Посібники для самостійної роботи

Терапевтичний факультет
 • Звягінцева, Т.Д. Сучасні уявлення про патофізіологічні механізми розвитку захворювань 12-ти палої, тонкої та товстої кишок [Текст] : навчальний посібник / Т.Д. Звягінцева, А.І. Чернобай. - Х., 2019. - 30 с. 
 • Звягінцева, Т.Д. Спадкові та рідкісні захворювання печінки [Текст]: навчальний посібник / Т.Д. Звягінцева, А.І. Чернобай. - Х., 2018. - 41 с. 
 • Звягінцева, Т.Д. Хронічна дуоденальна непрохідність [Текст]: навчальний посібник / Т.Д. Звягінцева, І.І. Шаргород. - Х., 2018. - 39 с. 
 • Звягінцева, Т.Д. Неерозивна рефлюксна хвороба гастроезофагеальна рефлюксна хвороба [Текст]: навчальний посібник / Т.Д. Звягінцева, Я.К. Гаманенко. - Х.: Друкарня Мадрид, 2019. - 26 с. 
 • Звягінцева, Т.Д. Патофізіологія 12-палої тонкої і товстої кишки на основі сучасної морфології [Текст]: навчальний посібник / Т.Д. Звягінцева, А.І. Чернобай. - Х.: Друкарня Мадрид, 2019. - 30 с. 
 • Звягінцева, Т.Д. Біліарний і алкогольний панкреатит [Текст]: навчальний посібник / Т.Д. Звягінцева, І.І. Шаргород. - Х.: Друкарня Мадрид, 2019. - 34 с. 
 • Звягінцева, Т.Д. Хронічні запальні захворювання кишечника (виразковий коліт, хвороба Крона) [Текст]: навчальний посібник / Т.Д. Звягінцева, О.І. Сергієнко. - Х.: Друкарня Мадрид, 2019. - 42 с. 
 • Зв'ягінцева, Т.Д. Методи дослідження шлункової секреції (соку) [Текст]: навчальний посібник / Т.Д. Зв'ягінцева, С.В. Гріднєва. - Х., 2018. 
 • Особливості консультування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз [Текст]: навчальний посібник / Г.І. Мавров, Л.Г. Ніколаєва, В.О. Савоськіна, Т.В. Майстат, О.П. Черкасов. - Х., 2019. 
 • Дерматофітії [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач Л.А. Болотна. - Х., 2019. - 40 с. 
 • Псоріаз [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач Л.А. Болотна, О.І. Саріан. - Х., 2018. - 31 с. 
 • Acne and Rosacea [Text]: Educational and methodologikal guidelines for the self-work of the Listeners / Olena Sarian. - Л., 2018. - 48 p. 
 • Гонорея: патогенез, клініка, діагностика, та лікування [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач В.В. Павлій. - Х., 2018. - 38 с. 
 • Кандидоз: патогенез, клініка, діагностика та лікування [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач В.В. Павлій. - Х., 2019. - 33 с. 
 • Дерматозоонози [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач Г.С. Чеховська. - Х., 2018. - 49 с. 
 • Дисхромії [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач Г.С. Чеховська. - Х., 2019. - 55 с.
 • Захворювання волосся [Текст]: навчальний посібник / І.М. Сербіна. - Х., 2018. - 32 с. 
 • Підготовка до оперативних втручань пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями [Текст] / за ред. В.Й. Целуйко. - К.: Доктор-Медіа-Груп, 2017. - 28 с. 
 • Яковлева, Л.М. Анатомія і електрофізіологія серця [Текст]: навчальний посібник / Л.М. Яковлева, С.М. Сухова. - Х., 2019. - 33 с. 
 • Яковлева, Л.М. Електрокардіограма при електрокардіостимуляції [Текст]: навчальний посібник / Л.М. Яковлева. - Х., 2019. - 23 с. 
 • Яковлева, Л.М. Легенева гіпертензія [Текст]: навчальний посібник / Л.М. Яковлева, О.Г. Почепцова. - Х., 2019. - 38 с. 
 • Міщук, Н.Є. Міокардит [Текст]: навчальний посібник / Н.Є. Міщук, І.В. Кузнецов. - Х., 2019. - 51 с. 
 • Жадан, А.В. Вади аортального та мітрального клапанів. Показання до хірургічного лікування, тактика ведення хворих після оперативного лікування. Пролабування тітрального клапана [Текст]: навчальний посібник / А.В. Жадан. - Х., 2019. - 34 с. 
 • Почепцова, О.Г. ЕКГ при стабільній стенокардії [Текст]: навчальний посібник / О.Г. Почепцова. - Х., 2019. - 18 с. 
 • Бутко, О.О. Інфарктоподібні зміни ЕКГ. Диференційна діагностика інфаркту міокарда [Текст]: навчальний посібник / О.О. Бутко. - Х., 2019. - 25 с. 
 • Мотилевська, Т.В. Тромбоемболічні ускладнення: сучасний стан проблеми [Текст]: навчальний посібник / Т.В. Мотилевська. - Х.: ХМАПО, 2016. - 26 с. 
 • Мотилевська, Т.В. Клінічна оцінка екстрасистолічної аритмії в сучасній практиці лікаря [Текст]: навчальний посібник / Т.В. Мотилевська. - Х., 2019. - 17 с. 
 • Мотилевська, Т.В. Сучасні підходи до проведення електричної кардіоверсії. Відбір пацієнтів, процедура проведення, супутня терапія [Текст]: навчальний посібник / Т.В. Мотилевська. - Х., 2019. - 22 с. 
 • Кіношенко, К.Ю. Класифіація порушень ритму та провідності. Етіопатогенез аритмій [Текст]: навчальний посібник / К.Ю. Кіношенко, О.Е. Матузок. - Х., 2019. - 30 с. 
 • Лікувальна фізкультура при порушеннях постави та сколіозі [Текст] : навчальний посібник / В.М. Малахов, Г.М. Кошелєва, Н.О. Федоренко. - Х.: Майдан, 2019. - 32 с. 
 • Малахов, В.О. Загальні питання реабілітації хворих неврологічного профілю [Текст] / В.О. Малахов, Н.О. Федоренко. - Х., 2019. - 46 с. 
 • Белецкая, О.М. Диабетическая кома - дефицит клеточного питания [Текст]: учебное пособие / О.М. Белецкая. - Х.: Форт, 2011. - 65 с. 
 • Лікувальна фізкультура при дитячому церебральному паралічі [Текст] : навчальний посібник / В.О. Малахов, А.К. Тягнирядко, Г.М. Кошелева, Л.І. Коваленко. - Х., 2019. - 44 с. 
 • Білецька, О.М. Організм спортсмена як система [Текст]: навчально-методичний посібник / О.М. Білецька, В.П. Кириллов. - Х.: ХМАПО, 2019. - 30 с. 
 • Білецька, О.М. Діяльність спортсмена в екстремальних умовах навколишнього середовища [Текст]: навчально-методичний посібник / О.М. Білецька. - Х.: ХМАПО, 2019. - 27 с. 
 • Федоренко, Н.О. Лікування перетренованості у спортсменів [Текст]: навчально-методичний посібник / Н.О. Федоренко. - Х.: Майдан, 2018. - 67 с. 
 • Федоренко, Н.О. Антидопінговий контроль у спорті [Текст]: навчальний посібник / Н.О. Федоренко. - Х., 2019. - 38 с. 
 • Фізична реабілітація та лікувальна фізкультура при хронічному порушенні кровообігу в вертебробазилярному басейні і вегетативних розладах у хворих молодого віку з патологією шийного відділу хребра [Текст]: навчальний посібник / А.К. Тягнирядко, Ф.О. Волох. - Х., 2019. - Б.с.
 • Синдром позиційного здавлення при наркологічних захворюваннях [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач І.К. Сосін, О.Ю. Гончарова. - Х.: ХМАПО, 2018. - 18 с. 
 • Експериментально-психологічне обстеження пацієнтів: обстеження пам'яті, уваги, мислення [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі І.К. Сосін, О.Ю. Гончарова, Є.Ю. Бабенко, укладач І.К. Сосін, О.Ю. Гончарова, Є.Ю. Бабенко. - Х., 2019. - 64 с. 
 • Мисько, Г.М. Алкогольна залежність: клінічна симптоматика, перебіг та діагностика [Текст]: навчально-методичний посібник / Г.М. Мисько. - Х.: ХМАПО, 2019. - 35 с. 
 • Мисько, Г.М. Лікування залежності від алкоголю [Текст]: навчально-методичний посібник / Г.М. Мисько. - Х.: ХМАПО, 2019. - 28 с. 
 • Мисько, Г.М. Місце і роль рефлексотерапії в комплексному лікуванні залежності від психоактивних речовин [Текст]: навчально-методичний посібник / Г.М. Мисько. - Х.: ХМАПО, 2019. - 27 с. 
 • Сосін, І.К. Особливі випадки при проведенні замісної підтримувальної терапії хворих на опіодну залежність [Текст]: навчально-методичний посібник / І.К. Сосін, О.Ю. Гончарова. - Х.: ХМАПО, 2019. - 47 с. 
 • Застосування елементів скринінгу: тести ASSIST, CAGE, CRAFFT, RAPS4-QF, TWEAK, AUDIT, Drug, Check [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі І.К. Сосін, О.Ю. Гончарова, Є.В. Лісова. - Х.: ХМАПО, 2019. - 56 с. 
 • Лісова, Є.В. Психогігієна, психопрофілактика та організація психотерапевтичної допомоги в наркології [Текст]: навчально-методичний посібник / Є.В. Лісова. - Х., 2019. - 28 с. 
 • Лісова, Є.В. Алкогольна залежність у жінок [Текст]: навчально-методичний посібник / Є.В. Лісова. - Х.: ХМАПО, 2019. - 24 с. 
 • Літовченко, Т.А. Епілепсія та вагітність [Текст]: навчально-методичний посібник / Т.А. Літовченко, О.П. Завальна. - Х., 2018. - 37 с. 
 • Літовченко, Т.А. Електроенцефалографія при епілепсії та інших захворюваннях нервової системи у дорослих та дітей [Текст]: навчально-методичний посібник / Т.А Літовченко, О.Ю, Сухоносова. - Х., 2018. - 28 с. 
 • Літовченко, Т.А. Основи електроенцефалографії для неврологів. Електроенцефалографія при епілепсії та інших захворюваннях нервової системи у дорослих та дітей [Текст]: навчально-методичний посібник / Т.А. Літовченко, О.Ю. Сухоносова. - Х., 2018. - 231 с.: іл. 
 • Перинатальні ушкодження нервової системи у дітей: класифікація, клініка, діагностика, лікування. реабілітація [Текст]: навчальний посібник / Т.А. Літовченко, А.І. Екзархова, О.Ю. Сухоносова, В.В. Сальникова. - Х., 2011. - 140 с. 
 • Лейкодистрофії [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач А.І. Екзархова. - Х., 2018. - 26 с. 
 • Сухоносова, О.Ю. Спадкові хвороби обміну [Текст]: навчально-методичний посібник / О.Ю. Сухоносова. - Х., 2018. - 31 с. 
 • Сухоносова, О.Ю. Травма хребта та спинного мозку [Текст]: навчально-методичний посібник / О.Ю. Сухоносова, С.М. Коренєв. - Х., 2018. - 28 с. 
 • Шкалы в общей и детской неврологии [Текст]: научно-практическое и методическое пособие / под ред. С.К. Евтушенко. - К.: Заславский А.Ю., 2015. - 103 с. 
 • Ліхачова, Н.В. Неврози та неврозоподібні захворювання в дітей [Текст]: навчально-методичний посібник / Н.В. Ліхачова. - Х., 2018. - 40 с. 
 • Ліхачова, Н.В. Нейросонографія. Нормальна ехографічна анатомія центральної нервової системи в новонародженого. Методика дослідження [Текст]: навчально-методичний посібник / Н.В. Ліхачова. - Х., 2018. - 40 с. 
 • Сегментарні вегетативні порушення [Текст]: навчальний посібник / укладач Г.Л. Губіна, Н.В. Овсяннікова, М.І. Мороз, О.М. Цимбал. - Х., 2018. - 32 с. 
 • Методика дослідження клінічних неврологічних проявів при остеохондрозі хребта [Текст]: навчальний посібник / укладач Г.Л. Губіна, А.Л. Харетонинко, М.І. Мороз. - Х., 2018. - 30 с. 
 • Гіперкінетичні та поведінкові розлади [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі В.М. Козідубова, С.М. Долуда, В.Є. Гончаров, Е.М. Баричева, О.В. Гурницький, А.В. Вакуленко, Т.Л. Шейнінаі. - Х., 2019. - 40 с. 
 • Синдром гіперактивності у дітей [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі В.М. Козідубова, С.М. Долуда, В.Є. Гончаров та ін. - Х.: ХМАПО, 2019. - 36 с. 
 • Періодизація індивідуального розвитку в дитячій психіатрії [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі В.М. Козідубова, С.М. Долуда, В.Є. Гончаров, Е.М. Баричева, О.В. Гурницький та ін. - Х.: ХМАПО, 2019. - 43 с. 
 • Антидепресанти, транквілізатори та психостимулятори. Принципи використання в психіатричній практиці [Текст]: навчальний посібник / укладач В.М. Козідубова, С.М. Долуда, Е.М. Баричева та ін. - Х.: ХМАПО, 2015. - 40 с. 
 • Епідеміологія психічних розладів та принципи організації психіатричної допомоги [Текст]: навчальний / В.М. Козідубова, С.М. Долуда, В.Є. Гончаров та ін.; за ред. В.М. Козідубової. - Х.: ХМАПО, 2015. - 42 с. 
 • Синдром гіперактивності у дітей [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач В.М. Козідубова, С.М. Долуда, В.Є. ГОнчаров та ін. - Х., 2019. - 36 с. 
 • Періодизація індивідуального розвитку в дитячій психіатрії [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач В.М. Козідубова, С.М. Долуда, В.Є. Гончаров та ін. - Х.: ХМАПО, 2019. - 43 с. 
 • Психічні розлади при атрофічних захворюваннях головного мозку [Текст]: навчальний посібник / укладач В.М. Козідубова, С.М. Долуда, Е.М. Баричева, Р.Б. Брагін, В.Є. Гончаров; за ред. В.М. Козідубової. - Х.: ХМАПО, 2015. - 39 с. 
 • Медико-психологічна реабілітація учасників АТО в санаторно-курортній мережі. Клінічна настанова [Текст] / Б.В. Михайлов, О.І. Сердюк, Т.В. Семікопная та ін.; за ред. Б.В. Михайлова. - Х.: Планета-принт, 2017. - 56 с. - 150,00грн.
 • Методи психотерапії хвороб серцево-судинної системи [Текст]: навчальний посібник / Б.В. Михайлов, І.М. Сарвір, І.В. Романова та ін. - Х., 2017. - 38 с. 
 • Групова психотерапія [Текст]: навчальний посібник / Б.В. Михайлов, І.В. Романова, І.М. Сарвір та ін. - Х., 2017. - 30 с. 
 • Психотерапія у дітей з наслідками перинатального ураження ЦНС [Текст]: навчальний посібник / Б.М. Михайлов, Н.Г. Міхановської, Т.А. Алієвої, І.Д. Вашкіте. - Х., 2017. - 32 с. 
 • Клініко-психологічна характеристика розладів адаптації [Текст]: навчально-методичний посібник / Б.В. Михайлов, П.Г. Андрух, Г.П. Андрух та ін. - Х., 2017. - 18 с. 
 • Михайлов, Б.В. Когнітивно-біхевіоральна психотерапія [Текст]: навчальний посібник / В.П. Малий, І.М. Сарвір, Я.В. Криворотько. - Х., 2019. - 50 с. - ISBN Б.ц. 
 • Психотерапія соматоформних розладів [Текст]: навчально-методичний посібник / Б.В. Михайлов, І.В. Романова, І.М. Сарвір та ін. - Х., 2019. - 38 с. 
 • Михайлов, Б.В. Гіпнотерапія [Текст]: навчально-методичний посібник / Б.В. Михайлов, П.Г. Андрух, Г.П. Андрух. - Х., 2019. - 33 с. 
 • Аутогенне тренування самонавіяння [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач Г.С. Кочарян. - Х., 2018. - 32 с. 
 • Кабанцева, А.В. Підтримка дитини в умовах напруження [Текст]: навчально-методичний посібник / А.В. Кабанцева, О.Л. Корнєєва. - К.: КВІЦ, 2018. - 135 с. 
 • Синдром тривожного очікування сексуальної невдачі [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач Г.С. Кочарян. - Х., 2019. - 32 с. 
 • Механізми дії рефлексотерапії [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі О.Г. Морозова, В.І. Здибський, Г.В. Логвіненко. - Х., 2018. - 25 с. 
 • Рефлексотерапиія при захворюваннях органів дихання [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі О.Г. Морозова, О.І. Бутенко, А.Г. Черненко. - Х., 2018. - 37 с. 
 • Способи рефлексотерапії при лікуванні головного болю [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі О.Г Морозова, О.А. Ярошевський, Я.В. Липинська. - Х., 2018. - 93 c. 
 • Механізми дії та методи проведення вакуумрефлексотерапії [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі О.Г. Морозова, О.А. Ярошевський, В.І. Здибський, Я.В. Липинська. - Х., 2018. - 54 с. 
 • Рефлексотерапія шийного остеохондрозу [Текст]: навчально-методичний посібник / О.Г. Морозова, О.А. Ярошевський, Г.В. Логвіненко, А.Г. Черненко. - Х., 2018. - 36 с. 
 • Мануальна рефлексотерапія та акупресура в лікуванні вертеброневрологічних захворювань [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі О.Г. Морозова, О.А. Ярошевський, Я.В. Липинська, Г.В. Логвіненко. - Х., 2018. - 40 с. 
 • Рефлексотерапія грудного остеохондрозу [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі О.Г. Морозова, О.І. Бутенко, А.Г. Черненко. - Х., 2018. - 31 с. 
 • Здибський, В.І. Аурикулорефлексотерапія [Текст]: навчально-методичний посібник / В.І. Здибський, Г.В. Логвіненко. - Х., 2018. - 48 с. 
 • Здибський, В.І. Показання і протипоказання застосування методів рефлексотерапії в клінічній практиці [Текст]: навчально-методичний посібник / В.І. Здибський, А.Г. Черненко. - Х., 2019. - 24 с. 
 • Здибський, В.І. Спосіб поверхневої голкорефлексотерапії (поверхнева рефлексотерапія) [Текст]: навчально-методичний посібник / В.І. Здибський, Г.В. Логвіненко. - Х., 2018. - 23 с. 
 • Здибський, В.І. Гомеосиніатрія в лікуванні больових синдромів [Текст]: навчально-методичний посібник / В.І. Здибський, Я.В. Липинська. - Х., 2018. - 50 с. 
 • Логвіненко, Г.В. Класифікація точок акупунктури з позиції традиційної медицини [Текст]: навчально-методичний посібник / Г.В. Логвіненко. - Х., 2018. - 31 с. 
 • Рефлексотерапія поперекового остеохондрозу [Текст]: навчально-методичний посібник / О.А. Ярошевський, О.І. Бутенко, А.Г. Черненко. - Х., 2018. - 31 с. 
 • Шестопалова, Л.Ф. Психологічні чинники сучасного лікувального процесу [Текст]: навчально-методичний посібник / Л.Ф. Шестопалова, Є.В. Кришталь. - Х., 2019. – 32 с. 
 • Фальова, О.Є. Основи особистісної та професійної самореалізації [Текст]: навчально-методичний посібник / О.Є. Фальова. - Х., 2007. - 123 с. 
 • Фальова, О.Є. Соціально-психологічний тренінг [Текст]: навчальний посібник / О.Є. Фальова. - Х.: ХНПУ, 2006. - 106 с. 
 • Березняков, І.Г. Ступінчата антибактеріальна терапія негоспітальної пневмонії [Текст]: навчальний посібник / І.Г. Березняков, М.М. Лебединська. - Х., 2018. - 31 с. 
 • Березняков, І..Г. Цироз печінки. Етіологія та патогенез [Текст]: посібник / І..Г. Березняков, Д.Ю. Сидоров, О.В. Дорошенко. - Х., 2018. - 41 с. 
 • Оптимальна тривалість антибактеріальної терапії нетяжких негоспітальних пневмоній [Текст]: навчальний посібник / І.Г. Березняков, В.Й. Пожар, О.В. Дорошенко, М.М. Лебединська. - Х., 2018. 
 • Березняков, І.Г. Залізодефіцитна анемія [Текст]: навчальний посібник / І.Г. Березняков. - Х., 2019. - 42 с. 
 • Цукровий діабет 2 типу [Текст]: навчальний посібник / В.І. Пожар, Д.Ю. Сидоров, Ю.В. Левадна, А.Ю. Коркач. - Х., 2019. - 110 с. 
 • Левадна, Ю.В. Хвороби плеври [Текст]: навчально-методичний посібник / Ю.В. Левадна, Д.Ю. Сидоров. - Х., 2018. - 37 с. 
 • Левадна, Ю.В. Інфекційний ендокардит [Текст]: навчально-методичний посібник / Ю.В. Левадна, Д.Ю. Сидорова. - Х., 2019. - 45 с. 
 • Клінічні аспекти диференційованої діагностики суглобового синдрому в практиці сімейного лікаря [Текст]: навчальний посібник / укладач О.А. Опарін, А.Г. Опрін, В.В. Жеребкін, С.А. Трипілка, Ю.І. Двояшкіна, Н.В. Лаврова, Л.О. Хоменко. - Х., 2018. - 23 с. 
 • Клініко-рентгенологічне дослідження суглобів при ревматичних захворюваннях [Текст]: навчальний посібник / укладачі О.А. Опарін, А.Г. Опарін, В.В. Жеребкін, С.А. Трипілка, Ю.І. Двояшкіна, Н.В. Лаврова, Л.О. Хоменко. - Х., 2018. - 22 с. 
 • Мігрень [Текст]: навчальний посібник / укладачі О.П. Завальна, В.А. Флорікян, Л.О. Тондій. - Х., 2018. - 64 с. 
 • Тунельні нейропатії [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі О.Л. Тондій, О.П. Завальна, В.А. Флорікян. - Х., 2018. - 31 с. 
 • Минущі порушення мозкового кровообігу [Текст]: навчальний посібник / укладачі О.П. Завальна, О.Л. Тондій, В.А. Флорікян. – Х., 2018. - 58 с. 
 • Синдром вегетативної дистонії [Текст]: навчальний посібник / укладачі В.А. Флорікян, О.П. Завальна, О.Л. Тондій. - Х., 2018. - 42 с. 
 • Інфрачервоне, видиме, ультрафіолетове випромінювання (характеристика, біологічна та терапевтична дія) [Текст : навчальний посібник / Л.Д. Тондій, О.К. Зінченко, І.В. Кас та ін. - Х., 2018. - 42 с. 
 • Теоретичні основи фізіотерапії та курортної терапії. Основи медичної фізики та біофізики [Текст]: навчальний посібник / Л.Я. Васильєва-Лінецька, О.К. Зінченко, О.Л. Тондій та ін. – Х.: ФРП Петров В.В., 2018. - 75 с. 
 • Фізичні фактори у відновлювальному лікуванні онкологічних хворих на різних етапах медичної реабілітації [Текст]: навчальний посібник / укладач О.М. Роздільська, О.К. Зінченко, О.М. Нечипуренко, О.І. Сердюк, В.О. Журавльов; за ред. О.М. Роздільської. - Х., 2018. - 45 с. 
 • Грязелікування [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач С.І. Бондаренко, А.А. Калюжка. - Х., 2018. - 42 с. 
 • Магнітотерапія [Тест]: навчально-методичний посібник / С.В. Бондаренко, А.А. Калюжка. - Х., 2019. - 29 с. 
 • Водолікування. Гідропатія. Використовування водолікувальних процедур. Бальнеотерапія [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач Л.Д. Тондій, І.В. Кас, О.В. Земляна, В.А. Щерба, Т.П. Устименко. - Х., 2018. - 33 с. 
 • Зінченко, О.К. Фізіотерапія при нервових і психічних захворюваннях. Використання фізичних чинників у хворих з хронічними порушеннями мозкового кровообігу [Текст]: навчально-методичний посібник / О.К. Зінченко, І.В. Кас, О.В. Земляна. - Х., 2018. - 45 с. 
 • Васильєва-Лінецька, Л.Я. Мультидисциплінарна реабілітація хворих на хронічну неспецифічну дорсалгію [Текст]: навчальний посібник / Л.Я. Васильєва-Лінецька. - Х., 2018. - 34 с. 
 • Васильєва-Лінецька, Л.Я. Лікування та реабілітація хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію [Текст]: навчальний посібник / Л.Я. Васильєва-Лінецька. - Х., 2018. - 34 с. 
 • Земляна, О.В. Змінні струми та поля (УВЧ-терапія) [Текст]: навчально-методичний посібник / О.В. Земляна, І.В. Кас. - Х., 2018. - 26 с. 

Педіатричний факультет
 • Фантомний курс з оперативним акушерством [Текст]: навчальний посібник / авт. А.Ю. Щербаков, В.Ю. Щербаков, О.О. Новикова, Т.А. Мєлікова, І.А. Тиха, О.О. Логінова. - Х., 2019. - 93 с.
 • Клініка, діагностика та інтенсивна терапія тяжких форм менінгококової інфекції [Текст]: навчальний посібник / М.А. Георгіянц, В.А. Корсунов, І.Ю. Одинець та ін. - Х., 2019. - 30 с. 
 • Гостре пошкодження нирок [Ткст]: навчальний посібник / М.А. Георгіянц, В.А. Корсунов, І.Ю. Одинець та ін. - Х., 2019. - 38 с. 
 • Моніторинг стану хворого у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії [Текст]: навчально-методичний посібник / В.А. Корсунов, М.А. Георгіянц, Т.Ю. Раскова та ін. - Х., 2019. - 29 с. 
 • Туберкулінодіагностика [Текст] / Л.А. Суханова, І.О. Сіренко, О.Ю. Марченко та ін. - Х., 2017. - 47 с. 
 • Гончарова, О.А. Гіпотиреоз [Текст]: навчальний посібник / О.А. Гончарова. - Х., 2019. - 41 с. 
 • Горшунська, М.Ю. Пероральна цукрознижуюча терапія цукрового діабету 2 типу [Текст]: навчальний посібник / М.Ю. Горшунська. - Х., 2019. - 42 с. 
 • Кріщенко, О.П. Хвороби щитоподібної залози. Гіпотиреоз. Гіпертиреоз. Ознаки та критерії ранньої діагностики [Текст]: навчальний посібник / О.П. Кріщенко. - Х. : ХМАПО, 2015. - 28 с. - 20,00 грн.
 • Клименко, Т.М. Синдром холестазу у новонароджених дітей [Текст]: навчальний посібник / Т.М. Клименко. - Х. : ХМАПО, 2017. - 37 с. - Б.ц.
 • Клименко, Т.М. Неонатальні судоми. Стандарти ведення новонароджених у таблицях та схемах [Текст]: навчальний посібник / Т.М. Клименко, О.Ю. Карапетян. - Х., 2019. - 66 с. - Б.ц.
 • Карапетян, О.Ю. Ведення новонароджених із критичними вродженими вадами серця [Текст]: навчальний посібник / О.Ю. Карапетян. - Х., 2019. - 56 с. 
 • Сандуляк, Т.В. Гігієнічна, асептична та хірургічна обробки рук у системі безпеки пацієнтів та медичного персоналу [Текст]: навчально-методичний посібник / Т.В. Сандуляк. - Х., 2019. - 96 с. 
 • Карапетян, О.Ю. Серцева недостатність у новонароджених [Текст]: навчальний посібник / О.Ю. Карапетян. - Х., 2019. - 55 с. 
 • Закревський, А.М. Сучасні принципи штучної вентиляції легень у новонароджених [Текст]: навчальний посібник / А.М. Закревський. - Х., 2019. - 86 с. - Б.ц.
 • Морфологія непухлинних захворювань та злоякісних новоутворень печінки [Текст]: навчально-методичний посібник / І.І. Яковцова, О.В. Долгая, А.Є. Олійник та ін. - Х., 2019. - 31 с. - Б.ц.
 • Теоретичні основи та практичні рекомендації з симуляційного навчання [Текст] / укладачі В.М. Загуровський, Ю.А. Коломійченко, І.З. Яковцов, О.А. Цодікова, О.М. Корж. - ХМАПО. : 2018. - 63 с. 
 • Захворювання нирок [Текст]: навчально-методичний посібник / авт. І.І. Яковцова, О.В. Долгая, С.В. Данилюк, А.Є. Олійник, І.В. Івахно. - Х., 2018. - 22 с. - Б.ц.
 • Новоутворення молочних залоз [Текст]: навчально-методичний посібник / І.І. Яковцова, О.В. Долгая, І.В. Івахно та ін. - Х., 2017. - 36 с. 
 • Пухлини легень [Текст]: навчально-методичний посібник / авт. А.Є. Олійник. - Х., 2017. - 22 с. 
 • Яковцова, І.І. Новоутворення органів травлення. Пухлини шлунка [Текст]: навчально-методичний посібник / І.І. Яковцова, О.В. Долгая, С.В. Данилюк. - Х., 2017. - 26 с. 
 • Пухлини щитоподібної залози [Текст]: навчально-методичний посібник / авт. І.І. Яковцова, О.В. Долга, І.В. Івахно. - Х., 2017. - 33 с. 
 • Організація роботи паталогоанатомічного бюро та відділення, організація та оснащення ІГХ- лабораторії [Текст]: навчально-методичний посібник / І.І. Яковцова, О.В. Долга, В.Д. Товажнянська. - Х., 2017. - 29 с. 
 • Пухлини яєчників [Текст]: навчально-методичний посібник; авт. А.Є. Олійник, І.І. Яковцова, О.В. Долгая, Данилюк. - Х., 2018. - 33 с. - Б.ц.
 • Атипові інфекції у дітей [Текст]: навчально-методичний посібник / Л.К. Пархоменко, З.В. Єлоэва, В.А. Міщенко, М.Ю. Ісакова. - Х., 2008. - 49 с. 
 • Противірусна терапія в педіатричній практиці [Текст]: навчально-методичний посібник / авт. З.В. Єлоєва, Л.П. Кисельова, Н.І. Мамалуй та ін. - Х., 2016. - 28 с. 
 • Постгепатитна біліарна патологія у дітей [Текст]: навчально-методичний посібник / авт. З.В. Єлоєва, В.М. Савво, Т.О. Філонова та ін. - Х., 2015. - 64 с. 
 • Питання дитячої артрології хвороби суглобів у дітей [Текст]: навчальний методичний посібник / авт. З.В. Єлоєва, Л.П. Кисельова, В.М.Савво. - Х., 2015. - 44 с. 
 • Амбулаторно-поліклінічний та санаторно-курортний етапи реабілітації дітей із патологією органів травлення [Текст]: навчальний посібник / О.Ю. Бєлоусова, Л.Г. Волошина, О.М. Бабаджанян та ін. - Х., 2017. - 60 с. 
 • Вегетативні дисфункції у дітей [Текст]: навчальний посібник / О.Ю. Бєлоусова, Н.В. Павленко, О.М. Бабаджанян та ін. - Х., 2018. - 32 с. 
 • Пневмонії у дітей [Текст]: навчальний посібник / О.В. Бєлоусова, О.М. Бабаджанян, І.Г. Солодовниченко та ін. - Х., 2018. - 35 с. 
 • Поширені гельмінтози в дитячій гастроентерології [Текст]: навчальний посібник / О.Ю. Бєлоусова, К.В. Савицька, Н.В. Павленко та ін. - Х., 2017. - 88 с. 
 • Хронічний панкреатит у дітей [Текст]: навчальний посібник / О.Ю. Бєлоусова, І.Г. Солодовниченко, Н.В. Павленко та ін. - Х., 2017. - 40 с. 
 • Розлади харчування у дітей [Текст]: навчальний посібник / О.Ю. Бєлоусова, О.М. Бабаджанян, Л.Г. Волошина та ін. - Х., 2018. - 38 с. 
 • Харчування дітей перших років життя (0-23 місяців) [Текст]: клінічна настанова / авт. О.В. Катілов, А.В. Варзарь, О.А. Риков, О.Ю. Бєлоусова, О.А. Риков, О.М. Ліщишина. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 64 с. 
 • Хроническая тазовая боль: учеб. пособие для студентов мед. фак-тов, интернов, врачей акушеров-гинекологов / Уклад. О.В. Грищенко, И.В. Лахно, А.Ю. Железняков, В.Л. Дудко, А.В. Сторчак, С.А. Пак; Харьковский национальный университет; ХМАПО. - Харьков, 2006. - 21 с.
 • Вагітність та захворювання крові [Текст]: навчальний посібник / О.В. Грищенко, С.О. Пак, В.П. Ромаєва, І.В. Лахно. - Х., 2019. - 23 с. - Б.ц.
 • Грищенко, О.В. Анемія вагітних [Текст]: навчальний посібник / О.В. Грищенко, С.О. Пак, В.В. Бобрицька. - Х., 2011. - 26 с. 
 • Вороньжев, І.О. Променева діагностика виразкової хвороби та запальних захворювань шлунка і 12-палої кишки [Текст]: навчальний посібник / І.О. Вороньжев, С.М. Пальчик, Д.В. Сергеєв. - Х., 2019. - 116 с. 
 • Харківський, В.С. Сучасний розвиток правової компететності фахівців медичної галузі [Текст]: навчально-методичний посібник / В.С. Харківський. - Х., 2018. - 271 с. 
 • Розробка системи контролю у післядипломній освіті [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі Г.А. Шахова, В.С. Харківський. - Х., 2019. - 24 с. 
 • Марченко, В.Г. Мультимедійні засоби у безперервному професійному розвитку фахівців медичної галузі [Текст]: навчально-методичний посібник / В.Г. Марченко, О.М. Касьянова. - Х. : ХМАПО, 2019. - 29 с. 
 • Разумна, А.Г. Формування професійної ідентичності фахівців медичної галузі в закладах вищої освіти [Текст]: навчально-методичний посібник / А.Г. Разумна. - Х., 2019. - 37 с. 
 • Касьянова, О.М. Контроль якості навчання у системі вищої та післядипломної медичної освіти: теорія і практика [Текст]: навчально-методичний посібник / О.М. Касьянова. - Х. : ХМАПО, 2019. - 99 с. 
 • Формально-граматичні аспекти англійської фахової мови. (Специфіка вживання модальних дієслів у медичних текстах) [Текст] = Formal and Grammatical Aspects of English Professional Language. (The specific use of modal verbs in medical texts) : навчально-методичний посібник / укладачі Я.В. Андейко, К.Д. Карунник. - {/, 2019. - 23 c. 
 • Особливості англійської медичної термінології [Текст] = Specifics English Vtdical Terminology : навчально-методичний посібник / укладач Г.А. Швецова. - Х. : ХМАПО, 2019. - 23 с. - Б.ц.
 • Навчально-методичне забезпечення науково-дослідної та самостійної роботи слухачів [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач А.Г. Разумна. - Х., 2018. - 29 с. 
 • Касьянова, О.М. Діагностика педагогічної майстерності викладача вищої школи [Текст] . Ч.1 : у 2-х ч. : навчально-методичний посібник / О.М. Касьянова, А.Г. Разумна. - Х., 2018. - 42 с. 
 • Касьянова, О.М. Діагностика педагогічної майстерності викладача вищої школи [Текст] . Ч.2 : у 2-х ч. / О.М. Касьянова, А.Г. Разумна. - Х., 2018. - 44 с. 
 • Інші види медичної документації [Текст] = Other Types Of Medikal Dokumentation : навчально-методичний посібник / укладач Я.В. Андрейко. - Х., 2019. - 25 с. 
 • Методичні аспекти забезпечення якості післядипломної освіти на основі компетентністного підходу [Текст]: матетіали внутрішньокафедрального семінару / за ред. О.М. Касьянової. - Х., 2019. - 61 с. 
 • Англійська мова [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач О.Л. Безкоровайна. - Х. : ХМАПО, 2019. - 27 с. 
 • Термінологічний словник з теорії і методики вищої та післядипломної освіти [Текст] / укладач О.М. Касьяноа. - Х. : ХМАПО, 2019. - 100 с.
 • Корж, Г.В. Філософія., її гуманістичний смисл і призначення [Текст]: навчально-методичний посібник / Г.В. Корж. - Х. : ХМАПО, 2019. - 27 с. 
 • Розробка алгоритму застосування інноваційних технологій навчання дорослих [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач Г.А. Шахова. - Х., 2019. - 26 с. - Б.ц.

 • Факультет загальної практики – сімейної медицини
 • Козуб, М.М. Позаматкова вагітність. Лапароскопічна картина та оперативні втручання [Текст]: навчальний посібник / М.М. Козуб. - Х.: ХМАПО, 2019. - 43 с.
 • Козуб, М.І. Доброякісні пухлини яєчників. Лапароскопічна картина та оперативні втручання [Текст]: навчальний посібник / М.І. Козуб, М.М. Козуб, М.П. Сокол. - Х.: ХМАПО, 2019. - 67 с.
 • Козуб, М.І. Синдром полікістозних яєчників. Лапароскопічна картина та оперативні втручання [Текст]: навчальний посібник / М.І. Козуб, М.П. Сокол, М.М. Козуб. - Х.: ХМАПО, 2019. - 45 с.
 • Лейоміома матки. Лапароскопічна картина та оперативні втручання [Текст]: навчальний посібник / М.І. Козуб, В.М. Ольховська, М.П. Сокіл. - Х., 2019. - 47 с.
 • Інфекції, що передаються статевим шляхом у жінок репродуктивного віку [Текст]: навчальний посібник / авт. В.І. Черепова, Л.В. Снопкова, Л.І. Кандиба, І.М. Сикал. - Х., 2019. - 65 с.
 • Вагітність, інфекційні та паразитарні захворювання [Текст]: навчальний посібник / авт. В.І. Черепова, Л.В. Снопкова, Л.І. Кандиба, М.П. Пивоваров. - Х., 2019. - 75 с. 
 • Діагностика хромосомної патології плода у першому триместрі вагітності [Текст]: навчальний посібник / Л.Г. Назаренко, О.В. Ромадіна, С.Г. Біляєв та ін. - Х., 2018. - 75 с. 
 • Кочуєв, Г.І. Симптоматичні (виторинні) артеріальні гіпертензії [Текст]: навчальний посібник / Г.І. Кочуєв, О.М. Корж, В.І. Березняков. - Х.: ХМАПО, 2018. - 34 с.
 • Хронічна хвороба нирок [Текст]: навчальний посібник / О.М. Корж, О.О. Павлова, Л.М. Цогоєва, Є.В. Лаврова. - Х., 2019. - 47 с. 
 • Нефропатія вагітних [Текст]: навчальний посібник / О.М. Корж, О.О. Павлова, Л.М. Цогоєва, Є.В. Лаврова. - Х., 2019. 
 • Академічна студентська група: психолого-педагогічні методи вивчення [Текст]: навчально-методичний посібник. - Х., 2019. - 28 с. 
 • Лімфопроліферативні захворювання [Текст]: навчальний посібник / Л.М. Цогоєва, Ю.П. Снопков, Є.В. Лаврова та ін. - Х., 2019. - 37 с.
 • ЕКГ- діагностика аритмій і блокад. Посібник для сімейних лікарів [Текст]: навчальний посібник / С.В. Краснокутський, О.М. Корж, Г.І. Кочуєв, В.І. Березняков. - Х.: Факт, 2019. - 76 с.
 • Лихоманка неясного генезу. Діагностичні підходи [Текст]: навчальний посібник / Л.М. Цогоєва, Ю.П. Снопков, Є.В. Лаврова, О.О. Павлова. - Х., 2015. - 50 с.
 • Анемії. Диференційна діагностика [Текст]: навчальний посібник / Л.М. Цогоєва, Ю.П. Снопков, Є.В. Лаврова, О.А. Павлова. - Х., 2016. - 50 с. 
 • Матвієнко, Ю.О. Поперековий біль - діагностичні і фармакотерапевтичні орієнтири для сімейних лікарів [Текст]: практичний посібник / Ю.О. Матвієнко. - К. : Видавничий дім Медкнига, 2018. - 40 с. 
 • Мікроклімат як шкідливий та небезпечний фактор виробничого середовища (гігієнічні та клінічні аспекти) [Текст]: навчально-методичний посібник / С.І. Ткач, Г.Л. Нікуліна, В.В. Багмут та ін. - Х., 2018. - 51 с. 
 • Загуровський, В.М. Рани та ранова інфекція. Хірургічна тактика на етапах лікування при массових ураженнях. Кровотеча та гостра крововтрата. Тактика лікування та транфузійна терапія на етапах евакуації [Текст]: навчально-методичний посібник / В.М. Загуровський. - Х., 2018. - 43 с.
 • Загуровський, В.М. Психогенії при надзвичайних ситуаціях. Психологічне і психотерапевтичне забезпечення потерпілих і рятівників у надзвичайних ситуаціях [Текст]: навчально-методичний посібник / В.М. Загуровський. - Х., 2018. - 37 с.
 • Загуровський, В.М. Відмороження, переохолодження. Невідкладна медична допомога при відмороженнях та гіпотермії [Текст]: навчально-методичний посібник / В.М. Загуровський. - Х., 2018. - 25 с.
 • Загуровський, В.М. Ураження фізичними чинниками. Утоплення [Текст]: навчально-методичний посібник / В.М. Загуровський. - Х., 2018. - 19 с.
 • Загуровський, В.М. Ураження електричним струмом [Текст]: навчально-методичний посібник / В.М. Загуровський. - Х., 2018. - 21 с.
 • Загуровський, В.М. Принципи стабілізації та транспортна іммобілізація [Текст]: навчально-методичний посібник / В.М. Загуровський. - Х., 2018. - 50 с.
 • Загуровський, В.М. Термічні ураження. Діагностика та лікування на етапах медичної евакуації [Текст]: навчально-методичний посібник / В.М. Загуровський. - Х., 2018. - 27 с. 
 • Парфьонова, І.І. Стратегія і політика реформування системи охорони здоров'я в Україні [Текст]: навчально-методичний посібник / І.І. Парфьонова, З.М. Мнушко. - Х., 2019. - 24 с. 
 • Парфьонова, І.І. Конкуренція на ринку медичних послуг [Текст]: навчально-методичний посібник / І.І. Парфьонова, О.М. Драганова. - Х., 2019. - 38 с. 
 • Мнушко, З.М. Порядок відпуску лікарських засобів із аптек та їх структурних підрозділів [Текст]: навчально-методичний посібник / З.М. Мнушко. - Х., 2019. - 39 с. 
 • Оганезова, А.В. Економічні варіанти визначення вартості медичної послуги [Текст]: навчальний посібник / А.В. Оганезова. - Х., 2019. - 33 с. 
 • Нарушения спинального кровообращения [Текст]: учебно-методическое пособие / В.А. Яворская, А.В. Гребенюк, В.Н. Куцин, О.Л. Пелехова. - К., 2016. - 66 с. - ISBN 978-966-2215-22-9 : Б.ц.
 • Запаморочення [Текст]: навчально-методичний посібник / В.О. Яворська, В.В. Хвисюк, Г.В. Гребенюк та ін. - Х., 2017. - 60 с. 
 • Гострі порушення мозкового кровообігу [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі В.О. Яворська, Г.В. Гребенюк, Ю.В. Северин. - Х., 2019. - 90 с. 
 • Хронічні порушення мозкового кровообігу [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі В.О. Яворська, Г.В. Гребенюк, Ю.В. Северин. - Х., 2018. - 27 с.
 • Лікування ішемічного інсульту [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі В.О. Яворська, Г.В. Гребенюк, Ю.В. Северин. - Х., 2018. - 66 с. 
 • Екстрапірамідна система. Синдроми уражень [Текст]: навчально-методичний посібник / В.Г. Марченко, Т.І. Чернишова. - Х., 2018. - 22 с.
 • Кора головного мозку. Симптоми коркових уражень [Текст]: навчально-методичний посібник / В.Г. Марченко, Т.І. Чернишова. - Х., 2018. - 34 с.
 • Вегетативна нервова система. Синдроми ураження [Текст]: навчально-методичний посібник / В.Г. Марченко, Т.І. Чернишова. - Х., 2018. - 26 с.
 • Спинний мозок. Будова, функції та синдроми уражень [Текст]: навчально-методичний посібник / В.Г. Марченко, Т.І. Чернишова. - х., 2018. - 29 с.
 • Система координацій рухів. Мозочок [Текст]: навчально-методичний посібник / В.Г. Марченко, Т.І. Чернишова. - Х., 2018. - 21 с.
 • Сучасні принципи діагностики та лікування пацієнтів із гострим ішемічним інсультом та ТІА [Текст]: навчальний посібник / за ред. М.Є. Поліщука; Поліщук М.Є., Ю.В. Фломін, Д.В. Гуляєв, М.В. Гуляєва. - К. : видавець Д.В. Гуляєв, 2018. - 208 с. - ISBN 978-966-2314-01-4 : Б.ц.
 • Рак підшлункової залози [Текст]: навчальний посібник / О.С. Дудніченко, Д.О. Пілюгін, В.Є. Білецький. - Х.: ХМАПО, 2018. - 48 с.
 • Пухлини тонкої кишки. Гастроінтестинальні стромальні пухлини [Текст]: навчальний посібник / О.С. Дудніченко, Д.О. Пілюгін, В.Є. Білецький. - Х.: ХМАПО, 2018. - 48 с.
 • Рак шлунка. (Клініка, діагностика, лікування) [Текст]: навчальний посібник / О.С. Дудніченко, Е.Г. Бардер, В.Є. Білецький. - Х.: ХМАПО, 2018. - 54 с. 
 • Яловчук, А.В. Синдроми у новонароджених, що межують з патологією. Рубіжні стани доношених новонароджених [Текст]: навчальний посібник / А.В. Яловчук, І.Г. Лапіна. - Х.: ХМАПО, 2018. - 36 с. 
 • Кріщенко, О.П. Затримка росту у дітей [Текст]: навчальний посібник / О.П. Кріщенко, І.Г. Лапіна. - Х.: ХМАПО, 2019. - 24 с.
 • Лапіна, І.Г. Симптом кашлю та порушення дихання у дітей [Текст]: навчальний посібник / І.Г. Лапіна, О.П. Кріщенко. - Х.: ХМАПО, 2018. - 44 с. 
 • Кріщенко, О.П. Поліклінічні аспекти спостереження за дітьми з цукровим діабетом. Консультування батьків. Лікування супутних захворювань. Профілактика ускладнень [Текст]: навчальний посібник / О.П. Кріщенко. - Х.: ХМАПО, 2017. - 32 с.
 • Рожнов, О.О. Анатомо-фізіологічні особливості та методи дослідження сечової системи у дітей. Симптоми порушення сечовиділення (диференційна діагностика) [Текст]: навчальний посібник / О.О. Рожнов. - Х., 2019. - 35 с. 
 • Бринцова, С.С. Порушення серцевого ритму і провідності у дітей (ЕКГ діагностика) [Текст]: навчальний посібник / С.С. Бринцова. - Х.: ХМАПО, 2018. - 76 с. 
 • Більченко, О.В. Національні та міжнародні стандарти лікування ревматичної лихоманки [Текст]: навчальний посібник / О.В. Більченко, Т.А. Руденко. - Х., 2018. - 31 с.
 • Більченко, О.В. Національні та міжнародні стандаоти лікування інфекційного ендокардиту [Текст]: навчальний посібник / О.В. Більченко, Т.І. Магдалін, А.П. Браславська. - Х.: ХМАПО, 2018. - 38 с.
 • Більченко, О.В. Національні та міжнародні стандарти лікування гастроезофагельної рефлюксної хвороби [Текст]: навчальний посібник / О.В. Більченко, К.Ю. Смоляник, Ю.В. Родіонова. - Х.: ХМАПО, 2018. - 36 с.
 • Більченко, О.В. Національні та міжнародні стандарти лікування цукрового діабету 2 типу [Текст]: навчальний посібник / О.В. Більченко, О.М. Власенко, О.О. Бутікова. - Х.: ХМАПО, 2018. - 44 с.
 • Більченко, О.В. Національні та міжнародні стандарти лікування хронічної хвороби нирок [Текст]: навчальний посібник / О.В. Більченко, О.І. Чуб, Т.А. Руденко. - Х.: ХМАПО, 2018. - 37 с.
 • Більченко, О.В. Національні та міжнародні стандарти лікування артеріальної гіпертензії [Текст]: навчальний посібник / О.В. Більченко, Т.І. Магдалін, А.П. Браславська. - Х.: ХМАПО, 2018. - 31 с.
 • Більченко, О.В. Національні та міжнародні стандарти лікування хронічного гломерулонефриту [Текст]: навчальний посібник / О.В. Більченко, В.І. Кравцова. - Х.: ХМАПО, 2018. - 37 с.
 • Більченко, О.В. Національні та міжнародні стандарти лікування хронічних гепатитів та цирозу печінки [Текст]: навчальний посібник / О.В. Більченко, К.Ю. Смоляник. - Х.: ХМАПО, 2018. - 50 с.
 • Більченко, О.В. Національні та міжнародні стандарти лікування залізодефіцитної анемії у дорослих [Текст]: навчальний посібник / О.В. Більченко, Я.Ю. Самбург. - Х.: ХМАПО, 2018. - 44 с.
 • Більченко, О.В. Національні та міжнародні стандарти лікування бронхіальної астми [Текст]: навчальний посібник / О.В. Більченко, О.М. Власенко. - Х.: ХМАПО, 2018. - 42 с.
 • Більченко, О.В. Національні та міжнародні стандарти лікування пептичної виразки та дванадцятипалої кишки [Текст]: навчальний посібник / О.В. Більченко, Ю.В. Родіонова. - Х.: ХМАПО, 2018. - 40 с.
 • Більченко, О.В. Національні та міжнародні стандарти лікування інфекцій сечової системи [Текст]: навчальний посібник / О.В. Більченко, О.І. Чуб, Т.А. Руденко. - Х., 2018. - 34 с. 
 • Функціональні методи обстеження. Спірометрія [Текст]: навчально-методичний посібник / М.М. Кочуєва, А.В. Рогожин, І.І. Грек та ін. - Х., 2018. - 23 с.
 • Крутько, В.С. Хіміопрепарати для лікування туберкульозу і мікобактеріозу [Текст]: навчально-методичний посібник / В.С. Крутько, М.М. Кочуєва, О.С. Константиновська. - Х., 2018. - 48 с.
 • Основи імунології легень [Текст]: навчальний посібник / М.М. Кочуєва, І.І. Грек, А.В. Рогожин та ін. - Х., 2018. - 33 с. 
 • Тромбоэмболия легочной артерии [Текст]: учебно-методическое пособие / П.И. Потейко, Т.В. Сокол, В.С. Крутько и др. - Х., 2019. - 76 с.
 • Функциональные методы исследования. Спирометрия [Текст]: учебно-методическое пособие / П.И. Потейко, Т.В. Сокол, В.С. Крутько и др. - Х., 2019. - 75 с.
 • Хроническое легочное сердце. Легочно-сердечная недостаточность, неотложная помощь [Текст]: учебно-методическое пособие / П.И. Потейко, Т.В. Сокол, М.Н. Кочуева и др. - Х., 2019. - 56 с. 
 • Крутько, В.С. Вади розвитку органів дихання [Текст]: навчально-методичний посібник / В.С. Крутько. - Х., 2018. - 26 с.
 • Ходош, Е.М. Бронхоектази (бронхоектатична хвороба): причини, клініка, мікробіологія, променева характеристика та лікування [Текст]: навчальний посібник / Е.М. Ходош. - Х., 2018. - 32 с.
 • Дисемінований туберкульоз легень [Текст]: навчально-методичний посібник / В.С. Крутько, П.І. Потейко, О.С. Константиновська. - Х.: ХМАПО, 2018. - 16 с.
 • Казеозна пневмонія [Текст]: навчально-методичний посібник / В.С. Крутько, А.В. Рогожин. - Х : ХМАПО, 2018. - 26 с. 
 • Крутько, В.С. Пороки развития органов дыхания [Текст]: учебно-методическое пособие / В.С. Крутько. - Х., 2018. - 25 с.
 • Туберкульома легень [Текст]: навчально-методичний посібник / В.С. Крутько, Т.В. Сокол. - Х., 2018. - 18 с.
 • Тромбоемболія легеневої артерії [Текст]: навчально-методичний посібник / П.І. Потейко, Т.В. Сокол, В.С. Крутько та ін. - Х., 2018. - 78 с.

Факультет громадського здоров’я
 • Дифтерія: клініко-епідеміологічні аспекти [Текст]: навчальний посібник / укладач А.П. Подаваленко. - Х., 2019. - 51 с.
 • Порядок встановлення діагнозу професійного захворювання або зв'язку хвороби з умовами праці робітника. Збірник завдань [Текст]: навчально-методичний посібник / С.І. Ткач, І.Г. Боровик, О.Г. Захаров та ін. - Х.: ХМАПО, 2018. - 86 с.
 • Диференційна діагностика жовтяниць у дітей [Текст]: навчально-методичний посібник / В.Д. Макаренко. - Х.: ХМАПО, 2018. - 26 с.
 • Криптоспоридіоз у дітей [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач В.Д. Макаренко, Д.В. Яковенко, О.М. Тимченко, В.Ю. Іванник, В.Д. Конельський. - Х., 2019. - 28 с.
 • Міщенко, В.А. Токсоплазмоз у дітей [Текст]: навчальний посібник / В.А. Міщенко, Д.В. Яковенко, Г.М. Рибалко. - Х., 2018. - 30 с.
 • Системний кліщовий бореліоз у дітей [Текст]: навчально-методичний посібник / В.А. Міщенко, Д.В. Яковенко, С.О. Ткаченко та ін. - Х., 2019. - 38 с.
 • Малярія : навчально-методичний посібник / В.П. Малий, І.М. Асоян, А.О. Швайченко. - Х., 2019. - 32 с.
 • Шигельоз (дизентирія) [Текст]: навчально-методичний посібник / В.П. Малий, І.М. Асоян, А.О. Швайченко. - Х., 2019. - 28 с.
 • Кір [Текст]: навчально-методичний посібник / В.П. Малий, Н.В. Шепилєва, А.О. Швайченко та ін. - Х., 2019. - 30 с.
 • Журавель, І.О. Сучасна медико-біологічна та фармацевтична характеристика твердих желатинових капсул [Текст]: навчально-методичний посібник / І.О. Журавель, В.В. Альхуссейн, Н.В. Гузенко. - Х., 2018. - 31 с.
 • Краснуха [Текст]: навчально-методичний посібник / В.П. Малий, А.О. Швайченко, І.М. Асоян, П.В. Нартов. - Х., 2019. - 20 с.
 • Лептоспіроз [Текст]: навчально-методичний посібник / В.П. Малиий, А.О. Швайченко, І.М. Асоян, П.В. Нартов. - Х., 2019. - 24 с.
 • Фармацевтична броматологія [Текст]: навчально-методичний посібник / І.О. Журавель, Н.В. Попова, Н.В. Гузенко, В.В. Альхуссейн. - Х., 2018. - 29 с.
 • Журавель, І.О. М'які лікарські засоби для нашкірного застосування. Біофармацевтичні засади ефективності м'яких лікарських засобів [Текст]: навчально-методичний посібник / І.О. Журавель, В.В. Альхуссейн, Н.В. Гузенко. - Х., 2018. - 33 с.
 • Реклама на лікарські засоби і вироби медичного призначення [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач І.О. Журавель, О.В. Чорна, О.В. Чубенко. - Х.: ХМАПО, 2018. - 38 с.
 • Застосування імуноферментного методу в судово-токсикологічному аналізі та його обмеження [Текст]: навчально-методичний посібник / укладач І.О. Журавель, О.В. Чубенко, Н.В. Гузенко, В.В. Альхуссейн. - Х., 2018. - 53 с.
 • Обов'язки та вимоги до уповноваженої особи з контролю якості лікарських засобів [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі І.О. Журавель, Н.В. Гузенко, В.В. Альхуссейн, В.В. Друговіна. - Х., 2018. - 25 с.
 • Вушні лікарські препарати [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі І.О. Журавель, В.В. Альхуссейн, Н.В. Гузенко. - Х., 2018. - 27 с.
 • Біологічна характеристика патогенних клостридій та їх індикація та ідентифікація [Текст]: навчальний посібник / авт. Ю.Л. Волянський, В.І. Чернявський, С.В. Бірюкова, Ж.М. Манина, О.М. Савінова та ін. - Х., 2009. - 65 с.
 • Стафилококк. Классификация и лабораторная диагностика [Текст]: учебное пособие / авт. Ю.Л. Волянский, В.И. Чернявский, С.В. Бирюкова и др. - Х., 2013. - 78 с.
 • Методы иммуноанализа в инфекционной и клинической иммунологии [Текст]: учебное пособие / В.И. Чернявский, С.В. Бирюкова, А.Ю. Волянский и др. - Х., 2017. - 151 с.
 • Патогенные клостридии. Микробиологическая диагностика [Текст]: учебное пособие / В.И. Чернявский, С.В. Бирюкова, А.Ю. Волянский и др. - Х., 2017. - 92 с.
 • Стафилококк. Классификация и лабораторная диагностика [Текст]: учебное пособие / В.И. Чернявский, С.В. Бирюкова, А.Ю. Волянский и др. - Х., 2017. - 81 с.
 • Майоров, О.Ю. Стандарт комп'ютерної грамотності для лікарів. Визначення, тести, завдання [Текст]: навчально-методичний посібник / О.Ю. Майоров, Т.Д. Нессонова, А.Б. Прогнімак. - Х.: ХМАПО, 2018. - 76 с.
 • Кампілобактеріоз [Текст]: навчальний посібник / В.І. Чернявський, А.Ю. Волянський, С.В. Бірюкова та ін. - Х., 2018. - 25 с.
 • Трихомоніаз [Текст]: навчальний посібник / В.І. Чернявський, А.Ю. Волянський, С.В. Бірюкова та ін. - Х., 2018. - 32 с.
 • Хелкібактеріоз (етіологія, патогенез, лабораторная діагностика) [Текст]: навчальний посібник / В.І. Чернявський, А.Ю. Волянський, С.В. Бірюкова та ін. - Х., 2018. - 25 с. 
 • Легіонели та легіонельоз [Текст]: навчальний посібник / В.І. Чернявський, А.Ю. Волянський, С.В. Бірюкова та ін. - Х., 2018. - 21 с.
 • Теоретичні основи клінічної і лабораторної імунології [Текст]: навчальний посібник / В.І. Чернявський, С.В. Бірюкова, О.Б. Колоколова та ін. - Х.: ХМАПО, 2017. - 116 с. - 100,00грн.
 • Майоров, О.Ю. Захист програмного забезпечення та інформації з ГІС [Текст]: навчально-методичний посібник / О.Ю. Майоров, Т.Д. Нессонова. - Х.: ХМАПО, 2019. - 36 с.
 • Майоров, О.Ю. Використання табличного процесора MICROSOFT OFFICE EXCEL для статистичного опрацювання медичної інформації [Текст]: навчально-методичний посібник / О.Ю. Майоров, Т.Д. Нессонова. - Х.: ХМАПО, 2018. - 68 с.
 • Ткач, Ю.І. Сучасна лабораторна діагностика хронічної в-лімфоцитарної лейкемії-лімфоми та деяких інших лімфоїдних пухлин [Текст]: навчальний посібник / Ю.І. Ткач. - Х., 2019. - 32 с.
 • Кучеренко, Е.О. Лабораторна діагностика спадкових гемолітичних анемій [Текст]: навчально-методичний посібник / Е.О. Кучеренко, О.В. Сіренко. - Х., 2019. - 34 с.
 • Сіренко, О.В. Лабораторна діагностика лейкемоїдних реакцій [Текст]: навчально-методичний посібник / О.В. Сіренко, Е.О. Кучеренко. - Х., 2018. - 39 с.
 • Кучеренко, Е.О. Лабораторна діагностика постгеморагічних анемій та анемій, пов'язаних з порушенням обміну заліза [Текст]: навчально-методичний посібник / Е.О. Кучеренко, О.В. Сіренко. - Х., 2018. - 27 с.
 • Бодня, К.І. Токсокароз [Текст]: навчальний посібник / К.І. Бодня, О.І. Захарчук, І.П. Бодня. - Х., 2019. - 54 с.
 • Особливості консультування на ВІЛ-інфекцію батьків/інших законних представників дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками [Текст]: навчальний посібник / Г.І. Мавров, Л.Г. Ніколаєва, В.О. Савоськіна та ін. - Х., 2019. - 30 с.

Хірургічний факультет
 • Білоусов, А.М. Особливості анестезії та інтенсивної терапії при ургентних операціях на органах черевної порожнини [Текст]: навчальний посібник / А.М. Білоусов. - Х., 2018. - 33 с.
 • Білоусов, А.М. Питання клінічної фармакології [Текст]: навчальний посібник / А.М. Білоусов. - Х., 2018. - 62 с.
 • Основи експандерной дерматензії [Текст] : навчальний посібник / Г.А. Олійник, О.Є. Грязін, О.К. Тимченко, В.О. Кремень, В.В. Дворцевий. - Х., 2019. - 22 с. 
 • Велигоря, І.Є. Ендогенна профілактика стоматологічних захворювань [Текст]: навчально-методичний посібник / І.Є. Велигоря, О.Є. Іванов. - Х. : ХМАПО, 2018. - 68 с. 
 • Ніконов, А.Ю. Алгоритм надання медичної допомоги ортопедичним стоматологічним хворим [Текст]: навчальний посібник / А.Ю. Ніконов, К.В. Жуков, Н.М. Бреславець. - Х., 2019. - 48 с. 
 • Променева діагностика вроджених вад серця [Текст]: навчальний посібник / О.П. Шармазанова, М.О. Бортний, В.В. Шаповалова, Т.А. Ялинська. - Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. - 94 с. 
 • Променева діагностика системних дисплазій скелета [Текст]: навчальний посібник / Н.С. Лисенко, О.П. Шармазанова, І.О. Вороньжев та ін. - Х.: ТОВ ДІСА ПЛЮС, 2019. - 60 с. 
 • Підготовка пацієнта до МРТ обстеження [Текст]: навчальний посібник / Г.Є. Костюковська, О.П. Шармазанова, В.О. Рогожин, А.В. Мангов. - Х., 2012. - 26 с. 
 • Roentgenosemiotics of Lung Diseases (X-ray Atlas) [Text] : Tutorial for self-study / O.P. Sharmazanova, V.V. Shapovalova, N.A. Bortnuy, N.V. Deresh. - K., 2018. - 71 p. 
 • Прогностичне значення деяких біохімічних показників сироватки крові у ранній діагностиці абсцедування гострого епіглотиту [Текст]: навчальний посібник / О.О. Кулікова, Т.В. Почуєва, Н.А. Головко, В.Л. Давиденко. - Х., 2019. - 39 с. 
 • Короп, О.А. Інформаційне забезпечення управління системою охорони здоров'я [Текст]: навчальний посібник / О.А. Короп. - Х., 2019. - 51 с. 
 • Лісова, І.Г. Злоякісні пухлини щелепо-лицевої ділянки [Текст]: навчально-методичний посібник / І.Г. Лісова, Г.Б. Хасанова. - Х., 2018. - 36 с. 
 • Лісова, І.Г. Лабораторні методи обстеження в стоматології [Текст]: навчально-методичний посібник / І.Г. Лісова, Т.В. Ткач. – Х., 2018. - 50 с.