Вітаємо на сайті бібліотеки Харківської медич
ної академії післядипломної освіти!


                                   До уваги!                               

                         Вельмишановні колеги!

 

Редакційна колегія

щоквартального науково-практичного журналу

«Проблеми безперервної медичної освіти та науки»

запрошує авторів до співпраці

Концепція журналу:

До друку приймаються статті освітнього напрямку, наукові оглядові та власні клінічні дослідження, клінічні випадки тощо

Презентується:

на наукових форумах, конференціях тощо

Журнал є наукометричним та включеним
до Переліку наукових фахових видань України
(наказ Міністерства освіти і науки України № 1413 від 24.10.2017 р.).

Контакти:

Тел.: 067-947-96-15, 066-952-82-18, 711-80-29
e-mail: rognov@ukr.net, redakcia.hmapo@gmail.com, academizdat@med.edu.ua

відповідальний секретар журналу доц. Рожнов Олександр Олександрович,
нач. ред.-видав. відділу Нєвєжина Антоніна Михайлівна


Сайт журналу: promedosvity.in.ua

 

   Шановні колеги!

 

У червні 2019 р. бібліотека академії отримала доступ до наукометричних баз Web of Science та Scopus.

Платформи Web of Science та Scopus пропонують доступ до бібліографічних даних наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів.

Доступ здійснюється з комп’ютерів бібліотеки.