Періодичні видання у фондах бібліотеки

 Перелік фахових  періодичних видань за 5 років


 

п/п

       Найменування фахового періодичного видання

Роки

надходження

1.       

Актуальные проблемы транспортной медицины

2009

2.       

Артеріальна гіпертензія

2009-2012, 2015

3.     

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

2017

4.     

Акушерство. Гінекологія. Генетика.

2017

5.       

Біль, знеболювання і інтенсивна терапія

2009-2015, 2016, 2017

6.       

Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри

2009-2015,2016, 2017

7.       

Бібліотечнй вісник

2016, 2017

8.       

Бібліотечний форум України

2017

9.       

Боль. Суставы. Позвоночник

2011, 2012, 2014-2015

10.  

Вестник Ассоциации психиатров Украины

2011-2012

11.  

Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання

2016, 2017

12.  

Вища школа

2016, 2017

13.  

Вісник Книжної палати

2016, 2017

14.  

Вісник ортопедії, травматології та протезування

2009-2015, 2016, 2017

15.  

Вісник соціальної гігієни

2012

16.  

Вісник Сумського державного університету

2009, 2011

17.  

Вісник фармації

2009-2015

18.  

Врачебное дело

2009-2012, 2015, 2016, 2017

19.  

Гепатологія

2009-2015

20.  

Дати і події

2017

21.  

Дерматологія та венерологія

2009-2014

22.  

Дерматолог

2017

23.  

Дщитячий лікар

2017

24.  

Довідник кадровика

2016, 2017

25.  

Довкілля та здоровя

2009-2015, 2016

26.  

Експериментальна і клінічна медицина

2010-2015

27.  

Ендокринологія

2017

28.  

Епідеміологія, гігієна, інфекційні хвороби

2010-2015

29.  

Журнал вушних, нросових і горлових хвороб

2016, 2017

30.  

Журнал Національної академії медичних наук України

2016, 2017

31.  

Журнал органічної та фармацевтичної хімії

2009-2015

32.  

Журнал практичного лікаря

2009

33.  

Збірник нормат.-директ. документів з ОЗ

2009-2015, 2016, 2017

34.  

Здоровье женщины

2016, 2017

35.  

Здоровье мужчины

2017

36.  

Здоровье ребенка

2009-2012, 2015

37.  

Імунологія та алергологія

2011-2013

38.  

Іноземні мови

2016, 2017

39.  

Інтелектуальна власність

2016, 2017

40.  

Інфекційні хвороби

2009-2015, 2016, 2017

41.  

Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти України

2016, 2017

42.  

Инфекционный контроль

2012-2014

43.  

Календар знаменних і пам`ятних дат

2017

44.  

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія

2012-2015

45.  

Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія

2017

46.  

Клиническая информатика и телемедицина

2009, 2011, 2013

47.  

Клінічна онкологія

2017

48.  

Клінічна стоматологія

2016, 2017

49.  

Клінічна фармація

2009-2015

50.  

Клінічна хірургія

2009-2015, 2016, 2017

51.  

Країна

2017

52.  

Кровообіг та гемостаз

2009-2011

53.  

Лабораторна діагностика

2012-2015, 2016

54.  

Львівський медичний часопис

2010-2013, 2015

55.  

Медико-соціальні проблеми сім’ї

2009-2013

56.  

Медицина невідкладних станів

2009-2015, 2016, 2017

57.  

Медицина сегодня и завтра

2009-2014

58.  

Медицинская психология

2009-2015, 2016, 2017

59.  

Медицинские аспекты здоровья женщины

2010

60.  

Медицинский реферативно-обзорный журнал

2009-2013

61.  

Медична освіта

2016, 2017

62.  

Медична реабілітація, курортологія

2005-2007, 2011-2014

63.  

Медична сестра

2009

64.  

Медичне право

2017

65.  

Медсестринство

2016, 2017

66.  

Международный журнал педиатрии, акуш. и гинек.

2013,2015

67.  

Международный медицинский журнал

2009-2015, 2016, 2017

68.  

Международный неврологический журнал

2009-2015, 2016, 2017

69.  

Методист

2016, 2017

70.  

Міжнародний ендокринологічний журнал

2009-2012, 2015

71.  

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології

2017

72.  

Надзвичайна ситуація

2016

73.  

Науковий журнал МОЗ України

2012-2013

74.  

Неонатологія, хірургія та перинат. медицина

2011-2015, 2017

75.  

Новини стоматології

2013-2015, 2016, 2017

76.  

Онкология

2016, 2017

77.  

Ортопедия, травматология и протезирование

2009-2015, 2016, 2017

78.  

Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання

2017

79.  

Острые неотложные состояния в практике врача

2009-2015, 2016, 2017

80.  

Офтальмологический журнал

2016, 2017

81.  

Патологія

2009-2010

82.  

Педагогіка і психологія

2016, 2017

83.  

Педагогічна думка

2016, 2017

84.  

Педіатрія, акушерство та гінекологія

2009-2012, 2014

85.  

Перинатологія та педіатрія

2009-2015, 2016, 2017

86.  

Практика управління медичним закладом

2013-2015, 2016, 2017

87.  

Практична медицина

2009-2011

88.  

Практикуючій лікар

2017

89.  

Проблеми харчування

2009-2014

90.  

Променева діагностика, променева терапія

2009-2015,Ю 20916, 2017

91.  

Профілактична медицина

2009, 2013

92.  

Профілактична та дит. стоматол.

2015, 2016, 2017

93.  

Репродуктивная эндокринология

2012-2015

94.  

Серце і судини

2009-2015

95.  

Серцева недостатність

2010-2014

96.  

СЕС. Профілактична медицина

2009-2014

97.  

Сімейна медицина

2009-2014

98.  

 Современная ортодонтия

2015, 2016, 2017

99.  

Современная педиатрия

2009-2015, 2016, 2017

100.                     

Современные проблемы токсикологии

2009-2013

101.                     

Сучасна гастроентерологія

2009-2015, 2016, 2017

102.                     

Сучасні інфекції

2009-2011

103.                     

Сучасні медичні технології

2009-2014

104.                     

Травма

2011-2015

105.                     

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

2011-2015, 2016, 2017

106.                     

Український біохімічний журнал

2012

107.                     

Український журнал екстремал. медицини

2013-2014

108.                     

Український журнал нефрології та діалізу

2009-2015

109.                     

Український журнал з проблем медицини праці

2011-2013

110.                     

Український журнал клініч. та лаб. медицини

2009-2013

111.                     

Український журнал хірургії

2010-2014

112.                     

Український кардіологічний журнал

2009-2015, 2016, 2017

113.                     

Український медичний часопис

2009-2015

114.                     

 Український неврологічний журнал

2009-2015, 2016, 2017

115.                     

Український медичний альманах

2009-2014

116.                     

Український морфологічний альманах

2009-2010, 2013,2014

117.                     

Український радіологічний журнал

2011-2015, 2-16, 2017

118.                     

Український ревматологічний журнал

2009-2013, 2016, 2017

119.                     

Український реферативний журнал “Джерело”

2009-2014

120.                     

Український терапевтичний журнал

2009-2015, 2016, 2017

121.                     

Управління, економіка та забезпечення якості в фармації

2012

122.                     

Управління закладом охорони здоров’я

2009-2015, 2016, 2017

123.                     

Урологія

2016, 2017

124.                     

Фармакологія та лікарська токсикологія

2017

125.                     

Фармацевт. Практик

2012-2015, 2016

126.                     

Фізіологічний журнал

2011-2012, 2015, 2016, 2017

127.                     

Харківська хірургічна школа

2010-2015

128.                     

Хірургія України

2017

129.                     

Цитология и генетика

2017

130.                     

Шпитальна хірургія

2009-2015, 2016, 2017

131.                     

Эпидемиология и вакцинопрофилактика

2012-2015

132.                     

 

 

133.                     

Акушерство и гинекология

2009-2011

134.                     

Анестезиология и реаниматология

2009-2015

135.                     

Архив патологии

2009-2014

136.                     

Вестник интенсивной терапии

2009-2015

137.                     

Вестник оториноларингологии

2009-2015

138.                     

Вестник офтальмологии

2011-2015

139.                     

Вестник последипломного мед. образования

2009-2011

140.                     

Вестник травматологии

2009-2015

141.                     

Вопросы курортологии, физиотер. и леч. физкультуры

2009-2015

142.                     

Вопрсы онкологии

2009-2015

143.                     

Врач

2009

144.                     

Гигиена и санитария

2011-2015

145.                     

Дезинфекционное дело

2010-2015

146.                     

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова

2009-2015

147.                     

Журнал микробиологии, эпидем.и иммунобиологии

2009-2015

148.                     

Кардиология

2009-2015

149.                     

Клиическая лаб. диагностика

2009-2015

150.                     

Клиническая медицина

2009-2015

151.                     

Лечащий врач

2009-2015

152.                     

Медицина катастроф

2011-2015

153.                     

Медицинская визуализация

2009-2015

154.                     

Медицинская паразитология и паразитарные болезни

2009-2015

155.                     

Неврологический журнал

2009-2015

156.                     

Онкология

2009,2010,2013,2014

157.                     

Остеопороз и остеопатия

2011-2014

158.                     

Педиатрия

2009-2015

159.                     

Проблемы соц. гигиены, здравоохр. и истории мед.

2009-2015

160.                     

Проблемы эндокринологии

2009-2015

161.                     

Рос. вестник перинатологии и педиатрии

2009-2015

162.                     

Рос. журнал гастроэнтерологии, гепатол., колопроктол.

2009-2015

163.                     

Рос. журнал кожных и венерических болезней

2009-2015

164.                     

Сестринское дело

2009-2015

165.                     

Стоматология

2009-2014

166.                     

Суд.-мед. экспертиза

2009-2015

167.                     

Терапевтический архив

2009-2015

168.                     

Туберкулез и болезни легких

2009-2015

169.                     

Урология

2009-2015

170.                     

Фармация

2012-2013

171.                     

Хирургия

2009-2015

172.                     

Хирургия позвоночника

2009-2015

173.                     

Цитокины и воспаление

2011-2015

174.                     

Эндоскопическая хирургия

2009-2015

175.                     

Эпидемиология и инфекционные болезни

2009-2015

 

 

 

 

 

 

 

Підсторінки (1): Журнали ХМАПО