Періодичні видання у фондах бібліотеки

 Перелік фахових  періодичних видань за 5 років

п/п

       Найменування фахового періодичного видання

Роки

надходження

1.

Актуальные проблемы транспортной медицины

2009

2

Артеріальна гіпертензія

2009-2012, 2015

3.

Біль, знеболювання і інтенсивна терапія

2009-2015

4.

Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри

2009-2015

5.

Боль. Суставы. Позвоночник

2011, 2012, 2014-2015

6.

Вестник Ассоциации психиатров Украины

2011-2012

7.

Вісник ортопедії, травматології та протезування

2009-2015

8.

Вісник соціальної гігієни

2012

9

Вісник Сумського державного університету

2009, 2011

    10.

Вісник фармації

2009-2015

    11.

Гепатологія

2009-2015

    12.

Дерматологія та венерологія

2009-2014

    13.

Довкілля та здоровя

2009-2015

    14.

Експериментальна і клінічна медицина

2010-2015

    15.

Епідеміологія, гігієна, інфекційні хвороби

2010-2015

    16.

Журнал органічної та фармацевтичної хімії

2009-2015

    17.

Журнал практичного лікаря

2009

    18.

Збірник нормат.-директ. документів з ОЗ

2009-2015

    19.

Здоровье ребенка

2009-2012, 2015

    20.

Імунологія та алергологія

2011-2013

    21.

Інфекційні хвороби

2009-2015

    22.

Инфекционный контроль

2012-2014

    23

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія

2012-2015

    24.

Клиническая информатика и телемедицина

2009, 2011, 2013

    25.

Клінічна фармація

2009-2015

    26.

Клінічна хірургія

2009-2015

    27.

Кровообіг та гемостаз

2009-2011

    28.

Лабораторна діагностика

2012-2015

    29.

Лікарська справа

2009-2012, 2015

    30.

Львівський медичний часопис

2010-2013, 2015

    31.

Медико-соціальні проблеми сім’ї

2009-2013

    32.

Медицина невідкладних станів

2009-2015

    33.

Медицина сегодня и завтра

2009-2014

    34.

Медицинская психология

2009-2015

    35.

Медицинские аспекты здоровья женщины

2010

    36.

Медицинский реферативно-обзорный журнал

2009-2013

    37.

Медична реабілітація, курортологія

2005-2007, 2011-2014

    38.

Медична сестра

2009

    39.

Международный журнал педиатрии, акуш. и гинек.

2013,2015

    40.

Международный медицинский журнал

2009-2015

    41.

Международный неврологический журнал

2009-2015

    42.

Міжнародний ендокринологічний журнал

2009-2012, 2015

    43.

Науковий журнал МОЗ України

2012-2013

    44.

Неонатологія, хірургія та перинат. медицина

2011-2015

    45.

Новини стоматології

2013-2015

    46.

Ортопедия, травматология и протезирование

2009-2015

   47.

Острые неотложные состояния в практике врача

2009-2015

   48.

Патологія

2009-2010

   49.

Педіатрія, акушерство та гінекологія

2009-2012, 2014

   50.

Перинатологія та педіатрія

2009-2015

   51.

Практика управління медичним закладом

2013-2015

   52.

Практична медицина

2009-2011

   53.

Проблеми харчування

2009-2014

   54.

Променева діагностика, променева терапія

2009-2015

   55.

Профілактична медицина

2009, 2013

   56.

Профілактична та дит. стоматол.

2015

   57.

Репродуктивная эндокринология

2012-2015

   58.

Серце і судини

2009-2015

   59.

Серцева недостатність

2010-2014

   60.

СЕС. Профілактична медицина

2009-2014

   61.

Сімейна медицина

2009-2014

   62.

 Современная ортодонтия

2015

   63.

Современная педиатрия

2009-2015

   64.

Современные проблемы токсикологии

2009-2013

   65.

Сучасна гастроентерологія

2009-2015

   66.

Сучасні інфекції

2009-2011

   67.

Сучасні медичні технології

2009-2014

   68.

Травма

2011-2015

   69.

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

2011-2015

   70.

Український біохімічний журнал

2012

   71.

Український журнал екстремал. медицини

2013-2014

   72.

Український журнал нефрології та діалізу

2009-2015

   73.

Український журнал з проблем медицини праці

2011-2013

   74.

Український журнал клініч. та лаб. медицини

2009-2013

   75.

Український журнал хірургії

2010-2014

   76.

Український кардіологічний журнал

2009-2015

   77.

Український медичний часопис

2009-2015

   78.

 Український неврологічний журнал

2009-2015

   79.

Український медичний альманах

2009-2014

   80.

Український морфологічний альманах

2009-2010, 2013,2014

   81

Український радіологічний журнал

2011-2015

   82.

Український ревматологічний журнал

2009-2013

   83.

Український реферативний журнал “Джерело”

2009-2014

   84.

Український терапевтичний журнал

2009-2015

   85.

Управління, економіка та забезпечення якості в фармації

2012

   86.

Управління закладом охорони здоров’я

2009-2015

   87.

Фармацевт. Практик

2012-2015

   88.

Фізіологічний журнал

2011-2012, 2015

   89.

Харківська хірургічна школа

2010-2015

   90.

Шпитальна хірургія

2009-2015

   91.

Эпидемиология и вакцинопрофилактика

2012-2015

 

 

 

     1.

Акушерство и гинекология

2009-2011

     2.

Анестезиология и реаниматология

2009-2015

     3.

Архив патологии

2009-2014

     4.

Вестник интенсивной терапии

2009-2015

     5.

Вестник оториноларингологии

2009-2015

     6.

Вестник офтальмологии

2011-2015

     7.

Вестник последипломного мед. образования

2009-2011

     8.

Вестник травматологии

2009-2015

     9.

Вопросы курортологии, физиотер. и леч. физкультуры

2009-2015

    10.

Вопрсы онкологии

2009-2015

    11.

Врач

2009

    12.

Гигиена и санитария

2011-2015

    13.

Дезинфекционное дело

2010-2015

    14.

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова

2009-2015

    15.

Журнал микробиологии, эпидем.и иммунобиологии

2009-2015

16.

Кардиология

2009-2015

    17.

Клиическая лаб. диагностика

2009-2015

    18.

Клиническая медицина

2009-2015

    19.

Лечащий врач

2009-2015

    20.

Медицина катастроф

2011-2015

    21.

Медицинская визуализация

2009-2015

    22.

Медицинская паразитология и паразитарные болезни

2009-2015

    23.

Неврологический журнал

2009-2015

    24.

Онкология

2009,2010,2013,2014

    25.

Остеопороз и остеопатия

2011-2014

    26.

Педиатрия

2009-2015

    27.

Проблемы соц. гигиены, здравоохр. и истории мед.

2009-2015

    28.

Проблемы эндокринологии

2009-2015

    29.

Рос. вестник перинатологии и педиатрии

2009-2015

    30.

Рос. журнал гастроэнтерологии, гепатол., колопроктол.

2009-2015

    31.

Рос. журнал кожных и венерических болезней

2009-2015

    32.

Сестринское дело

2009-2015

    33.

Стоматология

2009-2014

    34.

Суд.-мед. экспертиза

2009-2015

    35.

Терапевтический архив

2009-2015

    36.

Туберкулез и болезни легких

2009-2015

    37.

Урология

2009-2015

    38.

Фармация

2012-2013

    39.

Хирургия

2009-2015

    40.

Хирургия позвоночника

2009-2015

    41.

Цитокины и воспаление

2011-2015

    42.

Эндоскопическая хирургия

2009-2015

    43.

Эпидемиология и инфекционные болезни

2009-2015

 

 

 

 

 

 

 

Підсторінки (1): Журнали ХМАПО