Нові надходження до бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ У 2020 РОЦІ

Медична література


Історія медицина. Загальні питання медицини

 
Дарувати людям життя. Комунальна установа "Сумська міська клінічна лікарня №5" [Текст]. - Б.м. : Б.в., 

2019. - 69 с. 
УДК 61(09)


Зосимов, А.М.
    Дисертацiйнi помилки [Текст] : (медицина) / А.М. Зосимов, В.П. Голiк. - Харків : Торнадо, 2003. - 199 с. - 
УДК 61(071)



Майструк П.М.
    На сторожі раціонального харчування [Текст] : біобібліогр. покажч. / укладачі Л.Є. Корнілова, Г.П. Майструк, О.О. Терлецька. - К., 2019. - 64 с.
УДК 61(092)



    На сторожі раціонального харчування [Текст] : біобібліогр. покажч. / укладачі Л.Є. Корнілова, Г.П. Майструк, О.О. Терлецька. - К., 2019. - 64 с. 
 УДК 61(092)


Опарин, А.А.
    Медицина Византийской империи [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Х. : Факт, 2020. - 320 с. 
УДК 61(09)


Опарин, А.А.
    Медицина Киевской Руси [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Х. : Факт, 2019. - 392 с. 
 УДК 61(09)


Петренко, В. 
     Медичний манускрипт: сторінки історії. Земська медицина Сумщини [Текст] : монографія / В. Петренко. - Суми : Ярославна, 2016. - 212 с.
УДК 61(09)


                                                          Судова медицина


Козаченко, І.М.
     Методика визначення взаємного розташування постраждалого і зброї при пораненні з автомата АК-74 [Текст] = Method of definition of the mutual disposition of an injured person and AK-74 submachine gun at nhe moment of wounding : посібник для судово-медичних експертів, криміналістів і юристів / І.М. Козаченко. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2019. - 60 с.
УДК 61:34

                                                        Нормальна анатомія


Алєксандровіч, Ришард
    Малий атлас з анатомії [Текст] : навч. посіб. / Ришард Алєксандровіч, пер. з 5-го польск. вид. - 2-е вид., випр. - К. : ВСВ "Медицина", 2017. - 136 с. : іл.
УДК 611(084)

                                            

                                                       Лікувальна фізкультура

    Лікувальна фізкультура [Текст] : підручник / В.О Малахов, О.М. Хвисюк, Г.М. Кошелева та ін. - Суми : ВІнниченко М.Д., 2019. - 824 с. 
УДК 613.7


Малахов, В.О.
    Лікувальна фізкультура при неврологічних захворюваннях [Текст] : навч. посібник / В.О. Малахов, Г.М. Кошелєва, В.Ю. Петренко. - Харків, 2014. - 176 с.
УДК 613.7


    Немедикаментозні методи лікування та реабілітації у спортивній медицині [Текст] / В.О. Малахов, А.Г. Любієв, В.П. Кирилов та ін. - Х. : Майдан, 2019. УДК 613.7


Алкогольізм. Наркотична залежність


Гапонов, К.Д.
    Соціальний стрес і алкогольна залежність: порочне коло системних взаємовпливів та інтегровані підходи до діагностики, прогнозування, терапії і реабілітації [Текст] : монографія / К.Д. Гапонов, М.В. Маркова. - Х. : Друкарня Мадрид, 2019. - 409 с. 
УДК 613.81
    

    Клінічна наркологія [Текст] : підручник безперервного профес. розвитку / І.К. Сосін, О.Ю. Гончарова, Г.М. Мисько та ін.; за ред. В.Г. Марченко. - Х. : Колегіум, 2020. - 1080 с. - ISBN 978-617-7687-05-3 : 400,00.
УДК 613.83


    Опоїдна залежність у жінок з коморбідною патологією щитоподібної залози [Текст] : монографія / за ред. І.К. Сосіна. - Х. : ХНМУ, 2019. - 140 с. 
УДК 613.83

Гігієна

    Гігієна населених місць [Текст] . В.69 : збірник наукових праць заснований у 1956 р. - К., 2019. - 275 с.

УДК 614.78


Медицина катастроф. Перша допомога


Тимченко, Г.М.
    Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі "Здоров'я людини" [Текст] : навчальний посібник / Г.М. Тимченко, А.М. Закревський. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. - 192 с. - 50.
УДК 614.88

Лікарські засоби


    Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии [Текст] : справочник / Л.В. Деримедведь, И.М. Перцев, И.А. Зупанец и др. - Х. : Мегаполис, 2002. - 784 с.  
УДК 615
  

     Клиническая фармакология заболеваний сердца, легких и внуиренних органов [Текст] : монография / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, А.М. Корж та ін.; под ред. А.А. Опарина. - Х. : Факт, 2020. - 352 с. - ISBN 978-966-637-944-6 : 300,00.
УДК 615


    Клиническая фармакология [Текст] : учебник : в 2-х т. / под ред. И.А. Зупанеца, С.В. Налетова, А.П. Викторова. - Х. : Золотые страницы, 2005. 
Т.1. - 2005. - 448 с. 
 УДК 615


    Клиническая фармакология [Текст] : учебник : в 2-х т. / под ред. И.А. Зупанеца, С.В. Налетова, А.П. Викторова. - Х. : Золотые страницы, 2005. 
Т.2. - 2005. - 400с. 
 УДК 615


Страчунский, Л.С.
    Современная антимикробная химиотерапия [Текст] : руководство для врачей / Л.С. Страчунский, С.Н. Козлов. - М. : Боргес, 2002. - 436 с. 
УДК 615


    Фармацевтична енциклопедія [Текст] / голова ред. ради В.П. Черних. - К. : МОРІОН, 2010. - 1632 с. : 16 с. іл. 
УДК 615.2


Фармацевтична енциклопедія [Текст] / голова ред. ради В.П. Черних. - К. : МОРІОН, 2005. - 848 с. : 16 ил.
УДК 615.2


Фізіотерапія. Немедикаментозні методи лікування


    Керівництво з відновлювального немедикаментозного лікування [Текст] : навч. посіб. / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, В.О. Малахов та ін. - Харків : Майдан, 2015. - 540 с. 
УДК 615.814


Тондий, Л.Д.
    Колортерапия [Текст] : монография / Л.Д. Тондий, В.А. Журавлев. - Х. : Слово, 2013. - 144 с. 
УДК 615.831


Психотерапія


Михайлов, Б.В.
    Психотерапия в соматичній медицині [Текст] : монографія / Б.В. Михайлов, Б.С. Федак. - Х. : Точка, 2017. - 208 с. 
 УДК 615.851


    Психодерматологія. Медико-психологічні аспекти дії психосоціального стресу в клінічній і естетичній дерматологічній практиці [Текст] : монографія / М.В. Маркова, І.Р. Мухаровська, М.В. Литвиненко та ін.; за ред. М.В. Маркової, І.Р. Мухаровської. - Х. : Друкарня Мадрид, 2019. - 277 с.
УДК 615.851+616.5


    Психоонкологія. Медико-психологічні та психосоціальні аспекті подолання дистресу в онкологічній практиці [Текст] : монографія / М.В. Маркова, І.Р. Мухаровська, Ю.Ю. Мартинова та ін.; за ред. М.В. Маркової, І.Р. Мухаровської. - Х. : Друкарня Мадрид, 2019. - 543 с. 
УДК 615.851+616.006



                                                                    Клінічна токсикологія


    Клиническая токсикология детей и подростков [Текст] : учебное пособие / под ред. И.В. Марковой, В.В. Афанасьева, Э.К. Цібулькмна, М.В. Неженцева. - Санкт-Петербург : ИНТЕРМЕДИКА, 1998. - 304 с. : ил. 
 УДК 615.9


    Клиническая токсикология детей и подростков. Ч.2. [Текст] : учебное пособие / под ред. И.В. Марковой, В.В. Афанасьева, Э.К. Цыбулькина. - Санкт-Петербург : ИНТЕРМЕДИКА, 1999. - 400 с. : ил. - ISBN 5-89720-007-6 : 12.
УДК 615.9


Онкологія


    Рак шлунка: сучасні методи донозологічної діагностики та особливості хірургічного лікування [Текст] : монографія / за ред. Ю.О. Вінника. - Х. : Золоті сторінки, 2019. - 308 с.
УДК 616.006.4


Рыспаева, Д.Э.
    Рак легкого [Текст] : учебное пособие / Д.Э. Рыспаева. - Харьков, 2015. - 80 с. 
УДК 616.006.4


Патологічна анатомія


    Патологическая анатомия. В 2-х. т. [Текст] : учебник / И.И. Яковцова, В.Д. Садчиков, Е.А. Котык и др. - Харьков : ООО Щедра усадьба плюс, 2015-.Т.1 : Частные вопросы клинической патологии [Текст]. - 2015. 
УДК 616.011


    Садчиков, Е.А. Котык и др. - Харьков : ООО Щедра усадьба плюс, 2015-. Т.1 : Частные вопросы клинической патологии [Текст]. - 2015. - 300 с. 
УДК 616.011

Діагностика захворювань


Абдуллаев, Р.Я.
    Дуплексное сканирование при поясничном остеохондрозе [Текст] : учебное пособие для врачей-интернов и врачей-слушателей факультетов последипломного образования III-IV уровней аккредитации / Р.Я. Абдуллаев, В.Г. Марченко, И.Г. Мамедов. - Х. : Новое слово, 2012. - 94 с. : ил.
УДК 616.073


Абдуллаев, Р.Я.
Основы ультразвукового исследования сердца [Текст] : монография / Р.Я. Абдуллаев. - Х. : Факт, 2019. - 112 с. : ил. 
УДК 616.073


Абдуллаев, Р.Я.
Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний мочевыделительной системы [Текст] : монография / Р.Я. Абдуллаев. - Х. : Факт, 2019. - 132 с. : ил.  
УДК 616.073


    Опухолевые заболевания грудной железы. Ультразвуковая и рентгеновская маммография [Текст] : монография. - Х. : Факт, 2019. - 206 с. : ил. 
УДК 616.073


    Променева діагностика [Текст] : у 4-х т. / Г.Ю. Коваль, С.І. Мірошниченко, Мечев, О.П. Шармазанова та ін.; ред. Г.Ю. Коваль. - К. : Медицина, 2018-.
Т.2 [Текст] / за ред. Г.Ю. Коваль. - К. : Медицина України, 2020. - 768 с.
УДК 616.073


    Рентгенологічний атлас травматичних ушкоджень кінцівок [Текст] : навчальний посібник / О.П. Шармазанова, Н.С. Лисенко, О.В. Волковська, Ю.А. Миронова. - Харків : ФОП Бровін О.В., 2015. - 158 с.
УДК 616.073


Лікування. Терапія


      Диагностика и терапия в клинике внутренних болезней [Текст] : лекции для практикующих врачей. - М., 2004. - 310 с. - 29,00.
УДК 616.1/9


Касевич, Н.М.
    Основи медсестринства в модулях [Текст] : навчальний посібник для студентів мед. коледжів, училищ / Н.М. Касевич. - 3-є вид., випр. - К. : ВСВ "Медицина", 2018. - 480 с.
УДК 616.083


    Клінічні і метаболічні показники в діагностиці і моніторингу захворювань [Текст] : монографія / Ю.О. Вінник, І.Ю. Багмут, І.Л. Колісник та ін. - Х. : Золоті сторінки, 2020. - 296 с. 
 УДК 616.1/9

   
     Медична допомога учасникам бойових дій [Текст] : навчальний посібник / за ред. О.М. Хвисюка, В.Г. Марченко, Б.В. Михайлова. - 2-е вид., переробл. та доп. - Х. : ДІСА Плюс, 2019. - 576 с. 
УДК 616.08


       Международные стандарты диагностики и лечения заболеваний внутренних органов [Текст] : учебное пособие / под ред. А.В. Бильченко. - К., 2019. - 228 с. - ISBN 978-966-97468-6-3 : 200.
УДК 616.1/9


     Протоколи медичної сестри(фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій [Текст] / укладач М.К. Хобзей, Т.І. Чернишенко, В.Г. Апшай, Л.П. Бразалій, І.Я. Губенко, О.Т. Шевченко, Г.М. Івашко. - 2-е вид., випр. - К. : ВСВ "Медицина", 2015. - 256 с.
УДК 616.083



Черний, В.И.
    Антибактериальная терапия в медицине критических состояний [Текст] : монография / В.И. Черний, А.Н. Колесников, И.В. Кузнецова. - Донецк : Новый мир, 2005. - 386 с. 
УДК 616.083


Серцево-судинні захворювання. Гематологія


Коноплева, Л.Ф.
    Врожденные пороки серца у взрослых. Синдром Эйзенменгера [Текст] : монография / Л.Ф. Коноплева. - К. : Книга-плюс, 2016. - 160 с. 
УДК 616.12


    Курс лекцій з клінічної кардіології [Текст] / за ред. В.Й. Целуйко. - К., 2020. - 592 с. 
 УДК 616.12


Захворювання органів травлення


      Диагностика и лечение заболеваний органов пищеварения [Текст] : монография / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, А.Н. Корж и др. - Х. : Факт, 2019. - 288 с. 
УДК 616.3


    Лекции по гастроэнтерологии [Текст] : монография / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, Н.В. Лаврова, Ю.И. Двояшкина. - 3-е изд. - Х. : Факт, 2019. - 176 с. 
 УДК 616.3


    Острые панкреатиты: эпидемиология, патогенез, диагностика, организация лечения, хирургическое лечение, интенсивная терапия [Текст] : монография / Л.А. Мальцева, Л.В. Усенко, И.В. Люлько и др. - К. : Четверта хвиля, 2005. - 256 с.
УДК 616.37


Стоматологія

Куцевляк, В.И.
       Субпериостальная имплантология [Текст] : монография / В.И. Куцевляк, С.Л. Стариков. - Х. : НТМТ, 2019. - 304 с. 
УДК 616.31


Ендокринологія


      Акромегалия и гигантизм [Текст] : монография / Ю,И. Караченцев, О.О. Хижняк, МикитюМ.Р.к, В.Н. Куцын. - К.: Старт-98, 2010. - 132 с. 
УДК 616.4


Захворювання сечостатевої системи


        Урологія, андрологія, нефрологія - досягнення, проблеми, шляхи вирішення [Текст] : матеріали науково-практичноїконференції з міжнародною участю, 30-31 травня 2019 р., м.Харків / за ред. В.М. Лісового, І.М. Антоняна. - Х., 2019. - 324 с. 
УДК 616.6


Нервові хвороби


       Гострі та невідкладні стани в неврології [Текст] : навчальний посібник / О.В. Погорєлов, В.М. Школьник, О.М. Бараненко та ін. - К. : Вид. дім Медкнига, 2017. - 140 с. 
УДК 616.8


        Застосування озонотерапії в неврології [Текст] : навчальний посібник / В.О. Малахов, О.П. Черкасов, О.В. Земляна та ін. - Х. : Лідер, 2020. - 116 с. 
 УДК 616.8+615.836


Психічні хвороби


Мазо, Г.Э.
       Депрессивное расстройство [Текст] / Г.Э. Мазо, Н.Г. Незнанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 112 с. : ил. - (Серия "Библиотека врача-специалиста")
УДК 616.89


Марков, А.Р.
    Медико-психологічні детермінанти інформаційно-психологічної безпеки цивільного населення [Текст] / А.Р. Марков, М.В. Маркова. - Х. : Друкарня Мадрид, 2019. - 248 с.
УДК 616.89


    Надання допомоги лікарями загальної практики психічно хворим [Текст] : навчально-методичний посібник / за ред. В.М. Козідубової. - 2-е вид. - Х.ФОП Шейніна О.В. : 2014. - 244 с. - 110.
УДК 616.89


Зайцева, Л.В.
    Нарушение здоровья семьи при депрессивных расстройствах различного генеза у женщин (причины, механизмы развития, клиника, психокоррекция) [Текст] : монография / Л.В. Зайцева. - Х.: НТМТ, 2012. - 280 с. 
 УДК 616.89



Інфекційні хвороби


    Вирусные гепатиты в схемах, таблицах и рисунках [Текст] : руководство / Б.А. Герасун, Р.Ю. Грицко, А.Б. Герасун и др. - Львов : Кварт, 2012. - 122 с. 
 УДК 616.926


    Диагностика и лечение сердечно-сосудистых осложнений у больных с ВИЧ-инфекцией/СПИДом [Текст] : учебное пособие / В.П. Малый, Н.Ф. Шустваль, О.В. Волобуева, Т.И. Лядова. - Х.: ХНУ, 2019. - 158 с. - 100.
УДК 616.902


Козько, В.М.
    Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах [Текст] : навчальний посібник для студентів мед. закладів / В.М. Козько, Г.О. Соломенник, К.В. Юрко. - К. : ВСВ "Медицина", 2018. - 256 с. 
 УДК 616.9

  
Малый, В.П.
    Острые кишечные инфекции с диарейным синдромом (патогенез, клиника, лечение) [Текст] : монография / В.П. Малый, Е.В. Козишкурт. - К. : Олфа, 2019. - 200 с. 
 УДК 616.904


Анестезіологія. Реаніматологія


    Анестезиология [Текст] : пер. с укр. / В.И. Черний, Р.И. Новикова, С.Н. Штутин, Н.Н. Смирнова; под ред. В.И. Черния, Р.И. Новиковой. - К. : Здоров'я, 2004-.
Т.1 : Клиническая физиология и патофизиология для анестезиологов [Текст]. - 2004. - 345 с.
 УДК 617.089.5


    Анестезиология [Текст] : пер. с укр. / В.И. Черний, Р.И. Новикова, С.Н. Штутин, Н.Н. Смирнова; под ред. В.И. Черния, Р.И. Новиковой. - К. : Здоров'я, 2004-.
Т.2 : Избранные вопросы анестезиологии [Текст]. - 2004. - 659 с. 
 УДК 617.089.5


    Анестезиология [Текст] : пер. с укр. / В.И. Черний, Р.И. Новикова, С.Н. Штутин, Н.Н. Смирнова; под ред. В.И. Черния, Р.И. Новиковой. - К. : Здоров'я, 2004-.
Т.3 : Интенсивная терапия при неотложных состояниях [Текст]. - 2004. - 610 с. 
УДК 617.089.5


    Анестезиология [Текст] : пер. с укр. / В.И. Черний, Р.И. Новикова, С.Н. Штутин, Н.Н. Смирнова; под ред. В.И. Черния, Р.И. Новиковой. - К. : Здоров'я, 2004-.
Т.4 : Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии [Текст]. - 2004. - 500 с. 
 УДК 617.085.9

    

    Анестезиология и интенсивная терапия [Текст] = практическое руководство / под ред. Б.Р. Гельфанда. - М. : Литтера, 2006. - 576 с. 
УДК 617.089.5


    Эпидуральное обезболивание в ортопедии [Текст] : монография / А.Н. Хвисюк, В.С. Фесенко, М.И. Завеля и др. - Х., 2010. - 169 с. : ил. 
УДК 617.089.5


     Эфферентная терапия. Фильтрационный плазмаферез [Текст] : монография / В.И. Черний, В.С. Костенко, Т.П. Кабанько и др. - К. : Здоров'я, 2003. - 336 с. 
УДК 617.089.5


Хірургія



Велигоцкий, Н.Н.
    Обструктивные заболевания органов панкреатодуоденальной зоны [Текст] : монография / Н.Н. Велигоцкий, А.Н. Велигоцкий. - Харьков : Планета-Принт, 2015. - 136 с.
УДК 617.43


Зюбрицький, Н.М.
    Дренирование ран и полостей в хирургии [Текст] / Н.М. Зюбрицький, И.А. Козак. - К. : Книга-плюс, 2015. - 371 с. : ил.  
УДК 617


Илюкевич, Г.В.
    Антимикробная химиотерапия в хирургии [Текст] / Г.В. Илюкевич. - Минск : Беларуская навука, 2003. - 148 с.  
УДК 617.4+615


     
Медична та фізична реабілітація в ортопедії та травматології [Текст] : керівництво / О.М. Хвисюк, В.О. Малахов, М.І. Хвисюк та ін.; за ред. О.М. Хвисюка. - Суми : Вінниченко М.Д., 2019. - 392 с. 
 УДК 617.3


    Патоморфоз вогнепальних ран м'яких тканин [Текст] : монографія / за ред. В.І. Цимбалюка, І.П. Хоменка, І.А. Луріна, О.Ю. Усенка, В.В. Бойка. - Х. : Колегіум, 2018. - 176 с.  
УДК 617.1



Прозоровский, В.Ф.
    Хирургия стопы и голеностопного сустава [Текст] / В.Ф. Прозоровский. - Х. : Коллегиум, 2019. - 120 с.  
УДК 717.58


Седлецкий, Ю.И.
    Хирургическое лечение метаболического синдрома [Текст] : монография / Ю.И. Седлецкий. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2014. - 192 с. : ил.  
УДК 617.44


Семионкин, Е.И.
    Атлас колопроктологических заболеваний [Текст] : учебное пособие / Е.И. Семионкин, А.Ю. Огорельцев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 80 с. : ил.  
УДК 617.43


    Хірургія [Текст] : підручник у 2-х т. / за ред. П.Г. Кондратенка, В.І. Русина. - Вінниця : Нова Книга, 2019-.
Т.1 : Хірургія. - 704 с.  
УДК 617


    Хірургія [Текст] : підручник у 2-х т. / за ред. П.Г. Кондратенка, В.І. Русина. - Вінниця : Нова Книга, 2019-.
Т.2 : Хірургія. - 704 с.  
УДК 617


Шеянов, С.Д.
    Повреждения ободочной кишки [Текст] : монография / С.Д. Шеянов. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2014. - 432 с. : ил. 
УДК 617.43



Акушерство. Гінекологія



Медведь В.
    Драматична екстрагенітальна патологія вагітних [Текст] / В. Медведь. - К. : ВД "Авіцена", 2019. - 144 с. : 25 іл.  
УДК 618.3



Сафонова, И.Н.
    Беременность низкого риска: эхографические скрининги. Т.1 [Текст] / И.Н. Сафонова. - К. : Медицина Украины, 2019. - 142 с.  
УДК 618.3



Сафонова, И.Н.
    Беременность высого риска:допплер, биофизический профиль плода, фетометрия. Т.2 [Текст] / И.Н. Сафонова. - К. : Медицина Украины, 2019. - 124 с.  
УДК 618.3



Сафонова, И.Н.
    Беременность высокого риска: эхографические мониторинги. Т.3 [Текст] / И.Н. Сафонова. - К. : Медицина Украины, 2019. - 246 с. 
УДК 618.3



Сафонова, И.Н.
    Многоплодная беременность: эхографические мониторинги. Т.4 [Текст] / И.Н. Сафонова. - К. : Медицина Украины, 2019. - 120 с. 
УДК 618.3



Степанківська, О.В.
    Гінекологія [Текст] : підручник / О.В. Степанківська, М.О. Щербина. - 4-е вид., випр. - К. : ВСВ "Медицина", 2018. - 432 с. + 2 с. кольор. вкл. 
УДК 618.1(02)



Дитячі хвороби


Бойко, В.П.
    Гострі пневмонії у дітей [Текст] : метод. посіб. для студентів, лікарів-інтернів / В.П. Бойко. - Полтава, 2000. - 85 с. 
УДК 618.9:616.24


Елоева, З.В.
    Избранные вопросы детской инфектологии [Текст] : клиническое руководство / З.В. Елоева, А.Н. Зосимов, А.А. Рожнов. - Харьков, 2015. - 245 с. 
УДК 618.9:616.9


    Невідкладні стани в педіатрії [Текст] : навчальний посібник для студентів мед. коледжів, училищ / за ред. Р.І. Поцюрка. - 6-е вид., переробл. і доп. - К. : ВСВ "Медицина", 2017. - 200 с. + 2 с. кольор. вкл.  
УДК 618.9

   
     Некротизуючий ентероколіт у новонароджених [Текст] / І.О. Македонський, Т.К. Знаменська, Т.К. Мавропуло та ін. - Житомир : видавець О.О. Євенок. - 208 с. 
УДК 618.9:616.3


    Неонатологія [Текст] : у 3-х т. : підручник / Т.К. Антипкін, М.Л. Аряєв, Н.В. Пасєчніков та ін. - Львів : Видавець Марченко Т.В., 2020
Т.1 : Неонатологія [Текст]. - 2020. - 408 с. - 550,00. 
УДК 618.9
    

    Неонатологія [Текст] : у 3-х т. : підручник / Т.К. Антипкін, М.Л. Аряєв, Н.В. Пасєчніков та ін. - Львів : Видавець Марченко Т.В., 2020
Т.2 : Неонатологія [Текст]. - 2020. - 456 с. - 550,00. УДК 618.9



    Неонатологія [Текст] : у 3-х т. : підручник / Т.К. Антипкін, М.Л. Аряєв, Н.В. Пасєчніков та ін. - Львів : Видавець Марченко Т.В., 2020
Т.3 : Неонатологія [Текст]. - 2020. - 380 с. - 550,00.
 УДК 618.9



    Педиатрия [Текст] : пер. ис англ. / под ред. Дж. Грефа. - М. : Практика, 1997. - 912 с. : ил.  
УДК 618.9


Сандуляк, Т.В.
    Дослідження та оцінка неврологічного статусу новонароджених [Текст] : навчально-методичний посібник / Т.В. Сандуляк. - Х., 2019. - 306 с.
УДК 618.9:616.8


Сандуляк, Т.В.
    Оцінка стану індивідуального здоров'я новонароджених [Текст] : навчально-методичний посібник / Т.В. Сандуляк. - Х., 2019. - 106 с.  
УДК 618.9


    Синдромная диагностика и лечение в педиатрической практике [Текст] / под ред. О.А. Цодиковой. - 4-е изд., доп., перераб. - К. : ТОВ "Біб-ка "Здоров'я України", 2019. - 320 с. 
УДК 618.9


Справочник по инфекционным болезням у детей [Текст] / под ред. И.В. Богадельникова, А.В. Кубышкина. - 9-е изд., доп. и перераб. - Симферополь;К. : ИТ АРИАЛ, 2014. - 278 с. 

УДК 618.9:616.9


Шабалов, Н.П.
    Детские болезни [Текст] : Учебник / Н.П. Шабалов. - СПб. : "Питер", 2000. - 1088 с. 
УДК 618.9


Психологія


    Гендерні аспекти стрес-протекції як основа персоніфікації охорони психічного здоров'я людини [Текст] : монографія / М.В. Маркова, Ц.Б. Абдряхімов, П.П. Вербовий та ін.; за ред. М.В. Маркової. - Х. : Друкарня Мадрид, 2019. - 232 с.  
УДК 159.9



Крамченкова, В.О.
    Сім'я при тютюнопалінні: психологічні закономірності функціонування [Текст] : монографія / В.О. Крамченкова. - Х. : Діса плюс, 2018. - 484 с. 
УДК 159.9


Марков, А.Р.
    Медико-психологічні детермінанти інформаційно-психологічної безпеки цивільного населення [Текст] / А.Р. Марков, М.В. Маркова. - Х. : Друкарня Мадрид, 2019. - 248 с.  
УДК 159.9


Научитель, О.Д.
    Організація психологічної служби: методологічні та психолого-педагогічні аспекти [Текст] . Ч.1 : підручник / О.Д. Научитель, Ю.І. Гулий, О.Є. Фальова. - Х. : Основа, 2016. - 128 с. -
УДК 159.9


Научитель, О.Д.
    Організація психологічної служби: методологічні та психолого-педагогічні аспекти [Текст] . Ч.2 : підручник / О.Д. Научитель, Ю.І. Гулий, О.Є. Фальова. - Х. : Основа, 2016. - 144 с. 
УДК 159.9


    Постстресова психологічна дезадаптація: закономірності розвитку і специфіка клінічних проявів дезадаптивних станів у окремих специфічних груп населення, вразливих до дії макросоціального стресу [Текст] : монографія / М.В. Маркова, Р.А. Абдряхімов, Ц.Б. Абдряхімов та ін.; за ред. М.В. Маркової. - Х. : Друкарня Мадрид, 2019. - 492 с.  
УДК 159.9


Фальова, О.Є.
    Психологія самореалізації жінки в умовах порушення сімейного функціонування: психодіагностика і психологічна корекція [Текст] : монографія / О.Є. Фальова. - К. : LAT&K, 2016. - 324 c.  
УДК 159.9

Гуманітарна та соціально-економічна література



Джефферсон, Томас
    Світло і свобода: Роздуми про прагнення до щастя [Текст] / Томас Джефферсон; за ред. Еріка С. Петерсена; пер. з англ. Т. Троянович, А. Назарова. - Х. : Литера Нова, 2019. - 180 с. 
УДК 94


    Історія України. 100 тем. [Текст] : довідник. - Х. : АССА, 2018. - 192 с.
УДК 94(477)


Опарин, А.А.
Вымершая раса. Дарвинизм и его наследие [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Х. : Факт, 2019. - 80 с.
УДК 572


Петренко, Вячеслав
    Диалог с прошлым и настоящим. Т.1 [Текст] / Вячеслав Петренко. - Суми : Винниченко Н.Д., 2019. - 180 с. - 
УДК 94(477)


Петренко, В.
    Известный и неизвестный Шевченко [Текст] / В. Петренко. - Сумы : Винниченко Н.Д., 2019. - 150 с. : ил. -  УДК 82


    Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристикау сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти [Текст] : збірник наукових праць (за матер. ХIII Міжнар. науково-практичн. 
конфер. 29-30 грудня 2016 р.) / за ред. М.А. Журби. - Монтреаль : СРМ "АSF", 2016. - 189 с. - 89.
УДК 3


    Українська для іноземців [Текст] : навчальний посібник / за ред. Т.О. Дегтярьової. - Суми: Університетська книга, 2019. - 400 с.
УДК 811.161.2


     Українська для студентів-іноземців (пачатковий рівень) [Текст] : навчальний посібник / за ред. Т.О. Дегтярьової. - Суми : Університетська книга, 2020. - 304 с.
УДК 811.161.2


    Українська література. 10 клас [Текст] : хрестоматія + тестові завдання / укладач Т. Кондесюк. - Х. : Весна, 2018. - 656 с. - (Хрестоматія). 
УДК 811.161.2


    Українська мова. Основи наукового стилю мовлення для початківців (медико-біологічний профіль) [Текст]: навчальний посібник / Є.О. Голованенко, Т.О. Дегтярьова, Г.В. Дяченко, О.П. Коньок. - Суми: Університетська книга, 2019. - 95 с. 
УДК 811.161.2


Шевченко, Є.М. 
     Латинська мова і основи медичної термінології [Текст] : навчальний посібник для студентів вищ. мед. навч. закладів I-III рівнів акред. / Є.М. Шевченко. - К. : ВСВ "Медицина", 2016. - 240 с.
УДК 811.124


Інформатика. Інформаційні  технології


Шахова, Г.А.
    Основи інформатики, інформаційні технології та комп'ютерна ергономіка для гуманітарних напрямків [Текст] : навчальний посібник для студентів / Г.А. Шахова, Ю.Є. Демідова, О.В. Квасник. - Х. : ФОП Панов А.М., 2019. - 118 с. 
УДК 004