2009. - 144 c. : 262 цв. ил. - ISBN 978-966-8855-51-1 : 200,00 грн.

УДК 617.026+617(08)

617.089.84

П20 Патологічне рубцеутворення [Текст] : навчальний посібник / С.В. Коркунда, Г.А. Олійник, Т.Г. Григор'єва та ін. - Х. : ХМАПО, 2015. - 24 с. - 25,00 грн.

УДК 617.089.84

617.57

П42 Повреждения сухожилий сгибателей пальцев кисти [Текст] : учебное пособие / С.А. Голобородько, Г.А. Олейник, Т.Г. Григорьева и др. - Х. : ХМАПО, 2015. - 32 с. - 25,00 грн.

УДК 617.57

617.54

С38 Синдроми обкрадання при патології судин дуги аорти [Текст] : монографія / В.І. Русин, В.В. Корсак, Є.С. Буцко та ін. - Ужгород : Карпати, 2011. - 208 с. : 24 с. іл. - ISBN 978-966-671-281-6 : 65,00 грн.

УДК 617.54

617.43

С56 Современная тактика диагностики и лечения острого панкреатита [Текст] : научно-методическое пособие / А.Н. Велигоцкий, Н.Н. Велигоцкий, С.Э. Арутюнов и др. - Харьков : С.А.М., 2015. - 72 с. - ISBN 978-617-7302-01-7 : 35,00 грн

УДК 617.43

617.57

У95 Ушкодження сухожиль згиначів пальців і кисті [Текст] : навчальний посібник / С.А. Голобородько, Г.А. Олійник, Т.Г. Григор'єва та ін. - Х. : ХМАПО, 2015. - 32 с. - 25,00 грн.

УДК 617.57

617(082)

Х11 Хірургічна перспектива [Текст] : всеукраїнський збірник наукових робіт.№1-2. - Харків : ТОВ фірма НТМТ, 2015. - 87 с.

УДК 617(082)

Анестезіологія та реаніматологія

617.089.5

А66 Анестезія та інтенсивна терапія у хворих на цукровий діабет [Текст] : навч. посіб. для самостійної роботи / В.Й. Лисенко, Є.О. Карпенко, М.О. Голяніщев, Б.В. Гурко. - Харків : ХМАПО, 2015. - 122 с. - 80,00 грн.

УДК 617.089.5

617.089.5

А66 Анестезіологія та реаніматологія [Текст] : навчальний посібник / Г.П. Хитрий, В.А. Лісецький, В.І. Зубков та ін. - Київ : МП Леся, 2015. - 284 с. - ISBN 966-8126-77-1 : 93,00 грн.

УДК 617.089.5

617.089.5

В62 Водно-электролитный обмен и инфузионная терапия : монография / В.В. Никонов, С.В. Курсов, Е.Ю. Сорокина, К.Г. Михневич. - Харьков : ФЛП Панов А.Н., 2015. - 130 с. - ISBN 978-617-7293-00-1 : 80,00 грн.

УДК 617.089.5

617.089.5

Л63 Лисенко, В.Й.

Сучна клініко-лабораторна оцінка та корекція гемостазу в інтенсивній терапії [Текст] : навчальн. посіб. / В.Й. Лисенко. - Харків : С.А.М., 2015. - 128 с. - 75,00 грн.

УДК 617.089.5

Акушерство та гінекологія.

618.1.089

К59 Козуб, М.І.

Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників [Текст] : монографія / М.І. Козуб, В.І. Грищенко. - Х. : Оберіг, 2009. - 288 c. - ISBN 978-966-8699-11-6 : 80,00 грн

УДК 618.1.089

618

Л1 Ліхачов, В.К.

Гормональна діагностика в акушерстві і гінекології [Текст] : навч. посіб. / В.К. Ліхачов. - Полтава, 2015. - 162 с. - ISBN 978-5-8948-1845-0 : 114,30 грн.

УДК 618

618.19

М54 Метаболический синдром и рак молочной железы [Текст] : руководство для врачей / Р.В. Любота, А.С. Зотов, Р.И. Верещако, И.И. Любота. - К. : Издатель Заславский А.Ю., 2016. - 64 с. - ISBN 978-617-632-060-9 : 59,00 грн.

УДК 618.19

618.177

П37 Планування сім'ї [Текст] : навчальний посібник / за ред. Н.Я. Жилки, І.Б. Вовк. - К., 2009. - 296 с. - 47,00 грн.

УДК 618.177

Педіатрія. Неонатологія

618.9:616.2

Б88 Бронхо-легенева дисплазія: неонатальний та постнеонатальний моніторинг [Текст] : навч. посіб. / Сенаторова, О.Л. Логвінова, В.Ф. Лапшин та ін. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 242 с. - ISBN 978-617-632-041-8 : 142,00 грн.

УДК 618.9:616.2

618.9:616.9

Е53 Елоева, З.В.

Избранные вопросы детской инфектологии [Текст] : клиническое руководство / З.В. Елоева, А.Н. Зосимов, А.А. Рожнов. - Харьков, 2015. - 245 с. - 75,00 грн.

УДК 618.9:616.9

618.9:616.9

І-57 Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : підручник / за ред. Л.І. Чернишової. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 1016+6 кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-458-1 : 495,00 грн.

УДК 618.9:616.9

618.9:616.92

Л1 Лікувально-діагностична тактика при лихоманках неясного походження у дітей [Текст] : навчально-методичний посібник / З.В. Єлоєва, Л.А. Ходак, В.А. Міщенко та ін. - Х., 2014. - 29 с. - 20,00 грн.

УДК 618.9:616.92

618.9:616.8

Н40 Неврология детского возраста [Текст] : монография / под ред. С.К. Евтушенко. - К. : Издатель Заславский А.Ю., 2016. - 288 с. - ISBN 978-617-632-063-0 : 295,00 грн.

УДК 618.9:616.8

618.9

О-64 Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям [Текст] / под ред. О.А. Цодиковой. - 2-е изд. доп. - Киев : ООО "Библиотека "Здоровье Укратны", 2015. - 302 с. - ISBN 978-617-7100-22-4 : 70,00 грн.

УДК 618.9

618.9

П24 Педіатрія [Текст] : національний підручник для студентів вищих мед. навч. закладів / за ред. Крючко, О.Є. Абатурова. - К. : ВСВ Медицина, 2016. - 208 с. + 2 с. кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-514-4 : 90,00 грн

УДК 618.9

618.9:616.832

Р91 Рухові порушення при ДЦП [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Марченко, К.А. Степанченко. - Харків : ХМАПО, 2011. - 60 с. - 35,00 грн.

УДК 618.9:616.832

618.9:616.3

С28 Семіотика та діагностика захворювань органів травлення у дітей [Текст] : навчальний посібник / О.Ю. Бєлоусова, О.М. Бабаджанян, Л.Г. Волошина та ін. - 2-е вид.,перегл і доп. - Харків, 2014. - 168 с. - ISBN 987-966-392-125-9 : 80,00 грн.

УДК 618.9:616.3

618.9:616.9

У58 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованної) медичної допомоги дітям: ВІЛ-інфекція [Текст ]. - К., 2015. - 60 с. - 25,00 грн

УДК 618.9:616.9

Художня література. Соціально-економічна література

63.3(2Укр)

А28 АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви [Текст]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 352 с. : іл., кол. вкл. - ISBN 978-617-12-0097-5 : 107,90 грн.

ББК 63.3(2Укр)

63.3(2Укр)

Б48 Березовець, Тарас

Анексія: Острів Крим. Хроніки "гібридної війни" [Текст] / Тарас Березовець. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 392 с. - ISBN 978-966-2665-69-7 : 239,90 грн.

ББК 63.3(2Укр)

92

З-81 Золотий фонд нації [Текст] / уклад. В.В. Болгов. - К. : Українська конфедерація журналістів, 2014. - 544 с. - ISBN 978-966-1641-68-5 : 470,00 грн.

ББК 92

63.3(2Укр)

Н52 Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО [Текст] / О. Каліновська, О. Криштопа, Є. Назаренко та ін. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 512 с. - ISBN 978-966-14-9647-6 : 88,90 грн.

ББК 63.3(2Укр)

У2

Д65 Доляк, Наталка

Загублений між війнами [Текст] : роман / Наталка Доляк. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 496 с. - ISBN 978-966-14-9252-2 : 56,90 грн.

УДК У2

63.3(2Укр)

К82 Криштопа, Олег

Україна загартована болем. Тисяча років самотності [Текст] / Олег Криштопа, Андрій Охрімович. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 543 с. : іл. - ISBN 978-966-14-9129-7 : 89,90 грн.

ББК 63.3(2Укр)

У2

Л72 Лойко, Сергій

Аеропорт. Головна книга про війну, якої не могло бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали [Текст] : роман / Сергій Лойко. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 344 с. - ISBN 978-966-2665-68-0 : 120,00 грн.

УДК У2

66.3(2Укр)

М64 Миронова, Вероника

Люди Донбасса. Жизнь сначала [Текст] / Вероника Миронова. - Харьков : Фолио, 2015. - 175 с. : ил. - ISBN 978-966-03-7377-8 : 54,50 грн.

ББК 66.3(2Укр)

86

О-60 Опарин, А.А.

Падение Византийской империи [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Харьков : Факт, 2015. - 136 с. - ISBN 978-966-637-794-7 : 40,00 грн.

ББК 86

86

О-60 Опарин, А.А.

Падение Римской империи [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Харьков : Факт, 2015. - 136 с. - ISBN 978-966-637-793-0 : 40,00 грн.

ББК 86

86

О-60 Опарин, А.А.

Филадельфия: город любви [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Харьков : Факт, 2015. - 224 с. - ISBN 978-966-637-792-3 : 50,00 грн.

ББК 86

63.3(2Укр)

С99 Сядро, В.В.

Видатні битви на Україні [Текст] / В.В. Сядро. - Харків : Торсінг плюс, 2010. - 95 с. : іл. - (серія "Моя Україна"). - ISBN 978-966-404-970-9 : 96,90 грн.

ББК 63.3(2Укр)

63.3(2Укр)

У93 Ушаков, Д.А.

Великие украинцы [Текст] / Д.А. Ушаков. - Харьков : Фактор, 2011. - 200 с. : ил. - (серия "Украина. Вчера, сегодня. завтра"). - ISBN 978-966-312-864-1 : 92,50 грн.

ББК 63.3(2Укр)

У2

Ц17 Цаплиенко, Андрей

Книга перемен. Истории с переднего края: рассказы [Текст] / Андрей Цаплиенко. - Харьков;Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга";ООО"Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2015. - 256 с. : ил. - ISBN 978-966-14-9636-0 : 63,90 грн.

УДК У2

63.3(2Укр)

Я48 Якорнов, Дмитрий

То АТО. Дневник добровольца [Текст] / Дмитрий Якорнов. - Харьков : Виват, 2016. - 400 с. - ISBN 978-617-7269-80-8 : 112,90 грн.

ББК 63.3(2Укр)