Нові надходження до бібліотеки у 2016 році

Медичні науки

 

    

61(06)

З-41       Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ, 2007-

Кн.4: Вип.22. [Текст]. - 2013. - 541 с. – ISBN 2227-7404

 

61(06)

З-41       Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ, 2007-

Кн.1: Вип.23. [Текст]. - 2014. - 657 с. - ISBN 2227-7404

 

61(06)

З-41       Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ, 2007-

Кн.2: Вип.23 [Текст]. - 2014. - 635 с. - ISBN 2227-7404

 

61(06)

З-41       Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ, 2007-

Кн.3: Вип.23 [Текст]. - 2014. - 707 с. - ISBN 2227-7404

 

61(06)

З-41       Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ, 2007-

Кн.4: Вип.23 [Текст]. - 2014. - 576 с. - ISBN 2227-7404

 

61(07)

І-90       Історія Харківського державного медичного університету. 200 років [Текст]     / за ред. А.Я. Циганенка. - Харків : ВПЦ Контраст, 2005. - 752 с. - ISBN                     966-7744-26-4

 

61(07)

В90        Вчені Харківського державного університету [Текст] / за ред. А.Я.             Циганенка. - Харків, 2005. - 470 с. - ISBN 966-7100-35-9

 

61(092)

А38        Академик Александр Шалимов в Харькове [Текст] / под ред. Н.Л. Битчук(Павловой), В.И. Трояна, Н.К. Голобородько. - Харьков, 2013. - 382 с. - ISBN 978-617-578-176-0

 

61(092)

Ж74        Життя, присвячене людям. До 160-річчя від дня народження Володимира Костянтиновича Високовича [Текст] / уклад. Л.Є. Корнілова, Є.О. Корнілова, С.П. Руда, О.А. Юрчишина. - Київ, 2014. - 82 с.

 

61(092)

Н34        Науковий портрет Адольфа Бека - фундатора львівської наукової школи фізіологів. (До 150-річчя від дня народження) [Текст] : бібліографічний покажчик / наук. ред. М.С. Надрага. - Львів, 2013. - 104 с.

 

61(092)

П76        Пример служения. [Текст] : сборник трудов В.Я.Данилевского и материалов о его деятельности / уклад. О.М. Белецкая. - Харьков : ФОРТ, 2007. - 528 с. - ISBN 966-8599-25-Х

 

61:34

С89        Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності [Текст] : підручник для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівнія кредитації / за ред. В.Ф. Москаленка, Б.В. Михайличенка Кн.2. - К. : Медицина, 2011. - 496 с. - ISBN 978-617-505-165-8

 

 61:34

            С89  Судебная медицина [Текст] : учебник для студентов высших медицинских учебных             заведений IV уровня аккредитации / под ред. Б.В. Михайличенко. – К. : ВСИ Медицина,             2015. - 368 с.+1 с. цв.вкл. - ISBN 978-617-505-390-4 

 


Анатомія

 

    

611

Ч-48    Черкасов, В.Г.

Анатомія людини [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих мед. навч. закладів ІV рівня акредитації / В.Г. Черкасов. - Вінниця : НОВА КНИГА, 2011. - 640 с. : іл. - ISBN 978-966-382-353-9

 

 

Фізіологія 612

        Ф11  Фізіологія. Короткий курс [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.М. Мороза, М.В.            Йолтухівського. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 408 с. : іл. - ISBN 978-966-382-452-9

 

 612(02)

            Ф53    Филимонов, В.И.

    Клиническая физиология [Текст] : учебник для студентов высших медицинских учебных             заведений III- IV уровня аккредитации / В.И. Филимонов. - Киев : ВСИ Медицина, 2015.             -  432     с. - ISBN 978-617-505-429-1 


Генетика


        

612.605

Г34        Генофонд і здоров'я. Вроджені вади нервової системі: поширеність серед новонароджених, чинники ризику виникнення, профілактика [Текст] : монографія / О.І. Тимченко, О.О. Полька, Д.О. Микитенко та ін. - К., 2011. - 166 с. - ISBN 978-966-8398-24-7

 

612.605

Г34        Генофонд і здоров'я: іонізуюча радіація [Текст] : монографія / А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Ю.В. Бенедичук. - К., 2011. - 190 с. - ISBN 978-966-8398-23-0

 

612.605

Г34        Генофонд і здоров'я: поширеність і чинники ризику виникнення щілини губи і/або піднебення [Текст] : монографія / О.І. Тимченко, Т.А. Приходько, О.В. Линчак, І.П. Кривич. - К. : Медінформ, 2008. - 156 с. - ISBN 978-966-409-046-6

 

612.605

Г34        Генофонд і здоров'я: поширеність і чинники ризику виникнення щілини губи і/ або піднебення [Текст] : монографія / О.І. Тимченко, Т.А. Приходько, О.В. Линчак, І.П. Кривич. - К. : Медінформ, 2008. - 156 с. - ISBN 078-966-409-046-6

 


 Професійні захворювання, шкідливі речовини

 

 613.62

                Л38 Левченко, О.Є.

           Токсикологія і радіологія у професійній патології [Текст] : навчальний посібник /                 О.Є. Левченко, В.Ю. Козачок. – К. : Українська військово-мед. академія, 2015. - 288 с.              - ISBN  978-966-8126-98-7

 

613.62

                  П84  Професійні хвороби [Текст] : національний підручник для студентів вищих                  медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. В.А. Капустника, І.Ф.                     Костюк. - 4-е вид., перерробл. та доп. – К. : ВСВ Медицина, 2015. - 536 с.+4                           с.кольор. вкл.

 

614.25

                О-75  Основы биоэтики и биобезопасности [Текст] : учебник для студентов высших               учебных заведений / О.Н. Ковалева, В.Н. Лесовой, Т.Н. Амбросова, В.И. Смирнова. – К.:            ВСИ Медицина, 2015. - 424 с. - ISBN 978-617-505-440-6


613.67

         О-93  Оцінка радіаційної і хімічної обстановки [Текст] : навчальний посібник для                студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.Є. Левченка. – К.: СПД Чалчинська                Н.В., 2014. -  256 с. - ISBN 978-966-7166-20-5 

 


Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

 

 614.25

                К56    Ковальова, О.М.

             Деонтологія в медицині [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                      навчальних  закладів IV  рівня акредитації / О.М. Ковальова, Н.А. Сафаргаліна-                      Корнілова, Н.М. Герасимчук. - Київ: ВСВ МЕдицина, 2015. - 240 с.- ISB                                      978-617-505-371-3 

614.2

М74     Моісеєнко, Р.О.

Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям і матерям в Україні: реалії і перспективи [Текст] : монографія / Р.О. Моісеєнко. - Київ : Логос, 2013. - 232 с. - ISBN 978-966-171-798-4

 

614.25

Х64     Хміль, І.Ю.

Законодавче забезпечення лікарської діяльності [Текст] : посібник для студентів вищих мед. навч. закладів III- IV рівнів акредитації / І.Ю. Хміль, Б.В. Михайличенко, О.І. Артеменко. - К. : ВСВ Медицина, 2010. - 208 с. - ISBN 978-617-505-043-9

 

614.3

В11     Вітенко, І.С.

Психологічна адаптація сімейного лікаря до професійної діяльності [Текст] : монографія / І.С. Вітенко. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 132 с. - ISBN 978-966-382-473-4

 


 Епідеміологія

614.49

                     В49    Виноград, Н.О.

        Спеціальна епідеміологія [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих                     медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / Н.О. Виноград, З.П.                                 Василишин, Л.П. Козак. – К.:ВСВ Медицина, 2014. - 344 с. - ISBN 978-617-505-375-1

 

614.49

                    Е65       

       Епідеміологія [Текст] : базовий підручник для студентів вищих медичних навчальних             закладів / за ред. І.П. Колеснікової. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 576 с. : іл. - ISBN              978-966-382-412-3 

 

Гігієна повітря, води, грунту

 

         614.78

Г11        Гігієна населених місць. Вип.61 [Текст] / гол.ред. А.М. Сердюк. - Київ : Медінформ, 2013. - 429 с.

 

614.78

Г11        Гігієна населених місць. Вип.62 [Текст] / гол.ред. А.М. Сердюк. - Київ : Медінформ, 2013. - 402 с.

 

 Медицина катастроф. Перша допомога

614.88

                        М42  Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної                 допомоги [Текст] : навч. посіб. для студентів вищих медичних навчальних закладів                 II-IV рівнів акредитації / за ред. В.С. Тарасюка. - 3-є вид., випр.– К. : ВСВ Медицина,                 2015. - 528 с. - ISBN 978-617-505-436-9

 

614.88

                     П27  Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на                 догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій [Текст] : навчальний посібник               для  студентів вищих медичних навчальних закладів / за ред. В.С. Тарасюка. – К. ВСВ               Медицина, 2015. - 368 с. - ISBN 978-617-505-412-3 


Фармакологія та фармакотерапія

 

615

                 Ф24  Фармакологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних                 закладів / за ред. І.С. Чекмана. - 3-є вид., випр. та доопрац. - Вінниця : Нова                         Книга, 2016. - 784 с. - ISBN 978-966-382-565-6

 

615(02)

                 К49  Клиническая фармакология [Текст] : учебник для студентов высших                           медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации / под ред. О.Я. Бабака, А.Н.               Беловола, И.С. Чекмана. - Киев : ВСИ Медицина, 2012. - 728 с. - I SBN                                    978-617-505-195-5

 

615.7

                П83  Протиінфекційні лікарські засоби [Текст] : навчальний посібник / О.В.                         Крайдашенко, Є.П. Ткач, Р.В. Стець та ін. ; за ред. О.В. Крайдашенка. - Вінниця : Нова             Книга, 2015. - 424 с. : табл. - ISBN 978-966-382-561-8

 615.9

                 Л38  Левченко, О.Є.

   Профілактична токсикологія і радіологія [Текст] : навчальний посібник / О.Є. Левченко,            В.Ю. Козачок. – К., 2016. - 236 с. - ISBN 978-966-8126-89-6

 

 

 Народна медицина

 

615.89

П30     Петриченко, А.А.

Аналитическая биоэнергетика [Текст] : пособие / А.А. Петриченко. - Харьков, 2006. - 194 с. - ISBN 966-405-035-0


Онкологія

616.006

                    М42       

           Медсестринство в онкології [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                навчальних закладів I-III рівнів акредитації / за ред. Л.М. Ковальчука. - 2-е вид.,                 випр.- К. : ВСВ Медицина, 2013. - 512 с. - ISBN 978-617-505-265-5


616.006.4

                    О-58      

      Онкология [Текст] : учебник для студентов высших медицинских учебных заведений           IV уровня аккредитации / под ред. Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанского, А.Ю. Поповича. – К.           : ВСИ Медицина, 2015. - 576 с. - ISBN 978-617-5905-431-4 

 

 

Патологічна анатомія, патологічна фізіологія

616.011

                        П20  Патоморфологія [Текст] : національний підручник для студентів вищих                     медичних навчальних закладів / за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського. –                     К. : ВСВ Медицина, 2015. - 936 с., кольор. вид. - ISBN 978-617-505-450-5


616.012

                      П20  Патофізіологія [Текст] : базовий підручник для студентів вищих медичних                 навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. М.Н. Зайко, Ю.В. Биця, М.В.                    Кришталя. – К. : ВСВ Медицина, 2015. - 752 с. + 4 с. кольор. вкл. - ISBN                                978-617-505-      428-4


616.012

                    П20  Патофизиология [Текст] : учебник для студентов высших медицинских                       учебных  заведений IV уровня аккредитации / под ред. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быця, Н.В.                Крышталя.  –  К. : ВСИ Медицина, 2015. - 744 с. + 4 с. цветн. вкл. - ISBN                                978-617-505-372-0 


616.012

                    У99     Уэст, Джон Б.

Патофизиология органов дыхания [Текст] / Джон Б. Уэст ; перевод с англ. под общ. ред. А.И. Синопальникова. - М. : БИНОМ, 2008. - 232 с. - ISBN 978-5-9518-0272-9


Загальні аспекти патології

616.018

                    П20    Патоморфологія та гістологія [Текст] : атлас : [гістологія, патоморфологія,                 цитоморфологія] / Д.Д. Зербіно, М.М. Багрій, Я.Я. Боднар, В.А. Діброва. - Вінниця :                 Нова Книга, 2016. - 800 с. : іл. - ISBN 978-966-382-576-2


616.018

                         С38     Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від                             концепції патогенезу до стратегії лікування [Текст] : навчальний                                         посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів- інтернів /                     О.В. Солєйко, Н.А. Рикало, І.П. Осипенко, Л.П. Солейко. - Вінниця : Нова Книга,                     2014. - 168 с. : іл. - ISBN 978-966-382-518-2 

 

Паразитарні хвороби

616.022

                    М42  Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учебник                для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня                                       аккредитации. - Винница: Нова Книга, 2015. - 856 с. : ил. - ISBN                                           978-966-382-200-6

 

616.022П

                    М42  Медична паразитологія з ентомологією [Текст] : навчальний посібник для                    студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-                       інтернів, лікарів-слухачів / за ред. В.М. Козька, В.В. М'ясоєдова. – К. : ВСВ                            Медицина, 2015. -336 с. - ISBN 978-617-505-414-7 

 

Симптомологія. Обстеження. Пропедевтика

 

616.07

Б79        Большой справочник симптомов. Большой справочник анализов [Текст] : в 2-х кн. / уклад. А.А. Пенделя. - Харьков : Глобус, 2014. - 606 с. - ISBN 978-5-9910-2695-6

 

616.073

                Д53     Дмитриева, Е.В.

Ультразвуковая диагностика аппендицита у детей [Текст] / Е.В. Дмитриева, М.Н. Буланов. - М. : Видар-М, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-88429-3

 

 Лікування. Терапія

 

        

616.08

                Б35    Бебешко, П.С.

            Основи профілактичної медицини [Текст] : підручник для студентiв вищих                    медичних навчальних закладiв І-II рівнів акредитації / П.С. Бебешко, Ю.С.                            Скоробреха, О.П. Коріняк. - 3-є вид., випр. - К. : ВСВ Медицина, 2015. - 184 с. -ISBN            978-617-505-423-9

 

616.08

    О-64  Організація медичного забезпечення військ [Текст] : підручник для студентiв            вищих медичних навчальних закладiв ІІІ-ІV рівнів акредитації / за ред. М.І. Бадюка. –            К.: МП  Леся, 2014. - 492 с. : іл. - ISBN 966-8126-630-7


616.1/9

            П27 Передерий, В.Г.

    Основы внутренней медицины : в 3-х т. / В.Г. Передерий, С.М. Ткач. - К., 2009-. - ISBN         978-966-382-194-8

    Т.3: Основы внутренней медицины. Дифференциальный диагноз и ведение больных в        клинике внутренней медицины. Острые и неотложные состояния в клинике внутренней           медицины [Текст] : учебник / В.Г. Передерий, С.М. Ткач. - 2010. - 1304 с. : ил. - ISBN            978-966-382-229-7 


616.083

П55        Помнить об уходящих. Материалы по паллиативной и хосписной помощи [Текст] / В. Экзархов, А. Безпальчий, А. Гончаренко, В. Экзархова. - Харьков : НТМТ, 2014. - 378 с. : ил. - ISBN 978-617-578-199-9


616.08

                С28 Семейная медицина [Текст] : в 3 кн. / под ред. О.Н. Гириной, Л.М.                            Пасиешвили, Г.С. Попика. – К. : ВСИ Медицина, 2015-. - ISBN 978-617-505-244-0

       Кн.1: Общие вопросы семейной медицины [Текст] : учебник для студентов высших                медицинских учебных заведений. - 2015. - 672 с. - ISBN 978-617-505-262-4

 


Патологія травної системи. Розлади травної системи

 

616.3

                О-79  Осьодло, Г.В.

            Військово-прикладні аспекти сучасної гастроентерології [Текст] : навчальний                   посібник / Г.В. Осьодло.- Вінниця : ТОВ Консоль, 2015. - 388 с. - ISBN                                  978-617-583-131-1

 

616.32

                П27     Передерий, В.Г.

Изжога. Опасно ли это? [Текст] / В.Г. Передерий, В.В. Чернявский. - Луганск: ОАО ЛОТ, 2004. - 170 с. - ISBN 966-7566-25-0

 

Стоматологія

616.31

              О-75  Основи стоматології [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                     навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / за ред. В.О. Маланчука. – К. :                         ВСВ  Медицина, 2009. - 592 с +42 кольор. вкл. - ISBN 978-966-10-0079-6

 

616.31

             Ф69   Фліс, П.С.

        Дитяче зубне протезування [Текст] : підручник / П.С. Фліс, С.І. Тріль, В.П. Вознюк.         - 2-е вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2015. - 200 с. - ISBN 978-617-505-443-7

 

616.31

              Х23  Харьков, Л.В.

   Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку [Текст]:                         національний      підручник для студентів вищих медедичних навчальних закладів III-IV          рівнів акредитації /Л.В. Харьков, Л.М. Яковенко, І.Л. Чехова ; за ред. Л.В. Харькова. – К. :      ВСВ Медицина,  2015. - 496 с. - ISBN 978-617-505-324-9


Ендокринологія

616.4

               К47  Клінічна ендокринологія [Текст] : підручник для студентiв вищих медичних          навчальних закладiв ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.М. Хворостінка, В.М. Лісовий, Т.А.              Моїсеєнко, Л.В. Журавльова ; за ред. В.М. Хворостінки. - К. : Медицина, 2009. - 544              с. +кольор. вкл. 8 с. - ISBN 978-966-10-0025-3

 

616.47

             Б11   Білецька, О.М.

     Хірургічні втручання і цукровий діабет [Текст] : навчально-методичний посібник /          О.М. Білецька, В.В. Негодуйко, Т.В. Дядюк. - Харків : ФОП Тарасенко В.П., 2015. - 152 с.

 


Патологія лімфатичної системи, ендокринних органів

 

616.47

М11        Міждисциплінарні аспекти цукрового діабету [Текст] : матеріали науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю,11 вересня 2014 р. / МОЗ України, ХНМУ, ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я. Данілевського НАМН України". - Харків, 2014. - 180 с.

 

616.47

Р65        Розробка та впровадження уніфікованого і локального протоколів з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу на етапі первинної медичної допомоги [Текст] : навчально-методичне видання / уклад. В.І. Ткаченко. - Київ, 2014. - 94 с.

 

 

Дерматологія та венерологія

 

616.5

            Б11  Біловол, А.М.

           Медична косметологія [Текст] : навчальний посібник / А.М. Біловол, С.Г.                        Ткаченко.  -  Вінниця : Нова Книга, 2012. - 384 с. - ISBN 978-966-382-428-4 


616.52

Г39   Герпес. Роль в патологии человека. Противовирусные препараты [Текст] : монография / Л.А. Панченко, Е.А. Куликова, С.И. Васина и др. - Харьков : Планета-Принт, 2014. - 203 с. - ISBN 978-617-7229-00-0

 

 Урологія

 

616.6

              Л94   Люлько, О.В.

          Урологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів                IV  рівня акредитації / О.В. Люлько, О.Ф. Возіанов. - 3-є вид., випр. – К. : ВСВ                        Медицина , 2011. - 664  с.+8 кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-157-3

 

616.6

                 У71   Урология [Текст] : учебник для студентов высших медицинских учебных                    заведений IV уровня аккредитации / под ред. С.П. Пасечникова. - 2-е изд. - Винница             : Нова Книга, 2015. - 456 с. : ил. - ISBN 978-966-382-545-8

 

616.6

                У71   Урологія [Текст] : національний підручник для студентів вищих медичних                    навчальних закладів IV рівнів акредитації / за ред. С.П. Пасєчнікова. - Вінниця :                    Нова  Книга, 2015. - 432 с. : іл. - ISBN 978-966-382-506-9 

616.64

                К32      Квятковская, Т.А.

    Гидроцеле [Текст] : монография / Т.А. Квятковская, Е.А. Квятковский. - Днепропетровск : Герда, 2014. - 196 с. : ил. - ISBN 978-617-7097-09-8

 

Статеве життя чоловіків

616.69

              К82  Кришталь, Є.В.

      Сексопатологія [Текст] : підручник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів               післядипломної освіти / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік. – К. : ВСВ Медицина, 2014. - 544               с. - ISBN 978-617-505-326-3 

 Патологія органів руху. Скелетна та рухова системи

 

616.72

    Б79  Боль и проблема безопасности НПВС [Текст] / А.В. Курята, Т.К. Лысунец, А.В. Зайченко, А.В. Черкасова. - Днепропетровск : Герда, 2014. - 84 с. - ISBN 978-617-7097-17-3

 

 Неврові хвороби

 

616.833

                М33     Матвієнко, Ю.О.

       Запальні демієлінізуючі полінейропатії у загальномедичній практиці [Текст] :     посібник / Ю.О. Матвієнко, Н.Л. Боженко. - Київ : ТОВ Люди в білому, 2014. - 36 с.     -   ISBN 978-966-97389-4-3


616.8

                  М54     Методи обстеження неврологічного хворого [Текст] : навчальний посібник             для студентів, лікарів-інтернів, викладачів / Л.І. Соколова, Т.М. Черенько, Т.І. Ілляш             та  ін. ; за ред. Л.І. Соколової, Т.І. Ілляш. – К. : ВСВ Медицина, 2015. - 144 с. - ISBN             978-617-505-398-0

 

616.8

                 Н40     Неврологія [Текст] : національний підручник для студентів вищих медичних            навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. І.А. Григорової, Л.І. Соколової. -               2-е вид., випр. – К. : ВСВ Медицина, 2015. - 640 с. + 32 кольор. вкл. - ISBN                           978-617-505-426-0

 

616.8(02)

                 К22    Кареліна, Т.І.

              Медсестринство в неврології [Текст] : підручник для студентiв вищих медичних               навчальних закладiв І-ІII рівнів акредитації / Т.І. Кареліна, Н.М. Касевич. - 2-е вид.,               випр. - К. : ВСВ Медицина , 2013. - 296 с. - ISBN 978-617-505-272-3

 

616.89

                П43   Погорєлов, І.І.

              Медсестринство в психіатрії і наркології [Текст] : підручник для студентів                        вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації / І.І. Погорєлов, С.Ю.                 Сезін. - 2-е вид., виправл. - К.: ВСВ Медицина, 2013. -352 с. - I978-617-505-266-2

 


 

Психіатрія. Патологічна психіатрія

 

616.89

                    Г96     Гусова, А.Б.

            Энцефалопатия Хашимото-аутоимунное заболевание головного мозга:(современные итоги изучения) [Текст] / А.Б. Гусова, А.А. Кашинський. - Харьков : ФЛП Кудлай В.В., 2013. - 242 с. - ISBN 978-966-2406-17-7

 616.89

                    П86  Психіатрія і наркологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                 навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. В.Л. Гавенка, В.С. Бітенського. -                 2-е вид., переробл. і доп. – К. : ВСВ Медицина, 2015. - 512 с. - ISBN 978-617-505-                422-2

 

616.89

                     П86  Психіатрія особливого періоду [Текст] : навчальний посібник / Ю.В.                       Рум'янцев, О.Г. Сиропятов, Г.В. Осьодло та ін. – К. : МП Леся, 2015. - 228 с. - ISBN                978-966-8126-92-5

 

 

 

Інфекційні хвороби. Туберкульоз

 

616.995

    В60    Внелёгочный туберкулёз [Текст] : руководство для врачей / под ред. А.В.     Васильева. - СПб. : ИКФ Фолиант, 2000. - 568 с. - ISBN 5-86581-045-6

 

616.936

                Г62    Голубовская, О.А.

               Малярия [Текст] : монография / О.А. Голубовская, А.В. Шкурба, Л.А. Колос. –              К. :ВСИ  Медицина, 2015. - 288 с. + 32 с. цв. вкл. - ISBN 978-617-505-419-2

 

616.9

        І-57 Інфекційні хвороби [Текст] : підручник для       студентiв вищих медичних                   закладiв ІV рівня акредитації / за ред. О.А. Голубовської. - К. : ВСВ Медицина,  2012. -            728 с.+12 кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-214-3

616.995

                Л64   Литвинов, В.И.

Нетуберкулёзные микобактерии [Текст] / В.И. Литвинов, М.В. Макарова, М.А. Краснова. - М. : МНПЦБТ, 2008. - 256 с. : ил.

 

616.995

                С13     Савула, М.М.

Туберкульоз і вагітність [Текст] / М.М. Савула, М.І. Сахелашвілі, Ю.І. Сливка ; за ред. М.М. Савули. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. - 192 с. - ISBN 978-966-673-104-6

 

616.995

                С28     Сельцовский, П.П.

Социальные аспекты эпидемиологической ситуации по туберкулёзу [Текст] / П.П. Сельцовский, В.И. Литвинов. - М. : МНЦПБТ, 2004. - 224 с. - ISBN 5-225-03825-1

 

616.995

Ф47     Фещенко, Ю.І.

Контроль за туберкульозом в умовах Адаптованої ДОТС-стратегії [Текст] : навчальний посібник / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник. - К. : Медицина, 2007. - 480 с. - ISBN 966-8144-39-2

 

616.995

Ф47     Фещенко, Ю.І.

Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом [Текст] / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник. - К. : Здоров'я, 2013. - 704 с. - ISBN 978-966-463-040-3

 

616.995

Ф47     Фещенко, Ю.І.

Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу [Текст] / Ю.І. Фещенко. - К. : Здоров'я, 2002. - 904 с. - ISBN 5-311-012943

 

616.995-084

Ф47     Фещенко, Ю.І.

Санітарно-освітня робота з туберкульозу [Текст] / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, М.В. Береговий. - К. : Медицина, 2008. - 192 с. - ISBN 978-966-10-0006-2

 

 

Хірургія. Ортопедія

 

617.3

     К93  Курс лекций по ортопедии и травматологии [Текст] / под ред.Прозоровского. - Харьков, 2014. - 464 с. - ISBN 978-966-8604-93-5

 

617

                  П50  Политравма: хирургия, травматология, анестезиология, интенсивная терапия             [Текст] : учебное пособие для врачей-интернов, врачей-курсантов высших                            медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации / под ред. Ф.С. Глумчера,                П.Д. Фомина, Е.Г. Педаченко, В.Г. Гетьмана, Г.Г. Рощина. – К. : ВСИ Медицина, 2012. -             736 с.+14 с. цв.вкл. - ISBN 978-617-505-159-7

 

617

                   Х50     Хирургия [Текст] : учебник для студентов высших медицинских учебных                  заведений / под ред. М.П. Захараша. - Винница : Нова Книга, 2014. - 688 с. : ил. -                  ISBN   978-966-382-373-7

 

617.089.5

           Н4 Нейроаксіальна анестезія. Регіонарні методи знеболення у практиці                             анестезіолога [Текст] : навчальний посібник / І.І. Тітов, О.В. Волошинський,  Х.І.                 Попівняк, О.І. Дацюк.- Вінниця : Нова Книга, 2010. - 144 с. : іл. - ISBN                                 978-966-382-088-0

 

617.3     

                   Т65 Травматологія та ортопедія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних               навчальних закладів IV рівня акредитації / О.А. Бур'янов, Г.Г. Голка, В.Г.                              Климовицький, О.Є. Лоскутов ; за ред. Г.Г. Голки, О.А. Бур'янова, В.Г.                                  Климовицького. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 416 с. : іл. - ISBN                                           978-966-382-496-3 

617.3

                     У47   Уліс, Н.Є.

            Нейроортопедія [Текст] : посібник / Н.Є. Уліс ; за ред. Г.В. Гайка. – К. : ВСВ                   Медицина, 2014. - 360 с. + 16 с. кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-316-4

617.48

                    Н46    Нейрохирургия [Текст] : учебник для студентов высших медицинских                       учебных заведений III- IV уровня аккредитации / под ред. В.И. Цымбалюка. – К. :                   Медицина, 2008. - 160 с. - ISBN 978-966-10-0033-8

617.48

                     Н46    Нейрохірургія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                           навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. В.І. Цимбалюка. - Вінниця : Нова                Книга, 2011. - 304 с. - ISBN 978-966-382-371-3

617.5

                    Т41   Тимофєєв, О.О.

                Щелепно-лицева хірургія [Текст] : підручник / О.О. Тимофєєв. – К.: ВСВ                         Медицина, 2011. - 752 с.+40 с. кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-126-9

617.9

             В56  Вказівки з военно-польової хірургії [Текст] : навчальний посібник / за ред.               Я.Л. Заруцького, А.А. Шудрака. – К., 2014. - 396 с. - ISBN 966-8126-51-3 


Офтальмологія

617.7

                    К66    Корконішко, О.М.

        Медсестринство в офтальмології [Текст] : підручник для студентiв вищих медичних             навчальних закладiв І-III рівнів акредитації / О.М. Корконішко. - 3-є вид. переробл. і             доп.– К. : ВСВ Медицина, 2015. - 216 с.+2 с. кольор. вкл. - ISBN                                            978-617-505-178-8


Оториноларингологія

617.8

                    Г12   Гавріш, О.В.

        Медсестринство в оториноларингології [Текст] : підручник для медичних коледжів,            училищ / О.В. Гавріш, С.А. Ніколаєнко. – К. : ВСВ Медицина, 2015. - 416 с.+16 кольор.            вкл. - ISBN 978-617-505-250-1

 

617.8

                    О-85   Оториноларингологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                  навчальних закладів IV рівня акредитації / Д.І. Заболотній, Ю.В. Мітін, С.Б.                          Безшапочний, Ю.В. Дєєва. - 2-е вид., випр. – К. : ВСВ Медицина, 2011. - 472 с.+32               с. кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-071-2 

 Акушерство та гінекологія.

 

618.            О-46    Озерская, И.А.

Эхография репродуктивной системы девочки, подростка, девушки [Текст] / И.А. Озерская, М.И. Пыков, Н.В. Заболотская. - 2-е изд. - М. : Видар-М, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-88429

 618.1

                    Г11       

           Гінекологія дитячого і підліткового віку [Текст] : підручник для студентів вищих                медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / за ред. І.В. Вовк, О.М.                     Юзька В.П. Вдовиченка. - Київ : ВСВ Медицина, 2015. - 424 с. + 6 кольор.                              вкл. – ISBN 978-617-505-083-5

618.1.07

                    Л65   Лихачев, В.К.

             Гормональная диагностика в практике акушера-гинеколога [Текст]: руководство              для врачей / В.К. Лихачев. – К., 2012. - 154 с. - ISBN 978-5-8948-1845-0 


618.177

                 Б40   Безплідність у шлюбі [Текст] : навчальний посібник / Ю.С. Паращук, О.І.                Каліновська, М.Г. Грищенко, В.Ю. Паращук. - Харків : ХНМУ, 2014. - 126 с.


618.3

                 К93   Куркевич, А.К.

    Пренатальна ехокардіографія в діагностиці критичних вроджених вад серця [Текст] :            монографія / А.К. Куркевич ; за ред. І.М. Ємця. – К. : ДУ НПМЦДКК МОЗ України, 2015.            - 180 с. - ISBN 978-966-7166-33-5

 

618.8

                   Л65   Лихачев, В.К.

         Оперативное акушерство с фантомным курсом [Текст] : руководство для врачей /             В.К. Лихачев. – М. : МИА, 2014. - 496 с. - ISBN 978-5-8948-1946-4

  

 Педіатрія. Неонатологія

 

618.9

        П78        Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією [Текст] : матеріали науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю,21березня 2014 р. м.Харків ; МОЗ України, НАМН України, ХНМУ. - Харків, 2014. - 320 с.

 

618.9

        Р31        Реанимация новорожденных [Текст] : учебник / под ред. Дж. Катвинкела. - Л. : Сполом, 2004. - 268 с. - ISBN 966-665-226-9

 

618.9:616.8

        Н46        Нейромышечные заболевания у детей [Текст] : монография / С.К. Евтушенко, М.Р. Шаймурзин, О.С. Евтушенко, И.С. Евтушенко. - Донецк : Ноулидж, 2014. - 218 с. - ISBN 978-617-579-915-4

 

618.9:616.99

                   Ф62     Фирсова, В.А.

Туберкулёз у подростков [Текст] / В.А. Фирсова. - М. : Б.и., 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-91751-011-8

618.9

                  Н40     Невідкладні стани в педіатрії [Текст] : навчальний посібник для студентів              вищих медичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації / за ред. Р.І.                             Поцюрка. - 5 - е вид.,перероб. та доп. – К. : ВСВ Медицина, 2013. - 192 с.         +                 2 кольор. вкл. -ISBN  978-617-505-188-7

 

618.9:615.852

                  О-75 Основы клинического питания в детской практике [Текст] : пособие для                    студентов III-IV уровней аккредитации / Д.В. Дмитриев, В.С. Коноплицкий, А.В.                      Катилов и др. - Винница : Нова Книга, 2015. - 184 с. : ил. - ISBN 978-966-382-562-5

 

618.9:616.9

          Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                      навчальнтх закладів IV рівня акредитації / за ред. С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги. -               К.: ВСВ Медицина, 2010. - 392 с. + 14 кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-064-4

 

618.9

                   П24   Педіатрія [Текст] : національний підручник для студентів вищих медичних                 навчальних закладів / за ред. Крючко, О.Є. Абатурова. – К. : ВСВ Медицина,                       2015.   -208 с. + 2 с. кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-344-7

 

618.9:616.6

                  И75    Йосипів, І.В.

  Дитяча нефрологія [Текст] : монографія / І.В. Йосипів. - Вінниця : Нова Книга, 2008.               - 520 с. : іл. - ISBN 978-966-382-151-1

 

618.9:616.8

                  Д49  Дитяча психіатрія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних                          навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів / за ред. Г.М. Кожиної,                 В.Д. Мішієва. - Київ : ВСВ Медицина, 2014. - 376 с. - ISBN 978-617-505-234-1 

 

Природничо-наукова література

 

54(02)

                  М90  Музиченко, В.П.

               Медична хімія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних                 закладів I-III рівнів акредитації / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська. - 2-е              вид., переробл. та доп. – К. : ВСВ  Медицина, 2015. - 496 с. - ISBN                                       978-617-505-380-5 

57.04

А43    Актуальные проблемы криобиологии и криомедицины [Текст] / под ред. А.Н. Гольцева. - Харьков, 2012. - 767 с.

 

 

Гуманітарна та соціально-економічна література

 

65.050.9(2)

З-91    Зубков, М.

Сучасна українська ділова мова [Текст] : підручник / М. Зубков. - 9-е вид. - Харків : ФОП Співак Т.К., 2010. - 400 с. - ISBN 978-966-8896-38-5

 

74.58

Т33        Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу [Текст] : монографія. - Київ : ТОВ Альфа-Реклама, 2014. - 338 с. - ISBN 978-966-288-057-1

 

87

П27     Перепелица, О.

Медиумы просвещения: обсценные отклонения [Текст] : монография / О. Перепелица. - Харьков : ХНУ им.В.Н. Каразина, 2014. - 260 с. - ISBN 978-966-285-060-4

 

88

Г95     Гура, Е.І.

Терія розвитку особистості: адаптація у період ранньої зрілості [Текст] : монографія / Е.І. Гура. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. - 169 с. - ISBN 978-617-7146-10-9

 

88М23     

                        Маноха, І.П.

                   Психологія потаємного "Я" [Текст] : монографія / І.П. Маноха. - Київ :                              Поліграфкнига, 2001. - 448 с. - ISBN 966-530-070-9

 

4И(Англ)

                      А21  Аврахова, Л.Я.

            English for Medical Students [Текст] = Англійська мова для студентів-медиків :               підручник / Л.Я. Аврахова, І.О. Паламаренко, Т.В. Яхно ; за ред. Л.Я. Аврахової. -                К. :ВСВ Медицина, 2015. - 448 с. - ISBN 978-617-505-425-3

 

4И(Англ)

                   С12   Саблук, А.Г.

       English for Medical Students [Текст] = Англійська мова для студентів-медиків / А.Г.             Саблук, Л.В. Левандовська. - 3-є вид., випр. - К. : ВСВ Медицина, 2015. - 576 с. - ISBN            978-617-505-365-2

 

4И(Лат)

                   Ш37  Шевченко, Є.М.

               Латинська мова і основи медичної термінології [Текст] : навчальний посібник               для студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації /                          Є.М. Шевченко. -  К. : ВСВ Медицина, 2015. - 240 с. - ISBN                                                  978-617-505-352-2 

92

                      Е64  Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України ; Координаційне                 бюро ЕСУ  НАН  України. - К., 2001-. - ISBN 966-02-2074-Х

     Т.14: Кол - Кос [Текст] / Редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, О.М. Романів, М.Г.                    Железняк та ін. - 2014. - 767 с. - ISBN 978-966-02-7304-7

92

                    Е64  Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України ; Координаційне бюро               ЕСУ НАН України. - К., 2001-. - ISBN 966-02-2074-Х

      Т.15: Кот - Куз [Текст] / Редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, О.М. Романів, М.Г.                   Железняк та ін. - 2014. - 711 с. - ISBN 978-966-02-7305-4 

У1

        I-11 "І знов живий світ оглядую...". До 180-річчя від дня народження Степана Васильвича Руданського [Текст]. - Київ : ПАТ ВІПОЛ, 2014. - 224 с. - ISB 978-966-381-025-6