Праці співробітників ХМАПО

  

         
        Наркологія [Текст] : національний підручник для лікарів-наркологів / за ред. І.К. Сосіна, Ю.Ф. Чуєва. - Харків : Колегіум, 2014. - 1500 с. - ISBN 978-966-8604-95-9.
 
       


        Даценко, Б.М. Краткая история хирургии рака прямой кишки, представленная в иллюстрациях, таблицах и комментариях [Текст] : монография / Б.М. Даценко, А.Б. Даценко, Р.А. Хмызов. - Харьков : АПЕКС, 2014. - 55 с. - ISBN 966-8144-44-9 

 
      

       
Дудніченко, О.С. Скринінгові програми в онкології [Текст] : навчальний посібник / О.С. Дудніченко, Д.Е. Риспаєва. - Харків : Планета-Прінт, 2015. - 52 с. - ISBN 978-617-7229-14-7.
 
         

        
        Нейромышечные заболевания у детей [Текст] : монография / С.К. Евтушенко, М.Р. Шаймурзин, О.С. Евтушенко, И.С. Евтушенко. - Донецк : Ноулидж, 2014. - 218 с. - ISBN 978-617-579-915-4

 

        

        
        Лекции по клинической фармакологии [Текст] : монография / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, Ю.И. Двояшкина, Н.В. Лаврова ; под ред. А.А. Опарина. - Харьков : Факт, 2015. - 296 с. - ISBN 978-566-637-781-7.

 
 
                 Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям [Текст] : справочник врача / под ред. О.А. Цодиковой. - Киев : Здоровье Украины, 2013. - 318 с.

 

 

       

         

       Мавров, И.И. Человеческие качества и человеческие отношения [Текст] / И.И. Мавров. - Харьков : Прапор, 2005. - 464 с. - ISBN 966-8690-01. 
       


      
Опиоидная зависимость и хронический гепатит С. Кн. 2 [Текст] : монография / Н.А. Овчаренко, И.К. Сосин, Л.Л. Пинский, В.Д. Мишиев ; под ред. Н.А. Овчаренко. - Луганск : Промпечать, 2014. - 340 с. - ISBN 978-9666-8606-88-5.
 
       


         
Малый, В.П. Острая печёночная недостаточность у больных вирусными гепатитами и герперовирусными инфекциями [Текст] : монография / В.П. Малый, Д.В. Мальцев. - Харьков : ТОВ Щедра садиба плюс , 2014. - 216 с. - ISBN 978-617-7188-76-5 .

 
   

      
Медицина катастроф та невідкладні стани в практиці сімейного лікаря [Текст] : навчально-методичний посібник / за ред. В.В. Ніконова. - Харків : Планета-Принт, 2015. - 154 с.
 
       
      
        Эхокардиография в клинике внутренних болезней [Текст] : метод. рекомендации / под ред. А.А. Опарина. - Харьков, 2015. - 36 с.

 

 
         

        
        Диагностика по языку в традиционной китайской медицине [Текст] / О.Г. Морозова, В.И. Здыбский, С.С. Щербаков, Ю.В. Являнский. - Харьков : СПДФЛ Мосякин В.Н., 2014. - 204 с. - ISBN 966-8689-21-2 : 30,00 грн.


 
       

        
Морозова, О.Г. Пульсовая диагностика в традиционной китайской медицине [Текст] : монография / О.Г. Морозова, В.И. Здыбский, С.С. Щербаков. - Харьков : СПДФЛ Мосякин В.Н., 2015. - 262 с. - ISBN 978-966-8790-25-7.

 
     
        
       Звягинцева , Т.Д. Хронические заболевания печени [Текст] / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай. - 2-е изд. перераб. и доп. - Харьков : Типография Мадрид, 2014. - 236 с. - ISBN 978-617-7050-78-9.
 

 
 


Ортопедія і травматологія : підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти / за ред. М.І. Хвисюка ; МОЗ України ; ХМАПО. - Х. : Оберіг, 2013. - 656 с. - (Медицина ХХI століття).

 

 

 

  


Психіатрія [Текст] : підручник / відповід. ред. С.М. Долуда. - Х. : Оберіг, 2013. - 1164 с. - (Медицина ХХI століття).

 

 

 

 

 

Дитяча онкологія [Текст] : підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів / О.С. Дудніченко, Г.І. Климнюк, В.Є. Білецький та ін. ; за ред. О.С. Дудніченка, Г.І. Климнюка. - Х. : Факт, 2013. - 400 с. - (Медицина ХХI століття).

 

 

 

 

 

 

Підліткова терапія [Текст] / за ред. проф. Л.К. Пархоменко. – Х.:Факт, 2014. – 864 с. - (Медицина ХХI століття).

 

 
             Дитяча гастроентерологія [Текст] : підручник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти / Ю.В. Бєлоусов, О.Ю. Бєлоусова, Л.Г. Волошина, О.М. Бабаджанян ; за ред. Ю.ВБєлоусова. - Х. : Оберіг, 2013. - 348 с- (Медицина ХХI століття).


Филипчук, О.В. Судово-медична криміналістика [Текст] : підручник / О.В. Филипчук, О.М. Гуров. - Х. : Діса плюс, 2013. - 640 с. - (Медицина ХХI століття).

 

 

 

 Ультразвуковая діагностика дисгормональних захворювань та пухлин грудної залози [Текст] : навчальний посібник / Р.Я. Абдуллаєв, Т.С. Головко, Т.П. Лисенко, І.М. Сафонова. - Х. : ФОБ Бровін, 2013. - 84 с.

 

  Керівництво з медичної реабілітації [Текст] / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, В.О. Малахов та ін. - Х. : Майдан, 2013. - 488 с.

 

 

 

 


Експериментально-психологічне дослідження в загальній практиці - сімейній медицині [Текст] : навч. посiбник / Б.В. Михайлов, І.С. Вітенко, О.І. Сердюк та ін. ; за ред. Б.В. Михайлова. - Х.: ХМАПО, 2011. - 136 с.

 

 

 
         Посттравматичні стресові розлади [Текст]: навчальний посібник / Б.В. Михайлов, В.В. Чугунов, С.Є. Казакова та ін. - Х. : ХМАПО, 2013. - 224 с.

 

 

 


Цукровий діабет та вагітність [Текст] : навч. посiбник / Ю.І. Караченцев, Н.О. Кравчун, О.В. Козаков та ін. - Х. : С.А.М., 2011. - 146 с. : іл.

 

       

         
Белоусова, О.Ю.   
Синдром мальабсорбції у дітей [Текст] : навч. посiбник / О.Ю. Белоусова. - Х. : Факт, 2012. - 300 с.

 

  

 Яворская В.А. Полинейропатия [Текст]: учебно-методическое пособие / В.А. Яворская, О.Л. Пелехова. – Х., 2013. – 104 с.
 

 

 


 Потейко, П.И.Саркоидоз [Текст] : руководство для врачей / П.И. Потейко ; ХМАПО. - Х. : Нове слово, 2012. - 246 с.

 

 

 

 

 


Крутько, В.С. Пульмонология: наружные симптомы [Текст] / В.С. Крутько, П.И. Потейко, Э.М. Ходош. - Х. : НТМТ, 2011. - 186 с.

 

 

 

 

 


Котык Е.А. Патоморфологические особенности слизистой оболочки желудка у лиц различного возраста [Текст] : монография / Е.А. Котык. – Х.: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 354 с.

 

 


Педіатрична рентгенологія. Т. 1. Загальні питання. Дихальні шляхи та органи грудної порожнини. Травний канал та органи черевної порожнини. Заочеревинний простір та сечова система [Текст] : керівництво для лікарів та інтернів / М.І. Спузяк, І.О. Крамний, О.П. Шармазанова та ін.; за ред. М.І. Спузяка, І.О. Крамного. - Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. - 416 с. : іл.


  

Педіатрична рентгенологія. Т. 2. Опорно-руховий апарат. Хребет. Череп і головний мозок [Текст] : керівництво для лікарів та інтернів / М.І. Спузяк, І.О. Крамний, О.П. Шармазанова та ін. ; за ред. М.І. Спузяка, І.О. Крамного. - Х. : Цифрова друкарня №1, 2013. - 496 с. : іл.

 Променева діагностика захворювань органів дихання у новонароджених [Текст]: (навчальний посібник для лікарів-рентгенологів, неонатологів, педіатрів, інтернів для самостійної роботи) / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, О.П. Сорочан та ін. – Х., 2014. – 76 с.

 

 

 


 Променева діагностика пухлин травної системи [Текст] : навч. посiбник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, М.О. Бортний, Ю.А. Коломійченко, Д.В. Сергеєв - Х., 2014. - 192 с.

 
 
        
            Ра
диология [Текст]: (учебное пособие для обучения клинических ординаторов из зарубежных стран) / И.Е.Крманой, И.А. Вороньжев, Ю.А. Коломийченко, Р.Ю. Чурилин. – Х., 2014. – 104 с.

 

 


Крамний І.О. Променева діагностика окремих рідкісних захворювань легень [Текст]: (навчальний посібник для лікарів-рентгенологів, неонатологів, педіатрів, інтернів для самостійної роботи) / І.О. Крамний. – Х., 2014.  – 108 с.

 

 

 

Променева діагностика захворювань молочних залоз [Текст] : навчальний посібник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, В.В. Шаповалова, Ю.А. Коломійченко. - Х., 2013. - 124 с.

 

 

 


Дидактичні проблеми післядипломної освіти радіологів-діагностів [Текст] : навч. посiбник / І.О. Крамний, М.І. Спузяк, Р.Ю Чурилін, І.О. Вороньжев. - Х., 2011. - 107 с.

 

  Малый, В.П. Болезнь, вызванная вирусом Эбола: клиника,диагностика,лечение, профилактика [Текст]: методические рекомендации / В.П. Малый, ХМАПО; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Харьков, 2014. - 23 с.

 

   


  Малый, В.П. Пищевые токсикоинфекции и интоксикации [Текст] / В.П. Малый, Т.И. Лядова, Н.Ф. Шустваль. - Х., 2011. - 212 с.

 

 


 Малый, В.П. Вирусные гепатиты энтеральные [Текст] : монография / В.П. Малый. - Х. : Щедра садиба, 2014. - 240 с.

 

Малый, В.П. Холера (эпидемиология, клиника и лечение) [Текст] : монография / В.П. Малый. - Х. : Эдена, 2010. - 110 с.

Малый, В.П. Вирусные диареи [Текст] : монография / В.П. Малый, И.И. Незгода, Е.В. Бондарук. - Х., 2010. - 111 с.


 


Малый, В.П. ВИЧ/СПИД [Текст] / В.П. Малый. - М. : Эксмо, 2009. - 672 с.

 

 

Вирусный гепатит А [Текст]: клиника, диагностика, лечение / под ред. В.П. Малого, Т.В. Сологуб. - СПб.;Х., 2013. - 104 с.


 
Кочарян, Г.С. Расстройства эякуляции и их лечение [Текст] / Г.С. Кочарян. - Х. : Апостроф, 2012. - 328 с.

 

 

 


Гарюк, Г.И. Компьютерная томография в диагностике заболеваний полости носа и околоносовых пазух [Текст] : учебное пособие / Г.И. Гарюк, А.Ю. Меркулов, О.Г. Гарюк. - Х., 2013. - 104 с.

 


 

Ортодонтия [Текст]: учебн. пособие для студентов стомат. факультетов, врачей-ортодонтов и врачей курсантов / под ред. В.И. Куцевляка. - Х. : СИМ, 2013.

 

 Куцевляк, В.И. Дистракция и компрессия челюстей в ортогнатической и ортодонтической хирургии [Текст] : монография / В.И. Куцевляк. - Х.: СИМ, 2012. - 224 с. Шальков, Ю.Л. Спаечный синдром [Текст] : монография / Ю.Л. Шальков. - М. : БИНОМ, 2012. - 240 с.  
Даценко, Б.М. Клиническая колопроктология. Кн.1. Заболевания анального канала, параанальной и крестцово-копчиковой области [Текст] : монография / Б.М. Даценко. - Х. : С.А.М., 2012. - 384 с.


 


 

 


Киношенко Ю.Т. Доргами моей жизни: автобиографическая повесть [Текст] / Ю.Т. Киношенко. – Х.: С.А.М., 2014. – 224 с. Малахов В.О. Лікувальна фізкультура при неврологічних захворюваннях [Текст] / В.О. Малахов, Г.М. Кошелєва, В.Ю. Петренко. – Х., 2014. – 176 с.


 


Тондий, Л.Д. Колотерапия [Текст] : монография / Л.Д. Тондий, В.А. Журавлев. - Х. : Слово, 2013. - 144 с.
Березняков И.Г. Краткий справочник по эмпирическому использованию антибиотиков с лечебной и профилактической целью [Текст] / И.Г. Березняков. – К., 2014. – 202 с.


 

 

Лекции по гастроэнтерологии [Текст] : монография / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, Н.В. Лаврова, Ю.И. Двояшкина. - Х. : Факт, 2013. - 176 с.
Клиническая фармакология в гастроэнтерологии [Текст] : учебное пособие / А.А. Опарин, Н.В. Лаврова, Ю.И. Двояшкина, Л.А. Хоменко ; под ред. А.А. Опарина. – Х.: Факт, 2013. –84 с.

 

 


Антисекреторні засоби у практиці терапевта та сімейного лікаря [Текст]: навчальний посібник для самостійної роботи  / О.А. Опарін, А.Г. Опарін, Ю.Г.Федченко та ін. – Х., 2014. – 34 с.

 Еталони практичних навичок з внутрішніх хвороб [Текст] : метод. рекомендації / уклад. О.О. Опарін, А.Г. Опарін, Н.В. Лаврова, О.Л. Яковенко ; за ред. О.А. Опаріна. - Х., 2013. - 72 с.

 

 

 


Алгоритмы и критерии УЗИ-диагностики в клинике внутренних болезней [Текст] : учебное пособие / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, И.П. Кореновский, Н.В. Лаврова ; под ред. А.А. Опарина. - Х. : Факт, 2012. - 80 с.

 
       

          


  
         
Опарин, А.А. История древнего Крыма [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Х. : Факт, 2013. - 568 с.