Нові надходження до бібліотеки

 Нові надходження до бібліотека у 2017 році


Медичні науки

61(03)

Е64        Енциклопедія медичної освіти України [Текст] / уклад. В.В. Болгов. - К. : Ін-т біографічних досліджень, 2015. - 200 с. - ISBN 978-966-1641-79-1 : 230,00 грн.

 

УДК 61(03)

61(09)

П30     Петренко, В'ячеслав

Медичний манускрипт: сторінки історії. Земська медицина Сумщини. Кн. 1 [Текст] : монографія / В'ячеслав Петренко. - Суми : Ярославна, 2016. - 212 с. - ISBN 978-966-7538-94-9 : 300,00 грн.

УДК 61(09)

61(06)

М42        Медицина ХХI століття [Текст] : матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю, 26 листопада 2015 року, м. Харків / відповідальний за вип. К.В. Волошин ; МОЗ України; ХМАПО; Рада молодих вчених ХМАПО; Харківське медичне товариство. - Харків, 2015. - 116 с. - 50,00 грн

 

УДК 61(06)

61:34

Т33        Теорія та практика судової експертизи [Текст] : збірник наукових праць. - Харків : Право, 2001-

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип.15 [Текст] / за ред. А.І. Лозового, В.Ю. Шепітько, Т.Є. Балиняна, Л.М. Головченко, Л.М. Деречи. - 2015. - 440 с. : іл. - 97,00 грн.

 

УДК 61:34

Анатомія. Фізіологія

611.8

В61     Вовк, Ю.М.

Порівняльна анатомія пазух твердої оболони головного мозку [Текст] : монографія / Ю.М. Вовк, В.С. Черно. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 389 с. - ISBN 978-617-534-282-4 : 97,00 грн.

 

УДК 611.8


612.67

М77     Монастирський, В.

Відкриття, яке дозволило створити дієвий спосіб системного омоложення організму [Текст] : монографія / В. Монастирський. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 156 с. - 58,00 грн.

 

УДК 612.67

612.821.7

Ц14     Цай, П.А.

Альтернативная гипнотерапия [Текст] : руководство по недирективной индукции транса / П.А. Цай. - Харьков : Гриф, 2003. - 176 с. - ISBN 966-7165076-0 : 40,00 грн.

 

УДК 612.821.7

Професійні захворювання, шкідливі речовини. Гігієна повітря, води, грунту. Епідеміологія.

 

614.49

В41        Вибрані питання профілактики в Збройних Силах України надзвичайних станів викликаних епідеміями [Текст] : монографія / О.Д. Крушельницький, В.Л. Савицький, Ю.В. Рум'янцев, І.В. Огороднійчук ; за ред. В.Л. Савицького. - Київ : МП Леся, 2015. - 344 с. - ISBN 966-8126-77-8 : 110,00 грн.

 

УДК 614.49

614.78

Г11        Гігієна населених місць. Вип. 63 [Текст] : збірник наукових праць заснований у 1956 році / за ред. А.М. Сердюка. - Київ : Медінформ, 2014. - 371 с.

 

УДК 614.78

614.78

Г11        Гігієна населених місць. Вип. 64 [Текст] : збірник наукових праць заснований у 1956 році / за ред. А.М. Сердюка. - Київ : Медінформ, 2014. - 420 с.

 

УДК 614.78


 614.49

Е20        Еволюційні аспекти епідемічного процесу в збройних силах України [Текст] : монографія / Ю.В. Рум'янцев, В.Л. Савицький, О.Д. Крушельницький та ін. ; за ред. Ю.В. Рум'янцева. - Київ : УВМА, 2015. - 312 с. - ISBN 966-8126-77-4 : 100,00 грн.

 

УДК 614.49

614.7

З-38       Захист від хімічних і радіаційних факторів ураження [Текст] : навчальний посібник / О.Є. Левченко, В.Ю. Козачок, В.Л. Савицький, М.І. Барасій ; за ред. О.Є. Левченка. - Київ : Українська військово-медична академія, 2015. - 404 с. - ISBN 978-966-82126-95-6 : 131,00 грн

 

УДК 614.7

613.62

Л38     Левченко, О.Є.

Токсикологія і радіологія у професійній патології [Текст] : навчальний посібник / О.Є. Левченко, В.Ю. Козачок. - К. : Українська військово-мед. академія, 2015. - 288 с. - ISBN 978-966-8126-98-7 : 80,00 грн.

 

УДК 613.62

613

О-75       Основи екології та профілактична медицина [Текст] : підручник / Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий та ін. - К. : ВСВ Медицина, 2017. - 472 с. - ISBN 978-617-505-418-5 : 180,00 грн.

 

УДК 613

613.67

О-93       Оцінка радіаційної і хімічної обстановки [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.Є. Левченка. - К. : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 256 с. - ISBN 978-966-7166-20-5 : 85,00 грн.

 

УДК 613.67

 

 613.62

П86        Психофизиологическая экспертиза. как составляющая профилактических медицинских осмотров работающих во вредных и опасных условиях производства [Текст] : учебно-методическое пособие / В.Г. Марченко, С.И. Ткач, А.Е. Лукьяненко и др. - Харьков : ХМАПО, 2012. - 76 с. - 40,00 грн

 

УДК 613.62

613.67

Р15        Радіаційна гігієна [Текст] : підручник / В.О. Мурашко, Д.С. Мечев, В.Г. Бардов та ін. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 376 с. - ISBN 978-966-382-456-7 : 85,95 грн.

 

УДК 613.67

 

614.49

С18        Санітарно-епідеміологічний нагляд і медичне постачання в профілактиці деяких інфекцій в Збройних Силах України [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Рум'янцев, В.Л. Савицький, О.Д. Крушельницький та ін. ; за ред. Ю.В. Рум'янцева. - Київ : УВМА, 2015. - 284 с. - ISBN 966-8126-19-Х : 95,00 грн

 

УДК 614.

614.7

С71        Спеціальна обробка [Текст] : навчальний посібник / за ред. О.Є. Левченка. - Київ : Укр. військово-мед. академія, 2015. - 184 с. - ISBN 978-966-8126-89-5 : 60,00 грн.

 

УДК 614.7

 

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

 614.2

В19     Васкес, Эстуардо

Медицина, как она есть! [Текс] : монография / Эстуардо Васкес,    Анна Васкес, Сусан Арельяно. - Киев : Альфа Реклама, 2015. - 228 с. - ISBN 978-966-288-076-2 : 80,00 грн.

 

УДК 614.2

614.2

М50        Менеджмент в охороні здоров'я [Текст] : підручник / за ред. М.І. Хвисюка, І.І. Парфьонової. - 2-е вид. доп. - Харків : Оберіг, 2014. - 780 с. - ISBN 978-966-8689-31-4 : 350,00 грн.

 

УДК 614.2

614.2

О-75       Основи страхової медицини [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Яковлев, В.О. Мінак, Я.К. Яковенко, Г.С. Яцина. - Харків : С.А.М., 2012. - 32 с. - 15,00 грн

 

УДК 614.2

614.2

С28     Сердюк, О.І.

Маркетинг санаторно-курортних послуг [Текст] : монографія / О.І. Сердюк, Б.А. Рогожин. - Х. : Золоті сторінки, 2012. - 176 с. - ISBN 978-966-400-267-4 : 70,00 грн.

 

УДК 614.2+615.834

614.215

С78        Створення симуляційного центру: засади та керівні настанови. Досвід Програми "Здоров'я матері та дитини" [Текст] : посібник. - Київ : Вістка, 2015. - 56 с. - 65,00 грн.

УДК 614.215

614.1:31

Я47     Яковлєв, Г.В.

Застосування комплексу медико-статистичних методів для обробки та аналізу показників діяльності медичних організацій [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Яковлєв, В.О. Мінак, Н.В. Просоленко. - Харків : ХМАПО, 2012. - 36 с. - 20,00 грн.

                                                                      УДК 614.1:31

614.2

Я47     Яковенко, Я.К.

Законодавчо-нормативна база діяльності системи охорони здоров'я в Україні [Текст] : навч. посіб. / Я.К. Яковенко, Г.В. Яковлєв, В.Т. Васильєв. - Х. : ХМАПО, 2013. - 40 с. - 20,00 грн.

                                                                                                                                                                                      УДК 614.2


Медицина невідкладних станів

614.88

М42        Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. - Х., 2007-

Т.6: Избранные клинические лекции [Текст] / под ред. В.В. Никонова, А.Э. Феськова, Б.С. Федака. - 2014. - 416 с. - ISBN 978-617-632-034-0 : 70,00 грн.

 

                                                                                                                                                                   УДК 614.88

614.88

М42        Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. - Х., 2007-

Т.7: Травма в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций [Текст] / под ред. В.В. Никонова, Н.Н. Велигоцкго, А.Э. Феськова, Б.С. Федака. - 2014. - 336 с. : 140 ил. - ISBN 978-617-7035-12-0 : 80,00 грн.

 

614.88

М42        Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. - Х., 2007-

Т.8: Травма в чрезвычайных и конфликтных ситуациях [Текст] / под ред. В.В. Никонова, А.Э. Феськова, Ю.Ю. Кобеляцкого. - 2015. - 352 с. - ISBN 978-966-400-338-1 : 90,00 грн.

 

 

Фармакологія та фармакотерапія

 

614.88

О-64       Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення (військ) під час надзвичайних ситуацій (бойових дій) [Текст] : метод. рекомендації / уклад. Ю.В. Вороненко, О.Г. Шекера, І.А. Лурін, А.В. Верба, М.І. Бадюк. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 56 с. - 59,00 грн.

 

                                                                                                                                                                                         УДК 614.88

615.852

П12     Павлов, О.О.

Єдині рекомендації з нутритивної підтримки [Текст] / О.О. Павлов, Б.О. Кабаков. - Харків : СІМ, 2014. - 76 с. - ISBN 978-966-135-059-4 : 55,00 грн.

                                  

                                                                                                                                                                                       УДК 615.852


615.38

С91        Сучасна трансфузологія [Текст] : нвчально-методичний посібник / В.В. Бойко, В.В. Суслов, В.В. Яворський, О.О. Павлов. - Харків, 2012. - 200 с. - ISBN 978-966-2445-55-8 : 80,00 грн.

 

                                                                                                                                                                                     УДК 615.38

 

Народна медицина. Фізіотернапія

 

615.849

К56     Ковальський, О.В.

Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика [Текст] : підручник / О.В. Ковальський, Д.С. Мечев, В.П. Данилевич. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 512 с. : іл. - ISBN 978-966-382-424-6 : 409,50 грн.

                                                УДК 615.849

615.9

Л38     Левченко, О.Є.

Профілактична токсикологія і радіологія [Текст] : навчальний посібник / О.Є. Левченко, В.Ю. Козачок. - К., 2016. - 236 с. - ISBN 978-966-8126-89-6 : 80,00 грн.

 

                                                        УДК 615.9

 

615.83

М42        Медицинская реабилитация [Текст] : учебник / под ред. В.Н. Сокрута, Н.И. Яблучанского. - Краматорск : Каштан, 2015. - 576 с. : 28 ил. - ISBN 978-966-427-388-3 : 198,00 грн.

                                                                                                                                                                                 УДК 615.83

 

615.83

М55        Механизмы самозащиты организма и пути их мобилизации лечебными физическими факторами [Текст] : монография / Л.Д. Тондий, Л.Я. Васильева-Линецкая, В.А. Журавлёв и др. - Харьков, 2015. - 201 с. - (Учёба через всю жизнь). - 70,00 грн.

 

                                                                                                                                                                                УДК 615.83


 Онкологія

616.006.4

К84     Крутько, В.С.

Рак лёгких: наружные симптомы [Текст] : учебное пособие / В.С. Крутько, П.И. Потейко, Э.М. Ходош. - Х. : Новое слово, 2010. - 64 c. - ISBN 978-617-568-042-1 : 50,00 грн.

                                                                    УДК 616.006.4

 

616.006

П11        Підтримуюча терапія онкологічних хворих. [Текст] : посібник / за ред. О.С. Зотова. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 98 с. - ISBN 978-617-632-040-1 : 59,00 грн.

 

            УДК 616.006

 

 

616.006.4

Р95     Рыспаева, Д.Э.

Рак легкого [Текст] : учебное пособие / Д.Э. Рыспаева. - Харьков, 2015. - 80 с. - ISBN 978-617-696-334-9 : 70,00 грн.

 

                                                                        УДК 616.006.4

 

Патологічна анатомія, патологічна фізіологія

 

616.011

П20             Патологическая анатомия. В 2-х. т. [Текст] : учебник / И.И. Яковцова, В.Д. Садчиков, Е.А. Котык и др. - Харьков : ООО Щедра усадьба плюс, 2015-

Т.1: Частные вопросы клинической патологии [Текст]. - 2015. - 300 с. - ISBN 978-617-7306-09-1 : 190,00 грн.

 

 

УДК 616.011

 

Паразитарні хвороби

616.022П

М42        Медична паразитологія з ентомологією [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.М. Козька, В.В. М'ясоєдова. - Київ : ВСВ Медицина, 2015. - 336 с. - ISBN 978-617-505-414-7 : 140,00 грн.

 

                                                                        УДК 616.022П+595.7

616.022ПГ

Н40        Неврологічні прояви ентеробіозу у дорослих [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Марченко, К.А. Степанченко, І.Б. Савицька та ін. - Харків : ХМАПО, 2011. - 44 с. - 30,00 грн.

 

УДК 616.022ПГ

 

Симптомологія. Обстеження. Пропедевтика

616.073

П81        Променева діагностика аномалій та вад розвитку органів сечовидільної системи [Текст] : навч. посібник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, Ю.А. Коломійченко та ін. - Харків, 2015. - 120 с. - 90,00 грн.

 

УДК 616.073

 

 

616.03

Ш26     Шармазанова, О.П.

Анатомо-фізіологічні та рентгенологічні особливості серцево-судинної системи у новонародженних [Текст] : навчальний посібник / О.П. Шармазанова, М.О. Бортний, В.В. Шаповалова. - Харків, 2015. - 52 с.

 

УДК 616.073

  Лікування. Терапія

 616.08

А43        Актуальні питання алергології у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Л.В. Кузнецової. - К. : Видавець Заславськтй О.Ю., 2016. - 324 с. - (Серія "Сімейна медицина", 978-617-632-051-7). - ISBN 978-617-632-062-3 : 117,00 грн.

 

                                                                    УДК 616.08+616.056.3

616.08

А43        Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Л.А. Стаднюка. - К. : Видавець Заславськтй О.Ю. , 2015. - 530 с. - (Серія "Сімейна медицина" / 978-617-632-051-7). - ISBN 978-617-632-057-9 : 177,00 грн.

                                                                        УДК 616.08+612.67

616.08

А43        Актуальні питання епідеміології та профілактики деяких інфекцій в збройних силах, серед населення України та у світі [Текст] : монографія / Ю.В. Рум'янцев, В.Л. Савицький, О.Д. Крушельницький, Б.І. Веровчук ; за ред. Ю.В. Рум'янцева. - Київ : УВМА, 2015. - 372 с. - ISBN 966-8126-33-5 : 120,00 грн.

 

УДК 616.08

 

616.08

А43        Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, І.С. Зозулі. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2016. - 124 с. - (Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-059-3 : 95,00 грн.

 

УДК 616.08+614.88

 

 

616.08

А43        Актуальні питання нервових хвороб у практииці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Н.К. Свиридової. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 240 с. - (Серія "Сімейна медицина" / 978-617-632-051-7). - ISBN 978-617-632-058-6 : 118,00 грн.

 

УДК 616.08+616.8

 

 

616.08

А43        Актуальні питання нефрології в практииці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Д.Д. Іванова. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 328 с. - (Серія "Сімейна медицина" / 978-617-632-051-7). - ISBN 978-617-632-054-8 : 118,00 грн.

 

УДК 616.08+616.612

 

 

616.08

А43        Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г Шекери, В.В. Бережного. - К. : Видавець Заславський О.Ю. , 2015. - 342 с. - (Серія "Сімейна медицина", 978-617-632-051-7). - ISBN 978-617-632-052-4 : 95,00 грн.

 

УДК 616.08+618.9

 

616.08

Б15     Бадюк, М.І.

Історія військової медицини [Текст] : підручник для слухачів оперативно-тактичного рівня / М.І. Бадюк, Л.М. Бадюк, Л.Д. Паращук ; за ред. М.І. Бадюка. - К. : МП Леся, 2016. - 304 с. - ISBN 978-966-8126-89-5 : 80,00 грн

 

УДК 616.08

616.08

Б15     Бадюк, М.І.

Управління повсякденною діяльністю медичної служби [Текст] : підручник / М.І. Бадюк, В.В. Солярик, Л.М. Бадюк ; за ред. М.І. Бадюка. - Київ : МП Леся, 2015. - 382 с. - ISBN 966-8126-77-1 : 125,00 грн.

 

УДК 616.08

616.08

В11        Військово-медична підготовка [Текст] : підручник / М.І. Бадюк, В.П. Токарчук, В.В. Солярик, Л.М. Бадюк ; за ред. М.І. Бадюка. - 2-е вид., доп. - К. : МП Леся, 2013. - 482 с. - ISBN 966-8126-50-9 : 120,00 грн.

УДК 616.08

616.08

З-14       Загальна практика - сімейна медицина [Текст] : практичне керівництво / за ред. Л.В. Глушка. - Івано-Франківськ, 2013. - 656 с. - 145,00 грн.

 

 

УДК 616.08

 

616.08

З-38       Заходи протиепідемічного захисту в збройних силах, та їх дослідження у військовій епідеміології [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Рум'янцев, В.Л. Савицький, О.Д. Крушельницький, А.А. Кожокару ; за ред. Ю.В. Рум'янцева. - Київ : МП Леся, 2015. - 212 с. - ISBN 978-966-7389-63-5 : 70,00 грн.

 

УДК 616.08

 

 

616.08

К21        Кардіологія для сімейних лікарів [Текст] : навчальний посібник / за ред. Є.Х. Заремби. - К. : Поліграфіст, 2011. - 532 с. - ISBN 978-966-8301-02-5 : 85,00 грн.

 

УДК 616.08

 

 

616.08

К36        Керівництво з военно-польової терапії (спеціальна частина) [Текст] / Мясников Г.В. - Київ, 2015. - 256 с. - 90,00 грн.

 

УДК 616.08

616.08

К66     Корж, О.М.

Загальна практика. Удосконалення організації первинної підготовки в інтернатурі лікарів за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" [Текст] : учебно-методическое пособие / О.М. Корж, Т.А. Титова. - Х. : С.А.М., 2011. - 264 с. - ISBN 978-966-8591-42-6 : 100,00 грн.

               

УДК 616.08


 

616.08

К66     Корж, О.М.

Загальна практика. Удосконалення організації первинної підготовки в інтернатурі лікарів за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" [Текст] : учебно-методическое пособие / О.М. Корж, Т.А. Титова. - Х. : С.А.М., 2011. - 264 с. - ISBN 978-966-8591-42-6 : 100,00 грн.

               

УДК 616.08

 

616.08

О-64       Організація роботи медичного пункту військової частини на мирний час [Текст] : навчальний посібник / М.І. Бадюк, В.В. Солярик, І.П. Хоменко та ін. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2015. - 108 с. - ISBN 978-966-7389-77-2 : 35,00 грн.

 

УДК 616.08

 

616.08

П84        Профілактика, діагностика та лікування в практиці сімейного лікаря [Текст] : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 квітня 2014 року, м.Харків / МОЗ України, ХМАПО. - Х., 2014. - 114 с. - 40,00 грн.

УДК 616.08

 

616.08

М12     Мавродий, В.М.

Справочник врача семейной медицины [Текст] / В.М. Мавродий. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2013. - 640 с. - ISBN 978-617-632-024-1 : 177,00 грн.

 

УДК 616.08

 

 

616.083

М12     Мавродий, В.М.

Справочник по неотложной и интенсивной терапии [Текст] / В.М. Мавродий. - 5-е изд. перераб. и доп. - К. : Издатель Заславский А.Ю., 2016. - 582 с. - ISBN 978-617-632-055-5 : 315,00 грн.

 

УДК 616.083

 

 

616.08

П84        Профілактична діяльність сімейного лікаря [Текст] : навчально-методичний посібник для лікарів загальної практики - сімейної медицини / за ред. О.М. Хвисюка, Б.А. Рогожина, Т.А. Титової. - Х. : Нове слово, 2011. - 496 c. - ISBN 978-617-568-073-5 : 85,00 грн

 

УДК 616.08

 

616.08

Т45     Титова, Т.А.

Загальна практика. Організація підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина" [Текст] : навчально-методичний посібник / Т.А. Титова. - Х. : С.А.М., 2010. - 80 с. - ISBN 978-966-8591-41-9 : 100,00 грн.

 

УДК 616.08

 

 Хвороби органів кровотворення. Хвороби серця


 616.132

С59     Сокол, К.

Гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда. Соціально-медичне дослідження [Текст] / К. Сокол, А. Шульгай. - Тернопіль : Лілея, 2011. - 160 с. - ISBN 978-966-2392-16-6 : 37,00 грн.

 

УДК 616.132+616.12

 

 616.12

И74        Инфекционный эндокардит [Текст] : монография / под ред. А.И. Дядыка, А.Э. Багрия, Е.А. Дядык. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2015. - 168 с. - ISBN 978-617-632-039-5 : 165,00 грн.

 

                                                            УДК 616.12

616.13

С40        Системные васкулиты в современной клинической практике [Текст] : монография / под ред. А.И. Дядыка. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2013. - 248 с. - ISBN 978-617-632-021-0 : 130,00 грн.

 

УДК 616.13

 

 

Патологія травної системи. Розлади травної системи

616.36

Г36        Гепаторенальний синдром [Текст] : монографія / В.І. Русин, Н.М. Маляр-Газда, Є.С. Сірчак, Х.В. Футько. - Ужгород : Карпати, 2013. - 216 с. : 8 с. іл. - ISBN 978-966-671-344-8 : 75,00 грн.

 

  УДК 616.36

 


616.39

Д39        Дефицит и недостаточность витамина D: эпидемиология, диагностика, профилактика и лечение [Текст] : монография / под ред. В.В. Поворознюка, П. Плудовски. - К. : Издатель Заславский А.Ю., 2015. - 262 с. - ISBN 978-617-632-050-0 : 77,00 грн. 

УДК 616.39


Стоматологія 

616.314

Б82     Борисенко, А.В

Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы [Текст] : учебное пособие / А.В Борисенко, В.П. Неспрядько, Д.А. Борисенко. - Киев : ВСВ Медицина, 2015. - 320 с. - ISBN 978-617-505-309-6 : 150,00 грн.

 

УДК 616.314

616.31

К95     Куцевляк, В.И.

Дистракция и компрессия челюстей в ортогнатической и ортодонтической хирургии [Текст] : монография / В.И. Куцевляк. - Х. : СИМ, 2012. - 224 с. - ISBN 978-966-8549-84-7 : 80,00 грн.

 

УДК 616.31

616.31

К95     Куцевляк, В.Ф.

Індексна оцінка пародонтального статусу [Текст] : навч. посіб. / В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін. - 2-е вид., переробл. і доп. - Суми : ВВП Мрія, 2015. - 104 с. - ISBN 978-966-473-167-3 : 65,00 грн.

 

УДК 616.31

617.5

Л93     Любченко, А.В.

Эндопротезирование височно-нижнечелюстного сустава [Текст] : монография / А.В. Любченко, В.И. Куцевляк. - Харьков : СИМ, 2014. - 228 с. - ISBN 978-966-135-044-0 : 150,00 грн.

 

УДК 617.5

616.31

О-70       Ортодонтия [Текст] : учебн. пособие для студентов стомат. факультетов, врачей-ортодонтов и врачей курсантов / под ред. В.И. Куцевляка. - Х. : СИМ, 2013. - 532 с. - ISBN 978-966-135-008-2 : 130,00 грн.

 

УДК 616.31

616.31

Ф69     Фліс, П.С.

Дитяче зубне протезування [Текст] : підручник / П.С. Фліс, С.І. Тріль, В.П. Вознюк ; за ред. П.С. Фліса. - 2-е вид.,випр. - К. : ВСВ Медицина, 2015. - 200 с,. - ISBN 978-617-505-443-7 : 90,00 грн.

 

УДК 616.31

  Ендокринологія

616.47

Ц85        Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини [Текст] : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11 вересня 2015 року, м.Харків. - Харків, 2015. - 150 с. - 50,00 грн.

 

УДК 616.47

616.47

Т48     Ткаченко, О.В.

Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти [Текст] : монографія / О.В. Ткаченко, О.М. Кононець. - К. : Видавець Заславський О.Ю. , 2016. - 96 с. - ISBN 97617-632-056-2 : 142,00 грн.

 

УДК 616.47+616.833

 Дерматологія та венерологія

616.5

П69        Практическая дерматология [Текст] : учебное пособие / под ред. Л.А. Болотной. - Х. : С.А.М., 2015. - 278 с. - ISBN 978-617-7302-11-6 : 170,00 грн.

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                     УДК 616.5

  Урологія

616.61

З-57    Зербіно, Д.Д

Судинна патологія нирок [Текст] : монографія / Д.Д Зербіно, М.М. Багрій, О.О. Дядик. - Вінниця : Нова Книга; ФОП Каштелянов О.І., 2015. - 456 с. : іл., табл. - ISBN 978-966-2073-20-1 : 585,00 грн.

 

                                                                                                                                                                                                УДК 616.61

616.61

К93     Курята, А.В.

Артериальная гипертензия при хронической болезни почек [Текст] : монография / А.В. Курята, А.В. Черкасова. - Днепропетровск : Герда, 2015. - 80 с. - ISBN 978-617-7097-37-1 : 75,00 грн.

 

УДК 616.61

616.612

Н58        Нефрологія [Текст] : національний підручник / за ред. Л.А. Пирога, Д.Д. Іванова. - Донецьк : Видавець Заславський, 2014. - 316 с. - ISBN 978-617-632-036-4 : 378,00 грн.

 

УДК 616.612

616.6

У71        Урологія [Текст] : національний підручник для студентів вищих мед. навч. закладів IV рівнів акредитації / за ред. С.П. Пасєчнікова. - 2-е вид.,випр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 432 с. : іл. - ISBN 978-966-382-506-9 : 290,00 грн.

 

УДК 616.6

Патологія органів руху. Скелетна та рухова системи

616.72-053.2

В41        Вибрані питання дитячої артрології хвороби суглобів у дітей [Текст] : навчально-методичний посібник / З.В. Єлоєва, Л.П. Кисельова, В.М. Савво та ін. - Х. : ХМАПО, 2016. - 64 с. - 29,00 грн.

 

УДК 616.72-053.2

616.72

С38     Синяченко, О.В.

Диагностика и лечение суставов [Текст] / О.В. Синяченко. - Донецк;СПб. : Заславский А.Ю.;ЭЛБИ, 2012. - 560 с. - ISBN 978-617-632-003-6 : 162,00 грн.

 

УДК 616.72

Неврові хвороби

616.8

А43        Актуальні напрямки в неврології: сьогодення та майбутнє [Текст] : матеріали ХII Міжнародної конференції 25-28 квітня 2010 року, м. Судак / за ред. С.М. Кузхнецової ; АМН України; МОЗ України: МОЗ АР Крим; ДУ "Інститут геронтолдогії; РАМН. - Київ, 2010. - 304 с.

 

УДК 616.8

616.831

К41        Кинезитерапия при невропатии лицевого нерва [Текст]: учебно-методическое пособие / В.Г. Марченко, К.А. Степанченко. - Харьков : ХМАПО, 2011. - 56 с. - 35,00 грн.

 

УДК 616.831+613.7

616.8

М30     Марченко, В.Г.

Основні синдроми ураження нервової системи при невідкладних станах [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Марченко, І.Б. Савицька, Б.С. Федак. - Харків : Точка, 2010. - 240 с. - ISBN 978-966-8668-61-3 : 85,00 грн.

 

УДК 616.8

616.8

М30     Марченко, В.Г.

Основні синдроми ураження нервової системи при невідкладних станах [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Марченко, І.Б. Савицька, Б.С. Федак. - Харків, 2009. - 239 с. - ISBN 978-966-1511-27-8 : 70,00 грн.

 

УДК 616.8

616.8

М33     Матвієнко, Ю.О.

Медикаментозне лікування поширених диссомнічних розладів у клінічній практиці (огляд фармакотерапевтичних можливостей) [Текст] : посібник / Ю.О. Матвієнко, Н.Л. Боженко. - Львів, 2015. - 82 с. - 35,00 грн.

 

УДК 616.8

616.85

Р27     Рахманов, В.М.

Семейный невроз - психосоматические и вегетативные расстройства у детей и взрослых [Текст] / В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов. - Днепропетровск : Dnepr-VAL, 2015. - 388 с. - ISBN 978-966-8704-70-3 : 120,00 грн.

 

УДК 616.85


Психіатрія. Патологічна психіатрія

 616.89

П76        Принципи діагностики, лікування й експертизи психічних розладів при енцефалітах [Текст] : навчальний посібник / В.М. Козідубова, С.М. Долуда, Баричева Е.М. та ін. - Харьков : ХМАПО, 2015. - 24 с. - 20,00 грн.

 

УДК 616.89

616.89

П86        Психіатрія особливого періоду [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Рум'янцев, О.Г. Сиропятов, Г.В. Осьодло та ін. - К. : МП Леся, 2015. - 228 с. - ISBN 978-966-8126-92-5 : 80,00 грн.

 

    `                                                  УДК 616.89+616.08

616.89.008.43

Ш56        Шизофренія. Класифікація, діагностика, лікування [Текст] : навчальний посібник / В.М. Козідубова, С.М. Долуда, Е.М. Баричева та ін. - Харків : ХМАПО, 2015. - 60 с. - 20,00 грн.

 

                                                        УДК 616.89.008.43


 

 Інфекційні хвороби. Туберкульоз.

616.9

А43        Актуальні питання профілактики тропічних інфекцій [Текст] : навчальний посібник / А.А. Кожокару, В.Л. Савицький, О.М. Іванько та ін. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2015. - 500 с. - ISBN 966-8126-19-9 : 162,00 грн.

 

УДК 616.9

616.921

Г85        Грип, гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення [Текст] : навчальний посібник / В.Л. Савицький, В.І. Трихліб, Г.В. Осьодло та ін. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2016. - 206 с. - ISBN 978-966-8126-89-5 : 52,00 грн.

 

УДК 616.921

616.9

І-74       Інфекційні захворювання [Текст] : навчальний посібник / [В.Л. Савицький, В.І. Трихліб, Г.В. Осьодло]. - К. : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 452 с. - ISBN 966-7024-91-1 : 130,00 грн.

 

                                                            УДК 616.9+616.08

616.995(07)

К63        Компьютерная томография лёгких в диагностике туберкулёза органов дыхания [Текст] : учебное пособие / П.И. Потейко, В.С. Крутько, О.С. Шевченко и др. - Харьков : Вировець А.П. "Апостроф", 2011. - 162 с. - ISBN 978-966-2579-44-2 : 63,00 грн.

 

УДК 616.995(07)

616.936

М20     Малый, В.П.

Малярия - диагностика, лечение, профилактика [Текст] : монография / В.П. Малый. - Харьков, 2015. - 324 с. - ISBN 978-617-7225-59-0 : 120,00 грн.

 

УДК 616.936

616.9

Н40        Невідкладна інфектологія [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.М. Козька. - Киїа : ВСВ Медицина, 2016. - 120 с. - ISBN 978-617-505-453-6 : 95,00 грн.

 

УДК 616.9

616.957

Х55        Хламідіоз [Текст] : навчальний посібник / уклад. К.С. Шмелькова. - Харків, 2015. - 31 с. - 20,00 грн.

 

УДК 616.957


Хірургія. Ортопедія

 617.43

В27     Велигоцкий, Н.Н.

Современные органосохраняющие методы в хирургии кровоточащих и перфоративных язв (тенденции ХХI века) [Текст] : учебное пособие / Н.Н. Велигоцкий. - Харьков : С.А.М., 2015. - 108 с. - ISBN 978-617-7302-09-3 : 70,00 грн.

УДК 617.43

617.9

В56        Вказівки з воєнно-польової хірургії [Текст] / за ред. Я.Л. Заруцького, А.А. Шудрака. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 400 с. - ISBN 966-8126-51-3 : 150,00 грн.

 

УДК 617.9

617(02)

З-14       Загальна хірургія [Текст] : базовий підручник / за ред. М.Д. Желіби, С.Д. Хіміча. - 2-е вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 448 с. - ISBN 978-617-505-479-6 : 250,00 грн.

 

УДК 617(02)

617.026

З-14       Загальні питання сучасної комбустіології [Текст] : навчальний посібник / Т.Г. Григор'єва, А.В. Кремень, Г.А. Олійник, В.А. Кремень. - Харків, 2014. - 62 с. - 30,00 грн.

 

УДК 617.026

617.5

Л93     Любченко, А.В.

Эндопротезирование височно-нижнечелюстного сустава [Текст] : монография / А.В. Любченко, В.И. Куцевляк. - Харьков : СИМ, 2014. - 228 с. - ISBN 978-966-135-044-0 : 150,00 грн.

 

УДК 617.5

 

617(02)

О-28       Общая хирургия [Текст] : базовый учебник / под ред. Н.Д. Желибы, С.Д. Химича. - 2-е изд.,испр. - Киев : ВСИ Медицина, 2016. - 488 с. - ISBN 978-617-505-480-2 : 280,00 грн.

 

УДК 617(02)

 

 

 

617.026

О-28       Общие вопросы современной комбустиологии [Текст] : учебное пособие / Т.Г. Григорьева, А.В. Кремень, Г.А. Олейник, В.А. Кремень. - Харьков, 2014. - 80 с. - 30,00 грн.

 

УДК 617.026

 

617.026

О-45       Ожоги и отморожения. Атлас [Текст] : руководство для практических врачей / Г.А. Олейник, Т.Г. Григорьева, Б.С. Федак и др. ; под ред. В.В. Никонова. - Х. : Контраст, 2009. - 144 c. : 262 цв. ил. - ISBN 978-966-8855-51-1 : 200,00 грн.

 

УДК 617.026+617(08)

 

 

617.089.84

П20        Патологічне рубцеутворення [Текст] : навчальний посібник / С.В. Коркунда, Г.А. Олійник, Т.Г. Григор'єва та ін. - Х. : ХМАПО, 2015. - 24 с. - 25,00 грн.

 

УДК 617.089.84

 

617.57

П42        Повреждения сухожилий сгибателей пальцев кисти [Текст] : учебное пособие / С.А. Голобородько, Г.А. Олейник, Т.Г. Григорьева и др. - Х. : ХМАПО, 2015. - 32 с. - 25,00 грн.

 

УДК 617.57

617.54

С38        Синдроми обкрадання при патології судин дуги аорти [Текст] : монографія / В.І. Русин, В.В. Корсак, Є.С. Буцко та ін. - Ужгород : Карпати, 2011. - 208 с. : 24 с. іл. - ISBN 978-966-671-281-6 : 65,00 грн.

 

УДК 617.54

617.43

С56        Современная тактика диагностики и лечения острого панкреатита [Текст] : научно-методическое пособие / А.Н. Велигоцкий, Н.Н. Велигоцкий, С.Э. Арутюнов и др. - Харьков : С.А.М., 2015. - 72 с. - ISBN 978-617-7302-01-7 : 35,00 грн

 

УДК 617.43

617.57

У95        Ушкодження сухожиль згиначів пальців і кисті [Текст] : навчальний посібник / С.А. Голобородько, Г.А. Олійник, Т.Г. Григор'єва та ін. - Х. : ХМАПО, 2015. - 32 с. - 25,00 грн.

 

УДК 617.57

617(082)

Х11        Хірургічна перспектива [Текст] : всеукраїнський збірник наукових робіт.№1-2. - Харків : ТОВ фірма НТМТ, 2015. - 87 с.

 

УДК 617(082)


Анестезіологія та реаніматологія

617.089.5

А66        Анестезія та інтенсивна терапія у хворих на цукровий діабет [Текст] : навч. посіб. для самостійної роботи / В.Й. Лисенко, Є.О. Карпенко, М.О. Голяніщев, Б.В. Гурко. - Харків : ХМАПО, 2015. - 122 с. - 80,00 грн.

 

                                                                УДК 617.089.5

 

617.089.5

А66        Анестезіологія та реаніматологія [Текст] : навчальний посібник / Г.П. Хитрий, В.А. Лісецький, В.І. Зубков та ін. - Київ : МП Леся, 2015. - 284 с. - ISBN 966-8126-77-1 : 93,00 грн.

 

УДК 617.089.5

 

617.089.5

В62        Водно-электролитный обмен и инфузионная терапия : монография / В.В. Никонов, С.В. Курсов, Е.Ю. Сорокина, К.Г. Михневич. - Харьков : ФЛП Панов А.Н., 2015. - 130 с. - ISBN 978-617-7293-00-1 : 80,00 грн.

 

                                                                                                                                                                                      УДК 617.089.5  

617.089.5

Л63     Лисенко, В.Й.

Сучна клініко-лабораторна оцінка та корекція гемостазу в інтенсивній терапії [Текст] : навчальн. посіб. / В.Й. Лисенко. - Харків : С.А.М., 2015. - 128 с. - 75,00 грн.

 

УДК 617.089.5


Акушерство та гінекологія.

618.1.089

К59     Козуб, М.І.

Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників [Текст] : монографія / М.І. Козуб, В.І. Грищенко. - Х. : Оберіг, 2009. - 288 c. - ISBN 978-966-8699-11-6 : 80,00 грн

 

УДК 618.1.089

618

Л1      Ліхачов, В.К.

Гормональна діагностика в акушерстві і гінекології [Текст] : навч. посіб. / В.К. Ліхачов. - Полтава, 2015. - 162 с. - ISBN 978-5-8948-1845-0 : 114,30 грн.

 

УДК 618

618.19

М54        Метаболический синдром и рак молочной железы [Текст] : руководство для врачей / Р.В. Любота, А.С. Зотов, Р.И. Верещако, И.И. Любота. - К. : Издатель Заславский А.Ю., 2016. - 64 с. - ISBN 978-617-632-060-9 : 59,00 грн.

 

УДК 618.19

618.177

П37        Планування сім'ї [Текст] : навчальний посібник / за ред. Н.Я. Жилки, І.Б. Вовк. - К., 2009. - 296 с. - 47,00 грн.

 

УДК 618.177


Педіатрія. Неонатологія

618.9:616.2

Б88        Бронхо-легенева дисплазія: неонатальний та постнеонатальний моніторинг [Текст] : навч. посіб. / Сенаторова, О.Л. Логвінова, В.Ф. Лапшин та ін. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 242 с. - ISBN 978-617-632-041-8 : 142,00 грн.

 

УДК 618.9:616.2

618.9:616.9

Е53     Елоева, З.В.

Избранные вопросы детской инфектологии [Текст] : клиническое руководство / З.В. Елоева, А.Н. Зосимов, А.А. Рожнов. - Харьков, 2015. - 245 с. - 75,00 грн.

 

УДК 618.9:616.9

 

618.9:616.9

І-57       Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : підручник / за ред. Л.І. Чернишової. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 1016+6 кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-458-1 : 495,00 грн.

 

УДК 618.9:616.9

618.9:616.92

Л1         Лікувально-діагностична тактика при лихоманках неясного походження у дітей [Текст] : навчально-методичний посібник / З.В. Єлоєва, Л.А. Ходак, В.А. Міщенко та ін. - Х., 2014. - 29 с. - 20,00 грн.

 

УДК 618.9:616.92

618.9:616.8

Н40        Неврология детского возраста [Текст] : монография / под ред. С.К. Евтушенко. - К. : Издатель Заславский А.Ю., 2016. - 288 с. - ISBN 978-617-632-063-0 : 295,00 грн.

 

УДК 618.9:616.8

618.9

О-64       Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям [Текст] / под ред. О.А. Цодиковой. - 2-е изд. доп. - Киев : ООО "Библиотека "Здоровье Укратны", 2015. - 302 с. - ISBN 978-617-7100-22-4 : 70,00 грн.

 

УДК 618.9

618.9

П24        Педіатрія [Текст] : національний підручник для студентів вищих мед. навч. закладів / за ред. Крючко, О.Є. Абатурова. - К. : ВСВ Медицина, 2016. - 208 с. + 2 с. кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-514-4 : 90,00 грн

 

УДК 618.9

618.9:616.832

Р91        Рухові порушення при ДЦП [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Марченко, К.А. Степанченко. - Харків : ХМАПО, 2011. - 60 с. - 35,00 грн.

 

УДК 618.9:616.832

 

618.9:616.3

С28        Семіотика та діагностика захворювань органів травлення у дітей [Текст] : навчальний посібник / О.Ю. Бєлоусова, О.М. Бабаджанян, Л.Г. Волошина та ін. - 2-е вид.,перегл і доп. - Харків, 2014. - 168 с. - ISBN 987-966-392-125-9 : 80,00 грн.

 

УДК 618.9:616.3

 

618.9:616.9

У58        Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованної) медичної допомоги дітям: ВІЛ-інфекція [Текст ]. - К., 2015. - 60 с. - 25,00 грн

 

УДК 618.9:616.9Художня література. Соціально-економічна література


63.3(2Укр)

А28        АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви [Текст]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 352 с. : іл., кол. вкл. - ISBN 978-617-12-0097-5 : 107,90 грн.

 

ББК 63.3(2Укр)

63.3(2Укр)

Б48     Березовець, Тарас

Анексія: Острів Крим. Хроніки "гібридної війни" [Текст] / Тарас Березовець. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 392 с. - ISBN 978-966-2665-69-7 : 239,90 грн.

 

ББК 63.3(2Укр)

92

З-81       Золотий фонд нації [Текст] / уклад. В.В. Болгов. - К. : Українська конфедерація журналістів, 2014. - 544 с. - ISBN 978-966-1641-68-5 : 470,00 грн.

 

ББК 92

63.3(2Укр)

Н52        Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО [Текст] / О. Каліновська, О. Криштопа, Є. Назаренко та ін. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 512 с. - ISBN 978-966-14-9647-6 : 88,90 грн.

 

ББК 63.3(2Укр)

У2

Д65     Доляк, Наталка

Загублений між війнами [Текст] : роман / Наталка Доляк. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 496 с. - ISBN 978-966-14-9252-2 : 56,90 грн.

 

УДК У2

63.3(2Укр)

К82     Криштопа, Олег

Україна загартована болем. Тисяча років самотності [Текст] / Олег Криштопа, Андрій Охрімович. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 543 с. : іл. - ISBN 978-966-14-9129-7 : 89,90 грн.

 

ББК 63.3(2Укр)

У2

Л72     Лойко, Сергій

Аеропорт. Головна книга про війну, якої не могло бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали [Текст] : роман / Сергій Лойко. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 344 с. - ISBN 978-966-2665-68-0 : 120,00 грн.

 

УДК У2

  66.3(2Укр)

   М64     Миронова, Вероника

Люди Донбасса. Жизнь сначала [Текст] / Вероника Миронова. - Харьков : Фолио, 2015. - 175 с. : ил. - ISBN 978-966-03-7377-8 : 54,50 грн.

                                                                                                                                                         ББК 66.3(2Укр)

86

О-60    Опарин, А.А.

Падение Византийской империи [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Харьков : Факт, 2015. - 136 с. - ISBN 978-966-637-794-7 : 40,00 грн.

 

ББК 86

86

О-60    Опарин, А.А.

Падение Римской империи [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Харьков : Факт, 2015. - 136 с. - ISBN 978-966-637-793-0 : 40,00 грн.

 

ББК 86

86

О-60    Опарин, А.А.

Филадельфия: город любви [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Харьков : Факт, 2015. - 224 с. - ISBN 978-966-637-792-3 : 50,00 грн.

 

ББК 86

63.3(2Укр)

С99     Сядро, В.В.

Видатні битви на Україні [Текст] / В.В. Сядро. - Харків : Торсінг плюс, 2010. - 95 с. : іл. - (серія "Моя Україна"). - ISBN 978-966-404-970-9 : 96,90 грн.

 

ББК 63.3(2Укр)

63.3(2Укр)

У93     Ушаков, Д.А.

Великие украинцы [Текст] / Д.А. Ушаков. - Харьков : Фактор, 2011. - 200 с. : ил. - (серия "Украина. Вчера, сегодня. завтра"). - ISBN 978-966-312-864-1 : 92,50 грн.

 

ББК 63.3(2Укр)


У2

Ц17     Цаплиенко, Андрей

Книга перемен. Истории с переднего края: рассказы [Текст] / Андрей Цаплиенко. - Харьков;Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга";ООО"Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2015. - 256 с. : ил. - ISBN 978-966-14-9636-0 : 63,90 грн.

                                                                                                                                                               УДК У2

63.3(2Укр)

Я48     Якорнов, Дмитрий

То АТО. Дневник добровольца [Текст] / Дмитрий Якорнов. - Харьков : Виват, 2016. - 400 с. - ISBN 978-617-7269-80-8 : 112,90 грн.

 

ББК 63.3(2Укр)


Нові надходження до бібліотеки у  2016 році


Медичні науки

  

61(06)

З-41       Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ, 2007-

Кн.4: Вип.22. [Текст]. - 2013. - 541 с. – ISBN 2227-7404

 

61(06)

З-41       Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ, 2007-

Кн.1: Вип.23. [Текст]. - 2014. - 657 с. - ISBN 2227-7404

 

61(06)

З-41       Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ, 2007-

Кн.2: Вип.23 [Текст]. - 2014. - 635 с. - ISBN 2227-7404

 

61(06)

З-41       Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ, 2007-

Кн.3: Вип.23 [Текст]. - 2014. - 707 с. - ISBN 2227-7404

 

61(06)

З-41       Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ, 2007-

Кн.4: Вип.23 [Текст]. - 2014. - 576 с. - ISBN 2227-7404

 

61(07)

І-90       Історія Харківського державного медичного університету. 200 років [Текст]     / за ред. А.Я. Циганенка. - Харків : ВПЦ Контраст, 2005. - 752 с. - ISBN                     966-7744-26-4

 

61(07)

В90        Вчені Харківського державного університету [Текст] / за ред. А.Я.             Циганенка. - Харків, 2005. - 470 с. - ISBN 966-7100-35-9

 

61(092)

А38        Академик Александр Шалимов в Харькове [Текст] / под ред. Н.Л. Битчук(Павловой), В.И. Трояна, Н.К. Голобородько. - Харьков, 2013. - 382 с. - ISBN 978-617-578-176-0

 

61(092)

Ж74        Життя, присвячене людям. До 160-річчя від дня народження Володимира Костянтиновича Високовича [Текст] / уклад. Л.Є. Корнілова, Є.О. Корнілова, С.П. Руда, О.А. Юрчишина. - Київ, 2014. - 82 с.

 

61(092)

Н34        Науковий портрет Адольфа Бека - фундатора львівської наукової школи фізіологів. (До 150-річчя від дня народження) [Текст] : бібліографічний покажчик / наук. ред. М.С. Надрага. - Львів, 2013. - 104 с.

 

61(092)

П76        Пример служения. [Текст] : сборник трудов В.Я.Данилевского и материалов о его деятельности / уклад. О.М. Белецкая. - Харьков : ФОРТ, 2007. - 528 с. - ISBN 966-8599-25-Х

 

61:34

С89        Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності [Текст] : підручник для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівнія кредитації / за ред. В.Ф. Москаленка, Б.В. Михайличенка Кн.2. - К. : Медицина, 2011. - 496 с. - ISBN 978-617-505-165-8

 

 61:34

            С89  Судебная медицина [Текст] : учебник для студентов высших медицинских учебных             заведений IV уровня аккредитации / под ред. Б.В. Михайличенко. – К. : ВСИ Медицина,             2015. - 368 с.+1 с. цв.вкл. - ISBN 978-617-505-390-4 

 


Анатомія

     

611

Ч-48    Черкасов, В.Г.

Анатомія людини [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих мед. навч. закладів ІV рівня акредитації / В.Г. Черкасов. - Вінниця : НОВА КНИГА, 2011. - 640 с. : іл. - ISBN 978-966-382-353-9

 

 

Фізіологія 


612

        Ф11  Фізіологія. Короткий курс [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.М. Мороза, М.В.            Йолтухівського. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 408 с. : іл. - ISBN 978-966-382-452-9

 

 612(02)

            Ф53    Филимонов, В.И.

    Клиническая физиология [Текст] : учебник для студентов высших медицинских учебных             заведений III- IV уровня аккредитации / В.И. Филимонов. - Киев : ВСИ Медицина, 2015.             -  432     с. - ISBN 978-617-505-429-1 


Генетика

     

612.605

Г34        Генофонд і здоров'я. Вроджені вади нервової системі: поширеність серед новонароджених, чинники ризику виникнення, профілактика [Текст] : монографія / О.І. Тимченко, О.О. Полька, Д.О. Микитенко та ін. - К., 2011. - 166 с. - ISBN 978-966-8398-24-7

 

612.605

Г34        Генофонд і здоров'я: іонізуюча радіація [Текст] : монографія / А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Ю.В. Бенедичук. - К., 2011. - 190 с. - ISBN 978-966-8398-23-0

 

612.605

Г34        Генофонд і здоров'я: поширеність і чинники ризику виникнення щілини губи і/або піднебення [Текст] : монографія / О.І. Тимченко, Т.А. Приходько, О.В. Линчак, І.П. Кривич. - К. : Медінформ, 2008. - 156 с. - ISBN 978-966-409-046-6

 

612.605

Г34        Генофонд і здоров'я: поширеність і чинники ризику виникнення щілини губи і/ або піднебення [Текст] : монографія / О.І. Тимченко, Т.А. Приходько, О.В. Линчак, І.П. Кривич. - К. : Медінформ, 2008. - 156 с. - ISBN 078-966-409-046-6

 


 Професійні захворювання, шкідливі речовини

 

 613.62

                Л38 Левченко, О.Є.

           Токсикологія і радіологія у професійній патології [Текст] : навчальний посібник /                 О.Є. Левченко, В.Ю. Козачок. – К. : Українська військово-мед. академія, 2015. - 288 с.              - ISBN  978-966-8126-98-7

 

613.62

                  П84  Професійні хвороби [Текст] : національний підручник для студентів вищих                  медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. В.А. Капустника, І.Ф.                     Костюк. - 4-е вид., перерробл. та доп. – К. : ВСВ Медицина, 2015. - 536 с.+4                           с.кольор. вкл.

 

614.25

                О-75  Основы биоэтики и биобезопасности [Текст] : учебник для студентов высших               учебных заведений / О.Н. Ковалева, В.Н. Лесовой, Т.Н. Амбросова, В.И. Смирнова. – К.:            ВСИ Медицина, 2015. - 424 с. - ISBN 978-617-505-440-6


613.67

         О-93  Оцінка радіаційної і хімічної обстановки [Текст] : навчальний посібник для                студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.Є. Левченка. – К.: СПД Чалчинська                Н.В., 2014. -  256 с. - ISBN 978-966-7166-20-5 

 

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

 

 614.25

                К56    Ковальова, О.М.

             Деонтологія в медицині [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                      навчальних  закладів IV  рівня акредитації / О.М. Ковальова, Н.А. Сафаргаліна-                      Корнілова, Н.М. Герасимчук. - Київ: ВСВ МЕдицина, 2015. - 240 с.- ISB                                      978-617-505-371-3 

614.2

М74     Моісеєнко, Р.О.

Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям і матерям в Україні: реалії і перспективи [Текст] : монографія / Р.О. Моісеєнко. - Київ : Логос, 2013. - 232 с. - ISBN 978-966-171-798-4

 

614.25

Х64     Хміль, І.Ю.

Законодавче забезпечення лікарської діяльності [Текст] : посібник для студентів вищих мед. навч. закладів III- IV рівнів акредитації / І.Ю. Хміль, Б.В. Михайличенко, О.І. Артеменко. - К. : ВСВ Медицина, 2010. - 208 с. - ISBN 978-617-505-043-9

 

614.3

В11     Вітенко, І.С.

Психологічна адаптація сімейного лікаря до професійної діяльності [Текст] : монографія / І.С. Вітенко. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 132 с. - ISBN 978-966-382-473-4

 


 Епідеміологія

614.49

                     В49    Виноград, Н.О.

        Спеціальна епідеміологія [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих                     медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / Н.О. Виноград, З.П.                                 Василишин, Л.П. Козак. – К.:ВСВ Медицина, 2014. - 344 с. - ISBN 978-617-505-375-1

 

614.49

                    Е65       

       Епідеміологія [Текст] : базовий підручник для студентів вищих медичних навчальних             закладів / за ред. І.П. Колеснікової. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 576 с. : іл. - ISBN              978-966-382-412-3 

 

Гігієна повітря, води, грунту

 

         614.78

Г11        Гігієна населених місць. Вип.61 [Текст] / гол.ред. А.М. Сердюк. - Київ : Медінформ, 2013. - 429 с.

 

614.78

Г11        Гігієна населених місць. Вип.62 [Текст] / гол.ред. А.М. Сердюк. - Київ : Медінформ, 2013. - 402 с.

 

 Медицина катастроф. Перша допомога

614.88

                        М42  Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної                 допомоги [Текст] : навч. посіб. для студентів вищих медичних навчальних закладів                 II-IV рівнів акредитації / за ред. В.С. Тарасюка. - 3-є вид., випр.– К. : ВСВ Медицина,                 2015. - 528 с. - ISBN 978-617-505-436-9

 

614.88

                     П27  Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на                 догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій [Текст] : навчальний посібник               для  студентів вищих медичних навчальних закладів / за ред. В.С. Тарасюка. – К. ВСВ               Медицина, 2015. - 368 с. - ISBN 978-617-505-412-3 


Фармакологія та фармакотерапія

 

615

                 Ф24  Фармакологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних                 закладів / за ред. І.С. Чекмана. - 3-є вид., випр. та доопрац. - Вінниця : Нова                         Книга, 2016. - 784 с. - ISBN 978-966-382-565-6

 

615(02)

                 К49  Клиническая фармакология [Текст] : учебник для студентов высших                           медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации / под ред. О.Я. Бабака, А.Н.               Беловола, И.С. Чекмана. - Киев : ВСИ Медицина, 2012. - 728 с. - I SBN                                    978-617-505-195-5

 

615.7

                П83  Протиінфекційні лікарські засоби [Текст] : навчальний посібник / О.В.                         Крайдашенко, Є.П. Ткач, Р.В. Стець та ін. ; за ред. О.В. Крайдашенка. - Вінниця : Нова             Книга, 2015. - 424 с. : табл. - ISBN 978-966-382-561-8

 615.9

                 Л38  Левченко, О.Є.

   Профілактична токсикологія і радіологія [Текст] : навчальний посібник / О.Є. Левченко,            В.Ю. Козачок. – К., 2016. - 236 с. - ISBN 978-966-8126-89-6

 

 

 Народна медицина

 

615.89

П30     Петриченко, А.А.

Аналитическая биоэнергетика [Текст] : пособие / А.А. Петриченко. - Харьков, 2006. - 194 с. - ISBN 966-405-035-0


Онкологія

616.006

                    М42       

           Медсестринство в онкології [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                навчальних закладів I-III рівнів акредитації / за ред. Л.М. Ковальчука. - 2-е вид.,                 випр.- К. : ВСВ Медицина, 2013. - 512 с. - ISBN 978-617-505-265-5


616.006.4

                    О-58      

      Онкология [Текст] : учебник для студентов высших медицинских учебных заведений           IV уровня аккредитации / под ред. Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанского, А.Ю. Поповича. – К.           : ВСИ Медицина, 2015. - 576 с. - ISBN 978-617-5905-431-4 

 

 

Патологічна анатомія, патологічна фізіологія

616.011

                        П20  Патоморфологія [Текст] : національний підручник для студентів вищих                     медичних навчальних закладів / за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського. –                     К. : ВСВ Медицина, 2015. - 936 с., кольор. вид. - ISBN 978-617-505-450-5


616.012

                      П20  Патофізіологія [Текст] : базовий підручник для студентів вищих медичних                 навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. М.Н. Зайко, Ю.В. Биця, М.В.                    Кришталя. – К. : ВСВ Медицина, 2015. - 752 с. + 4 с. кольор. вкл. - ISBN                                978-617-505-      428-4


616.012

                    П20  Патофизиология [Текст] : учебник для студентов высших медицинских                       учебных  заведений IV уровня аккредитации / под ред. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быця, Н.В.                Крышталя.  –  К. : ВСИ Медицина, 2015. - 744 с. + 4 с. цветн. вкл. - ISBN                                978-617-505-372-0 


616.012

                    У99     Уэст, Джон Б.

Патофизиология органов дыхания [Текст] / Джон Б. Уэст ; перевод с англ. под общ. ред. А.И. Синопальникова. - М. : БИНОМ, 2008. - 232 с. - ISBN 978-5-9518-0272-9                                        Загальні аспекти патології


616.018

                    П20    Патоморфологія та гістологія [Текст] : атлас : [гістологія, патоморфологія,                 цитоморфологія] / Д.Д. Зербіно, М.М. Багрій, Я.Я. Боднар, В.А. Діброва. - Вінниця :                 Нова Книга, 2016. - 800 с. : іл. - ISBN 978-966-382-576-2


616.018

                         С38     Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від                             концепції патогенезу до стратегії лікування [Текст] : навчальний                                         посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів- інтернів /                     О.В. Солєйко, Н.А. Рикало, І.П. Осипенко, Л.П. Солейко. - Вінниця : Нова Книга,                     2014. - 168 с. : іл. - ISBN 978-966-382-518-2 

 

Паразитарні хвороби

616.022

                    М42  Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учебник                для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня                                       аккредитации. - Винница: Нова Книга, 2015. - 856 с. : ил. - ISBN                                           978-966-382-200-6

 

616.022П

                    М42  Медична паразитологія з ентомологією [Текст] : навчальний посібник для                    студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-                       інтернів, лікарів-слухачів / за ред. В.М. Козька, В.В. М'ясоєдова. – К. : ВСВ                            Медицина, 2015. -336 с. - ISBN 978-617-505-414-7 

 

Симптомологія. Обстеження. Пропедевтика

 

616.07

Б79        Большой справочник симптомов. Большой справочник анализов [Текст] : в 2-х кн. / уклад. А.А. Пенделя. - Харьков : Глобус, 2014. - 606 с. - ISBN 978-5-9910-2695-6

 

616.073

                Д53     Дмитриева, Е.В.

Ультразвуковая диагностика аппендицита у детей [Текст] / Е.В. Дмитриева, М.Н. Буланов. - М. : Видар-М, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-88429-3

 

 Лікування. Терапія

         

616.08

                Б35    Бебешко, П.С.

            Основи профілактичної медицини [Текст] : підручник для студентiв вищих                    медичних навчальних закладiв І-II рівнів акредитації / П.С. Бебешко, Ю.С.                            Скоробреха, О.П. Коріняк. - 3-є вид., випр. - К. : ВСВ Медицина, 2015. - 184 с. -ISBN            978-617-505-423-9

 

616.08

    О-64  Організація медичного забезпечення військ [Текст] : підручник для студентiв            вищих медичних навчальних закладiв ІІІ-ІV рівнів акредитації / за ред. М.І. Бадюка. –            К.: МП  Леся, 2014. - 492 с. : іл. - ISBN 966-8126-630-7


616.1/9

            П27 Передерий, В.Г.

    Основы внутренней медицины : в 3-х т. / В.Г. Передерий, С.М. Ткач. - К., 2009-. - ISBN         978-966-382-194-8

    Т.3: Основы внутренней медицины. Дифференциальный диагноз и ведение больных в        клинике внутренней медицины. Острые и неотложные состояния в клинике внутренней           медицины [Текст] : учебник / В.Г. Передерий, С.М. Ткач. - 2010. - 1304 с. : ил. - ISBN            978-966-382-229-7 


616.083

П55        Помнить об уходящих. Материалы по паллиативной и хосписной помощи [Текст] / В. Экзархов, А. Безпальчий, А. Гончаренко, В. Экзархова. - Харьков : НТМТ, 2014. - 378 с. : ил. - ISBN 978-617-578-199-9


616.08

                С28 Семейная медицина [Текст] : в 3 кн. / под ред. О.Н. Гириной, Л.М.                            Пасиешвили, Г.С. Попика. – К. : ВСИ Медицина, 2015-. - ISBN 978-617-505-244-0

       Кн.1: Общие вопросы семейной медицины [Текст] : учебник для студентов высших                медицинских учебных заведений. - 2015. - 672 с. - ISBN 978-617-505-262-4

 


Патологія травної системи. Розлади травної системи

 

616.3

                О-79  Осьодло, Г.В.

            Військово-прикладні аспекти сучасної гастроентерології [Текст] : навчальний                   посібник / Г.В. Осьодло.- Вінниця : ТОВ Консоль, 2015. - 388 с. - ISBN                                  978-617-583-131-1

 

616.32

                П27     Передерий, В.Г.

Изжога. Опасно ли это? [Текст] / В.Г. Передерий, В.В. Чернявский. - Луганск: ОАО ЛОТ, 2004. - 170 с. - ISBN 966-7566-25-0

 


Стоматологія

616.31

              О-75  Основи стоматології [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                     навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / за ред. В.О. Маланчука. – К. :                         ВСВ  Медицина, 2009. - 592 с +42 кольор. вкл. - ISBN 978-966-10-0079-6

 

616.31

             Ф69   Фліс, П.С.

        Дитяче зубне протезування [Текст] : підручник / П.С. Фліс, С.І. Тріль, В.П. Вознюк.         - 2-е вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2015. - 200 с. - ISBN 978-617-505-443-7

 

616.31

              Х23  Харьков, Л.В.

   Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку [Текст]:                         національний      підручник для студентів вищих медедичних навчальних закладів III-IV          рівнів акредитації /Л.В. Харьков, Л.М. Яковенко, І.Л. Чехова ; за ред. Л.В. Харькова. – К. :      ВСВ Медицина,  2015. - 496 с. - ISBN 978-617-505-324-9                                                   Ендокринологія


616.4

               К47  Клінічна ендокринологія [Текст] : підручник для студентiв вищих медичних          навчальних закладiв ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.М. Хворостінка, В.М. Лісовий, Т.А.              Моїсеєнко, Л.В. Журавльова ; за ред. В.М. Хворостінки. - К. : Медицина, 2009. - 544              с. +кольор. вкл. 8 с. - ISBN 978-966-10-0025-3

 

616.47

             Б11   Білецька, О.М.

     Хірургічні втручання і цукровий діабет [Текст] : навчально-методичний посібник /          О.М. Білецька, В.В. Негодуйко, Т.В. Дядюк. - Харків : ФОП Тарасенко В.П., 2015. - 152 с.

 


Патологія лімфатичної системи, ендокринних органів

 

616.47

М11        Міждисциплінарні аспекти цукрового діабету [Текст] : матеріали науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю,11 вересня 2014 р. / МОЗ України, ХНМУ, ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я. Данілевського НАМН України". - Харків, 2014. - 180 с.

 

616.47

Р65        Розробка та впровадження уніфікованого і локального протоколів з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу на етапі первинної медичної допомоги [Текст] : навчально-методичне видання / уклад. В.І. Ткаченко. - Київ, 2014. - 94 с.

 

 

Дерматологія та венерологія


616.5

            Б11  Біловол, А.М.

           Медична косметологія [Текст] : навчальний посібник / А.М. Біловол, С.Г.                        Ткаченко.  -  Вінниця : Нова Книга, 2012. - 384 с. - ISBN 978-966-382-428-4 


616.52

Г39   Герпес. Роль в патологии человека. Противовирусные препараты [Текст] : монография / Л.А. Панченко, Е.А. Куликова, С.И. Васина и др. - Харьков : Планета-Принт, 2014. - 203 с. - ISBN 978-617-7229-00-0

 

 Урологія


616.6

              Л94   Люлько, О.В.

          Урологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів                IV  рівня акредитації / О.В. Люлько, О.Ф. Возіанов. - 3-є вид., випр. – К. : ВСВ                        Медицина , 2011. - 664  с.+8 кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-157-3

 

616.6

                 У71   Урология [Текст] : учебник для студентов высших медицинских учебных                    заведений IV уровня аккредитации / под ред. С.П. Пасечникова. - 2-е изд. - Винница             : Нова Книга, 2015. - 456 с. : ил. - ISBN 978-966-382-545-8

 

616.6

                У71   Урологія [Текст] : національний підручник для студентів вищих медичних                    навчальних закладів IV рівнів акредитації / за ред. С.П. Пасєчнікова. - Вінниця :                    Нова  Книга, 2015. - 432 с. : іл. - ISBN 978-966-382-506-9 

616.64

                К32      Квятковская, Т.А.

    Гидроцеле [Текст] : монография / Т.А. Квятковская, Е.А. Квятковский. - Днепропетровск : Герда, 2014. - 196 с. : ил. - ISBN 978-617-7097-09-8

 

Статеве життя чоловіків

616.69

              К82  Кришталь, Є.В.

      Сексопатологія [Текст] : підручник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів               післядипломної освіти / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік. – К. : ВСВ Медицина, 2014. - 544               с. - ISBN 978-617-505-326-3 


 Патологія органів руху. Скелетна та рухова системи

 

616.72

    Б79  Боль и проблема безопасности НПВС [Текст] / А.В. Курята, Т.К. Лысунец, А.В. Зайченко, А.В. Черкасова. - Днепропетровск : Герда, 2014. - 84 с. - ISBN 978-617-7097-17-3

 

 Неврові хвороби

 

616.833

                М33     Матвієнко, Ю.О.

       Запальні демієлінізуючі полінейропатії у загальномедичній практиці [Текст] :     посібник / Ю.О. Матвієнко, Н.Л. Боженко. - Київ : ТОВ Люди в білому, 2014. - 36 с.     -   ISBN 978-966-97389-4-3


616.8

                  М54     Методи обстеження неврологічного хворого [Текст] : навчальний посібник             для студентів, лікарів-інтернів, викладачів / Л.І. Соколова, Т.М. Черенько, Т.І. Ілляш             та  ін. ; за ред. Л.І. Соколової, Т.І. Ілляш. – К. : ВСВ Медицина, 2015. - 144 с. - ISBN             978-617-505-398-0

 

616.8

                 Н40     Неврологія [Текст] : національний підручник для студентів вищих медичних            навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. І.А. Григорової, Л.І. Соколової. -               2-е вид., випр. – К. : ВСВ Медицина, 2015. - 640 с. + 32 кольор. вкл. - ISBN                           978-617-505-426-0

 

616.8(02)

                 К22    Кареліна, Т.І.

              Медсестринство в неврології [Текст] : підручник для студентiв вищих медичних               навчальних закладiв І-ІII рівнів акредитації / Т.І. Кареліна, Н.М. Касевич. - 2-е вид.,               випр. - К. : ВСВ Медицина , 2013. - 296 с. - ISBN 978-617-505-272-3

 

616.89

                П43   Погорєлов, І.І.

              Медсестринство в психіатрії і наркології [Текст] : підручник для студентів                        вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації / І.І. Погорєлов, С.Ю.                 Сезін. - 2-е вид., виправл. - К.: ВСВ Медицина, 2013. -352 с. - I978-617-505-266-2

 


 

Психіатрія. Патологічна психіатрія

 

616.89

                    Г96     Гусова, А.Б.

            Энцефалопатия Хашимото-аутоимунное заболевание головного мозга:(современные итоги изучения) [Текст] / А.Б. Гусова, А.А. Кашинський. - Харьков : ФЛП Кудлай В.В., 2013. - 242 с. - ISBN 978-966-2406-17-7

 616.89

                    П86  Психіатрія і наркологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                 навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. В.Л. Гавенка, В.С. Бітенського. -                 2-е вид., переробл. і доп. – К. : ВСВ Медицина, 2015. - 512 с. - ISBN 978-617-505-                422-2

 

616.89

                     П86  Психіатрія особливого періоду [Текст] : навчальний посібник / Ю.В.                       Рум'янцев, О.Г. Сиропятов, Г.В. Осьодло та ін. – К. : МП Леся, 2015. - 228 с. - ISBN                978-966-8126-92-5

 

 

 

Інфекційні хвороби. Туберкульоз

 

616.995

    В60    Внелёгочный туберкулёз [Текст] : руководство для врачей / под ред. А.В.     Васильева. - СПб. : ИКФ Фолиант, 2000. - 568 с. - ISBN 5-86581-045-6

 

616.936

                Г62    Голубовская, О.А.

               Малярия [Текст] : монография / О.А. Голубовская, А.В. Шкурба, Л.А. Колос. –              К. :ВСИ  Медицина, 2015. - 288 с. + 32 с. цв. вкл. - ISBN 978-617-505-419-2

 

616.9

        І-57 Інфекційні хвороби [Текст] : підручник для       студентiв вищих медичних                   закладiв ІV рівня акредитації / за ред. О.А. Голубовської. - К. : ВСВ Медицина,  2012. -            728 с.+12 кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-214-3

616.995

                Л64   Литвинов, В.И.

Нетуберкулёзные микобактерии [Текст] / В.И. Литвинов, М.В. Макарова, М.А. Краснова. - М. : МНПЦБТ, 2008. - 256 с. : ил.

 

616.995

                С13     Савула, М.М.

Туберкульоз і вагітність [Текст] / М.М. Савула, М.І. Сахелашвілі, Ю.І. Сливка ; за ред. М.М. Савули. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. - 192 с. - ISBN 978-966-673-104-6

 

616.995

                С28     Сельцовский, П.П.

Социальные аспекты эпидемиологической ситуации по туберкулёзу [Текст] / П.П. Сельцовский, В.И. Литвинов. - М. : МНЦПБТ, 2004. - 224 с. - ISBN 5-225-03825-1

 

616.995

Ф47     Фещенко, Ю.І.

Контроль за туберкульозом в умовах Адаптованої ДОТС-стратегії [Текст] : навчальний посібник / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник. - К. : Медицина, 2007. - 480 с. - ISBN 966-8144-39-2

 

616.995

Ф47     Фещенко, Ю.І.

Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом [Текст] / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник. - К. : Здоров'я, 2013. - 704 с. - ISBN 978-966-463-040-3

 

616.995

Ф47     Фещенко, Ю.І.

Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу [Текст] / Ю.І. Фещенко. - К. : Здоров'я, 2002. - 904 с. - ISBN 5-311-012943

 

616.995-084

Ф47     Фещенко, Ю.І.

Санітарно-освітня робота з туберкульозу [Текст] / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, М.В. Береговий. - К. : Медицина, 2008. - 192 с. - ISBN 978-966-10-0006-2

 

 

Хірургія. Ортопедія

 

617.3

     К93  Курс лекций по ортопедии и травматологии [Текст] / под ред.Прозоровского. - Харьков, 2014. - 464 с. - ISBN 978-966-8604-93-5

 

617

                  П50  Политравма: хирургия, травматология, анестезиология, интенсивная терапия             [Текст] : учебное пособие для врачей-интернов, врачей-курсантов высших                            медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации / под ред. Ф.С. Глумчера,                П.Д. Фомина, Е.Г. Педаченко, В.Г. Гетьмана, Г.Г. Рощина. – К. : ВСИ Медицина, 2012. -             736 с.+14 с. цв.вкл. - ISBN 978-617-505-159-7

 

617

                   Х50     Хирургия [Текст] : учебник для студентов высших медицинских учебных                  заведений / под ред. М.П. Захараша. - Винница : Нова Книга, 2014. - 688 с. : ил. -                  ISBN   978-966-382-373-7

 

617.089.5

           Н4 Нейроаксіальна анестезія. Регіонарні методи знеболення у практиці                             анестезіолога [Текст] : навчальний посібник / І.І. Тітов, О.В. Волошинський,  Х.І.                 Попівняк, О.І. Дацюк.- Вінниця : Нова Книга, 2010. - 144 с. : іл. - ISBN                                 978-966-382-088-0

 

617.3     

                   Т65 Травматологія та ортопедія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних               навчальних закладів IV рівня акредитації / О.А. Бур'янов, Г.Г. Голка, В.Г.                              Климовицький, О.Є. Лоскутов ; за ред. Г.Г. Голки, О.А. Бур'янова, В.Г.                                  Климовицького. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 416 с. : іл. - ISBN                                           978-966-382-496-3 

617.3

                     У47   Уліс, Н.Є.

            Нейроортопедія [Текст] : посібник / Н.Є. Уліс ; за ред. Г.В. Гайка. – К. : ВСВ                   Медицина, 2014. - 360 с. + 16 с. кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-316-4

617.48

                    Н46    Нейрохирургия [Текст] : учебник для студентов высших медицинских                       учебных заведений III- IV уровня аккредитации / под ред. В.И. Цымбалюка. – К. :                   Медицина, 2008. - 160 с. - ISBN 978-966-10-0033-8

617.48

                     Н46    Нейрохірургія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                           навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. В.І. Цимбалюка. - Вінниця : Нова                Книга, 2011. - 304 с. - ISBN 978-966-382-371-3

617.5

                    Т41   Тимофєєв, О.О.

                Щелепно-лицева хірургія [Текст] : підручник / О.О. Тимофєєв. – К.: ВСВ                         Медицина, 2011. - 752 с.+40 с. кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-126-9

617.9

             В56  Вказівки з военно-польової хірургії [Текст] : навчальний посібник / за ред.               Я.Л. Заруцького, А.А. Шудрака. – К., 2014. - 396 с. - ISBN 966-8126-51-3 


                                                            

                                                       Офтальмологія


617.7

                    К66    Корконішко, О.М.

        Медсестринство в офтальмології [Текст] : підручник для студентiв вищих медичних             навчальних закладiв І-III рівнів акредитації / О.М. Корконішко. - 3-є вид. переробл. і             доп.– К. : ВСВ Медицина, 2015. - 216 с.+2 с. кольор. вкл. - ISBN                                            978-617-505-178-8Оториноларингологія

617.8

                    Г12   Гавріш, О.В.

        Медсестринство в оториноларингології [Текст] : підручник для медичних коледжів,            училищ / О.В. Гавріш, С.А. Ніколаєнко. – К. : ВСВ Медицина, 2015. - 416 с.+16 кольор.            вкл. - ISBN 978-617-505-250-1

 

617.8

                    О-85   Оториноларингологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                  навчальних закладів IV рівня акредитації / Д.І. Заболотній, Ю.В. Мітін, С.Б.                          Безшапочний, Ю.В. Дєєва. - 2-е вид., випр. – К. : ВСВ Медицина, 2011. - 472 с.+32               с. кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-071-2 


 Акушерство та гінекологія.

 

618.            О-46    Озерская, И.А.

Эхография репродуктивной системы девочки, подростка, девушки [Текст] / И.А. Озерская, М.И. Пыков, Н.В. Заболотская. - 2-е изд. - М. : Видар-М, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-88429

 618.1

                    Г11       

           Гінекологія дитячого і підліткового віку [Текст] : підручник для студентів вищих                медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / за ред. І.В. Вовк, О.М.                     Юзька В.П. Вдовиченка. - Київ : ВСВ Медицина, 2015. - 424 с. + 6 кольор.                              вкл. – ISBN 978-617-505-083-5

618.1.07

                    Л65   Лихачев, В.К.

             Гормональная диагностика в практике акушера-гинеколога [Текст]: руководство              для врачей / В.К. Лихачев. – К., 2012. - 154 с. - ISBN 978-5-8948-1845-0 


618.177

                 Б40   Безплідність у шлюбі [Текст] : навчальний посібник / Ю.С. Паращук, О.І.                Каліновська, М.Г. Грищенко, В.Ю. Паращук. - Харків : ХНМУ, 2014. - 126 с.


618.3

                 К93   Куркевич, А.К.

    Пренатальна ехокардіографія в діагностиці критичних вроджених вад серця [Текст] :            монографія / А.К. Куркевич ; за ред. І.М. Ємця. – К. : ДУ НПМЦДКК МОЗ України, 2015.            - 180 с. - ISBN 978-966-7166-33-5

 

618.8

                   Л65   Лихачев, В.К.

         Оперативное акушерство с фантомным курсом [Текст] : руководство для врачей /             В.К. Лихачев. – М. : МИА, 2014. - 496 с. - ISBN 978-5-8948-1946-4

  

 Педіатрія. Неонатологія

 

618.9

        П78        Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією [Текст] : матеріали науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю,21березня 2014 р. м.Харків ; МОЗ України, НАМН України, ХНМУ. - Харків, 2014. - 320 с.

 

618.9

        Р31        Реанимация новорожденных [Текст] : учебник / под ред. Дж. Катвинкела. - Л. : Сполом, 2004. - 268 с. - ISBN 966-665-226-9

 

618.9:616.8

        Н46        Нейромышечные заболевания у детей [Текст] : монография / С.К. Евтушенко, М.Р. Шаймурзин, О.С. Евтушенко, И.С. Евтушенко. - Донецк : Ноулидж, 2014. - 218 с. - ISBN 978-617-579-915-4

 

618.9:616.99

                   Ф62     Фирсова, В.А.

Туберкулёз у подростков [Текст] / В.А. Фирсова. - М. : Б.и., 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-91751-011-8

618.9

                  Н40     Невідкладні стани в педіатрії [Текст] : навчальний посібник для студентів              вищих медичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації / за ред. Р.І.                             Поцюрка. - 5 - е вид.,перероб. та доп. – К. : ВСВ Медицина, 2013. - 192 с.         +                 2 кольор. вкл. -ISBN  978-617-505-188-7

 

618.9:615.852

                  О-75 Основы клинического питания в детской практике [Текст] : пособие для                    студентов III-IV уровней аккредитации / Д.В. Дмитриев, В.С. Коноплицкий, А.В.                      Катилов и др. - Винница : Нова Книга, 2015. - 184 с. : ил. - ISBN 978-966-382-562-5

 

618.9:616.9

          Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                      навчальнтх закладів IV рівня акредитації / за ред. С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги. -               К.: ВСВ Медицина, 2010. - 392 с. + 14 кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-064-4

 

618.9

                   П24   Педіатрія [Текст] : національний підручник для студентів вищих медичних                 навчальних закладів / за ред. Крючко, О.Є. Абатурова. – К. : ВСВ Медицина,                       2015.   -208 с. + 2 с. кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-344-7

 

618.9:616.6

                  И75    Йосипів, І.В.

  Дитяча нефрологія [Текст] : монографія / І.В. Йосипів. - Вінниця : Нова Книга, 2008.               - 520 с. : іл. - ISBN 978-966-382-151-1

 

618.9:616.8

                  Д49  Дитяча психіатрія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                          навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів / за ред. Г.М. Кожиної,                 В.Д. Мішієва. - Київ : ВСВ Медицина, 2014. - 376 с. - ISBN 978-617-505-234-1 

 

Природничо-наукова література

 

54(02)

                  М90  Музиченко, В.П.

               Медична хімія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних                 закладів I-III рівнів акредитації / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська. - 2-е              вид., переробл. та доп. – К. : ВСВ  Медицина, 2015. - 496 с. - ISBN                                       978-617-505-380-5 

57.04

А43    Актуальные проблемы криобиологии и криомедицины [Текст] / под ред. А.Н. Гольцева. - Харьков, 2012. - 767 с.

 

 

Гуманітарна та соціально-економічна література

 

65.050.9(2)

З-91    Зубков, М.

Сучасна українська ділова мова [Текст] : підручник / М. Зубков. - 9-е вид. - Харків : ФОП Співак Т.К., 2010. - 400 с. - ISBN 978-966-8896-38-5

 

74.58

Т33        Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу [Текст] : монографія. - Київ : ТОВ Альфа-Реклама, 2014. - 338 с. - ISBN 978-966-288-057-1

 

87

П27     Перепелица, О.

Медиумы просвещения: обсценные отклонения [Текст] : монография / О. Перепелица. - Харьков : ХНУ им.В.Н. Каразина, 2014. - 260 с. - ISBN 978-966-285-060-4

 

88

Г95     Гура, Е.І.

Терія розвитку особистості: адаптація у період ранньої зрілості [Текст] : монографія / Е.І. Гура. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. - 169 с. - ISBN 978-617-7146-10-9

 

88М23     

                        Маноха, І.П.

                   Психологія потаємного "Я" [Текст] : монографія / І.П. Маноха. - Київ :                              Поліграфкнига, 2001. - 448 с. - ISBN 966-530-070-9

 

4И(Англ)

                      А21  Аврахова, Л.Я.

            English for Medical Students [Текст] = Англійська мова для студентів-медиків :               підручник / Л.Я. Аврахова, І.О. Паламаренко, Т.В. Яхно ; за ред. Л.Я. Аврахової. -                К. :ВСВ Медицина, 2015. - 448 с. - ISBN 978-617-505-425-3

 

4И(Англ)

                   С12   Саблук, А.Г.

       English for Medical Students [Текст] = Англійська мова для студентів-медиків / А.Г.             Саблук, Л.В. Левандовська. - 3-є вид., випр. - К. : ВСВ Медицина, 2015. - 576 с. - ISBN            978-617-505-365-2

 

4И(Лат)

                   Ш37  Шевченко, Є.М.

               Латинська мова і основи медичної термінології [Текст] : навчальний посібник               для студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації /                          Є.М. Шевченко. -  К. : ВСВ Медицина, 2015. - 240 с. - ISBN                                                  978-617-505-352-2 

92

                      Е64  Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України ; Координаційне                 бюро ЕСУ  НАН  України. - К., 2001-. - ISBN 966-02-2074-Х

     Т.14: Кол - Кос [Текст] / Редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, О.М. Романів, М.Г.                    Железняк та ін. - 2014. - 767 с. - ISBN 978-966-02-7304-7

92

                    Е64  Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України ; Координаційне бюро               ЕСУ НАН України. - К., 2001-. - ISBN 966-02-2074-Х

      Т.15: Кот - Куз [Текст] / Редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, О.М. Романів, М.Г.                   Железняк та ін. - 2014. - 711 с. - ISBN 978-966-02-7305-4 

У1

        I-11 "І знов живий світ оглядую...". До 180-річчя від дня народження Степана Васильвича Руданського [Текст]. - Київ : ПАТ ВІПОЛ, 2014. - 224 с. - ISB 978-966-381-025-6