Журнали ХМАПО
Проблеми безперервної медичної
освіти та науки

Головний редактор

проф. О. М. Корж


Засновники

Харківська медична академія післядипломної освіти


Свідоцтво про державну реєстрацію

Свідоцтво про державну реєстрацію: сер. КВ № 24101-13941 ПР від 08.08.2019 р.

Журнал є правонаступником попереднього, заснованого в 2000 р. Свідоцтво про державну перереєстрацію: сер. КВ № 12762-1646 Р від 05.06.2007 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти та науки України № 1413 від 24.10.2017 р.)

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1) журнал внесений до переліку фахових видань України (категорія «Б»)

Міжнародні наукометричні бази

Google Scholar, CrossRef, НБУ ім. В. І. Вернадського 

Наявність архіву

2014-2020

 

ISSN друкованої версії

ISSN 2308-3220

ISSN онлайнової версії

ISSN 2664-5238

WWW-адреса

http: promedosviy.in.ua

Поштова скринька

academizdat@med.edu.ua

Адреса видавництва, телефони

Харківська медична академія післядипломної освіти, вул. Амосова, 58, 61176, м. Харків, Україна

(057) 711-35-56, 711-80-29

 

 Science Rise: Medical Science

 

Головний редактор

д. м. н., проф., М. А. Георгиянц


Засновники

НВП ПП «Технологічний Центр»

Харківська медична академія післядипломної освіти

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

Свідоцтво про державну реєстрацію: сер. КВ № 22002-11902 Р від 01.04.2016 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти та науки України № 612 від 07.05.2019) (категорія «Б»)

 

Міжнародні наукометричні бази

Index Copernicus Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CrossRef, MIAR, WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Google Scholar, 1findr, OpenAIRE, Dimensions, JournalTOCs, EuroPub, ResearchBib, Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), WorldWideScience, Scientific Indexing Services (SIS), The General Impact Factor (GIF), SHERPA RoMEO, Neliti Socionet, CORE (COnnecting REpositories), Scilit,Ulrich's Periodicals Directory, Hinari, Researchgate,Lens, Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR), Paperity, Root Society, Wizdom


Наявність архіву

2014-2020


ISSN друкованої версії


ISSN 2519-478X

ISSN онлайнової версії

ISSN 2519-4798

WWW-адреса

http://journals.uran.ua/sr_med

 

Поштова скринька

 sr7508990@gmail.com, med@entc.com.ua 

Адреса видавництва, телефони

вул. Шатілова дача, 4, оф.702 (8 пов.), м. Харків, Україна, 61145

Тел.:          (057) 750-89-90 
Моб. тел.: 099-714-27-95

                  093-973-05-48

                  096-645-23-68

 


Міжнародний медичний журнал

Головний редактор

проф. М. М. Кочуєва

 

Засновники


Харківська медична академія післядипломної освіти, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини Національної академії наук України,

Харківське медичне товариство

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7355 от 29.05.2003 г.

Журнал є правонаступником попереднього, заснованого в 1995 р. під назвою «Харьковский медицинский журнал»

Згідно з додатком 5 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 р. N1188 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України з медичних спеціальностей: 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 224 "Технології медичної діагностики та лікування"

 

Міжнародні наукометричні бази


представлений на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (з індексуванням), зарегистрирован в международных каталогах научных изданий и наукометрических базах данных:

Google Scholar (з індексуванням)

Index Copernicus

CrossRef


Наявність архіву

2003-2020

 

ISSN друкованої версії

ISSN 2308-5274

ISSN онлайнової версії


WWW-адреса

www.imj.kh.ua

 

Поштова скринька

 ed@imj.kh.ua

Адреса видавництва, телефони

Украина, 61023, Харьков, ул. Мироносицкая, 81/85

Тел./факс (057) 705-02-92

 
Клінічна інформатика і телемедицина


Головний редактор

проф. О. Ю. Майоров


Засновники

Громадська організація Українська Асоціація «Комп'ютерна Медицина» (УАКМ)

Інститут Медичної інформатики і Телемедицини (Інститут МІТ)

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Свідоцтво про державну реєстрацію

Журнал зареєстрований в Міністерстві Юстиції України cвідоцтво КВ № 21862-11762ПР від 21.12.2015 р.

Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України атегорія "Б") за спеціальностями "медицина", "технології медичної діагностики і лікування» (спеціальності - 222, 224), «фармація» (спеціальність - 226) (додаток 5 до наказу МОН України від 24.09.2020 № 1188), «біологія» (спеціальність - 091), «біотехнології (спеціальність - 162) і «біомедична інженерія» (спеціальність - 163) (додаток 3 до наказу МОН України від 26.11. 2020 № 1471)


Міжнародні наукометричні бази

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Index Copernicus, CrossRef.

Журнал є офіційним партнером The European Journal of Biomedical Informatics (EJBI))

Наявність архіву

2004-2019


ISSN друкованої версії

ISSN 1812-7231

ISSN онлайнової версії

WWW-адреса


   http://kit-journal.com.ua/uk/index_uk.html

 

Поштова скринька

 i-editor@kit-journal.com.ua

Адреса видавництва, телефони

а/с 7313, Харків, 61002, Україна

+380 (57) 7006881

 

 
Радіологічний вісник

Головний редактор

проф.О.В. Щербіна 


Всеукраїнська асоціація рентгенологів

Національна медична академія післядипломної  освіти ім. П.Л. Шупика

Харківська медична академія післядипломної освіти

Інформаційно-видавниче об’єднання «Медична Україна»

Свідоцтво про державну реєстрацію

Св-во про реєстрацію: серія КВ № 18685-7485 ПР від 31 січня 2012 р.

Міжнародні наукометричні бази

Наявність архіву

2010-2019

 

ISSN друкованої версії

ISSN 1993-1689

ISSN онлайнової версії

WWW-адреса

 https://www.uarctmrt.org/radiologichnyj-visnyk/

Поштова скринька


 

Адреса видавництва, телефони

02222, Київ-222, а/с 192

(044)503-04-39

 

 

 

Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

Головний редактор

д. мед. н., проф.,О. А. Опарін

 

Засновники

Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківська обласна організація «Асоціація лікарів загальної практики — сімейної медицини»

Свідоцтво про державну реєстрацію


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №№22107-12007ПР від 25.03.2016 р.

Відповідно до Наказу МОН України № 326 від 04.04.2018 Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини визнаний науковим профільним журналом, що внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі медичних наук (222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 228 «Педіатрія»)

Міжнародні наукометричні бази


Національна бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Google Scholar, Index Copernicus, Cross Ref, Research Bib, World Cat, Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), РИНЦ (Россия), Directory Indexing of International Research Journals


Наявність архіву

2014-2017


ISSN друкованої версії

ISSN 2411-1457

ISSN онлайнової версії

ISSN 2415-346X

WWW-адреса

http://www.internalmed-journal.in.ua/


Поштова скринька

vestnik_TIMO@ukr.net


Адреса видавництва, телефони

61166, Харків, вул. Бакуліна, 11, оф. 4-28

Тел./факс: (057) 760-47-16, 756-43-75

 


Медицина невідкладних станів

Головний редактор

проф. В. В. Ніконов


Засновники

Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України»

За підтримки:

Харківської медичної академії післядипломної освіти

Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги

Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська Асоціація працівників невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

Реєстраційне свідоцтво КВ № 17278-6048 ПР. Видано Міністерством юстиції України 27.10.2010 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 17.03.2020 р № 409. Категорія Б.

Міжнародні наукометричні бази

НБУ ім. В. І. Вернадського, «Україніка наукова», «Наукова періодика України», Ulrichsweb Global Serials Directory, CrossRef, WorldCat, Google Scholar, Science Index, «Кіберленінка», ICMJE, SHERPA/RoMEO, BASE, NLM-catalog, NLM-Locator Plus, EBSCO

Наявність архіву

2005-2020

ISSN друкованої версії

ISSN 2224-0586

ISSN онлайнової версії

ISSN 2307-1230

WWW-адреса

www.mif-ua.com 

Поштова скринька

medredactor@i.ua 

Адреса видавництва, телефони

а/с 74, м. Київ, 04107Український Журнал Медицини, Біології та Спорту


Головний редактор

А. А. Чернозуб

Засновники

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв, Україна.
Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна.
Херсонський державний університет, Херсон, Україна.
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна.

Свідоцтво про державну реєстрацію

Внесено до переліку наукових фахових видань України (біологічні науки, медичні науки – Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604; Додаток 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 996); фізичне виховання та спорт – Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326).

Журнал входить в Групу Б: спеціальності – 017 фізична культура і спорт; 091 Біологія; Медицина:  221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я. Додаток  8 до наказу Міністерства освіти і науки України 15.10.2019 № 1301)


Міжнародні наукометричні бази

CrossRef, Ulrichs Web, Google Scholar, WorldCat, ResearchBib, World Catalogue of Science Journals, Index Copernicus, Electronic Journals Library (Germany), Polska Bibliografia Naukowa.


Наявність архіву

2016-2020


ISSN друкованої версії

ISSN 2415-3060

ISSN онлайнової версії

ISSN 2522-4972

WWW-адреса

http://www.jmbs.com.ua

 

Поштова скринька

med.biol.sport@gmail.com

 

Адреса видавництва, телефони


вул.68 Десантників, 10, м. Миколаїв, Україна, 54003

+380978786373

 


    Міжнародний неврологічний журнал

Головний редактор

проф. В. І. Смоланка

Засновники

Харківська медична академія післядипломної освіти

Донецький національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію

Реєстраційне свідоцтво КВ № 21281-11081 ПР. Видано Міністерством юстиції України 26.03.2015 р.

 

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471. Категорія Б.

Міжнародні наукометричні бази

НБУ ім. В. І. Вернадського, «Україніка наукова», «Наукова періодика України», Ulrichsweb Global Serials Directory, CrossRef, WorldCat, Google Scholar, Science Index, «Кіберленінка», ICMJE, SHERPA/RoMEO, BASE, NLM-catalog, NLM-Locator Plus, EBSCO

Наявність архіву

2005-2020

ISSN друкованої версії

ISSN 2224-0713

ISSN онлайнової версії

ISSN 2307-1419

WWW-адреса

www.mif-ua.com

Поштова скринька

medredactor@i.ua

Адреса видавництва, телефони


а/с 74, м. Київ, 04107


 Медицинская психология

Головний редактор


проф. М. В. Маркова

Засновники


Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківське медичне товариство

Свідоцтво про державну реєстрацію


Видання зареєстровано Державною реєстраційною службою України.

Св-во про реєстрацію: КВ № 10306 від 22.08.2005 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (Додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014)

Міжнародні наукометричні бази


представлений на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (з індексуванням), Google Scholar (з індексуванням), Index Copernicus

Наявність архіву

2006-2019

ISSN друкованої версії


ISSN 2308-6319

ISSN онлайнової версії


ISSN 2308-6300

WWW-адреса


www.mps.kh.ua

 

Поштова скринька


ed@mps.kh.ua

 

Адреса видавництва, телефони


61023, Харьков, ул. Мироносицкая, 81/85

Тел./ Факс (057) 705-02-92