Праці співробітників ХМАПО. Галерея https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_124129.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_124138.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_123317.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_123337.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_123424.jpg

https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_124251.jpg

https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_124306.jpg

https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_124208.jpg

https://sites.google.com/a/med.edu.ua/librarymed/home/novi-nadhodzenna/praci-spivrobitnikiv-hmapo/IMG_20200403_124320.jpg
    

 Інфекційні хвороби [Текст] : в 2-х тт. Т. 1 / за ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. - Львів : Магнолія 2006,  2018. - 652 с.
      


        
Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування й профілактика.
        Видання містить сучасну інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим в Україні, організацію інфекційної служби в умовах реформування медичної галузі, а також про основні напрямки боротьби з інфекційними хворобами. У підготовці цього видання брали участь провідні фахівці.
        Підручник призначений для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, а також буде корисний для студентів медичних університетів і науковців.

    
    

Інфекційні хвороби [Текст]: в 2-х тт. Т. 2 / за ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 726 с.

    Абдуллаев, Р.Я. Комплексная эхографическая диагностика сосудов шеи[Текст] : монография / Р.Я. Абдуллаев, А.А. Опарин. - Х. : Факт, 2018. - 80 с. 

    

    В монографии представлены комплексные сведения по сонографической диагностики сосудов шеи.
    Монография может быть рекомендована врачам функциональной диагностики, врачам общей практики-семейной медицины, невропатологам, кардиологам и терапевтам.

    Комплексная диагностика и лечение заболеваний сердца [Текст]: монография / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, Р.Я. Абдуллаев и др. - Х. : Факт, 2018. - 584 с.


    В монографии представлены последние комплексные сведения по патогенезу, диагностике и лечению заболеваний сердца.
    Монография может быть рекомендована для кардиологов, врачей функциональной диагностики, врачей-интернов, врачей-терапевтов общей практики и для студентов медицинских вузов.

   
    Березняков, И.Г. Краткий справочник по эмпирическому использованию антибиотиков с лечебной и профилактической целью [Текст] / И.Г. Березняков. - 2-е изд. доп. и перераб. - К., 2018. - 223 с. 


    Немедикаментозні методи лікування у неврології [Текст] : у 2-х тт. Т. 1: монографія / Ф.О. Волох, А.В. Гетманенко, А.В. Головінова, О.Р. Єскин, Зубков; за ред. В.О. Малахова. - Х., 2018. - 396 с.
          У монографії представлені немедикаментозні методи лікувальної та відновної дії: лікувальна фізкультура, рефлексотерапія, психотерапія, фітопрофілактика і фітотерапія нервових хвороб, аромотерапія, гірудотерапія, апітерапія, мумієтерапія, кріотерапія, озонотерапія, гіпербарична оксигенація у неврології, клітинна терапія в медичній реабілітації, гемосорбція в лікуванні неврологічних захворювань, санація ліквору (методи екстракорпоральної лікворокорекції), метод транскраніальної магнітної стимуляції в неврології, плазмофорез у лікуванні неврологічних захворювань, КВЧ-аутогемотерапія в ангіоневрології.
       Монографія буде корисна для лікарів-невропатологів та всіх, хто цікавиться немедикаментозними методами лікування та профілактики.     

 


  Немедикаментозні методи лікування у неврології [Текст] : у 2-х тт. Т. 2 : монографія / Ф.О. Волох, А.В. Гетманенко, А.В. Головінова, О.Р. Єскин, Зубков; за ред. В.О. Малахова. - Х., 2018. - 406 с.      Морозова, Н.С. Дезінфектологія. Дезінфекція, стерилізація, дезінсекція, дератизація [Текст] : підручник / Н.С. Морозова, В.Ф. Марієвський. - К. : Наукова думка, 2019. - 240 с.
     У підручнику описано новітні світові та вітчизняні технології медичної дезінфекції, стерилізації, дезінсекції, дератизації. Наведено відомості про сучасні препарати для дезінфекції, дезінсекції, дератизації, розглянуто методи і засоби їх застосування, схарактеризовано технічні засоби, які використовують для боротьби зі збудниками й переносниками. Значну увагу приділено питанням стерилізації виробів медичного призначення. Детально описано методи контролю роботи стерилізаційної апаратури.
    Для студентів медичних вишів і медичних коледжів, а також для фахівців, які займаються дезінфекцією, стерилізацією, дезінсекцією, дератизацією.
   Лікувальна фізкультура у травматології та ортопедії [Текст] : навчальний посібник / О.М. Хвисюк, В.О. Малахов, В.Ю. Петренко та ін. - Суми : Вінниченко М.Д., 2018. - 162 с.
         У навчальному посібнику систематизовані уявлення про метод лікувальної фізкультури у травматології та ортопедії з урахуванням сучасних досягнень медичної галузі. Немедикаментозні методи лікування знаходять широке застосування у клінічній медицині, а саме в травматології та ортопедії. У виданні викладені загальні положення лікувальної фізкультури та окремі питання методики лікувальної гімнастики в різні періоди після травм, захворювань та оперативних втручань на опорно-руховому апараті.
        Для лікарів лікувальної фізкультури, фізіотерапевтів, травматологів, терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини.   
        Рак шлунка: сучасні методи донозологічної діагностики та особливості хірургічного лікування [Текст] : монографія / за ред. Ю.О. Вінника. - Харків : Золоті сторінки, 2019. – 308 с.
      Розглянуто сучасні методи донозологічної діагностики та особливості хірургічного лікування хворих на рак шлунка. На підставі сучасних міжнародних рекомендацій відображено епідеміологію, етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, диференціальну діагностику та сучасні засоби онкохірургії при різноманітних новоутвореннях шлунка. Особливе місце посідає питання щодо виконання оперативних втручань з урахуванням сучасних підходів, також подано детальну інформацію щодо застосування схем діагностики та хірургічного лікування.
        Рекомендовано лікарям-онкологам. хірургам, анестезіологам-реаніматологам та лікарям суміжних спеціальностей, а також для котролю знань та вмінь лікарів, які набувають кваліфікаційні рівні у післядипломній освіті у ХМАПО, та студентам вищих медичних закладів освіти та VI рівня акредитації й лікарям-інтернам.

  
      
        Клименко, Т.М. Реанімаційна допомога новонародженим у пологовій залі [Тест] : навчальний посібник / Т.М. Клименко, О.А. Серцева, О.Ю. Карапетян. - Харків : ХМАПО, 2018. - 208 с. 
                Посібник присвячений одному з найважливіших питань неонатології — принципам надання реанімаційній допомоги новонародженим різних клінічних груп у пологовій залі згідно рекомендацій сучасних Європейських клінічних практик, Американської академії педіатрії та Американської академії серця. Своєчасне надання адекватної реанімаційної допомоги новонародженим при народженні дозволяє знизити їх смертність та захворюваність. Посібник містить завдання, ситуаційні задачі, тестові контролі, еталони виконання практичних навичок, а також листи для визначення бальної оцінки ступеню їх оволодіння. Навчальний посібник рекомендований для використання у практичній роботі лікарів неонатологїв, педіатрів, акушерів-гінекологів, анестезіологів, а також для підготовки лікарів-інтернів.
    
     

         Функциональные методы исследования. Спирометрия : (учебно-методическое пособие для самостоятельной работы слушателей) / П.И. Потейко, Т.В. Сокол, В.С. Крутько, М.Н. Кочуева, Э.М. Ходош, С.И. Ткач, А.В, Рогожин, О.С. Константиновская. - Харьков, 2019. - 75  с.
        В учебно-методическом пособии подробно описаны спирометрические показатели, методика проведения спирометрии, уделено внимание ошибкам в проведении и контроля качества исследования Особое внимание уделено стандартизации подходов к оценке результатов исследований и формулированию заключений. Для максимальной наглядности в учебное пособие вошло большое количеств схем и рисунков, которые проиллюстрированы авторскими клиническими наблюдениями.
       Для пульмонологов, терапевтов, врачей общей практики, семейных врачей, а также для специалистов по функциональной диагностике. 


       
        

    Ішемічний інсульт. Обрані сторінки патогенезу та лікування [Текст] : монографія / В.О. Малахов, В.О. Монастирський, В.С. Личко та ін. - Харків : Едена, 2010. - 154 с.

        У монографії представлено та узагальнено сучасні уявлення про патогенетичні механізми церебрального ішемічного інсульту. Розглянуто роль стрес-реалізуючої імунонейроендокринної системи, ендотеліальної дисфункції та дисфункції гематоенцефалічного бар’єру в патогенезі гострої церебральної ішемії на підставі даних власних досліджень, показано зв’язок між цими ланками патогенезу. Наведено існуючі методи лікування ішемічного інсульту, на підставі власних досліджень запропоновано методи медикаментозної корекції патологічної стрес-реакції, ендотеліальної дисфункції та дисфункції гематоенцефалічного бар’єру при гострій церебральній ішемії.
        Для лікарів-неврологів, науковців та лікарів-інтернів з неврології.


        Акромегалия и гигантизм: монография / Ю.И. Караченцев, О.О. Хижняк, МикитюМ.Р.к, В.Н. Куцын. - К. : Старт-98, 2010. - 132 с.В монографии изложены современные представления об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях акромегалии и гигантизма, критерии диагностики и методы лечения данной патологии. Издание иллюстрировано рисунками, таблицами, схемами, графиками.

Рекомендуется для эндокринологов, нейрохирургов, невропатологов, окулистов и врачей других специальностей, будет интересна для студентов медицинских вузов.
Сафонова, И.Н.
        Многоплодная беременность: эхографические мониторинги. Т.4 [Текст] / И.Н. Сафонова. - К. : Медицина Украины, 2019. - 120 с.

    В томе IV монографии uzschool рассмотрены клинические аспекты эхографических мониторингов при многоплодной беременности: диагностика типа многоплодия, дискордантныий рост близнецов, синдром фето-фетальной трансфузии (мониторинг до и после внутриутробного лечения), другие межплодовые трансфузии, селективная задержка роста одного из близнецов, моноамниотическая двойня, внутриутробная гибель одного из двойни, многоплодие высокого порядка, эмбриоредукция и др.
    Приведены рекомендации интернациональных сообществ материнско-плодовой медицины и диагностистического ультразвука (ISUОG, FMF, NICE, ACOG, AIUM, ACR, SOGC, RCOG и др.), некоторые зарубежные клинические протоколы, данные систематических обзоров, реферативный анализ профильных публикаций.


 
Сафонова, И.Н.
        Беременность высокого риска: эхографические мониторинги. Т.3 [Текст]  / И.Н. Сафонова. - К. : Медицина Украины, 2019. - 246
с

В томе III монографии uzscbool рассмотрены клинические аспекты эхографических мониторингов при беременности высокого риска перинатальных осложнений: плацентарных нарушениях, задержке роста и дистрессе плода, материнской артериальной гипертензии и преэклампсии, сенсибилизированной бере­менности, сахарном диабете беременной, перенашивании, неиммунной водянке плода, фетальной анемии, аритмиях  плода, аномалиях плаценты и пуповины и др. Приведены современные рекомендации зарубежных и интернациональных сообществ материнско-плодовой медицины и диагностического ультразвука (ISUOG, FMF, NICE, ACOG, AIUM, ACR, SOGC и др), некоторые зарубежные клинические протоколы, данные систематических обзоров, реферативный анализ более 300 литературных источников. 


Сафонова, И.Н.
        Беременность высого риска:допплер, биофизический профиль плода, фетометрия. Т.2 [Текст] / И.Н. Сафонова. - К. : Медицина Украины, 2019. - 124 с.

         В томе II руководства uzschool рассмотрены принципы акушерской допплерографии и биофизического мониторинга плода. Эти принципы являются смысловой осью УЗ мониторингов беременности высокого риска, в том числе многоплодной беременности. Приведены совр рекомендации европейских, американских и интернациональных сообществ перинатальной медицины ISUOG, FMF, NICE, ACOG, AIUM, ACR, SMFM. В основе руководства — данные систематических обзоров и наиболее значимых профильных исследований, а также клинический опыт и обширный визуальный архив автора.
       


        Сафонова, И.Н.
Беременность низкого риска: эхографические скрининги. Т.1 [Текст] / И.Н. Сафонова. - К. : Медицина Украины, 2019. - 142 с.

        В томе I руководства uzschool представлены современные принципы ультразвуковой диагностики в акушерстве. Рассмотрены вопросы безопасности метода и организации диагностических программ, приведены эхограммы нормальной ультразвуковой картины беременности разных сроков. Описаны методики рутинных дополнительных эхографических исследований плода в I и II триместрах, стандартных и расширенных методов эхографии головного мозга и сердца плода. Приведены современные рекомендации европейских, американских и интернациональных сообществ перинатальной и фетальной медицины (JSUOG, FMF, NICE, AGOG, AIUM, ACR, SMFM.), реферативный анализ более 300 литературных источников.

В основе руководства — данные систематических обзоров и наиболее значимых профильных исследований, а также клинический опыт и обширный визуальный архив автора. Материал изложен в доступной форме.           Инфузионно-трансфузионная терапия [Текст]  : учебное пособие / под ред. Ф.С. Глумчера, Е.Н. Клигуненко. - К. : Заславский А.Ю., 2018. - 426 с.

         Монография посвящена проблемам инфузионно-трансфузионной терапии при при различных видах шока в периоперационном периоде. Соавторами являются ведущие специалисты по интенсивной терапии в Украине. Значительное внимание в монографии уделено физиологическим и патофизиологическим принципам, на которых основана инфузионно-трансфузионная терапия. Рекомендуется для врачей анестезиологов, хирургов, педиатров.         Диагностика и лечение заболеваний органов пищеварения [Текст]  : монография / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, А.Н. Корж и др. - Х. : Факт, 2019. - 288 с.


        В монографии на основании современных данных и требований представлены протоколы диагностики и лечения основных заболеваний гастроэнтерологического профиля, а также сведения об основных группах лекарственных средств, используемых при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Особое место уделено вопросам сочетанного применения и взаимодействия лекарственных препаратов, их побочным эффектам.